Zprávy z Ekoregion Úhlava, z.s.

Zprávy a aktuality z Ekoregion Úhlava, z.s.

Karta datailů Ekoregion Úhlava, z.s.Web: www.ekoregion-uhlava.cz

Zprávy z MASek

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.10.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání Řídícího výboru MAP a Pracovní skupiny Finance
Setkání Řídícího výboru MAP a Pracovní skupiny Finance admin 11. Říjen 2019 - 13:24 Dne 24.10.2019 od 15:00 proběhne v Klatovech (Plánická 174) setkání Řídícího výboru MAP II SO ORP Klatovy. Zaměří se na konkrétní aktivity, které se v rámci projektu MAP na Klatovsku realizují. Aktualizován bude akční plá n a investiční priority základních a mateřských škol. Jednání je veřejné, otevřené všem zájemcům o problematiku vzdělávání na Klatovsku. Po skončení jednání Řídícího výboru, bude probíhat setkání Pracovní skupiny Financování. Pozvánka ŘV Pozvánka PS Finance

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.10.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání k logopedickému screeningu
Setkání k logopedickému screeningu admin 11. Říjen 2019 - 13:17 Dne 22.10. 2019 proběhne v Nýrsku, Náměstí 81 (v budově Muzea Královského hvozdu) setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti na téma Logopedický screening v MŠ. Setkání se zaměří zejména na přípravu spolupráce zapojených MŠ při logopedickém screeningu. Účast na setkání přislíbila klinická logopedka PhDr. at Mgr. M. Štochlová z Nýrska. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

3.10.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář pro žadatele a příjemce - OPŽP - sídelní zeleň
Seminář pro žadatele a příjemce - OPŽP - sídelní zeleň admin 3. Říjen 2019 - 14:48 Zveme Vás na seminář pro žadatele a příjemce v programovém rámci OPŽP k výzvě zaměřené na zeleň v intravilánu obcí, který se koná 14. října od 10 hodin v kanceláři MAS. Pozvánku naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

24.9.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 5. výzvy v OPZ - sociální služby, komunitní centra
Vyhlášení 5. výzvy v OPZ - sociální služby, komunitní centra admin 24. Září 2019 - 3:45 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje pátou výzvu v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na sociální služby a komunitní centra. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány od 24.9.2019 od 4:00 do 31.10.2019. do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 2 443 126,25 Kč. Semináře pro žadatele a příjemce se konají 15.10.2019 od 10:00 v kanceláři MAS. Dokumentace výzvy je zveřejněna v sekci místní akční skupina-SCLLD 14-20-výzvy.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

10.9.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - Rovné příležitosti ve vzdělávání
MAP Klatovy - Rovné příležitosti ve vzdělávání admin 10. Září 2019 - 14:43 Pozvánka na workshop a setkání Pracovní skupiny rovné příležitosti Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Klatovy na téma Rovné příležitosti ve vzdělávání, které se koná ve čtvrtek 24. 9. 2019 od 14:00 v  Klatovech, Plánická 174 v prostorech bývalého Dominikánského kláštera Cílem setkání je představení různých pohledů a přístupů na rovné příležitosti a diskuze nad problémy rovných příležitostí ve vzdělávání na Klatovsku a možnostmi, jak je řešit. Zváni k diskuzi o rovných příležitostech ve vzdělávání jsou zejména zástupci zřizovatelů, ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, výchovní poradci a metodikové prevence na školách, pracovníci s dětmi a mládeží, pracovníky poradenských zařízení, odborníky v této oblasti, rodiče a všechny se zájmem o tuto problematiku. Bližší informace v přiložené pozvánce. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

