Zprávy z MAS Hrubý Jeseník, z.s.

Zprávy a aktuality z MAS Hrubý Jeseník, z.s.

Karta datailů MAS Hrubý Jeseník, z.s.Web: www.mashj.cz

Zprávy z MASek

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

23.5.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Aktuality k výzvě OP Životní prostředí
Řídící orgán tohoto operačního programu vydalo aktualitu k aktuálním výzvám: Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR. Nemohou však žádat o podporu na projekty realizované na pozemcích

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

20.5.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Alokace na minigranty vyčerpána
Alokace 30 000,- Kč na minigranty MAS byla dnešním dnem vyčerpána.  O případném navýšení může rozhodnout Výbor MAS, popřípadě další výzva bude vyhlášena v říjnu 2019.   Prosíme, nepřekládejte další žádosti.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

8.4.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Aktuality z MAPů
  V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko II probíhají nejrůznější aktivity na MŠ a ZŠ v území MAS Hrubý Jeseník, z.s. Vyhodnocení výtvarné soutěže: Maluj místo kde žiješ, kde jsi rád. Do soutěže se zapojily školy ZŠ Rudná, Razová, Dvorce, Karlovice, Karlova Studánka a dvě bruntálské školy – Okružní a Petrin. Do

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

29.3.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Informace k výzvám IROP
Vážení žadatelé, často se na nás obracíte s dotazy, kdy budou vyhlášeny výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Na řídícím orgánu IROPu, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj byly v únoru zaslány ke kontrole výzvy na sociální služby, podnikání, bydlení, úpravu hasičských zbrojnic JPO II. a III. stupně. Dále v loňském roce byla zaslána výzva

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

29.3.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Seminář k legislativě pro pedagogické pracovníky a asistenty ve výuce
V rámci činnosti koordinátora asistentů ve výuce v projektu MAP pro Bruntálsko II, proběhne 25. 4. 2019 seminář pod vedením zkušeného lektora a  pana PhDr. Mgr. Jiřího Valenty. 

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

21.3.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Minigranty pro rok 2019
Od 1. 4. 2019 budou vyhlášeny opět oblíbené minigranty na nejrůznější akce do 3 000,- Kč. Novinkou je úprava typů možných žadatelů a větší podpora místních řemeslníků, výrobců a nositelů regionálních značek, kteří mohou prezentovat své výrobky na trzích a jarmarcích i za hranicemi Bruntálska. Jediným omezením letošních ročníků je nemožnost žádat na sportovní utkání.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

15.3.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Nové výzvy na opatření v rámci OP Životní prostředí
Od 15. 3. 2019 22:00 budou spuštěny 3 výzvy na nová opatření v rámci OP Životní prostředí. Vzhledem k nutnosti zpracovávat biologické posudky je výzva otevřena až do 30. 9. 2019. Popis jednotlivých opatření. U sídelní zeleně neplatí podmínka obcí nad 500 obyvatel! Opatření ÚSES Protierozní opatření Sídelní zeleň Odkaz na výzvu a kritéria

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

12.3.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Dotační možnosti Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační možnosti na podporu volnočasových aktivit a na podporu dobrovolných hasičů: Dotační možnosti MSK dále je vyhlášen dotační titul na podporu hospodaření v lesích  

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

28.2.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Masopust v Miloticích nad Opavou
Masopustní průvod v Miloticích nad Opavou proběhne již zítra od 16:00   masopust_plakát

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

20.2.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzva PRV připravena!
Výzva v rámci Programu rozvoje venkova je připravena ke spuštění, přesné datum bude upřesněno, ale předpoklad je pondělí 25. 2. 2019. Fiche i pravidla jsou zveřejněna zde: http://mashj.cz/aktualni-vyzvy-prv/

