Zprávy z Ekoregion Úhlava, z.s.

Zprávy a aktuality z Ekoregion Úhlava, z.s.

Karta datailů Ekoregion Úhlava, z.s.Web: www.ekoregion-uhlava.cz

Zprávy z MASek

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

24.3.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání se školní psycholožkou Mgr. Petrou Štefflovou
Setkání se školní psycholožkou Mgr. Petrou Štefflovou admin 24. Březen 2020 - 11:02 Setkání se školní psycholožkou Mgr. Petrou Štefflovou bude s ohledem na situaci přesunuto na jiný termín, o kterém Vás budeme včas informovat.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

19.2.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání se školní psycholožkou Mgr. Petrou Štefflovou
Setkání se školní psycholožkou Mgr. Petrou Štefflovou admin 19. Únor 2020 - 10:38

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

7.2.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - pozvánka na setkání PS Finance
MAP Klatovy - pozvánka na setkání PS Finance admin 7. Únor 2020 - 15:20  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

4.11.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vize Místního akčního plánu SO ORP Klatovy
Vize Místního akčního plánu SO ORP Klatovy admin 4. Listopad 2019 - 15:33 Řídící výbor MAP na svém setkání 24.10.2019 schválil aktuální Vizi vzdělávání pro území Klatovska ve stávajícím znění (viz VIZE). Tato vize bude součástí dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro Klatovsko do roku 2023, který je v současné době aktualizován. Pokud máte zájem se do přípravy dokumentu zapojit nebo máte k výše uvedené vizi připomínky, kontaktujte nás na mailu sindlerova@ekoregion-uhlava.cz.  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

29.10.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Malé granty pro NNO na rok 2019 - výzva 2
Malé granty pro NNO na rok 2019 - výzva 2 admin 29. Říjen 2019 - 9:46 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje druhou výzvu v Grantovém programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2019. Příjem žádostí probíhá do 19. listopadu. Celková alokace programu je 177 000,- Kč. Podrobnosti naleznete v záložce Grantové schéma pro NNO.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.10.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání Řídícího výboru MAP a Pracovní skupiny Finance
Setkání Řídícího výboru MAP a Pracovní skupiny Finance admin 11. Říjen 2019 - 13:24 Dne 24.10.2019 od 15:00 proběhne v Klatovech (Plánická 174) setkání Řídícího výboru MAP II SO ORP Klatovy. Zaměří se na konkrétní aktivity, které se v rámci projektu MAP na Klatovsku realizují. Aktualizován bude akční plá n a investiční priority základních a mateřských škol. Jednání je veřejné, otevřené všem zájemcům o problematiku vzdělávání na Klatovsku. Po skončení jednání Řídícího výboru, bude probíhat setkání Pracovní skupiny Financování. Pozvánka ŘV Pozvánka PS Finance

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.10.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání k logopedickému screeningu
Setkání k logopedickému screeningu admin 11. Říjen 2019 - 13:17 Dne 22.10. 2019 proběhne v Nýrsku, Náměstí 81 (v budově Muzea Královského hvozdu) setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti na téma Logopedický screening v MŠ. Setkání se zaměří zejména na přípravu spolupráce zapojených MŠ při logopedickém screeningu. Účast na setkání přislíbila klinická logopedka PhDr. at Mgr. M. Štochlová z Nýrska. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

3.10.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář pro žadatele a příjemce - OPŽP - sídelní zeleň
Seminář pro žadatele a příjemce - OPŽP - sídelní zeleň admin 3. Říjen 2019 - 14:48 Zveme Vás na seminář pro žadatele a příjemce v programovém rámci OPŽP k výzvě zaměřené na zeleň v intravilánu obcí, který se koná 14. října od 10 hodin v kanceláři MAS. Pozvánku naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

24.9.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 5. výzvy v OPZ - sociální služby, komunitní centra
Vyhlášení 5. výzvy v OPZ - sociální služby, komunitní centra admin 24. Září 2019 - 3:45 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje pátou výzvu v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na sociální služby a komunitní centra. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány od 24.9.2019 od 4:00 do 31.10.2019. do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 2 443 126,25 Kč. Semináře pro žadatele a příjemce se konají 15.10.2019 od 10:00 v kanceláři MAS. Dokumentace výzvy je zveřejněna v sekci místní akční skupina-SCLLD 14-20-výzvy.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