10.9.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - Setkání k tématu "Pokusy ve školách"
MAP Klatovy - Setkání k tématu "Pokusy ve školách" admin 10. Září 2019 - 14:32 Zveme Vás na setkání na téma "Pokusy ve školách" v rámci Pracovní skupiny matematická gramotnost, které se koná ve středu 25.9.2019 od 14:00  v Klatovech, Plánická 174 v prostorech bývalého Dominikánského kláštera. Budeme diskutovat o pokusech ve školách a možnosti jejich využití pro rozvoj matematické gramotnosti, dozvíte se něco o plánované aktivitě pro školy  „Školní pokusy - Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF)“, budete moci ovlivnit výběr témat pro vystoupení Divadla ÚDiF a navrhnout další aktivity, které by mohly na Klatovsku podpořit rozvoj matematické gramotnosti v rámci projektu MAP II  (více o projektu MAP zde).  Na setkání jsou zváni zejména učitelé, zástupci školních družin, klubů, DDM a všichni další zájemci o tuto problematiku. Bližší informace v přiložené pozvánce.   Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

27.8.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 4. výzvy v OPZ - příměstské tábory
Vyhlášení 4. výzvy v OPZ - příměstské tábory admin 27. Srpen 2019 - 16:21 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje čtvrtou výzvu v programovém rámci 0peračního programu Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na prorodinná opatření. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány od 28.8.2019 od 4:00 do 31.10.2019. do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 908 480,- Kč. Semináře pro žadatele a příjemce se konají 19.9.2019 od 10:00 v kanceláři MAS. Dokumentace výzvy je zveřejněna v sekci místní akční skupina-SCLLD 14-20-výzvy.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

22.7.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Změna termínu semináře pro žadatele - sociální bydlení IROP
Změna termínu semináře pro žadatele - sociální bydlení IROP admin 22. Červenec 2019 - 10:25 Pro nulovou hlášenou účast je seminář pro žadatele do 5. výzvy v programovém rámci IROP přesunut na náhradní termín 25. 7. od 11 hodin v kanceláři MAS.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

28.6.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 5. výzvy v programovém rámci IROP
Vyhlášení 5. výzvy v programovém rámci IROP admin 28. Červen 2019 - 10:26 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje pátou výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na sociální bydlení. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány od 1.7.2019 do 31.7. do12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 3 684 000,- Kč. Dokumentace výzvy je zveřejněna v sekci místní akční skupina-SCLLD 14-20-výzvy.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.6.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva č. 4 PRV - Lesnická infrastruktura
Výzva č. 4 PRV - Lesnická infrastruktura admin 17. Červen 2019 - 8:18 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje výzvu č. 4 v Programovém rámci Program rozvoje venkova. Příjem žádostí o podporu na MAS je od 17. 6. do 19. 7. 2019. Seminář pro žadatele se koná 20.6.2019. Podrobnosti k výzvě a potřebnou dokumentaci naleznete v sekci Místní akční skupina - výzvy.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.6.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Malé granty pro NNO na rok 2019
Malé granty pro NNO na rok 2019 admin 14. Červen 2019 - 12:59 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2019. Příjem žádostí probíhá do 19. července. Celková alokace programu je 100 000,- Kč. Podrobnosti naleznete v záložce Grantové schéma pro NNO.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

30.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva č. 3 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - II
Výzva č. 3 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - II admin 30. Květen 2019 - 9:43 Upozorňujeme žadatele, kteří plánují předložit žádost o podporu do výzvy č. 3 v programovém rámci OPZ, že byla prodloužena uzávěrka příjmu žádostí do 17.6.2019 do 12:00.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář pro příjemce v OPZ
Seminář pro příjemce v OPZ admin 14. Květen 2019 - 11:07 MAS Ekoregion Úhlava zve současné i potenciální příjemce podpory z Operačního programu zaměstnanost na seminář pro příjemce. Pozvánka s programem je zveřejněna zde. Na semináře je třeba se registrovat do 22. května.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář pro žadatele k výzvě na sociální služby a komunitní centra
Seminář pro žadatele k výzvě na sociální služby a komunitní centra admin 14. Květen 2019 - 11:01 MAS Ekoregion Úhlava zve potenciální žadatele na seminář k výzvě vyhlášené na podporu sociálních a návazných služeb a komunitních center. Pozvánka s programem je zveřejněna zde. Na semináře je třeba se registrovat do 22. května.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání na téma Čtenářská gramotnost
Setkání na téma Čtenářská gramotnost admin 14. Květen 2019 - 10:39