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

12.2.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzva na prorodinná opatření připravena ke spuštění!
Od 28. února 2019 bude umožněn příjem žádosti do výzvy OP Zaměstnanost – prorodinná opatření. Podporovány budou příměstské tábory, vznik dětských skupin či podpora zařízení hlídání děti mimo školní vyučování. Výzva bude otevřena až do konce dubna. Tento rok je tato výzva v rámci tohoto opatření jediná. Dotace se pohybuje dle typu žadatele od 85

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

4.2.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzvy v únoru 2019
Ke konci měsíce února budou vyhlášeny výzvy pro následující programy a opatření: Program rozvoje venkova: Investice do zem. činností, zpracování zem. produkce – potravinářství a rozvoj nezemědělských činností Žadatelé: zemědělci, potravináři, nezemědělští podnikatelé Výše dotace: zemědělci 50 – 70%, potravináři 50%, podnikatelé 25 – 45% OP Zaměstnanost Prorodinná opatření: příměstské tábory, dětské skupiny a kluby,

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

16.1.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzvy PRV pro zemědělce, zpracovatele potravin i další podnikatele se blíží!
Zhruba v druhé polovině února bude vyhlášena 2. výzva z Programu rozvoje venkova určena všem zemědělcům , zpracovatelům potravin a na rozvoj nezemědělských činností (tj. investice i pro nezemědělské podnikatele) Dotace se pohybují v rozmezí od 25 až do 70 % v závislosti na druhu žadatele a velikosti podniku. Doporučujeme si projít pravidla Programu rozvoje

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

2.1.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Harmonogram výzev MAS pro rok 2019
Zveřejňujeme předběžný harmonogram výzev pro rok 2019. U IROPu předpokládáme posunutí termínů zhruba o měsíc a snížení alokace u opatření na podporou jednotek požární ochrany. Důvodem je potřeba změny finančního plánů z důvodu krácení alokace u IROPu vlivem nového přepočtu kurzu mezi Kč/EUR. Harmonogram výzev IROP 2019 Harmonogram výzev OPŽP 2019 Harmonogram plánovaných výzev na

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

2.1.2019 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzva OPZ – Rozvoj sociálních služeb v území I prodloužena
Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. – Rozvoj sociálních služeb v území I. je prodloužena až do 6. 1. 2019 do 23:59. Příjem žádostí je možný pouze přes rozhraní MS 2014+. Všechny informace jsou zveřejněny zde: http://mashj.cz/op-zamestnanost/aktualni-vyzvy-opz/

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

4.12.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Ukončení výzvy: Do velké školy bez obav
Ke dnešnímu dni byl ukončen příjem žádostí do výzvy v rámci projektu MAP pro Bruntálsko II. Do výzvy byla přijata jedna žádost: ZŠ a MŠ Karlovice

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

19.11.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Valná hromada MAS 29. 11. 2018
Valná hromada MAS Hrubý Jeseník, z.s. se uskuteční 29. 11. 2018 od 13:00 v sále zastupitelstva města Bruntálu. Hlavními body je změna stanov (snížení počtů členů kontrolní komise z 5 na 3) a volba členů výboru, kontrolní a výběrové komise. Pozvánka a program VH 29. 11. 2018 Plná moc

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

13.11.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Seminář pro žadatele ve výzvě OPZ Rozvoj sociálních služeb
Již dříve avizovaný seminář pro žadatele proběhne formou osobních konzultací. Prosíme o telefonickou či e-mailovou domluvu na daný termín. Doporučujeme i předem zaslat otázky k dané výzvě: Prezentace – práce v MS2014 +, hodnocení projektů Seminář pro žadatele Sociální služby

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

10.10.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzva MAP: Do „velké“ školy bez obav
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. vyhlašuje MAS výzvu na spolupráci úplných základních škol a  neúplných ZŠ. Cílem je, aby žáci a jejich rodiče získali povědomí o tom, co úplné základní školy v jejich okolí nabízejí a současně se připravili na úskalí, které v sobě tento přechod skrývá. Můžou to např. být akce jako:

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

4.10.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Malé projekty spolupráce – konec příjmů žádostí!
MAS Hrubý Jeseník dnem 4. 10. 2018 ukončuje příjem žádostí pro výzvu Malých projektů spolupráce v oblasti vzdělávání v rámci aktivity projektu MAP II. Důvodem ukončení je vyčerpaná alokace v této výzvě. Vyhlášení další výzvy předkládáme příští rok. Ukončení výzvy neznamená konec spolupráce mezi MŠ a ZŠ. Od roku 2019 začne realizace společných aktivit na

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

12.9.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Malé projekty spolupráce – aktivita MAP II.
MAS vyhlašuje oblíbený program malých projektů spolupráce, které jsou v rámci implementačních aktivit projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. (dále jen MAP II). V rámci této aktivity je možné podpořit aktivity spolupráce v oblasti vzdělávání či péče o děti do 15 let. Tato aktivita je vhodná zejména pro školy, obce, spolky pracující s dětmi.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

5.9.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Veletrh volnočasových aktivit
Srdečně zveme všechny rodiče a děti na Veletrh volnočasových aktivit, který se uskuteční již tuto sobotu v Bruntále na Petrině.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

3.9.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: VÝZVA MAS- Rozvoj sociálních služeb v území
MAS Hrubý Jeseník vyhlašuje 7. výzvu v rámci OP Zaměstnanost zaměřenou na rozvoj sociálních služeb. Celková alokace na výzvu je 4 000 000,- Kč (celkové způsobilé výdaje, dotace se odvíjí dle typu žadatele). Zahájení příjmu žádostí bude možné od 17. 9.  a ukončení příjmu 31. 12. 2018 ve 12:00.  V průběhu října též proběhne seminář

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

31.8.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Bejvávalo aneb, co se vařilo a jedlo v kraji pod Pradědem
V rámci projektu spolupráce s polskou MAS Nyskie Ksiestwo Jezio i Gór , proběhne již zítra ve Vrbně gastrofestival s řemeslným jarmarkem. Zároveň v neděli 2. 9. 2018 proběhnou v polském Paczkowě Vojvodské dožínkové slavnosti a od 17:30 vystoupení českého pěveckého sboru LOBNÍk ze Dvorců a polského orchestru.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

25.7.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Možnost půjčení stánku, využití grantového programu
MAS stále nabízí k zapůjčení tři kovové prodejní stánky. Bližší informace včetně fotografií: zde Taktéž je stále možnost zažádat si v rámci malého grantového programu do 3 000,- Kč na akce, které se uskuteční do konce roku 2018. Více zde: minigranty 2018 Dále je zde možnost vypůjčené dvou elektrokol značky APACHE. Zde doporučujeme kontaktovat zaměstnance MAS a

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

21.6.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzva OPZ Prorodinná opatření IV.
Mimořádně bude v období 25. 6. 2018 až 26. 7. 2018 do 12:00 otevřen příjem žádostí na příměstské tábory a dopravnu na něj. Prosíme žadatele, aby si hlídali termíny! Veškeré náležitosti výzvy jsou uvedeny v sekci VÝZVY. 

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

14.6.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Prezentace ze semináře PRV
Na níže uvedeném odkazu je ke stažení prezentace z úterního semináře Programu rozvoje venkova, kterým provázel Ing. Milan Kouřil   Prezentace seminář PRV 12. 6. 2018 Dále prezentace SZIFu Postup podání žádosti o dotaci: Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

5.6.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Seminář pro žadatele PRV
Seminář pro žadatele se uskuteční v úterý 12. 6. 2018 ve 13:00. Prostory budou upřesněny, každopádně seminář bude v Bruntále. Svou účast prosím potvrďte buď mailem nebo telefonicky na 739 202 532, 739 202 539. Děkujeme za pochopení.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

