Zprávy z Ekoregion Úhlava, z.s.

Zprávy a aktuality z Ekoregion Úhlava, z.s.

Karta datailů Ekoregion Úhlava, z.s.Web: www.ekoregion-uhlava.cz

Zprávy z MASek

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

4.10.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: Co chystá MAP Klatovy na říjen 2021?
Co chystá MAP Klatovy na říjen 2021? admin 4. Říjen 2021 - 14:36 Pro zájemce z řad pedagogů, pedagogických pracovníků, ale i pro zájemce z řad rodičů a veřejnosti připravujeme na říjen tyto aktivity: 5.10.2021 Pokusy do škol - seminář ÚDiF 13.10.2021 Montessori výchova - Připravený dospělý (Tereza Stratilová) 13.10. 2021 Setkání u kulatého stolu "Jak na sociální problémy dětí ve škole" ve spolupráci s CpKP západní Čechy v rámci Komunitního plánování sociálních služeb 19.10. 2021 Setkání MŠ: Canva a pracovní listy 21.10. 2021 Prevence ve škole, aneb co dělat když... (lektor Mgr. Michaela Veselá) 26.10. 2021 Setkání s asistenty pedagoga " Asistent ve škole" (Mgr. V. Brandová, Mgr. R. Skalová a Mgr. D. Sedláčková) ÚDiF Pokusy ve škole Montessori výchova - připravený dospělý Setkání u kulatého stolu " Jak na sociální problémy žáků ve škole" Setkání MŠ - Canva a pracovní listy Prevence ve škole, aneb co dělat když... Asistent ve škole

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

4.10.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: Montessori výchova - série workshopů pro rodiče předškolních dětí i veřejnost pokračuje
Montessori výchova - série workshopů pro rodiče předškolních dětí i veřejnost pokračuje admin 4. Říjen 2021 - 14:32

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

30.8.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: Montessori výchova - workshop pro rodiče předškolních dětí
Montessori výchova - workshop pro rodiče předškolních dětí admin 30. Srpen 2021 - 11:59 Pojdťe s námi 15.9.2021 od 17:00 ve stopách Marie Montessori nahlédnout do tajemného světa vašeho dítěte. Jak mu porozumět a provést dítě na jeho životní cestě k harmonické, naplněné a šťastné dospělosti Vám pomůže lektorka Tereza Stratilová (andragožka a psycholožka). Workshop proběhne v MŠ KUBUKI ve Slavošovicích u Klatov. Zájemci se mohou hlásit na mailu info@kubuki.cz Na seminář je potřeba se přihlásit. Počet účastníků je omezen. Účast hrazena z projektu MAP II Klatovy a pro účastníky je zdarma.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

23.8.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: Aktivity MAP Klatovy na září a říjen 2021
Aktivity MAP Klatovy na září a říjen 2021 admin 23. Srpen 2021 - 14:56 MAP Klatovy  připravil na podzim 2021 další aktivity pro pedagogy a pedagogické pracovníky, ale i ostatní zájemce z řad rodičů a veřejnosti. Těšit se můžete na: 10. 9. 2021 Setkání výchovných poradců s PPP Klatovy (Plánická 174, Klatovy; 9:30-11:30) 13. 9. 2021 Setkání MŠ, hostem bude Mgr. Hana Švejdová (MŠ Singrova vila; 14:00-16:00) 13.9.2021 Setkání se školním psychologem, Mgr. Petrou Štefflovou, k výchovným problémům a možnosti individuálních konzultací (Plánická 174, Klatovy; 16:00-18:00) 14.9. 2021 Práce s Klokanovým kufrem v MŠ, hostem Jitka Erbanová z MŠ Přeštice (MŠ Singrova vila; 14:00-16:00) 16.9. 2021 Metodická podpora pro školy při zavádění nové informatiky, Pavel Valenta (SmartEdu) - (Plánická 174, Klatovy; 15:00-17:00) 30.9. 2021 Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií, lektor PaeDr. Renata Wolfová (Plánická 174, Klatovy; 13:00-19:30) 13.10. 2021 Školské právo, Mgr. Michaela Veselá (čas i místo bude upřesněno) 14.10.2021 Rozvoj grafomotoriky a diagnostika s Klokanovým kufrem,  Jiřina Bednářová (Plánická 174, Klatovy; 9:00-17:00  nebo čas bude upřesněn) Aktivity na podzim 2021

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

4.6.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: Veřejné projednání koncepční části SCLLD 21+
Veřejné projednání koncepční části SCLLD 21+ admin 4. Červen 2021 - 10:50 Připravujeme se na nové programové období 2021 - 2027. Přijďte s námi probrat problémy našeho regionu a témata k jeho rozvoji, jež bychom mohli řešit prostřednictvím aktivit MAS Ekoregion Úhlava do kulturního sálu městské knihovny v Nýrsku 17. června ve 14 hodin. pozvankaverejneprojednani210617.pdf

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.5.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva č. 7 v programovém rámci PRV
Výzva č. 7 v programovém rámci PRV admin 17. Květen 2021 - 21:57 Ekoregion Úhlava vyhlašuje sedmou výzvu v programovém rámci Programu rozvoje venkova zaměřenou na zemědělské, nezemědělské podnikání a základní služby a obnovu vesnic. Žádosti je možné předkládat prostřednictvím portálu framáře od 18.5.2021 do 30.6.2021. Alokace výzvy je 13 090 924,- Kč. Podrobnosti a potřebnou dokumentaci naleznete na http://ekoregion-uhlava.cz/Vyzva_7_PRV.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

24.3.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy online
MAP Klatovy online admin 24. Březen 2021 - 9:34 V rámci projektu MAP Klatovy jsme se prozatím přesunuli do online prostoru. Rádi bychom pozvali všechny zájemce na akce připravované na nejbližší dobu. 6. 4. a 16. 4. 2021 Individualizace ve vzdělávání MŠ a nastavení pravidel (lektor Mgr. H.Švejdová) 13.4.2021 Výchovné problémy ve škole - školské právo (lektor Mgr. M. Veselá) 21.4.2021 ŠVP a digitální kompetence (lektor Mgr. P. Sýkorová) 28.4.2021 Zvládání stresu a relaxační techniky (lektor PhDr. J. Gruber) Podrobnější informace přikládáme v pozvánkách. Pokud Vás některá z výše uvedených témat zajímají, je možné se na webinář přihlásit na mailu babkova@ekoregion-uhlava.cz. Individualizace a pravidla v MŠ Zvládání stresu a relaxační metody Výchovné problémy ve škole z pohledu práva ŠVP a digitální kompetence