10.9.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - Rovné příležitosti ve vzdělávání
MAP Klatovy - Rovné příležitosti ve vzdělávání admin 10. Září 2019 - 14:43 Pozvánka na workshop a setkání Pracovní skupiny rovné příležitosti Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Klatovy na téma Rovné příležitosti ve vzdělávání, které se koná ve čtvrtek 24. 9. 2019 od 14:00 v  Klatovech, Plánická 174 v prostorech bývalého Dominikánského kláštera Cílem setkání je představení různých pohledů a přístupů na rovné příležitosti a diskuze nad problémy rovných příležitostí ve vzdělávání na Klatovsku a možnostmi, jak je řešit. Zváni k diskuzi o rovných příležitostech ve vzdělávání jsou zejména zástupci zřizovatelů, ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, výchovní poradci a metodikové prevence na školách, pracovníci s dětmi a mládeží, pracovníky poradenských zařízení, odborníky v této oblasti, rodiče a všechny se zájmem o tuto problematiku. Bližší informace v přiložené pozvánce. Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

10.9.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: MAP Klatovy - Setkání k tématu "Pokusy ve školách"
MAP Klatovy - Setkání k tématu "Pokusy ve školách" admin 10. Září 2019 - 14:32 Zveme Vás na setkání na téma "Pokusy ve školách" v rámci Pracovní skupiny matematická gramotnost, které se koná ve středu 25.9.2019 od 14:00  v Klatovech, Plánická 174 v prostorech bývalého Dominikánského kláštera. Budeme diskutovat o pokusech ve školách a možnosti jejich využití pro rozvoj matematické gramotnosti, dozvíte se něco o plánované aktivitě pro školy  „Školní pokusy - Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF)“, budete moci ovlivnit výběr témat pro vystoupení Divadla ÚDiF a navrhnout další aktivity, které by mohly na Klatovsku podpořit rozvoj matematické gramotnosti v rámci projektu MAP II  (více o projektu MAP zde).  Na setkání jsou zváni zejména učitelé, zástupci školních družin, klubů, DDM a všichni další zájemci o tuto problematiku. Bližší informace v přiložené pozvánce.   Pozvánka

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

27.8.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 4. výzvy v OPZ - příměstské tábory
Vyhlášení 4. výzvy v OPZ - příměstské tábory admin 27. Srpen 2019 - 16:21 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje čtvrtou výzvu v programovém rámci 0peračního programu Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na prorodinná opatření. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány od 28.8.2019 od 4:00 do 31.10.2019. do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 908 480,- Kč. Semináře pro žadatele a příjemce se konají 19.9.2019 od 10:00 v kanceláři MAS. Dokumentace výzvy je zveřejněna v sekci místní akční skupina-SCLLD 14-20-výzvy.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

22.7.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Změna termínu semináře pro žadatele - sociální bydlení IROP
Změna termínu semináře pro žadatele - sociální bydlení IROP admin 22. Červenec 2019 - 10:25 Pro nulovou hlášenou účast je seminář pro žadatele do 5. výzvy v programovém rámci IROP přesunut na náhradní termín 25. 7. od 11 hodin v kanceláři MAS.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

28.6.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 5. výzvy v programovém rámci IROP
Vyhlášení 5. výzvy v programovém rámci IROP admin 28. Červen 2019 - 10:26 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje pátou výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na sociální bydlení. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány od 1.7.2019 do 31.7. do12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 3 684 000,- Kč. Dokumentace výzvy je zveřejněna v sekci místní akční skupina-SCLLD 14-20-výzvy.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.6.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva č. 4 PRV - Lesnická infrastruktura
Výzva č. 4 PRV - Lesnická infrastruktura admin 17. Červen 2019 - 8:18 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje výzvu č. 4 v Programovém rámci Program rozvoje venkova. Příjem žádostí o podporu na MAS je od 17. 6. do 19. 7. 2019. Seminář pro žadatele se koná 20.6.2019. Podrobnosti k výzvě a potřebnou dokumentaci naleznete v sekci Místní akční skupina - výzvy.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.6.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Malé granty pro NNO na rok 2019
Malé granty pro NNO na rok 2019 admin 14. Červen 2019 - 12:59 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2019. Příjem žádostí probíhá do 19. července. Celková alokace programu je 100 000,- Kč. Podrobnosti naleznete v záložce Grantové schéma pro NNO.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