1.6.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Fotosoutěž s klokanicí Majdou
Se startem nového projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. (MAP II) vyhlašujeme fotosoutěž jejíž tématem je jakékoli plyšové zvířátko vyfocené někde na území MAS Hrubého Jeseníku – popř. širší oblasti Bruntálska. V rámci projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání I. objížděla po celý školní rok MŠ a školní družiny plyšová klokanice Majda, která si

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

31.5.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzva PRV vyhlášena
Dnes byla vyhlášena výzva Programu rozvoje venkova do tří opatření a to pro zemědělce, zpracovatele zem. produkce a nezemědělské podnikání. Celková alokace je 18 mil. Kč s tím že zemědělci a podnikatelé mají k dispozici po 7 mil. Kč a zpracovatelé zem. produkce 4 mil. Kč. Seminář pro žadatele se uskuteční 12. 6. 2018, pozvánka

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

15.5.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Povinná publicita pro příjemce dotací
Na stránkách jsme zveřejnili jednotlivé logotypy a grafické manuály pro používání povinné publicity z dotačních programů EU. Upozorňujeme, že nesprávné dodržování logotypů či naprostá absence je sankcionována ze strany poskytovatele. Dodržování je kontrolováno zpravidla při podání první zprávy o realizaci/žádosti o platbě a při kontrolách na místě. U neinvestičních projektů je postačující zalaminovaný plakát ve

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

3.5.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Seminář pro žadatele – výzvy OP Zaměstnanost
V rámci vyhlášených výzev Podpora sociálního podnikání I a Prorodinná opatření III budou uspořádány dva semináře pro žadatele, pro výzvu Rozvoj sociálního podnikání I proběhne dne 17. 5. 2018 ve 14:00 hodin, na výzvu Prorodinná opatření III dne 21. 5. 2018 též ve 14:00. Prosíme všechny posluchače těchto seminářů, aby předem nahlásili svou účast!!! Pozvánky

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

2.5.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzva Prorodinná opatření III – příměstské tábory
Vážení žadatelé, dne 4. 5. 2018 popř. počátkem příštího týdne bude vyhlášena výzva v rámci OP Zaměstnanost Prorodinná opatření III, která bude omezena jen na realizaci příměstských táboru. Datum ukončení příjmů žádostí je 8. 6. 2018. Vzhledem k následnému procesu hodnocení, není možné zaručit, že právní akt bude vydán před zahájením realizací projektů – u

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

16.4.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzva – JESENÍKY – regionální prudukt
MAS Horní Pomoraví vyhlásila výzvy na předkládání žádostí pro získání značky Jeseníky – originální produkt. Příjem žádosti bude ukončen 15. 5. 2018 Výzva pro produkty, služby a zážitky

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

13.4.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výběrové řízení na pozici asistent projektu
MAS Hrubý Jeseník vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistent projektu, příjem přihlášek bude ukončen k 19. 4. 2018. Podmínky jsou zde: Požadavky na zaměstnance

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

3.4.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Zrušená výzva PRV
MAS Hrubý Jeseník ruší výzvu PRV (3 Fiche). Důvod zrušení je především nízká alokace a poměrně přísná kritéria. Žadatelé ovšem nemusí zoufat, připravuje se nová výzva s alokací celkově na 15 mil. Kč a s mírnějšími kritérii. Prosíme žadatele, aby sledovali naše stránky. Děkujeme za pochopení.  

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

27.3.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Pozastavení příjmu žádosti do grantového programu MAS
Vzhledem k překročení alokace v grantovém programu MAS (celkem 33 000,- Kč) je v současné době pozastaven příjem žádostí do tohoto programu. Nový příjem žádostí předpokládáme v druhé poloviny tohoto roku. Děkujeme za pochopení.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

27.3.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Vyhlášena výzva OP ZAM – Rozvoj sociálního podnikání
V pondělí 26. 3. 2018 byla otevřena výzva v rámci OP Zaměstnanost s názvem Rozvoj sociálního podnikání I. Jedná se o neinvestiční výzvu resp. investice nesmí překročit 50 % celkových způsobilých výdajů v projektu. Výzva je zaměřena především na rozvoj nového sociálního podnikání, popř. rpozšíření stávajícího podnikání o novou činnost. Způsobilými výdaji jsou mzdy např.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