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

28.1.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyjdu i s mimozemšťanem
Vyjdu i s mimozemšťanem admin 28. Leden 2021 - 13:34

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

21.1.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - Jak zvládnout komunikaci
MAP Klatovy - Jak zvládnout komunikaci admin 21. Leden 2021 - 14:01 V rámci projektu MAP Klatovy Vás zveme na setkání, které se zaměřuje na komunikaci a její úskalí. Dozvíte se, co dělat, jak komunikovat i s problémovými lidmi. Jak udržet při komunikaci nervy, zvládnout emoce a zároveň říci, co si myslím a jak dosáhnout toho, co chci nebo jaké komunikační techniky lze v náročných situacích použít. Hostem setkání bude  PhDr. Jan Gruber, Ph.D., který se na komunikaci zaměřuje. Setkání proběhne ve dvou termínech 2.2. a 18.2. od 13:00 online, zájemci po potvrzení účasti obdrží odkaz pro přihlášení. Do online prostředí se bude možné přihlásit 30 min předem, aby si účastníci vyzkoušeli funkčnost připojení. Na setkání jsou zváni zejména pedagogové a pedagogičtí pracovníci, asistenti pedagoga, pracovníci poradenských zařízení,  rodiče a všichni se zájmem o tuto problematiku. Účast je potřeba potvrdit nejdéle do 27.1. 2021 na mail babkova@ekoregion-uhlava.cz či telefon 602 179 381 (Jitka Babková) Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

13.1.2021 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - setkání online
MAP Klatovy - setkání online admin 13. Leden 2021 - 10:05 Zveme Vás na  otevřená online setkání v rámci Pracovní skupiny  MAP  Klatovy na téma Matematika on-line, které se konají 11. 1. 2021 (zaměří se na I. stupeň ZŠ) a 18.1.2021 (zaměří se na II. stupeň ZŠ). Obě setkání proběhnou od 17:00. Předpokládaná délka setkání je 1 až 1,5 hodiny. Zaměříme se na téma „Nápady pro výuku matematiky on-line tedy distanční formou“. Inspiraci a tipy na online výuku, její zpestření, můžete získat od hosta setkání  Mgr. Pavly Sýkorové, která vyučuje matematiku, zeměpis a informatiku na 10. základní škole v Plzni. Cílem setkání bude i výměna zkušeností s výukou matematiky distančně mezi jednotlivými účastníky. Na setkání jsou zváni zejména pedagogové ZŠ, asistenti pedagoga, ale i všichni se zájmem o tuto problematiku. Máte-li zájem o setkání, Vaši účast prosím potvrďte nejpozději den před setkáním na mail babkova@ekoregion-uhlava.cz či telefon 602 179 381 (Jitka Babková). Následně obdržíte odkaz pro přihlášení do online prostředí. Vstoupit do něj bude možné již od 16:30, aby si účastníci vyzkoušeli funkčnost připojení. Těšíme se na Vás. Pozvánky: Matematika I.stupeň 11.1.2021 Matematika II.stupeň 18.1.2021

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

25.10.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: 7. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-komunitní-centra-SC 2.1
7. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-komunitní-centra-SC 2.1 admin 25. Říjen 2020 - 6:14 MAS Ekoregion Úhlava, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Ekoregion Úhlava na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „7. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-komunitní-centra-SC 2.1“. Podrobnosti k výzvě včetně termínů a alokace naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

6.10.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání PS čtenářská gramotnost se přesouvá
Setkání PS čtenářská gramotnost se přesouvá admin 6. Říjen 2020 - 14:09 Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti, která se měla konat 8.10.2020 od 15:00 v MŠ Singrově vile, se z důvodů karanténních opatření překládá na 4.11.2020 od 15:00.  Hostem setkání bude Mgr. Hana Švejdová. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

23.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Grantový program na podporu NNO 2020
Grantový program na podporu NNO 2020 admin 23. Září 2020 - 10:16 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2020. O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace s právní subjektivitou. Podporovány budou pouze neinvestiční projekty. Projekty se přihlašují nejpozději do 21. října 2020. Celková alokace výzvy je 60 000,- Kč, maximální dotace na jeden projekt 5 000,- Kč. Dokumentaci výzvy naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

21.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: 6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2
6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2 admin 21. Září 2020 - 15:21 MAS Ekoregion Úhlava, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Ekoregion Úhlava na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2“. Podrobnosti k výzvě včetně termínů a alokace naleznete zde.  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání na téma Asistenti pedagoga v ZŠ
Setkání na téma Asistenti pedagoga v ZŠ admin 11. Září 2020 - 11:09 Zvema Vás na otevřené setkání na téma "Asistenti pedagoga ve školách", které se koná ve čtvrtek 15.10.2020 od 14:30 v Klatovech, ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v rámci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Tématem setkání je práce asistentů pedagoga, potřeba podpory v jejich profesním růstu, možnosti vzájemné výměnu a sdílení zkušeností. Setkání povede Mgr. Vladimíra Brandová, která se zaměří na roli pedagoga a asistenta pedagoga. Své zkušenosti z práce pedagoga a asistenta pedagoga přiblíží Mgr. Dana Sedláčková a Mgr. Renata Skalová ze ZŠ Klatovy Tolstého 765. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Představujeme nové logo projektu MAP II Klatovy
Představujeme nové logo projektu MAP II Klatovy admin 11. Září 2020 - 11:02  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání pedagogů MŠ
Setkání pedagogů MŠ admin 11. Září 2020 - 10:53 Zveme Vás na úvodní setkání pedagogů mateřských škol ve spolupráci s Klatovskými školkami proběhne 8.10.2020 od 15:00 v MŠ Singrova vila. Hostem setkání bude Mgr. Hana Švejdová, která pro pedagogy připravila úvodní praktický seminář. V případě zájmu pedagogů by setkání probíhala pravidelně a zaměřila na podporu pedagogů MŠ, sdílení a výměnu zkušeností a konkrétní témata či lektoři by vycházeli z potřeb a zájmu účastníků. Na prvním setkání budou mimo jiné vybírána témata či hosté pro další setkání. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Workshop pro rodiče předškolních dětí na téma "Vztahy a jejich důsledky"
Workshop pro rodiče předškolních dětí na téma "Vztahy a jejich důsledky" admin 11. Září 2020 - 10:47  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.9.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: PS Čtenářská gramotnost v MŠ
PS Čtenářská gramotnost v MŠ admin 11. Září 2020 - 10:53 Zveme Vás na úvodní setkání pedagogů mateřských škol ve spolupráci s Klatovskými školkami proběhne 8.10.2020 od 15:00 v MŠ Singrova vila. Hostem setkání bude Mgr. Hana Švejdová, která pro pedagogy připravila úvodní praktický seminář. V případě zájmu pedagogů by setkání probíhala pravidelně a zaměřila na podporu pedagogů MŠ, sdílení a výměnu zkušeností a konkrétní témata či lektoři by vycházeli z potřeb a zájmu účastníků. Na prvním setkání budou mimo jiné vybírána témata či hosté pro další setkání. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