30.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva č. 3 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - II
Výzva č. 3 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - II admin 30. Květen 2019 - 9:43 Upozorňujeme žadatele, kteří plánují předložit žádost o podporu do výzvy č. 3 v programovém rámci OPZ, že byla prodloužena uzávěrka příjmu žádostí do 17.6.2019 do 12:00.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář pro příjemce v OPZ
Seminář pro příjemce v OPZ admin 14. Květen 2019 - 11:07 MAS Ekoregion Úhlava zve současné i potenciální příjemce podpory z Operačního programu zaměstnanost na seminář pro příjemce. Pozvánka s programem je zveřejněna zde. Na semináře je třeba se registrovat do 22. května.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář pro žadatele k výzvě na sociální služby a komunitní centra
Seminář pro žadatele k výzvě na sociální služby a komunitní centra admin 14. Květen 2019 - 11:01 MAS Ekoregion Úhlava zve potenciální žadatele na seminář k výzvě vyhlášené na podporu sociálních a návazných služeb a komunitních center. Pozvánka s programem je zveřejněna zde. Na semináře je třeba se registrovat do 22. května.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání na téma Čtenářská gramotnost
Setkání na téma Čtenářská gramotnost admin 14. Květen 2019 - 10:39

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.5.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání na téma Matematická gramotnost
Setkání na téma Matematická gramotnost admin 14. Květen 2019 - 10:15

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

11.4.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy
Setkání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy admin 11. Duben 2019 - 12:02 Dne 4. 4. 2019 proběhlo v Klatovech setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Klatovy. V rámci jednání byly aktualizovány dokumenty MAP. K nahlédnutí zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

15.3.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzva pro předkládání žádostí do programového rámce OPŽP
Výzva pro předkládání žádostí do programového rámce OPŽP admin 15. Březen 2019 - 13:35 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje 1. výzvu pro předkládání žádostí o podporu do programového rámce Operačního programu Životní prostředí. Uzávěrka výzvy je 31. října 2018. Alokace výzvy (výše dotace) je 6 000 000,- Kč. Podrobnosti naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

18.2.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Valné shromáždění členů Ekoregion Úhlava, z.s.
Valné shromáždění členů Ekoregion Úhlava, z.s. admin 18. Únor 2019 - 12:26 Ve čtvrtek 28. února se od 15 hodin koná v kulturním sále Městské knihovny v Nýrsku Valné shromáždění členů zapsaného spolku Ekoregion Úhlava, z.s. Pozvánku s programem naleznete v přiloženém souboru. pozvh190228.pdf

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

29.1.2019 Ekoregion Úhlava, z.s.: Prodloužení 2. a 4. výzvy v programovém rámci IROP
Prodloužení 2. a 4. výzvy v programovém rámci IROP admin 29. Leden 2019 - 11:32 MAS Ekoregion Úhlava ounamuje, že byla prodloužena uzávěrka pro příjem žádostí o dotaci v systému MS2014+ z 31.1.2019:12:00 na 30.4.2019 12:00 u výzev č. 2 (Komunitní centra) a č. 4 (Sociální bydlení) v programovém rámci IROP.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

27.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 3. a 4. výzvy v programovém rámci IROP
Vyhlášení 3. a 4. výzvy v programovém rámci IROP admin 27. Prosinec 2018 - 12:22 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje třetí a čtvrtou výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 3 je zaměřena na podporu infrastuktury pro předškolní a základní vzdělávání. Výzva č. 4 je zaměřena na sociální bydlení. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány do 31.1.2019 do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu č. 3 je 7 368 400,- Kč a na výzvu č. 4 je alokace 3 684 220,- Kč. Zde naleznete dokumentaci k výzvě č. 3 a k výzvě č. 4.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

18.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Zpravodaj MAS Ekoregion Úhlava
Zpravodaj MAS Ekoregion Úhlava admin 18. Prosinec 2018 - 9:59 Právě vychází nový Zpravodaj MAS Ekoregion Úhlava. V elektronické podobě je dostupný na našich webových stránkách (zde).