12.3.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výběrové řízení na manažera MAS Hrubý Jeseník
  MAS Hrubý Jeseník vyhlašuje výběrové řízení na pozici – manažer MAS. Veškeré informace jsou zveřejněny v následující příloze: Výběrové řízení manažer – požadavky

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

6.3.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Pozvánka na seminář k výzvě IROP
MAS Hrubý Jeseník pořádá pro všechny možné žadatele ve výzvě IROP Zatraktivnění kulturního dědictví v regionu. Více informací v přiložené pozvánce. Pozvánka

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

2.3.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Výzva PRV pro zemědělce, podnikatele a zpracovatele zem. produktů
MAS Hrubý Jeseník vyhlásila výzvu v rámci Programu rozvoje venkova na zem. infrastrukturu včetně pořízení strojů, na zpracování zem. produktů a na vybrané odvětví nezemědělského podnikání. Výzva včetně všech příloh je uvedena zde: Výzva PRV – MAS Hrubý Jeseník S dotazy se obracejte přímo na kancelář MAS , e-mail: mashj@seznam.cz, nebo na tel: 605 476 656

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

1.2.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Grantový program pro rok 2018
MAS po úspěšném 1. ročníku grantů za rok 2017, vyhlásila 2. výzvu k předkládání grantových žádostí. Maximální možná výše grantu je 3 000,- Kč. Veškeré informace naleznete http://mashj.cz/minigranty-mas/

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

25.1.2018 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Současný stav výzev MAS
S ohledem na množící se dotazy týkající se spuštění dávno avizovaných výzev uvádíme současný stav. S ohledem na neuspokojivou personální kapacitu MAS, dochází ke zpoždění vyhlášení výzev oproti původnímu stavu, čímž se všem potenciálním žadatelům omlouváme. Výzvy IROP: Připraveny jsou výzvy na sociální podnikání, infrastrukturu ZŠ, připravuje se výzva pro hasičské jednotky. Aby byly některé

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

8.12.2017 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: 1. výzva IROP – Zatraktivnění kulturního dědictví
  MAS Hrubý Jeseník vyhlašuje 18. 12. 2017 první výzvu z Integrovaného operačního programu (IROP) na rekonstrukci, zpřístupnění a zabezpečení  národních kulturních památek, dále na vybudování či rekonstrukci návštěvnických expozic, které jsou součástí dané památky. Konec příjmů žádostí bude 31. 3. 2018 Výzva včetně všech relevantních dokumentů je zveřejněna na těchto stránkách: Aktuální výzvy IROP

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

5.12.2017 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Seminář pro žadatele ve výzvě Prorodinná opatření II.
Seminář pro žadatele ve vyhlášené výzvě MAS Hrubý Jeseník – Prorodinná opatření II v rámci OP Zaměstnanost proběhne ve středu 20. 12. 2017 od 15 hodin. Pozvánka je zde: Pozvánka – Prorodinná opatření II

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

24.10.2017 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: POZOR ZMĚNA: AKTUÁLNÍ VÝZVY OPZ
Aktuálně je vyhlášena výzva: Prorodinná opatření II. Datum vyhlášení: 13. 11. 2017 Datum ukončení příjmů žádostí: 14. 1. 2018 ve 12:00 Text výzvy: Prorodinná opatření II. Přílohy k výzvě: Stanovy MAS Hrubý Jeseník, z.s. Způsob hodnocení projektů Jednací řád Podporované aktivity Etický kodex Všechny informace se nacházejí v příslušné záložce Další doporučené dokumenty: Prezentace ze semináře pro