26.8.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy zve na setkání k Matematické gramotnosti
MAP Klatovy zve na setkání k Matematické gramotnosti admin 26. Srpen 2020 - 17:04 Setkání, které se koná ve čtvrtek 8.10.2020 od 13:00 do 19:30 v Základní škole v Měčíně (Školní 93), se zaměří na problematiku výuky matematiky u žáků s SVP, ale nejen u nich. Hostem setkání je lektorka, speciální pedagožka Paedr. Renata Wolfová, odborník na tuto problematiku z PPP v Praze. Zaměří se na nejčastější obtíže při rozvoji matematických představ,  jejich příčiny, průběh a souvislosti, a to jak na straně žáka (kognitivní, percepční a osobnostní faktory), tak na straně metodického vedení (ŠVP – volba posloupnosti učiva, metodika výuky, metodická úskalí). Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

26.8.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vztahy a jejich důsledky v chování dětí
Vztahy a jejich důsledky v chování dětí admin 26. Srpen 2020 - 16:49 Zveme Vás na setkání v rámci projektu MAP Klatovy, které se koná 24.9.2020 v Klatovech, Plánické 174 od 9:00 hodin. Hostem setkání bude PhDr. Jan Svoboda z Ostravské univerzity, který se specializuje na pedagogickou psychologii, psychologii rodiny a zdraví, edukační a kariérní poradenství. Zaměří se na téma „Vztahy a jejich důsledky v chování dítěte“,  na komunikaci jako projev vztahu. Přes vlastní zkušenost formou tužka – papír se účastníci dozví o důsledcích a projevech vztahu dospělých na chování dítěte a možnostech korekce jak v rodinném prostředí, tak v kolektivním zařízení. Téma setkání bude zaměřeno zejména na předškolní děti. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

26.8.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Pracovní skupina rovné příležitosti
Pracovní skupina rovné příležitosti admin 26. Srpen 2020 - 16:49 Zveme Vás na setkání v rámci projektu MAP Klatovy, které se koná 24.9.2020 v Klatovech, Plánické 174 od 9:00 hodin. Hostem setkání bude PhDr. Jan Svoboda z Ostravské univerzity, který se specializuje na pedagogickou psychologii, psychologii rodiny a zdraví, edukační a kariérní poradenství. Zaměří se na téma „Vztahy a jejich důsledky v chování dítěte“,  na komunikaci jako projev vztahu. Přes vlastní zkušenost formou tužka – papír se účastníci dozví o důsledcích a projevech vztahu dospělých na chování dítěte a možnostech korekce jak v rodinném prostředí, tak v kolektivním zařízení. Téma setkání bude zaměřeno zejména na předškolní děti. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

8.7.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Dokumenty MAP se aktualizují
Dokumenty MAP se aktualizují admin 8. Červenec 2020 - 15:27 V rámci projektu MAP Klatovy probíhá v současnosti aktualizace strategického dokumentu. V březnu až červnu 2020 byla aktualizována jeho Analytická část, která mapuje současnou situaci v oblasti vzdělávání na Klatovsku. K dokumentu (v příloze níže) je možné se vyjádřit a případné připomínky zaslat do 7.8.2020 na adresu sindlerova@ekoregion-uhlava.cz. Zaslané připomínky budou zaevidovány a vypořádány, zapracovány do dokumentu. Případné dotazy směřujte prosím také na výše uvedený mail. Analytická část Strategického rámce MAP Klatovy

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

19.6.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy zve na setkání
MAP Klatovy zve na setkání admin 19. Červen 2020 - 11:21 V srpnu se uskuteční v náhradních termínech semináře původně plánované v rámci projektu MAP Klatovy na letošní jaro. V přípravném týdnu a září jsou pro školy ale i další zájemce o danou problematiku připravena setkání na tato témata : 26.8.2020 Multimédia ve výuce ZUŠ a ZŠ v ZUŠ Nýrsko 27.8. 2020 Komentovaná vycházka po Klatovech s J.Jirákem z Vlastivědného muzea v Klatovech 31.8.2020 Problémové chování školních dětí se školní psycholožkou Mgr. Štefflovou 22.9.2020 Právní problematika ve školství s Mgr. L. Dvořákem Na semináře je možné se hlásit na mailu babkova@ekoregion-uhlava.cz Pozvánky najdete přiložené níže   Vycházka po Klatovech Právní problematika ve školství Problémové chování školních dětí Multimedia ve výuce ZUŠ a ZŠ

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

19.6.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy zve
MAP Klatovy zve admin 19. Červen 2020 - 11:21 V srpnu se uskuteční v náhradních termínech semináře původně plánované v rámci projektu MAP Klatovy na letošní jaro. V přípravném týdnu a září jsou pro školy ale i další zájemce o danou problematiku připraveny následující aktivity: 26.8.2020 Multimédia ve výuce ZUŠ a ZŠ v ZUŠ Nýrsko 27.8. 2020 Komentovaná vycházka po Klatovech s J.Jirákem z Vlastivědného muzea v Klatovech 31.8.2020 Problémové chování školních dětí se školní psycholožkou Mgr. Štefflovou 22.9.2020 Právní problematika ve školství s Mgr. L. Dvořákem Na semináře je možné se hlásit na mailu babkova@ekoregion-uhlava.cz Pozvánky najdete přiložené níže   Vycházka po Klatovech Právní problematika ve školství Problémové chování školních dětí Multimedia ve výuce ZUŠ a ZŠ