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 2. výzvy v programovém rámci IROP
Vyhlášení 2. výzvy v programovém rámci IROP admin 14. Prosinec 2018 - 8:27 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje druhou výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na infrastrukturu pro komunitní centra. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány do 31.1.2019 do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 1 263 170,- Kč. Text výzvy a kritéria pro hodnocení projektů naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

12.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 1. výzvy v programovém rámci IROP
Vyhlášení 1. výzvy v programovém rámci IROP admin 12. Prosinec 2018 - 6:22 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje první výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na bezpečnost dopravy. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány do 31.1.2019 do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 3 157 900,- Kč. Text výzvy a kritéria pro hodnocení projektů naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

6.12.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: IROP podporuje zateplování bytových domů
IROP podporuje zateplování bytových domů admin 6. Prosinec 2018 - 10:34 Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) je v současnosti možné z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena vlastníkům bytových domů, společenstvím vlastníků a bytovým družstvům ve všech krajích ČR kromě Prahy. Oprávnění žadatelé, kteří mohou obdržet až 40% z celkových způsobilých výdajů projektu, jsou: ·         Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících, ·         Společenství vlastníků jednotek, ·         Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů. Více informací o výzvě naleznete v přiložených souborech zde a na stránkách výzvy: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II Leták k 78. výzvě IROP

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

2.10.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Malé granty pro neziskové organizace
Malé granty pro neziskové organizace admin 2. Říjen 2018 - 13:26 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2018. Cílem programu pro rok 2018 je podporovat vzdělávací a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava. Příjem žádostí trvá do 22.11.2018. Podrobnosti naleznete pod záložkou Místní akční skupina / Grantové schéma pro NNO.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.7.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení 2.výzvy MAS Ekoregion Úhlava pro program PRV
Vyhlášení 2.výzvy MAS Ekoregion Úhlava pro program PRV admin 17. Červenec 2018 - 14:10 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje 2. výzvu v rámci programu PRV. Příjem žádostí probíhá na Portálu farmáře od 13.7. do 10.8.2018. Seminář pro příjemce se koná 23.7.2018 v kanceláři MAS (náměstí 81, Nýrsko) od 10:00 hodin. Další  informace na http://ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-20….  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

12.6.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Zpráva o výsledku hospodaření DSO Úhlava za rok 2017, účetní závěrka organizace
Zpráva o výsledku hospodaření DSO Úhlava za rok 2017, účetní závěrka organizace admin 12. Červen 2018 - 15:10 priloha.pdf rozvaha.pdf vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf vykaz-zisku-a-ztraty.pdf

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.4.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Výzvy OP VVV č. 02_18_063 Šablony II
Výzvy OP VVV č. 02_18_063 Šablony II admin 17. Duben 2018 - 10:22 Rádi bychom Vás informovali o tom, že 28.2.2018 byla vyhlášena výzva OP VVV pro školy a školská zařízení č. 02_16_063 (Šablony II). Je určena základním a mateřským školám, školním družinám, školním klubům, střediskům volného času a základním uměleckým školám. Žádosti je možné podávat od 28.2.2018 do 28.6.2019. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách nebo na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii MAS Ekoregion  Úhlava nabízí školám a školským zařízením na území své působnosti konzultace zdarma při přípravě projektů a jejich administraci i  v rámci této výzvy. V případě zájmu o konzultaci nás prosím kontaktujte. Kontaktní osoba: Gabriela Šindlerová tel.  602 639 762 e-mail: sindlerova@ekoregion-uhlava.cz

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

10.4.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Odstávka Portálu farmáře v den ukončení výzvy PRV
Odstávka Portálu farmáře v den ukončení výzvy PRV admin 10. Duben 2018 - 12:08 Upozorňujeme žadatele, kteří mají v plánu podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS do vyhlášené vzvy č.1, že v den ukončení příjmu žádostí tj. 13.4.2018 je ohlášena odstávka systému Portálu farmáře od 15:45 do soboty 14.4.2018 do 8:00. V případě, že se Vám nepodaří podat žádost před touto odstávkou, odešlete v čase odstávky e-mail na adresu helpdesk@mze.cz s informací o neúspěšném pokusu o podání a zprávu archivujte. Žádost podejte co nejdříve po zpřístupnění Portálu farmáře.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

