Projekt: Sociální bydlení Černovice

Detail projektu: Sociální bydlení Černovice

Výzva
2.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora sociálního bydlení 045/06_18_107/CLLD_16_02_070, ve výzvě ŘO 06_18_107
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0012362
Celkové způsobilé výdaje
5000000
Žadatel
Město Černovice
Stav projektu:
PP41
Místní akční skupina
Via rustica z.s.
Místo realizace
Černovice