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

15.6.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva č. 6 v programovém rámci PRV
Výzva č. 6 v programovém rámci PRV admin 15. Červen 2020 - 5:56 Ekoregion Úhlava vyhlašuje šestou výzvu v programovém rámci Programu rozvoje venkova zaměřenou na lesnickou infrastrukturu. Žádosti je možné předkládat prostřednictvím portálu framáře od 15.6.2020 do 31.7.2020. Alokace výzvy je 5 000 000,- Kč. Podrobnosti a potřebnou dokumentaci naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

3.6.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář s Mgr.J. Bednářovou " Diagnostika předškolních dětí"
Seminář s Mgr.J. Bednářovou " Diagnostika předškolních dětí" admin 3. Červen 2020 - 12:57

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

3.6.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář "Multimedia ve výuce ZŠ a ZUŠ" má pokračování
Seminář "Multimedia ve výuce ZŠ a ZUŠ" má pokračování admin 3. Červen 2020 - 12:54

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

3.6.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání s Mgr. J. Bednářovou na téma " Diagnostika předškolních dětí a gramotnosti"
Setkání s Mgr. J. Bednářovou na téma " Diagnostika předškolních dětí a gramotnosti" admin 3. Červen 2020 - 12:57 Zveme Vás na setkání s Mgr. J. Bednářovou, která se zaměří na diagnostiku předškolních dětí s ohledem na rozvoj pregramotností v MŠ. Pozvánky přiloženy. Diagnostika v MŠ a čtenářská pregramotnost Diagnostika v MŠ a matematická pregramotnost

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

13.5.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - setkání PS Finance na téma Šablony III
MAP Klatovy - setkání PS Finance na téma Šablony III admin 13. Květen 2020 - 12:52 Dne 19.5.2020 vás zveme od 14:00 na on line setkání Pracovní skupiny MAP Klatovy, v rámci které proběhne webinář na téma Šablony III. Bližší informace v přiložené pozvánce.   Pozvánka na webinář na téma Šablony III

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

24.3.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání se školní psycholožkou Mgr. Petrou Štefflovou
Setkání se školní psycholožkou Mgr. Petrou Štefflovou admin 24. Březen 2020 - 11:02 Setkání se školní psycholožkou Mgr. Petrou Štefflovou bude s ohledem na situaci přesunuto na jiný termín, o kterém Vás budeme včas informovat.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

19.2.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání se školní psycholožkou Mgr. Petrou Štefflovou
Setkání se školní psycholožkou Mgr. Petrou Štefflovou admin 19. Únor 2020 - 10:38

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

7.2.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - pozvánka na setkání PS Finance
MAP Klatovy - pozvánka na setkání PS Finance admin 7. Únor 2020 - 15:20  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

6.2.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Pozvánka na Valné shromáždění členů
Pozvánka na Valné shromáždění členů admin 6. Únor 2020 - 13:11 Mmístní akční skupina Ekoregion Úhlava zve své členy, partnery, příznivce a širokou veřejnost na jednání Valného shromáždění členů dne 27. února od 15 hodin v kulturním sále městské knihovny v Nýrsku. Součástí jednání bude veřejné projednání změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 na základě střednědobého hodnocení.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

4.11.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vize Místního akčního plánu SO ORP Klatovy
Vize Místního akčního plánu SO ORP Klatovy admin 4. Listopad 2019 - 15:33 Řídící výbor MAP na svém setkání 24.10.2019 schválil aktuální Vizi vzdělávání pro území Klatovska ve stávajícím znění (viz VIZE). Tato vize bude součástí dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro Klatovsko do roku 2023, který je v současné době aktualizován. Pokud máte zájem se do přípravy dokumentu zapojit nebo máte k výše uvedené vizi připomínky, kontaktujte nás na mailu sindlerova@ekoregion-uhlava.cz.  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

29.10.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Malé granty pro NNO na rok 2019 - výzva 2
Malé granty pro NNO na rok 2019 - výzva 2 admin 29. Říjen 2019 - 9:46 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje druhou výzvu v Grantovém programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2019. Příjem žádostí probíhá do 19. listopadu. Celková alokace programu je 177 000,- Kč. Podrobnosti naleznete v záložce Grantové schéma pro NNO.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.10.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání Řídícího výboru MAP a Pracovní skupiny Finance
Setkání Řídícího výboru MAP a Pracovní skupiny Finance admin 11. Říjen 2019 - 13:24 Dne 24.10.2019 od 15:00 proběhne v Klatovech (Plánická 174) setkání Řídícího výboru MAP II SO ORP Klatovy. Zaměří se na konkrétní aktivity, které se v rámci projektu MAP na Klatovsku realizují. Aktualizován bude akční plá n a investiční priority základních a mateřských škol. Jednání je veřejné, otevřené všem zájemcům o problematiku vzdělávání na Klatovsku. Po skončení jednání Řídícího výboru, bude probíhat setkání Pracovní skupiny Financování. Pozvánka ŘV Pozvánka PS Finance

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.10.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání k logopedickému screeningu
Setkání k logopedickému screeningu admin 11. Říjen 2019 - 13:17 Dne 22.10. 2019 proběhne v Nýrsku, Náměstí 81 (v budově Muzea Královského hvozdu) setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti na téma Logopedický screening v MŠ. Setkání se zaměří zejména na přípravu spolupráce zapojených MŠ při logopedickém screeningu. Účast na setkání přislíbila klinická logopedka PhDr. at Mgr. M. Štochlová z Nýrska. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

3.10.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář pro žadatele a příjemce - OPŽP - sídelní zeleň
Seminář pro žadatele a příjemce - OPŽP - sídelní zeleň admin 3. Říjen 2019 - 14:48 Zveme Vás na seminář pro žadatele a příjemce v programovém rámci OPŽP k výzvě zaměřené na zeleň v intravilánu obcí, který se koná 14. října od 10 hodin v kanceláři MAS. Pozvánku naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

24.9.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 5. výzvy v OPZ - sociální služby, komunitní centra
Vyhlášení 5. výzvy v OPZ - sociální služby, komunitní centra admin 24. Září 2019 - 3:45 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje pátou výzvu v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na sociální služby a komunitní centra. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány od 24.9.2019 od 4:00 do 31.10.2019. do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 2 443 126,25 Kč. Semináře pro žadatele a příjemce se konají 15.10.2019 od 10:00 v kanceláři MAS. Dokumentace výzvy je zveřejněna v sekci místní akční skupina-SCLLD 14-20-výzvy.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