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

13.10.2017 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Zasedání řídícího výboru MAP
Srdečně zveme všechny členy i nečleny Řídícího výboru MAP na jeho setkání, které proběhne dne 31. 10. 2017 ve 13:00 na Městském úřadě v Bruntále (síň zastupitelstva vlevo od vrátnice). Pokud nejste členy výboru a chcete se zúčastnit tohoto setkání kontaktujte nás. Pozvánka 31.10. 2017

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

6.10.2017 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Zveřejněna pracovní verze Místního akčního plánu vzdělávání
Dne 5. 10. 2017 byla zveřejněna pracovní verze Místní akčního plánu. Dokument se skládá z analytické části mapující školství v SO ORP Bruntál, Strategické části – Strategický rámec, Implementační část. Přílohou je Akční plán aktivit – jednotlivé aktivity dle jednotlivých let, Investiční priority – investiční akce škol a dalších zařízení, důležitá příloha pro žádosti v

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

15.9.2017 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Stav hodnocení projektů ve výzvách OP Zaměstnanost
Dne 14. 9. 2017 se uskutečnilo jednání Výboru MAS Hrubý Jeseník, kde tento rozhodovací orgán hlasoval o podpoře projektů vybraných Výběrovou komisí MAS Hrubý Jeseník. Z důvodů alokace 8 000 000,- Kč a překročení rozpočtu v součtu obou předložených projektů, byl vybrán k financování projekt s nejvyšším počtem bodů, druhý projekt, je v zásobníku projektů.

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

12.9.2017 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Plánované výzvy MAS Hrubý Jeseník
VÝZVY IROP MAS Hrubý Jeseník připravuje výzvy z opatření IROP, konkrétně kulturní dědictví, sociální podnikání, Infrastruktura pro základní školství, pro zájmové a neformální vzdělávání a úpravy stanic jednotek požární ochrany II. a II. stupně.  Na stránkách věnující se výzvám IROP je zveřejněna prezentace ke všem opatřením specifického cíle IROP 4.1. Pro důkladnou přípravu je potřebné

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

26.7.2017 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region – 2. kolo
Ve středu 26. 7. 2017 bylo vyhlášeno druhé kolo pilotního programu pro ověření spolupráce a partnerství ve vzdělávání a péči od děti do 15 let v rámci projektu MAP pro Bruntálsko. Na rozdíl od předchozí výzvy, je v nové alokováno 210 000,- Kč, min. výše dotace je 5 000,- Kč, max. 30 000,- Kč. Žádosti

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

19.7.2017 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Půjčte si stánek od MASky
MAS Hrubý Jeseník zakoupila 3 prodejní kovové robustní stánky, které nyní nabízí místní prodejcům za účelem podpory místní produkce a zviditelnění místní výrobců na českém trhu k zapůjčení. Cena půjčení jednoho stánku za 1 den je 100,- Kč pro členy MAS, 300,- Kč pro ostatní zájemce, každý zároveň při podpisu smlouvy musí zaplatit 500,- Kč

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

12.6.2017 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region
MAS Hrubý Jeseník vyhlašuje pilotní program k ověření MAPů, jehož hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi všemi aktéry v území, kteří se zabývají vzděláváním či péči o děti a mládež do 15 let. Budou podporovány malé projekty spolupráce mezi školami, spolky, obcemi typu sportovní a vzdělávací olympiády (nezařazené v systému MŠMT), obecní dětské dny, spolupráce

logo MAS Hrubý Jeseník, z.s.

26.5.2017 MAS Hrubý Jeseník, z.s.: Valná hromada MAS Hrubý Jeseník
Valná hromada spolku Místní akční skupina Hrubý Jeseník se uskuteční ve středu 14. června ve velké zasedací síní Městského úřadu v Bruntále. Prezentace začne ve 13:30 hodin tak, aby začátek, případně náhradní valná hromada,  byl do 14:15 hodin. Samotné jednání by podle předpokladu mělo skončit do 16:15 hodin. Členové, kteří se nebudou moci účastnit valné hromady,