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání na téma Matematická gramotnost
Setkání na téma Matematická gramotnost admin 14. Květen 2019 - 10:15

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.4.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy
Setkání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy admin 11. Duben 2019 - 12:02 Dne 4. 4. 2019 proběhlo v Klatovech setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Klatovy. V rámci jednání byly aktualizovány dokumenty MAP. K nahlédnutí zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

15.3.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva pro předkládání žádostí do programového rámce OPŽP
Výzva pro předkládání žádostí do programového rámce OPŽP admin 15. Březen 2019 - 13:35 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje 1. výzvu pro předkládání žádostí o podporu do programového rámce Operačního programu Životní prostředí. Uzávěrka výzvy je 31. října 2018. Alokace výzvy (výše dotace) je 6 000 000,- Kč. Podrobnosti naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

18.2.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Valné shromáždění členů Ekoregion Úhlava, z.s.
Valné shromáždění členů Ekoregion Úhlava, z.s. admin 18. Únor 2019 - 12:26 Ve čtvrtek 28. února se od 15 hodin koná v kulturním sále Městské knihovny v Nýrsku Valné shromáždění členů zapsaného spolku Ekoregion Úhlava, z.s. Pozvánku s programem naleznete v přiloženém souboru. pozvh190228.pdf

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

29.1.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Prodloužení 2. a 4. výzvy v programovém rámci IROP
Prodloužení 2. a 4. výzvy v programovém rámci IROP admin 29. Leden 2019 - 11:32 MAS Ekoregion Úhlava ounamuje, že byla prodloužena uzávěrka pro příjem žádostí o dotaci v systému MS2014+ z 31.1.2019:12:00 na 30.4.2019 12:00 u výzev č. 2 (Komunitní centra) a č. 4 (Sociální bydlení) v programovém rámci IROP.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

27.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 3. a 4. výzvy v programovém rámci IROP
Vyhlášení 3. a 4. výzvy v programovém rámci IROP admin 27. Prosinec 2018 - 12:22 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje třetí a čtvrtou výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 3 je zaměřena na podporu infrastuktury pro předškolní a základní vzdělávání. Výzva č. 4 je zaměřena na sociální bydlení. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány do 31.1.2019 do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu č. 3 je 7 368 400,- Kč a na výzvu č. 4 je alokace 3 684 220,- Kč. Zde naleznete dokumentaci k výzvě č. 3 a k výzvě č. 4.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

18.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Zpravodaj MAS Ekoregion Úhlava
Zpravodaj MAS Ekoregion Úhlava admin 18. Prosinec 2018 - 9:59 Právě vychází nový Zpravodaj MAS Ekoregion Úhlava. V elektronické podobě je dostupný na našich webových stránkách (zde).

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 2. výzvy v programovém rámci IROP
Vyhlášení 2. výzvy v programovém rámci IROP admin 14. Prosinec 2018 - 8:27 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje druhou výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na infrastrukturu pro komunitní centra. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány do 31.1.2019 do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 1 263 170,- Kč. Text výzvy a kritéria pro hodnocení projektů naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

12.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 1. výzvy v programovém rámci IROP
Vyhlášení 1. výzvy v programovém rámci IROP admin 12. Prosinec 2018 - 6:22 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje první výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na bezpečnost dopravy. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány do 31.1.2019 do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 3 157 900,- Kč. Text výzvy a kritéria pro hodnocení projektů naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

6.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: IROP podporuje zateplování bytových domů
IROP podporuje zateplování bytových domů admin 6. Prosinec 2018 - 10:34 Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) je v současnosti možné z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena vlastníkům bytových domů, společenstvím vlastníků a bytovým družstvům ve všech krajích ČR kromě Prahy. Oprávnění žadatelé, kteří mohou obdržet až 40% z celkových způsobilých výdajů projektu, jsou: ·         Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících, ·         Společenství vlastníků jednotek, ·         Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů. Více informací o výzvě naleznete v přiložených souborech zde a na stránkách výzvy: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II Leták k 78. výzvě IROP

