Zprávy z Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

Zprávy a aktuality z Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

Karta datailů Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.Web: www.hribecihory.cz

Zprávy z MASek

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

6.12.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Hledáme posilu do našeho týmu
MAS Hříběcí hory vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Projektový manažer MAS“. Své strukturované životopisy mohou zájemci zasílat do pátku 31. ledna 2019 na email eva.lizalova@hribecihory.cz. Pracovní náplň: zodpovědnost za přípravu, koordinaci a administraci projektů na území MAS Hříběcí hory (poskytování konzultací a poradenství, vypracování projektových žádostí, příprava věcné a finanční stránky dotačních výzev) komunikace s ministerstvy, […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

6.12.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Dotace na kapličky, křížové cesty, boží muka, hřbitovy apod.
Ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. Díky němu si žadatelé v příštím roce rozdělí 30 milionů korun. Dotace z prostředků Ministerstva zemědělství může být maximálně 70 %. Zájemci budou moci dostat až 200 000 Kč, spodní hranice podpory je stanovena […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

29.10.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Projekty PRV schválené ze strany SZIF (stav k 26.10.2018)
K 26. říjnu 2018 bylo Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) schváleno celkem 14 žádostí podaných v průběhu ledna a února na naši MAS. Úspěšní žadatelé si mezi sebe rozdělí dotaci takřka 3 miliony korun. Větší část z balíčku schválených žádostí se zaměřuje na podporu zemědělských činností, mezi projekty tak dominuje nákup zemědělských strojů a technologií. Cílem oblastí Podpora […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

7.9.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Pozvánka na besedu k čistírnám odpadních vod
MAS Hříběcí hory si vás dovoluje pozvat na besedu k problematice čistíren odpadních vod, která se uskuteční v úterý 11. září 2018 od 9 hodin v Gruntu Galatík v Těšánkách. Součástí besedy bude zejména představení alternativ k tradičním ČOV, velká část programu bude věnována volné diskuzi se zkušenými projektanty. Předběžný program: 1. Úvod 2. Informace o fungování filtračních ČOV – výhody […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

3.9.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Výběrové řízení na pozici Koordinátor podpory
Obec Kostelany vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor podpory v oblasti sociálních služeb. Své strukturované životopisy mohou zájemci posílat na email jan.petrik01@seznam.cz do 30. září 2018. Požadavky: VŠ nebo SŠ vzdělání v sociálních službách (sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách dle zákona o sociálních službách) aktivní samostatný přístup, dobré komunikační, vyjednávací a organizační schopnosti kreativita, […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

28.6.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Pozvánka na litenčické hody
Městys Litenčice vás srdečně zve na letošní slavnostní hody. Ty se uskuteční od pátku 29. června do neděle 1. července. Na co se můžete těšit? Především na třídenní program plný hudby, sportu, zábavy a tradic. Program začíná již v pátek večer na zámku v Litenčicích, kde se můžete zaposlouchat do tónů velkého dechového orchestru ZUŠ Nětčice nad […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

25.5.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Sběr žádostí o dotaci ve 2. výzvě PRV ukončen
Ve čtvrtek 24. května byl ukončen sběr žádostí o dotaci ve druhé výzvě Programu rozvoje venkova. Celková výše alokace pro tuto výzvu činila 9 834 380,- Kč, žadatelé mohli předkládat své projekty nejen na podporu zemědělského podnikání a produkce z farem, ale také na rozvoj drobného podnikání či lesnické infrastruktury. Celkem této možnosti využilo 21 podnikatelů […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

22.5.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Hledáme posilu do našeho týmu
MAS Hříběcí hory vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Koordinátor aktivit v oblasti školství“. Své strukturované životopisy mohou zájemci zasílat do pátku 15. června 2018 na email info@hribecihory.cz. Pracovní náplň: zodpovědnost za celkové řízení a koordinaci projektu na území MAS Hříběcí hory spolupráce v rámci realizačního týmu ORP Kroměříž organizace vzdělávacích aktivit, workshopů, setkání komunikace s MŠ a ZŠ […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

3.5.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: MAS vyhlásila výzvu IROP pro podporu ZŠ
Ve středu 2. května 2018 vyhlásila MAS Hříběcí hory 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Investice pro rozvoj školství I. Sběr žádostí o podporu bude probíhat elektronicky v systému MS2014+ od 16. května do 22. června. Celková alokace pro danou výzvu je 6 433 […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

26.4.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Pozvánka na seminář pro žadatele ve 2. výzvě PRV
Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s., si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele ve 2. výzvě PRV, který se uskuteční 2. května 2018 od 9:00 v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách. Součástí semináře bude seznámení s podmínkami výzvy, prostředím Portálu farmáře i postupem vyplnění žádosti. Text výzvy a její přílohy naleznete na našich stránkách v sekci […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