19.2.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Seminář pro žadatele k výzvě MAS Ekoregion Úhlava v rámci PRV
Seminář pro žadatele k výzvě MAS Ekoregion Úhlava v rámci PRV admin 19. Únor 2018 - 11:09 MAS Ekoregion Úhlava pořádá 2. března seminář pro žadatele k první výzvě vyhlašované místní akční skupinou pro opatření Programu rozvoje venkova. Žádat je možno o podporu na zemědělské i nezemědělské podnikání, lesnickou infrastrukturu a lesnické technologie. Pozvánku naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.2.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyhlášení výzvy MAS Ekoregion Úhlava pro Program rozvoje venkova
Vyhlášení výzvy MAS Ekoregion Úhlava pro Program rozvoje venkova admin 14. Únor 2018 - 6:28 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje výzvu č. 1 v Programovém rámci Program rozvoje venkova. Příjem žádostí o podporu na MAS je od 14. 2. 2018 do 13. 4. 2018. Seminář pro žadatele se koná 2. 3. 2018. Podrobnosti k výzvě a potřebnou dokumentaci naleznete v sekci Místní akční skupina.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

5.1.2018 Ekoregion Úhlava, z.s.: Schválený rozpočet a rozpočtový výhled DSO Úhlava
Schválený rozpočet a rozpočtový výhled DSO Úhlava admin 5. Leden 2018 - 9:03 schvaleny-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-2019-2021-zprac-2017.doc schvaleny-rozpocet-na-rok-2018.doc

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

20.12.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Druhá modifikace výzvy na sociální a návazné služby, komunitní centra
Druhá modifikace výzvy na sociální a návazné služby, komunitní centra admin 20. Prosinec 2017 - 9:45 Výzva č. 256/03_16_047/CLLD_16_01_033 MAS Ekoregion Úhlava v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost byla modifikována. Byla opraveba chyba v textu výzvy - maximální uznatelné výdaje na jeden projekt činí 2 500 000,- Kč. Text modifikované výzvy naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.12.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Modifikace výzvy č. 1 - sociální a návazné služby, komunitní centra
Modifikace výzvy č. 1 - sociální a návazné služby, komunitní centra admin 14. Prosinec 2017 - 9:52 Výzva č. 256/03_16_047/CLLD_16_01_033 MAS Ekoregion Úhlava v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost byla modifikována. Byl prodloužen příjem žádostí o podporu do 15. ledna 2018, byl prodloužen termín pro ukončení fyzické realizace projektu do 31.12.2021 a byla nyvýšena alokace výzvy na 5 000 000,- Kč. Text modifikované výzvy naleznete zde.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

4.12.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Projekty v rámci Grantového schématu pro NNO pro rok 2017 vybrány
Projekty v rámci Grantového schématu pro NNO pro rok 2017 vybrány admin 4. Prosinec 2017 - 10:24 Programový výbor MAS Ekoregion Úhlava schválil neinvestiční dotace pro neziskové organizace na svém území. Organizace, které uspěly se svými projekty v rámci Grantového programu MAS Ekoregion Úhlava na podporu malých projektů NNO pro rok 2017, jsou uveřejněny na těchto webových stránkách pod záložkou Místní akční skupina - Grantové schéma pro NNO.http://www.ekoregion-uhlava.cz/mist…/grantove-schema-pro-nno

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

13.11.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu DSO Úhlava
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu DSO Úhlava admin 13. Listopad 2017 - 10:55 navrh-rozpoctu.pdf navrh-strednedobeho-vyhledu.pdf

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

8.11.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Vyšel nový Zpravodaj
Vyšel nový Zpravodaj admin 8. Listopad 2017 - 13:58 V

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

7.11.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Semináře pro žadatele k výzvám na sociální služby, komunitní centra a příměstské tábory
Semináře pro žadatele k výzvám na sociální služby, komunitní centra a příměstské tábory admin 7. Listopad 2017 - 14:46 MAS Ekoregion Úhlava zve potenciální žadatele na semináře k výzvám vyhlášeným na podporu sociálních a návazných služeb a komunitních center a na podporu prorodinných opatření. Pozvánky s programem jsou zveřejněny zde. Na semináře je třeba se registrovat do 15. listopadu.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

2.11.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: První výzvy MAS Ekoregion Úhlava k realizaci SCLLD
První výzvy MAS Ekoregion Úhlava k realizaci SCLLD admin 2. Listopad 2017 - 10:11 MAS Ekoregion Úhlava vyhlásila první dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Výzvy jsou vyhlášeny v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost a jsou zaměřeny na podporu sociálních a návazných služeb, komunitních center a na podporu příměstských táborů. Podrobnosti k výzvám naleznete v záložce Místní akční skupina.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