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

2.10.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Malé granty pro neziskové organizace
Malé granty pro neziskové organizace admin 2. Říjen 2018 - 13:26 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2018. Cílem programu pro rok 2018 je podporovat vzdělávací a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava. Příjem žádostí trvá do 22.11.2018. Podrobnosti naleznete pod záložkou Místní akční skupina / Grantové schéma pro NNO.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.7.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 2.výzvy MAS Ekoregion Úhlava pro program PRV
Vyhlášení 2.výzvy MAS Ekoregion Úhlava pro program PRV admin 17. Červenec 2018 - 14:10 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje 2. výzvu v rámci programu PRV. Příjem žádostí probíhá na Portálu farmáře od 13.7. do 10.8.2018. Seminář pro příjemce se koná 23.7.2018 v kanceláři MAS (náměstí 81, Nýrsko) od 10:00 hodin. Další  informace na http://ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-20….  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

12.6.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Zpráva o výsledku hospodaření DSO Úhlava za rok 2017, účetní závěrka organizace
Zpráva o výsledku hospodaření DSO Úhlava za rok 2017, účetní závěrka organizace admin 12. Červen 2018 - 15:10 priloha.pdf rozvaha.pdf vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf vykaz-zisku-a-ztraty.pdf

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.4.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzvy OP VVV č. 02_18_063 Šablony II
Výzvy OP VVV č. 02_18_063 Šablony II admin 17. Duben 2018 - 10:22 Rádi bychom Vás informovali o tom, že 28.2.2018 byla vyhlášena výzva OP VVV pro školy a školská zařízení č. 02_16_063 (Šablony II). Je určena základním a mateřským školám, školním družinám, školním klubům, střediskům volného času a základním uměleckým školám. Žádosti je možné podávat od 28.2.2018 do 28.6.2019. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách nebo na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii MAS Ekoregion  Úhlava nabízí školám a školským zařízením na území své působnosti konzultace zdarma při přípravě projektů a jejich administraci i  v rámci této výzvy. V případě zájmu o konzultaci nás prosím kontaktujte. Kontaktní osoba: Gabriela Šindlerová tel.  602 639 762 e-mail: sindlerova@ekoregion-uhlava.cz

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

10.4.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Odstávka Portálu farmáře v den ukončení výzvy PRV
Odstávka Portálu farmáře v den ukončení výzvy PRV admin 10. Duben 2018 - 12:08 Upozorňujeme žadatele, kteří mají v plánu podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS do vyhlášené vzvy č.1, že v den ukončení příjmu žádostí tj. 13.4.2018 je ohlášena odstávka systému Portálu farmáře od 15:45 do soboty 14.4.2018 do 8:00. V případě, že se Vám nepodaří podat žádost před touto odstávkou, odešlete v čase odstávky e-mail na adresu helpdesk@mze.cz s informací o neúspěšném pokusu o podání a zprávu archivujte. Žádost podejte co nejdříve po zpřístupnění Portálu farmáře.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

19.2.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář pro žadatele k výzvě MAS Ekoregion Úhlava v rámci PRV
Seminář pro žadatele k výzvě MAS Ekoregion Úhlava v rámci PRV admin 19. Únor 2018 - 11:09 MAS Ekoregion Úhlava pořádá 2. března seminář pro žadatele k první výzvě vyhlašované místní akční skupinou pro opatření Programu rozvoje venkova. Žádat je možno o podporu na zemědělské i nezemědělské podnikání, lesnickou infrastrukturu a lesnické technologie. Pozvánku naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.2.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení výzvy MAS Ekoregion Úhlava pro Program rozvoje venkova
Vyhlášení výzvy MAS Ekoregion Úhlava pro Program rozvoje venkova admin 14. Únor 2018 - 6:28 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje výzvu č. 1 v Programovém rámci Program rozvoje venkova. Příjem žádostí o podporu na MAS je od 14. 2. 2018 do 13. 4. 2018. Seminář pro žadatele se koná 2. 3. 2018. Podrobnosti k výzvě a potřebnou dokumentaci naleznete v sekci Místní akční skupina.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