10.9.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - Rovné příležitosti ve vzdělávání
MAP Klatovy - Rovné příležitosti ve vzdělávání admin 10. Září 2019 - 14:43 Pozvánka na workshop a setkání Pracovní skupiny rovné příležitosti Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Klatovy na téma Rovné příležitosti ve vzdělávání, které se koná ve čtvrtek 24. 9. 2019 od 14:00 v  Klatovech, Plánická 174 v prostorech bývalého Dominikánského kláštera Cílem setkání je představení různých pohledů a přístupů na rovné příležitosti a diskuze nad problémy rovných příležitostí ve vzdělávání na Klatovsku a možnostmi, jak je řešit. Zváni k diskuzi o rovných příležitostech ve vzdělávání jsou zejména zástupci zřizovatelů, ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, výchovní poradci a metodikové prevence na školách, pracovníci s dětmi a mládeží, pracovníky poradenských zařízení, odborníky v této oblasti, rodiče a všechny se zájmem o tuto problematiku. Bližší informace v přiložené pozvánce. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

10.9.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - Setkání k tématu "Pokusy ve školách"
MAP Klatovy - Setkání k tématu "Pokusy ve školách" admin 10. Září 2019 - 14:32 Zveme Vás na setkání na téma "Pokusy ve školách" v rámci Pracovní skupiny matematická gramotnost, které se koná ve středu 25.9.2019 od 14:00  v Klatovech, Plánická 174 v prostorech bývalého Dominikánského kláštera. Budeme diskutovat o pokusech ve školách a možnosti jejich využití pro rozvoj matematické gramotnosti, dozvíte se něco o plánované aktivitě pro školy  „Školní pokusy - Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF)“, budete moci ovlivnit výběr témat pro vystoupení Divadla ÚDiF a navrhnout další aktivity, které by mohly na Klatovsku podpořit rozvoj matematické gramotnosti v rámci projektu MAP II  (více o projektu MAP zde).  Na setkání jsou zváni zejména učitelé, zástupci školních družin, klubů, DDM a všichni další zájemci o tuto problematiku. Bližší informace v přiložené pozvánce.   Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

27.8.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 4. výzvy v OPZ - příměstské tábory
Vyhlášení 4. výzvy v OPZ - příměstské tábory admin 27. Srpen 2019 - 16:21 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje čtvrtou výzvu v programovém rámci 0peračního programu Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na prorodinná opatření. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány od 28.8.2019 od 4:00 do 31.10.2019. do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 908 480,- Kč. Semináře pro žadatele a příjemce se konají 19.9.2019 od 10:00 v kanceláři MAS. Dokumentace výzvy je zveřejněna v sekci místní akční skupina-SCLLD 14-20-výzvy.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

22.7.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Změna termínu semináře pro žadatele - sociální bydlení IROP
Změna termínu semináře pro žadatele - sociální bydlení IROP admin 22. Červenec 2019 - 10:25 Pro nulovou hlášenou účast je seminář pro žadatele do 5. výzvy v programovém rámci IROP přesunut na náhradní termín 25. 7. od 11 hodin v kanceláři MAS.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

28.6.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 5. výzvy v programovém rámci IROP
Vyhlášení 5. výzvy v programovém rámci IROP admin 28. Červen 2019 - 10:26 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje pátou výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na sociální bydlení. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány od 1.7.2019 do 31.7. do12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 3 684 000,- Kč. Dokumentace výzvy je zveřejněna v sekci místní akční skupina-SCLLD 14-20-výzvy.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.6.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva č. 4 PRV - Lesnická infrastruktura
Výzva č. 4 PRV - Lesnická infrastruktura admin 17. Červen 2019 - 8:18 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje výzvu č. 4 v Programovém rámci Program rozvoje venkova. Příjem žádostí o podporu na MAS je od 17. 6. do 19. 7. 2019. Seminář pro žadatele se koná 20.6.2019. Podrobnosti k výzvě a potřebnou dokumentaci naleznete v sekci Místní akční skupina - výzvy.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.6.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Malé granty pro NNO na rok 2019
Malé granty pro NNO na rok 2019 admin 14. Červen 2019 - 12:59 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2019. Příjem žádostí probíhá do 19. července. Celková alokace programu je 100 000,- Kč. Podrobnosti naleznete v záložce Grantové schéma pro NNO.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

30.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva č. 3 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - II
Výzva č. 3 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - II admin 30. Květen 2019 - 9:43 Upozorňujeme žadatele, kteří plánují předložit žádost o podporu do výzvy č. 3 v programovém rámci OPZ, že byla prodloužena uzávěrka příjmu žádostí do 17.6.2019 do 12:00.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář pro příjemce v OPZ
Seminář pro příjemce v OPZ admin 14. Květen 2019 - 11:07 MAS Ekoregion Úhlava zve současné i potenciální příjemce podpory z Operačního programu zaměstnanost na seminář pro příjemce. Pozvánka s programem je zveřejněna zde. Na semináře je třeba se registrovat do 22. května.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář pro žadatele k výzvě na sociální služby a komunitní centra
Seminář pro žadatele k výzvě na sociální služby a komunitní centra admin 14. Květen 2019 - 11:01 MAS Ekoregion Úhlava zve potenciální žadatele na seminář k výzvě vyhlášené na podporu sociálních a návazných služeb a komunitních center. Pozvánka s programem je zveřejněna zde. Na semináře je třeba se registrovat do 22. května.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání na téma Čtenářská gramotnost
Setkání na téma Čtenářská gramotnost admin 14. Květen 2019 - 10:39

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání na téma Matematická gramotnost
Setkání na téma Matematická gramotnost admin 14. Květen 2019 - 10:15

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.4.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy
Setkání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy admin 11. Duben 2019 - 12:02 Dne 4. 4. 2019 proběhlo v Klatovech setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Klatovy. V rámci jednání byly aktualizovány dokumenty MAP. K nahlédnutí zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

15.3.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva pro předkládání žádostí do programového rámce OPŽP
Výzva pro předkládání žádostí do programového rámce OPŽP admin 15. Březen 2019 - 13:35 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje 1. výzvu pro předkládání žádostí o podporu do programového rámce Operačního programu Životní prostředí. Uzávěrka výzvy je 31. října 2018. Alokace výzvy (výše dotace) je 6 000 000,- Kč. Podrobnosti naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

