Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

  • IČO : 61716464, RED IZO : 600025314
  • Zřizovatel : 7
  • Adresa : Lazy VI 3695, 76001 Zlín, mapy.cz
  • Typ : A00B00C00G21H21J11K20L11M60
  • Ředitel : Mgr. Jana Gavendová
  • www : ddskolyzlin.cz
  • email : ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
  • telefon : 577210472
  • Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017

Zařízení školy

izotypnázevobecadresakapacita
102319600A00MŠ pro zrak. postiženéZlínObeciny I 3583 358324
103031464B00Základní školaZlínLazy VI 3695 369570
110500644C00Střední školaZlínLazy VI 3695 369510
110004272G21Školní družinaZlínLazy VI 3695 369530
110004264H21InternátZlínLazy VI 3695 369516
150070462J11Dětský domovZlínLazy VI 3695 369516
108011186K20Speciálně pedag. centrumZlínLazy VI 3695 3695500
103191216L11Školní jídelnaZlínLazy VI 3695 3695135
110500652M60Příprav.stupeň zákl.školy speciálníZlínLazy VI 3695 369512

Žáci ZŠ

rokcelkemděvčatsvpsvp děvčatapov t. pob.azyl
154819481900
144920492000
134719471900
125220522000
115423542310
106022602210

Detail dle st. občanství

rokizoizonewst. občanstvícelkemděvčatpov t. pob.azyl
15103031464103031464Česko (SVP)481900
14103031464103031464Česko (SVP)492000
13103031464103031464Česko (SVP)471900
12103031464103031464Česko (SVP)522000
11103031464103031464Česko (SVP)532200
11103031464103031464Vietnam (SVP)1110
10103031464103031464Česko (SVP)592100
10103031464103031464Vietnam (SVP)1110

Žáci MŠ

rokcelkemděvčatsvpsvp děvčatapov t. pob.azyl
1519719700
1421321310
1318418400
1222822800
112412241200

Detail dle st. občanství

rokizoizonewst. občanstvícelkemděvčatpov t. pob.azyl
15181067625102319600Česká republika (203) (SVP)19700
14102319600102319600Česká republika (203) (SVP)20300
14102319600102319600Slovensko (703) (SVP)1010
13102319600102319600Česká republika (203) (SVP)18400
12102319600102319600Česká republika (203) (SVP)22800
11102319600102319600Česká republika (203) (SVP)241200

Pracovníci školy

rokdruhZaměstnanci - průměrný přepočtený početZaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stavPedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený početUčitelé - průměrný přepočtený početVychovatelé - průměrný přepočtený početOstatní pedagogové - průměrný přepočtený početNapedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet
155.0715.974.4764.300.1760.595
146.0426.1594.4734.45400.0191.569
136.3876.1764.5874.5150.0721.8
125.8965.6674.0964.096001.8
112.6232.5411.8731.7900.0830.75
1519.75421.00314.94611.71103.2354.808
1422.20922.91817.10911.52905.585.1
1323.39924.25617.49112.3195.1725.908
1223.6424.59317.80212.42405.3785.838
1123.45824.61217.44112.06305.3786.017
1021.72722.15117.3111.9520.1435.2154.417

OPVK projekty - žadatel

CZ.1.07/1.4.00/21.3323Dotace pro DD,ZŠ spec a PrŠ Zlín

OPVK projekty - partner

CZ.1.07/1.2.00/14.0020Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb
CZ.1.07/1.2.00/14.0020Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb
CZ.1.07/1.2.08/04.0006Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
CZ.1.07/1.3.00/51.0025Inovace na dosah

OPVVV šablony

Monitor - rozpočet školy