5.1.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Schválený rozpočet a rozpočtový výhled DSO Úhlava
Schválený rozpočet a rozpočtový výhled DSO Úhlava admin 5. Leden 2018 - 9:03 schvaleny-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-2019-2021-zprac-2017.doc schvaleny-rozpocet-na-rok-2018.doc

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

20.12.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Druhá modifikace výzvy na sociální a návazné služby, komunitní centra
Druhá modifikace výzvy na sociální a návazné služby, komunitní centra admin 20. Prosinec 2017 - 9:45 Výzva č. 256/03_16_047/CLLD_16_01_033 MAS Ekoregion Úhlava v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost byla modifikována. Byla opraveba chyba v textu výzvy - maximální uznatelné výdaje na jeden projekt činí 2 500 000,- Kč. Text modifikované výzvy naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.12.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Modifikace výzvy č. 1 - sociální a návazné služby, komunitní centra
Modifikace výzvy č. 1 - sociální a návazné služby, komunitní centra admin 14. Prosinec 2017 - 9:52 Výzva č. 256/03_16_047/CLLD_16_01_033 MAS Ekoregion Úhlava v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost byla modifikována. Byl prodloužen příjem žádostí o podporu do 15. ledna 2018, byl prodloužen termín pro ukončení fyzické realizace projektu do 31.12.2021 a byla nyvýšena alokace výzvy na 5 000 000,- Kč. Text modifikované výzvy naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

4.12.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Projekty v rámci Grantového schématu pro NNO pro rok 2017 vybrány
Projekty v rámci Grantového schématu pro NNO pro rok 2017 vybrány admin 4. Prosinec 2017 - 10:24 Programový výbor MAS Ekoregion Úhlava schválil neinvestiční dotace pro neziskové organizace na svém území. Organizace, které uspěly se svými projekty v rámci Grantového programu MAS Ekoregion Úhlava na podporu malých projektů NNO pro rok 2017, jsou uveřejněny na těchto webových stránkách pod záložkou Místní akční skupina - Grantové schéma pro NNO.http://www.ekoregion-uhlava.cz/mist…/grantove-schema-pro-nno

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

13.11.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu DSO Úhlava
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu DSO Úhlava admin 13. Listopad 2017 - 10:55 navrh-rozpoctu.pdf navrh-strednedobeho-vyhledu.pdf

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

8.11.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyšel nový Zpravodaj
Vyšel nový Zpravodaj admin 8. Listopad 2017 - 13:58 V

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

7.11.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Semináře pro žadatele k výzvám na sociální služby, komunitní centra a příměstské tábory
Semináře pro žadatele k výzvám na sociální služby, komunitní centra a příměstské tábory admin 7. Listopad 2017 - 14:46 MAS Ekoregion Úhlava zve potenciální žadatele na semináře k výzvám vyhlášeným na podporu sociálních a návazných služeb a komunitních center a na podporu prorodinných opatření. Pozvánky s programem jsou zveřejněny zde. Na semináře je třeba se registrovat do 15. listopadu.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

2.11.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: První výzvy MAS Ekoregion Úhlava k realizaci SCLLD
První výzvy MAS Ekoregion Úhlava k realizaci SCLLD admin 2. Listopad 2017 - 10:11 MAS Ekoregion Úhlava vyhlásila první dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Výzvy jsou vyhlášeny v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost a jsou zaměřeny na podporu sociálních a návazných služeb, komunitních center a na podporu příměstských táborů. Podrobnosti k výzvám naleznete v záložce Místní akční skupina.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

9.6.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: DSO Úhlava 2016
DSO Úhlava 2016 admin 9. Červen 2017 - 13:14 navrh-zaverecneho-uctu-dso-uhlava-za-rok-2016.pdf priloha-ucetni-zaverky.pdf rozvaha.pdf vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf vykaz-zisku-a-ztraty.pdf zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.pdf