18.2.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Valné shromáždění členů Ekoregion Úhlava, z.s.
Valné shromáždění členů Ekoregion Úhlava, z.s. admin 18. Únor 2019 - 12:26 Ve čtvrtek 28. února se od 15 hodin koná v kulturním sále Městské knihovny v Nýrsku Valné shromáždění členů zapsaného spolku Ekoregion Úhlava, z.s. Pozvánku s programem naleznete v přiloženém souboru. pozvh190228.pdf

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

29.1.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Prodloužení 2. a 4. výzvy v programovém rámci IROP
Prodloužení 2. a 4. výzvy v programovém rámci IROP admin 29. Leden 2019 - 11:32 MAS Ekoregion Úhlava ounamuje, že byla prodloužena uzávěrka pro příjem žádostí o dotaci v systému MS2014+ z 31.1.2019:12:00 na 30.4.2019 12:00 u výzev č. 2 (Komunitní centra) a č. 4 (Sociální bydlení) v programovém rámci IROP.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

27.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 3. a 4. výzvy v programovém rámci IROP
Vyhlášení 3. a 4. výzvy v programovém rámci IROP admin 27. Prosinec 2018 - 12:22 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje třetí a čtvrtou výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 3 je zaměřena na podporu infrastuktury pro předškolní a základní vzdělávání. Výzva č. 4 je zaměřena na sociální bydlení. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány do 31.1.2019 do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu č. 3 je 7 368 400,- Kč a na výzvu č. 4 je alokace 3 684 220,- Kč. Zde naleznete dokumentaci k výzvě č. 3 a k výzvě č. 4.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

18.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Zpravodaj MAS Ekoregion Úhlava
Zpravodaj MAS Ekoregion Úhlava admin 18. Prosinec 2018 - 9:59 Právě vychází nový Zpravodaj MAS Ekoregion Úhlava. V elektronické podobě je dostupný na našich webových stránkách (zde).

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 2. výzvy v programovém rámci IROP
Vyhlášení 2. výzvy v programovém rámci IROP admin 14. Prosinec 2018 - 8:27 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje druhou výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na infrastrukturu pro komunitní centra. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány do 31.1.2019 do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 1 263 170,- Kč. Text výzvy a kritéria pro hodnocení projektů naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

12.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 1. výzvy v programovém rámci IROP
Vyhlášení 1. výzvy v programovém rámci IROP admin 12. Prosinec 2018 - 6:22 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje první výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na bezpečnost dopravy. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány do 31.1.2019 do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 3 157 900,- Kč. Text výzvy a kritéria pro hodnocení projektů naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

6.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: IROP podporuje zateplování bytových domů
IROP podporuje zateplování bytových domů admin 6. Prosinec 2018 - 10:34 Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) je v současnosti možné z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena vlastníkům bytových domů, společenstvím vlastníků a bytovým družstvům ve všech krajích ČR kromě Prahy. Oprávnění žadatelé, kteří mohou obdržet až 40% z celkových způsobilých výdajů projektu, jsou: ·         Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících, ·         Společenství vlastníků jednotek, ·         Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů. Více informací o výzvě naleznete v přiložených souborech zde a na stránkách výzvy: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II Leták k 78. výzvě IROP

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

2.10.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Malé granty pro neziskové organizace
Malé granty pro neziskové organizace admin 2. Říjen 2018 - 13:26 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2018. Cílem programu pro rok 2018 je podporovat vzdělávací a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava. Příjem žádostí trvá do 22.11.2018. Podrobnosti naleznete pod záložkou Místní akční skupina / Grantové schéma pro NNO.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.7.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 2.výzvy MAS Ekoregion Úhlava pro program PRV
Vyhlášení 2.výzvy MAS Ekoregion Úhlava pro program PRV admin 17. Červenec 2018 - 14:10 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje 2. výzvu v rámci programu PRV. Příjem žádostí probíhá na Portálu farmáře od 13.7. do 10.8.2018. Seminář pro příjemce se koná 23.7.2018 v kanceláři MAS (náměstí 81, Nýrsko) od 10:00 hodin. Další  informace na http://ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-20….  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

12.6.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Zpráva o výsledku hospodaření DSO Úhlava za rok 2017, účetní závěrka organizace
Zpráva o výsledku hospodaření DSO Úhlava za rok 2017, účetní závěrka organizace admin 12. Červen 2018 - 15:10 priloha.pdf rozvaha.pdf vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf vykaz-zisku-a-ztraty.pdf

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.4.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzvy OP VVV č. 02_18_063 Šablony II
Výzvy OP VVV č. 02_18_063 Šablony II admin 17. Duben 2018 - 10:22 Rádi bychom Vás informovali o tom, že 28.2.2018 byla vyhlášena výzva OP VVV pro školy a školská zařízení č. 02_16_063 (Šablony II). Je určena základním a mateřským školám, školním družinám, školním klubům, střediskům volného času a základním uměleckým školám. Žádosti je možné podávat od 28.2.2018 do 28.6.2019. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách nebo na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii MAS Ekoregion  Úhlava nabízí školám a školským zařízením na území své působnosti konzultace zdarma při přípravě projektů a jejich administraci i  v rámci této výzvy. V případě zájmu o konzultaci nás prosím kontaktujte. Kontaktní osoba: Gabriela Šindlerová tel.  602 639 762 e-mail: sindlerova@ekoregion-uhlava.cz

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

10.4.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Odstávka Portálu farmáře v den ukončení výzvy PRV
Odstávka Portálu farmáře v den ukončení výzvy PRV admin 10. Duben 2018 - 12:08 Upozorňujeme žadatele, kteří mají v plánu podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS do vyhlášené vzvy č.1, že v den ukončení příjmu žádostí tj. 13.4.2018 je ohlášena odstávka systému Portálu farmáře od 15:45 do soboty 14.4.2018 do 8:00. V případě, že se Vám nepodaří podat žádost před touto odstávkou, odešlete v čase odstávky e-mail na adresu helpdesk@mze.cz s informací o neúspěšném pokusu o podání a zprávu archivujte. Žádost podejte co nejdříve po zpřístupnění Portálu farmáře.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