9.6.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: DSO Úhlava 2016
DSO Úhlava 2016 admin 9. Červen 2017 - 13:14 navrh-zaverecneho-uctu-dso-uhlava-za-rok-2016.pdf priloha-ucetni-zaverky.pdf rozvaha.pdf vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf vykaz-zisku-a-ztraty.pdf zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.pdf

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

21.3.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Rozpočet DSO Úhlava 2017
NáhledPřílohaVelikost rozpocet_2017.pdf80.61 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

27.1.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Projekt SRP uspořádal místní konference v Karlových Varech a Plzni
Další dvě místní konference uspořádal tým projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Týmová manažerka center podpory Jitka Baťková, PR manažer Lukáš Pfauser a Marie Gazdagová, která má na starosti problematiku vzdělávání, tentokrát vyrazili do Karlových Varů a Plzně. Prezentovali zde aktuální stav a nejbližší cíle projektu.číst dál

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

27.1.2017 Ekoregion Úhlava, z.s.: Projekt SRP uspořádal místní konference v Karlových Varech a Plzni
Projekt SRP uspořádal místní konference v Karlových Varech a Plzni admin 27. Leden 2017 - 14:14 Další dvě místní konference uspořádal tým projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Týmová manažerka center podpory Jitka Baťková, PR manažer Lukáš Pfauser a Marie Gazdagová, která má na starosti problematiku vzdělávání, tentokrát vyrazili do Karlových Varů a Plzně. Prezentovali zde aktuální stav a nejbližší cíle projektu. Úvodní blok obou konferencí byl věnován tradičně představení aktivit projektu (center podpory a vzdělávání). V Karlových Varech úvodní  část konference oživil Jan Losenický, který působí nejen jako místostarosta Kadaně, ale také jako člen řídicího výboru MAP. Hovořilo se obecně řečeno o roli obcí s rozšířenou působností v oblasti místního akčního plánování. Zajímavý a neotřelý závěr přinesl první blok konference také v Plzni. Vystoupil Pavel Beneš, vedoucí konzultant z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. Představil výsledky zajímavé demografické prognózy z oblasti vzdělávání. Konference v Plzni se účastni také zástupce hlavního manažera projektu Petr Valenta. Ten se věnoval důležité aktivitě projektu zvané Individuální pomoc a později představil chystaný projekt NIDV zvaný Akční plán inkluzivního vzdělávání B.  Blok po dopolední pauze se v Plzni a Karlových Varech nesl jako vždy ve znamení prezentací systémových projektů financovaných v rámci OP VVV. Vystoupili zástupci NÚV (Podpora krajského akčního plánování, Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj, Podpora práce učitelů), Agentury pro sociální začleňování (Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami) i NIDV (Implementace kariérního systému a Akční plán inkluzivního vzdělávání B). Po pauze na oběd následoval workshop Agentury pro sociální začleňování. Účastníky na obou konferencích samotné téma inkluze velmi zajímalo. Hovořilo se ale také o dalších tématech, která v současné době příjemci IPo MAP řeší. Další místní konference se budou konat ve Zlíně a Brně.  

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.8.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Grantové schéma pro NNO 2016 - 2. kolo
MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje letos již 2. kolo Grantového programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací. Maximální výše grantu je 10 000,- Kč na jeden projekt. Na celý program je vyčleněno 190 000,- Kč. Žádosti je možné podávat do 16. září. Veškerá dokumentace programu je umístěna zde. Program je podpořen finančními prostředky Plzeňského kraje.číst dál

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

15.6.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Hurááá prázdniny
V pátek 1. července 2016 se v Areálu pod sjezdovkou v Nýrsku bude konat zábavné odpoledne pro děti. Všichni jste srdečně zváni! NáhledPřílohaVelikost hura_prazdniny_2016.jpg75.35 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

17.5.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Ekoregion Úhlava bude pomáhat školám a školkám
MAS Ekoregion Úhlava bude v rámci své činnosti zdarma poskytovat všem zájemcům z řad základních a mateřských škol, které se nachází na území působnosti MAS, poradenství a pomoc s přípravou projektů a zpracováním žádosti v rámci výzvy OP VVV číslo 02_16_22. Tato výzva má za cíl podpořit základní a mateřské školy formou projektů zjednodušeného vykazování prostřednictvím šablon pro MŠ a ZŠ. MAS může poskytnout školám a školkám především: NáhledPřílohaVelikost prehled_vyzvy.pdf234.14 KB číst dál

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

2.3.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Projekty podpořené z Grantového programu MAS pro malé projekty NNO byly vybrány
V záložce Místní akční skupina - Grantové schéma pro NNO 2016 byl zveřejněn seznam projektů vybraných k podpoře. 