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

21.3.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Rozpočet DSO Úhlava 2017
NáhledPřílohaVelikost rozpocet_2017.pdf80.61 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

27.1.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Projekt SRP uspořádal místní konference v Karlových Varech a Plzni
Další dvě místní konference uspořádal tým projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Týmová manažerka center podpory Jitka Baťková, PR manažer Lukáš Pfauser a Marie Gazdagová, která má na starosti problematiku vzdělávání, tentokrát vyrazili do Karlových Varů a Plzně. Prezentovali zde aktuální stav a nejbližší cíle projektu.číst dál

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

27.1.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Projekt SRP uspořádal místní konference v Karlových Varech a Plzni
Projekt SRP uspořádal místní konference v Karlových Varech a Plzni admin 27. Leden 2017 - 14:14 Další dvě místní konference uspořádal tým projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Týmová manažerka center podpory Jitka Baťková, PR manažer Lukáš Pfauser a Marie Gazdagová, která má na starosti problematiku vzdělávání, tentokrát vyrazili do Karlových Varů a Plzně. Prezentovali zde aktuální stav a nejbližší cíle projektu. Úvodní blok obou konferencí byl věnován tradičně představení aktivit projektu (center podpory a vzdělávání). V Karlových Varech úvodní  část konference oživil Jan Losenický, který působí nejen jako místostarosta Kadaně, ale také jako člen řídicího výboru MAP. Hovořilo se obecně řečeno o roli obcí s rozšířenou působností v oblasti místního akčního plánování. Zajímavý a neotřelý závěr přinesl první blok konference také v Plzni. Vystoupil Pavel Beneš, vedoucí konzultant z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. Představil výsledky zajímavé demografické prognózy z oblasti vzdělávání. Konference v Plzni se účastni také zástupce hlavního manažera projektu Petr Valenta. Ten se věnoval důležité aktivitě projektu zvané Individuální pomoc a později představil chystaný projekt NIDV zvaný Akční plán inkluzivního vzdělávání B.  Blok po dopolední pauze se v Plzni a Karlových Varech nesl jako vždy ve znamení prezentací systémových projektů financovaných v rámci OP VVV. Vystoupili zástupci NÚV (Podpora krajského akčního plánování, Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj, Podpora práce učitelů), Agentury pro sociální začleňování (Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami) i NIDV (Implementace kariérního systému a Akční plán inkluzivního vzdělávání B). Po pauze na oběd následoval workshop Agentury pro sociální začleňování. Účastníky na obou konferencích samotné téma inkluze velmi zajímalo. Hovořilo se ale také o dalších tématech, která v současné době příjemci IPo MAP řeší. Další místní konference se budou konat ve Zlíně a Brně.  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.8.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Grantové schéma pro NNO 2016 - 2. kolo
MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje letos již 2. kolo Grantového programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací. Maximální výše grantu je 10 000,- Kč na jeden projekt. Na celý program je vyčleněno 190 000,- Kč. Žádosti je možné podávat do 16. září. Veškerá dokumentace programu je umístěna zde. Program je podpořen finančními prostředky Plzeňského kraje.číst dál

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

15.6.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Hurááá prázdniny
V pátek 1. července 2016 se v Areálu pod sjezdovkou v Nýrsku bude konat zábavné odpoledne pro děti. Všichni jste srdečně zváni! NáhledPřílohaVelikost hura_prazdniny_2016.jpg75.35 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.5.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Ekoregion Úhlava bude pomáhat školám a školkám
MAS Ekoregion Úhlava bude v rámci své činnosti zdarma poskytovat všem zájemcům z řad základních a mateřských škol, které se nachází na území působnosti MAS, poradenství a pomoc s přípravou projektů a zpracováním žádosti v rámci výzvy OP VVV číslo 02_16_22. Tato výzva má za cíl podpořit základní a mateřské školy formou projektů zjednodušeného vykazování prostřednictvím šablon pro MŠ a ZŠ. MAS může poskytnout školám a školkám především: NáhledPřílohaVelikost prehled_vyzvy.pdf234.14 KB číst dál

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

2.3.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Projekty podpořené z Grantového programu MAS pro malé projekty NNO byly vybrány
V záložce Místní akční skupina - Grantové schéma pro NNO 2016 byl zveřejněn seznam projektů vybraných k podpoře. 