19.2.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář pro žadatele k výzvě MAS Ekoregion Úhlava v rámci PRV
Seminář pro žadatele k výzvě MAS Ekoregion Úhlava v rámci PRV admin 19. Únor 2018 - 11:09 MAS Ekoregion Úhlava pořádá 2. března seminář pro žadatele k první výzvě vyhlašované místní akční skupinou pro opatření Programu rozvoje venkova. Žádat je možno o podporu na zemědělské i nezemědělské podnikání, lesnickou infrastrukturu a lesnické technologie. Pozvánku naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.2.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení výzvy MAS Ekoregion Úhlava pro Program rozvoje venkova
Vyhlášení výzvy MAS Ekoregion Úhlava pro Program rozvoje venkova admin 14. Únor 2018 - 6:28 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje výzvu č. 1 v Programovém rámci Program rozvoje venkova. Příjem žádostí o podporu na MAS je od 14. 2. 2018 do 13. 4. 2018. Seminář pro žadatele se koná 2. 3. 2018. Podrobnosti k výzvě a potřebnou dokumentaci naleznete v sekci Místní akční skupina.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

5.1.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Schválený rozpočet a rozpočtový výhled DSO Úhlava
Schválený rozpočet a rozpočtový výhled DSO Úhlava admin 5. Leden 2018 - 9:03 schvaleny-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-2019-2021-zprac-2017.doc schvaleny-rozpocet-na-rok-2018.doc

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

20.12.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Druhá modifikace výzvy na sociální a návazné služby, komunitní centra
Druhá modifikace výzvy na sociální a návazné služby, komunitní centra admin 20. Prosinec 2017 - 9:45 Výzva č. 256/03_16_047/CLLD_16_01_033 MAS Ekoregion Úhlava v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost byla modifikována. Byla opraveba chyba v textu výzvy - maximální uznatelné výdaje na jeden projekt činí 2 500 000,- Kč. Text modifikované výzvy naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.12.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Modifikace výzvy č. 1 - sociální a návazné služby, komunitní centra
Modifikace výzvy č. 1 - sociální a návazné služby, komunitní centra admin 14. Prosinec 2017 - 9:52 Výzva č. 256/03_16_047/CLLD_16_01_033 MAS Ekoregion Úhlava v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost byla modifikována. Byl prodloužen příjem žádostí o podporu do 15. ledna 2018, byl prodloužen termín pro ukončení fyzické realizace projektu do 31.12.2021 a byla nyvýšena alokace výzvy na 5 000 000,- Kč. Text modifikované výzvy naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

4.12.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Projekty v rámci Grantového schématu pro NNO pro rok 2017 vybrány
Projekty v rámci Grantového schématu pro NNO pro rok 2017 vybrány admin 4. Prosinec 2017 - 10:24 Programový výbor MAS Ekoregion Úhlava schválil neinvestiční dotace pro neziskové organizace na svém území. Organizace, které uspěly se svými projekty v rámci Grantového programu MAS Ekoregion Úhlava na podporu malých projektů NNO pro rok 2017, jsou uveřejněny na těchto webových stránkách pod záložkou Místní akční skupina - Grantové schéma pro NNO.http://www.ekoregion-uhlava.cz/mist…/grantove-schema-pro-nno

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

13.11.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu DSO Úhlava
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu DSO Úhlava admin 13. Listopad 2017 - 10:55 navrh-rozpoctu.pdf navrh-strednedobeho-vyhledu.pdf

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

8.11.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyšel nový Zpravodaj
Vyšel nový Zpravodaj admin 8. Listopad 2017 - 13:58 V

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

7.11.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Semináře pro žadatele k výzvám na sociální služby, komunitní centra a příměstské tábory
Semináře pro žadatele k výzvám na sociální služby, komunitní centra a příměstské tábory admin 7. Listopad 2017 - 14:46 MAS Ekoregion Úhlava zve potenciální žadatele na semináře k výzvám vyhlášeným na podporu sociálních a návazných služeb a komunitních center a na podporu prorodinných opatření. Pozvánky s programem jsou zveřejněny zde. Na semináře je třeba se registrovat do 15. listopadu.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

2.11.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: První výzvy MAS Ekoregion Úhlava k realizaci SCLLD
První výzvy MAS Ekoregion Úhlava k realizaci SCLLD admin 2. Listopad 2017 - 10:11 MAS Ekoregion Úhlava vyhlásila první dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Výzvy jsou vyhlášeny v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost a jsou zaměřeny na podporu sociálních a návazných služeb, komunitních center a na podporu příměstských táborů. Podrobnosti k výzvám naleznete v záložce Místní akční skupina.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

9.6.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: DSO Úhlava 2016
DSO Úhlava 2016 admin 9. Červen 2017 - 13:14 navrh-zaverecneho-uctu-dso-uhlava-za-rok-2016.pdf priloha-ucetni-zaverky.pdf rozvaha.pdf vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf vykaz-zisku-a-ztraty.pdf zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.pdf

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

21.3.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Rozpočet DSO Úhlava 2017
NáhledPřílohaVelikost rozpocet_2017.pdf80.61 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

27.1.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Projekt SRP uspořádal místní konference v Karlových Varech a Plzni
Další dvě místní konference uspořádal tým projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Týmová manažerka center podpory Jitka Baťková, PR manažer Lukáš Pfauser a Marie Gazdagová, která má na starosti problematiku vzdělávání, tentokrát vyrazili do Karlových Varů a Plzně. Prezentovali zde aktuální stav a nejbližší cíle projektu.číst dál