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

29.2.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Valné shromáždění členů MAS Ekoregion Úhlava
10. března se v budově městské knihovny v Nýrsku uskuteční jednání Valného shromáždění členů MAS Ekoregion Úhlava. Podrobný program naleznete v pozvánce, která je připojena k této zprávě. NáhledPřílohaVelikost poz_vh_160310.pdf139.41 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

12.2.2016 Ekoregion Úhlava, z.s.: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje k připomínkování
V sekci Místní akční skupina v záložce Strategie území 2014 - 2020 byl zveřejněn k připomínkování text Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ekoregionu Úhlava. Připomínky s uvedením strany v textu můžete zasílat na adresu havranek@ekoregion-uhlava.cz nejpozději do konce února.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

7.10.2015 Ekoregion Úhlava, z.s.: Nýrské posvícení
Srdečně zveme všechny ve dnech 10. a 11. října do Nýrska na posvícení. Bližší program naleznete v příloze. NáhledPřílohaVelikost posviceni_2015_pdf.pdf128.55 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

7.10.2015 Ekoregion Úhlava, z.s.: Závody modelů aut v Nýrsku
RC Rally západní Čechy Vás srdečně zve na závody modelů aut v Nýrsku, které se konají v sobotu 10. října od 10.00 v areálu bývalých kasáren v Nýrsku. NáhledPřílohaVelikost 10_10_2015.jpg82.56 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

21.12.2014 Ekoregion Úhlava, z.s.: PF 2015
NáhledPřílohaVelikost pf_mas.jpg41.47 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

5.11.2014 Ekoregion Úhlava, z.s.: Pozvánka na jednání pracovních skupin a Valné shromáždění
Přijměte pozvání na jednání pracovních skupin, které se koná ve čtvrtek 13. listopadu v sále Městské knihovny Nýrsko. NáhledPřílohaVelikost pozvanka_pracovni_skupiny_a_valna_hromada_ekoregion_uhlava.pdf76.22 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

14.10.2014 Ekoregion Úhlava, z.s.: S Vorvaněm do Bulharska
Městská knihovna Nýrsko srdečně zve na zábavný pořad s Bobem Kleplem a Evou Holubovou s názvem "S Vorvaněm do bulharska". Kdy: pátek 31.10.2014 od 19.00 Kde: KD Nýrsko NáhledPřílohaVelikost s_vorvanem_do_bulharska.jpg84.37 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

30.7.2014 Ekoregion Úhlava, z.s.: Turistika s Pepou 3
Městská knihovna Nýrsko a Informační centrum Nýrsko Vás srdečně zvou na třetí Turistiku s Pepou. V neděli 10. srpna půjdeme ze Šerlova Dvora u Prášil na Březník a do Hartmanic. Odjezd vlakem na Železnou Rudu  v8.22, sraz na vlakovém nádraží. NáhledPřílohaVelikost turistika_s_pepou_3.jpg67.46 KB

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

8.2.2011 Ekoregion Úhlava, z.s.: Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací
Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací admin 8. Únor 2011 - 11:22 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2017. Cílem programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava. O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace s právní subjektivitou, které se zaměřují na tyto činnosti. Podporovány budou pouze neinvestiční projekty. Projekty se přihlašují doručením oskenovaného originálu vyplněného formuláře žádosti o grant (viz příloha č. 1) prostřednictvím elektronické pošty na adresu hladikova@ekoregion-uhlava.cz nejpozději do 10. listopadu 2017. Neúplně vyplněné formuláře žádosti mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny. Pro konzultaci před podáním žádosti se obraťte na Soňu Hladíkovou. tel.: 732 129 975 e-mail: hladikova@ekoregion-uhlava.cz Přílohy: - Pravidla - Formulář žádosti - Formulář závěrečné zprávy včetně soupisky účetních dokladů Pravidla Programu Formulář žádosti o podporu Formulář vyhodnocení