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

29.2.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Valné shromáždění členů MAS Ekoregion Úhlava
10. března se v budově městské knihovny v Nýrsku uskuteční jednání Valného shromáždění členů MAS Ekoregion Úhlava. Podrobný program naleznete v pozvánce, která je připojena k této zprávě. NáhledPřílohaVelikost poz_vh_160310.pdf139.41 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

12.2.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje k připomínkování
V sekci Místní akční skupina v záložce Strategie území 2014 - 2020 byl zveřejněn k připomínkování text Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ekoregionu Úhlava. Připomínky s uvedením strany v textu můžete zasílat na adresu havranek@ekoregion-uhlava.cz nejpozději do konce února.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

7.10.2015 Ekoregion Úhlava, z.s.: Nýrské posvícení
Srdečně zveme všechny ve dnech 10. a 11. října do Nýrska na posvícení. Bližší program naleznete v příloze. NáhledPřílohaVelikost posviceni_2015_pdf.pdf128.55 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

7.10.2015 Ekoregion Úhlava, z.s.: Závody modelů aut v Nýrsku
RC Rally západní Čechy Vás srdečně zve na závody modelů aut v Nýrsku, které se konají v sobotu 10. října od 10.00 v areálu bývalých kasáren v Nýrsku. NáhledPřílohaVelikost 10_10_2015.jpg82.56 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

21.12.2014 Ekoregion Úhlava, z.s.: PF 2015
NáhledPřílohaVelikost pf_mas.jpg41.47 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

5.11.2014 Ekoregion Úhlava, z.s.: Pozvánka na jednání pracovních skupin a Valné shromáždění
Přijměte pozvání na jednání pracovních skupin, které se koná ve čtvrtek 13. listopadu v sále Městské knihovny Nýrsko. NáhledPřílohaVelikost pozvanka_pracovni_skupiny_a_valna_hromada_ekoregion_uhlava.pdf76.22 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.10.2014 Ekoregion Úhlava, z.s.: S Vorvaněm do Bulharska
Městská knihovna Nýrsko srdečně zve na zábavný pořad s Bobem Kleplem a Evou Holubovou s názvem "S Vorvaněm do bulharska". Kdy: pátek 31.10.2014 od 19.00 Kde: KD Nýrsko NáhledPřílohaVelikost s_vorvanem_do_bulharska.jpg84.37 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

30.7.2014 Ekoregion Úhlava, z.s.: Turistika s Pepou 3
Městská knihovna Nýrsko a Informační centrum Nýrsko Vás srdečně zvou na třetí Turistiku s Pepou. V neděli 10. srpna půjdeme ze Šerlova Dvora u Prášil na Březník a do Hartmanic. Odjezd vlakem na Železnou Rudu  v8.22, sraz na vlakovém nádraží. NáhledPřílohaVelikost turistika_s_pepou_3.jpg67.46 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

8.2.2011 Ekoregion Úhlava, z.s.: Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací
Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací admin 8. Únor 2011 - 11:22 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2017. Cílem programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava. O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace s právní subjektivitou, které se zaměřují na tyto činnosti. Podporovány budou pouze neinvestiční projekty. Projekty se přihlašují doručením oskenovaného originálu vyplněného formuláře žádosti o grant (viz příloha č. 1) prostřednictvím elektronické pošty na adresu hladikova@ekoregion-uhlava.cz nejpozději do 10. listopadu 2017. Neúplně vyplněné formuláře žádosti mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny. Pro konzultaci před podáním žádosti se obraťte na Soňu Hladíkovou. tel.: 732 129 975 e-mail: hladikova@ekoregion-uhlava.cz Přílohy: - Pravidla - Formulář žádosti - Formulář závěrečné zprávy včetně soupisky účetních dokladů Pravidla Programu Formulář žádosti o podporu Formulář vyhodnocení