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

27.1.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Projekt SRP uspořádal místní konference v Karlových Varech a Plzni
Projekt SRP uspořádal místní konference v Karlových Varech a Plzni admin 27. Leden 2017 - 14:14 Další dvě místní konference uspořádal tým projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Týmová manažerka center podpory Jitka Baťková, PR manažer Lukáš Pfauser a Marie Gazdagová, která má na starosti problematiku vzdělávání, tentokrát vyrazili do Karlových Varů a Plzně. Prezentovali zde aktuální stav a nejbližší cíle projektu. Úvodní blok obou konferencí byl věnován tradičně představení aktivit projektu (center podpory a vzdělávání). V Karlových Varech úvodní  část konference oživil Jan Losenický, který působí nejen jako místostarosta Kadaně, ale také jako člen řídicího výboru MAP. Hovořilo se obecně řečeno o roli obcí s rozšířenou působností v oblasti místního akčního plánování. Zajímavý a neotřelý závěr přinesl první blok konference také v Plzni. Vystoupil Pavel Beneš, vedoucí konzultant z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. Představil výsledky zajímavé demografické prognózy z oblasti vzdělávání. Konference v Plzni se účastni také zástupce hlavního manažera projektu Petr Valenta. Ten se věnoval důležité aktivitě projektu zvané Individuální pomoc a později představil chystaný projekt NIDV zvaný Akční plán inkluzivního vzdělávání B.  Blok po dopolední pauze se v Plzni a Karlových Varech nesl jako vždy ve znamení prezentací systémových projektů financovaných v rámci OP VVV. Vystoupili zástupci NÚV (Podpora krajského akčního plánování, Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj, Podpora práce učitelů), Agentury pro sociální začleňování (Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami) i NIDV (Implementace kariérního systému a Akční plán inkluzivního vzdělávání B). Po pauze na oběd následoval workshop Agentury pro sociální začleňování. Účastníky na obou konferencích samotné téma inkluze velmi zajímalo. Hovořilo se ale také o dalších tématech, která v současné době příjemci IPo MAP řeší. Další místní konference se budou konat ve Zlíně a Brně.  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.8.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Grantové schéma pro NNO 2016 - 2. kolo
MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje letos již 2. kolo Grantového programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací. Maximální výše grantu je 10 000,- Kč na jeden projekt. Na celý program je vyčleněno 190 000,- Kč. Žádosti je možné podávat do 16. září. Veškerá dokumentace programu je umístěna zde. Program je podpořen finančními prostředky Plzeňského kraje.číst dál

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

15.6.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Hurááá prázdniny
V pátek 1. července 2016 se v Areálu pod sjezdovkou v Nýrsku bude konat zábavné odpoledne pro děti. Všichni jste srdečně zváni! NáhledPřílohaVelikost hura_prazdniny_2016.jpg75.35 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.5.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Ekoregion Úhlava bude pomáhat školám a školkám
MAS Ekoregion Úhlava bude v rámci své činnosti zdarma poskytovat všem zájemcům z řad základních a mateřských škol, které se nachází na území působnosti MAS, poradenství a pomoc s přípravou projektů a zpracováním žádosti v rámci výzvy OP VVV číslo 02_16_22. Tato výzva má za cíl podpořit základní a mateřské školy formou projektů zjednodušeného vykazování prostřednictvím šablon pro MŠ a ZŠ. MAS může poskytnout školám a školkám především: NáhledPřílohaVelikost prehled_vyzvy.pdf234.14 KB číst dál

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

2.3.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Projekty podpořené z Grantového programu MAS pro malé projekty NNO byly vybrány
V záložce Místní akční skupina - Grantové schéma pro NNO 2016 byl zveřejněn seznam projektů vybraných k podpoře. 

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

29.2.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Valné shromáždění členů MAS Ekoregion Úhlava
10. března se v budově městské knihovny v Nýrsku uskuteční jednání Valného shromáždění členů MAS Ekoregion Úhlava. Podrobný program naleznete v pozvánce, která je připojena k této zprávě. NáhledPřílohaVelikost poz_vh_160310.pdf139.41 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

12.2.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje k připomínkování
V sekci Místní akční skupina v záložce Strategie území 2014 - 2020 byl zveřejněn k připomínkování text Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ekoregionu Úhlava. Připomínky s uvedením strany v textu můžete zasílat na adresu havranek@ekoregion-uhlava.cz nejpozději do konce února.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

7.10.2015 Ekoregion Úhlava, z.s.: Nýrské posvícení
Srdečně zveme všechny ve dnech 10. a 11. října do Nýrska na posvícení. Bližší program naleznete v příloze. NáhledPřílohaVelikost posviceni_2015_pdf.pdf128.55 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

7.10.2015 Ekoregion Úhlava, z.s.: Závody modelů aut v Nýrsku
RC Rally západní Čechy Vás srdečně zve na závody modelů aut v Nýrsku, které se konají v sobotu 10. října od 10.00 v areálu bývalých kasáren v Nýrsku. NáhledPřílohaVelikost 10_10_2015.jpg82.56 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

21.12.2014 Ekoregion Úhlava, z.s.: PF 2015
NáhledPřílohaVelikost pf_mas.jpg41.47 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

5.11.2014 Ekoregion Úhlava, z.s.: Pozvánka na jednání pracovních skupin a Valné shromáždění
Přijměte pozvání na jednání pracovních skupin, které se koná ve čtvrtek 13. listopadu v sále Městské knihovny Nýrsko. NáhledPřílohaVelikost pozvanka_pracovni_skupiny_a_valna_hromada_ekoregion_uhlava.pdf76.22 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.10.2014 Ekoregion Úhlava, z.s.: S Vorvaněm do Bulharska
Městská knihovna Nýrsko srdečně zve na zábavný pořad s Bobem Kleplem a Evou Holubovou s názvem "S Vorvaněm do bulharska". Kdy: pátek 31.10.2014 od 19.00 Kde: KD Nýrsko NáhledPřílohaVelikost s_vorvanem_do_bulharska.jpg84.37 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

30.7.2014 Ekoregion Úhlava, z.s.: Turistika s Pepou 3
Městská knihovna Nýrsko a Informační centrum Nýrsko Vás srdečně zvou na třetí Turistiku s Pepou. V neděli 10. srpna půjdeme ze Šerlova Dvora u Prášil na Březník a do Hartmanic. Odjezd vlakem na Železnou Rudu  v8.22, sraz na vlakovém nádraží. NáhledPřílohaVelikost turistika_s_pepou_3.jpg67.46 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

8.2.2011 Ekoregion Úhlava, z.s.: Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací
Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací admin 8. Únor 2011 - 11:22 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2017. Cílem programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava. O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace s právní subjektivitou, které se zaměřují na tyto činnosti. Podporovány budou pouze neinvestiční projekty. Projekty se přihlašují doručením oskenovaného originálu vyplněného formuláře žádosti o grant (viz příloha č. 1) prostřednictvím elektronické pošty na adresu hladikova@ekoregion-uhlava.cz nejpozději do 10. listopadu 2017. Neúplně vyplněné formuláře žádosti mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny. Pro konzultaci před podáním žádosti se obraťte na Soňu Hladíkovou. tel.: 732 129 975 e-mail: hladikova@ekoregion-uhlava.cz Přílohy: - Pravidla - Formulář žádosti - Formulář závěrečné zprávy včetně soupisky účetních dokladů Pravidla Programu Formulář žádosti o podporu Formulář vyhodnocení