26.4.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Pozvánka na seminář pro žadatele ve 2. výzvě PRV
Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s., si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele ve 2. výzvě PRV, který se uskuteční 2. května 2018 od 9:00 v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách. Součástí semináře bude seznámení s podmínkami výzvy, prostředím Portálu farmáře i postupem vyplnění žádosti. Text výzvy a její přílohy naleznete na našich stránkách v sekci […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

25.4.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: 2. výzva PRV vyhlášena!
Ve středu 25. dubna 2018 vyhlásila MAS Hříběcí hory v pořadí druhou výzvu v Programu rozvoje venkova. Sběr žádostí o dotaci bude probíhat přes Portál farmáře od 25. dubna do 24. května. Finální termín registrace žádostí na RO SZIF je stanoven na 30. června 2018 (včetně). Celková výše dotace pro druhou výzvu je 9 834 […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

25.4.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: 2. výzva PRV vyhlášena!
Ve středu 25. dubna 2018 vyhlásila MAS Hříběcí hory v pořadí druhou výzvu v Programu rozvoje venkova. Sběr žádostí o dotaci bude probíhat přes Portál farmáře od 25. dubna do 24. května. Finální termín registrace žádostí na RO SZIF je stanoven na 30. června 2018 (včetně). Celková výše dotace pro druhou výzvu je 9 834 […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

16.3.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Jednání se zástupci Zlínského kraje
V úterý 13. března nás navštívili zástupci Odboru strategického rozvoje Zlínského kraje Jana Koldová, Tomáš Marek a radní pro strategický rozvoj a územní plánování Josef Zicha, aby představili pilotní projekt na řešení znevýhodněných obcí Zlínského kraje. Ten je určen 12 obcím v území MAS Hříběcí hory, ve kterých bude nyní probíhat sběr projektových záměrů.  

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

12.3.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Seznam vybraných žádostí v 1. výzvě PRV
MAS Hříběcí hory přijala ve dnech 1. 2. 2018 – 2. 2. 2018 v rámci první výzvy Programu rozvoje venkova celkem 17 žádostí. Na základě jednání hodnoticí komise, která zasedla 6. 3. 2018, byly všechny žádosti schváleny k financování. Jejich úplný seznam včetně bodového hodnocení je dostupný ZDE. Další výzva bude pravděpodobně vyhlášena v dubnu.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

6.2.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: HLEDÁME ZAMĚSTNANCE!
Místní akční skupina Hříběcí hory vyhlašuje výběrové řízení na pozici „projektový manažer MAS“ Pracovní náplň spolupodílení se na chodu a činnosti MAS Hříběcí hory realizace Strategie MAS Hříběcí hory a s tím související agenda – poskytování poradenství a konzultací žadatelům, administrace přijatých žádostí organizace vzdělávacích akcí a seminářů pro žadatele příprava věcné a finanční stránky […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

6.2.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Ukončení příjmu žádostí v první výzvě PRV MAS Hříběcí hory
MAS Hříběcí hory přijala ve dnech 1. 2. 2018 – 2. 2. 2018 do 14.00 v rámci první výzvy Programu rozvoje venkova celkem 16 žádostí. Další výzva bude pravděpodobně vyhlášena v dubnu. Seznam je dostupný ZDE.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

30.1.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Aktuálně vyhlášené výzvy Zlínského kraje!
Aktuálně jsou Zlínským krajem vyhlášeny tyto výzvy (více informací získáte po otevření odkazu): BESIP Zlínského kraje – od 22. 1. 2018 do 8. 3. 2018 Program na podporu obnovy venkova – 22. 1. 2018 do 22. 02. 2018 Podpora vodohospodářské infrastruktury – od 22. 1. 2018 do 10. 8. 2018 (8. 3. 2018) V případě zájmu se […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

18.1.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Jednání členské schůze MAS
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se konalo jednání členské chůze MAS, kterého se zúčastnilo 40 členů a další zájemci, kteří působí v regionu a zajímá je naše činnost. Projednali jsme body nezbytné pro fungování MAS, poté jsme představili aktuální výzvy a dotační možnosti, které mohou vést k rozvoji regionu, mluvili jsme o evropsky významném barokním […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

17.1.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Rozvoj obce v podání Petra Gazdíka
V pondělí 15. ledna se konala beseda s Ing. Petrem Gazdíkem na téma komplexních pozemkových úprav a rozvoji obcí. Pan Gazdík přednášel na základě vlastních zkušeností z obce Suchá Loz, kde byl dlouholetým starostou. Setkání se účastnili hlavně starostové obcí a další zájemci. Na závěr proběhla diskuse o úskalí projektu Transformace sociálních služeb ve Zlínském […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

15.1.2018 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Beseda s Mgr. Petrem Gazdíkem o komplexních pozemkových úpravách v obcích
Přijměte pozvání na besedu s Mgr. Petrem Gazdíkem, která se bude konat 15. 1. v 18.00 v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách. Předmětem besedy bude cesta k rozvoji obcí v souvislosti s provedením komplexních pozemkových úprav. Případné dotazy směřujte na pana Ing. Petra Galatíka (602 741 251), který je organizátorem akce. Pozvánka ke stažení zde:

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

14.12.2017 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: ČLENSKÁ SCHŮZE MAS
Vážení členové MAS Hříběcí hory, dovolte nám Vás pozvat na jednání členské schůze, které se uskuteční ve čtvrtek 14.12.2017 v 16:00 v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách. Zde je ke stažení program členské schůze a formulář plné moci k zastupování. Kvůli zajištění občerstvení prosím potvrďte svou účast na info@hribecihory.cz do pátku 8.12.2017. Případné podklady k jednání Vám zašleme nejpozději týden před […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

20.11.2017 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Úspěšné a ne poslední! Setkání ředitelů a zřizovatelů ZŠ a MŠ
Dopoledne 20. listopadu proběhlo setkání ředitelů a zřizovatelů ZŠ a MŠ, na kterém ředitelé sdíleli své zkušenosti s projektem Šablon, řešilo jejich pokračování a nakonec jsme mluvili o projektu MAP II. Na závěr bylo jasné, že se kvůli přínosu pro všechny zúčastněné nejednalo o poslední setkání a že se podobných akcí vyplatí účastnit.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

21.10.2017 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: ZLÍNSKÝ KRAJ VYHLÁSIL PROGRAM VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA V DOMÁCNOSTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE II
Datum vyhlášení Programu: 21. 9. 2017 Datum zahájení příjmu elektronických formulářů žádosti: 25. 10. 2017 od 8:00 Datum ukončení příjmu elektronických formulářů žádosti: 27. 10. 2017 do 13:00   Účelem podpory v rámci Programu je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

17.10.2017 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Poslední etapa rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané
Vážení členové Místní akční skupiny, zasíláme již poslední nabídku rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané v projektu: Podpora nezaměstnaných na území MAS Hříběcí hory. Aktivitami projektu jsou tyto rekvalifikační kurzy: Údržba veřejné zeleně, Pracovník v sociálních službách, Účetnictví a daňová evidence, Ruční práce v produkčním zahradnictví. Podmínkou otevření některého z těchto kurzů je min. počet 4 účastníků. Projekt je určen osobám […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

3.10.2017 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Chcete znát průměrnou cenu investic do nakládání s pitnou i odpadní vodou, zásobování elektrickou energií,  plynem, do rozvodů veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a elektronické komunikace, místní komunikace až po veřejnou zeleň? Odbor regionální politiky MMR a Ústav územního rozvoje vydali publikaci Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury v obcích Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

3.10.2017 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Dvůr Honětice – Agroturistický areál – Hospoda – Penzion
Dvůr Honětice vznikl rekonstrukcí historického zemědělského dvora, který byl součástí nedalekého zámku ve Zdislavicích. V hlavní historicky cenné budově zemědělské usedlosti z roku 1907 vznikl penzion s pěti velkými pětilůžkovými rodinnými pokoji se samostatným sociálním zařízením. V přízemí je příjemná nekuřácká hospůdka která má 45 míst a také plně vybavená kuchyň, kde vaříme poctivou domácí českou kuchyni. V roce […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

22.9.2017 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Seminář o pozemkových úpravách s panem Maradou
22. srpna se konal seminář o nejen o pozemkových úpravách s panem Ing. Maradou. Všechny informace o PÚ jsou přehledně zpracovány v příručce POZEMKOVÉ ÚPRAVY “krok za krokem”

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

22.9.2017 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Rozhledna Brdo
Kamenná rozhledna na kopci Brdo ve Chřibech na Kroměřížsku je unikátní, jde totiž o první klasicky kamennou rozhlednu, která byla postavena v České republice po více jak 70-ti letech. Na 587 metrů vysokém vrchu Brdo již jedna rozhledna stála. Byla ale dřevěná a v 70. letech dosloužila. Sdružení obcí se rozhodlo postavit rozhlednu bytelnější, a to nejvyšší […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

22.9.2017 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Hrad Cimburk
Rozsáhlá zřícenina gotického hradu se nachází na návrší nad vodní nádrží asi 5 km od obce Koryčany. Vznikl mezi léty 1327 – 1333, opuštěn byl v roce 1720. Ve 30. letech minulého století byly provedeny první záchranné práce, další v roce 1940. Nyní se na hradě během sezony koná několik zajímavých akcí. V průběhu staletí doznal […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

13.9.2017 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Hrobka Marie Ebnerové z Eschenbachu
Německy píšící spisovatelka českého původu Marie Ebnerová z Eschenbachu, rozená Dubská, je považována za jednu z nejvýznamnějších literárních osobností 19. století. V Rakousku oslavovaná, u nás prakticky neznámá. Pozoruhodná klasicistní hrobka s nádhernou kaplí se nachází v obci Zdislavice v okrese Kroměříž. Místo je obdivuhodné svým technickým a architektonickým řešením, jedinečnou atmosférou i citlivým začleněním do terénu s […]