Zprávy z Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Zprávy a aktuality z Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Karta datailů Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.Web: www.pohodavenkova.cz

Zprávy z MASek

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

27.6.2019 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Schválení Evaluační zprávy MAS POHODA venkova, z.s.
MAS POHODA venkova, z.s. zpracovala střednědobé hodnocení dosavadní činnosti v tomto programovém období (2014-2020) a přeložila výslednou Evaluační zprávu na MMR dne 18.6. 2019, přičemž tato zpráva byla bez připomínek dne 24.6. 2019 schválena. Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným stranám za spolupráci při přípravě této zprávy, na které se průběžně pracovalo od ledna do června roku 2019. Evaluační zpráva je k dispozici k nahlédnutí zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

14.6.2019 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na podporu Infrastruktury škol a zájmového a neformálního vzdělávání I
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 31. května 2019 12. výzvu MAS POHODA – IROP – Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I (č. 344/06_16_075/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce IROP. Výzva je zaměřená na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Příjem žádostí bude probíhat od 31.5. 2019 od 10:00 hod. do 31.8. 2019 do 13 hod. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Informační seminář k této výzvě se uskuteční ve středu 26.6. 2019 od 8:30 hod. v Hlavní kanceláři MAS v Dobrušce.  

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

15.5.2019 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na Prorodinná opatření III
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 24. dubna 2019 8. výzvu k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce OPZ Výzva MAS POHODA–Prorodinná opatření-III (č. 946/03_16_047/CLLD_15_01_071). Výzva je zaměřená na podporu Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) a Příměstské tábory. Příjem žádostí bude probíhat od 24.4. 2019 od 4 h. do 31.7. 2019 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Informační seminář k této výzvě se uskuteční ve čtvrtek 30.5. 2019 od 14 h. v Hlavní kanceláři MAS v Dobrušce.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

7.3.2019 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Informace po semináři 6.3. 2019 na téma Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Dne 6.3. 2019 od 18:00 hod. proběhl v malém sále Společenského centra - Kina 70 v Dobrušce informační seminář na téma Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. uspořádala tento seminář pro všechny organizace pracující s dětmi, jako jsou nevládní neziskové organizace tzv. NNO (např. spolky, obecně prospěšné společnosti), které mají práci s dětmi a mládeží zakotvenu ve svém statutu, přičemž prezentovaný materiál ze semináře naleznete zde. Více informací, jak využít možnosti požádat o dotaci z Výzvy č. 02_18_071 vyhlášené dne 28.2. 2019, naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

5.3.2019 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Do výzvy PRV 3 bylo předloženo 25 žádostí o dotaci
Ve dnech 14.-28. února 2019 probíhal prostřednictvím Portálu farmáře příjem žádostí do vyhlášené třetí výzvy z programového rámce PRV. Během této doby bylo předloženo celkem 25 žádostí o dotaci. Seznam všech přijatých žádostí na MAS naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

5.3.2019 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Pozvánka na seminář Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. zve všechny organizace pracující s dětmi na informační seminář, který se uskuteční dne 6.3. 2019 od 18:00 hod. v malém sále Společenského centra - Kina 70 v Dobrušce. Seminář je určen pro nevládní neziskové organizace tzv. NNO (např. spolky, obecně prospěšné společnosti), které mají práci s dětmi a mládeží zakotvenu ve svém statutu. Více informací naleznete v pozvánce.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

8.2.2019 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Výzva k podávání žádostí o udělení a obnovu značky ORLICKÉ HORY originální produkt
 Místní akční skupina POHODA venkova, z. s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o obnovu a udělení značky ORLICKÉ HORY originální produkt. Žádosti jsou přijímány do 8.3. 2019 a to buď poštou nebo osobním předáním v kanceláři MAS.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

3.1.2019 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení 3. Výzvy MAS v rámci PRV
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 3. ledna 2019 3. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na vzdělávací a informační akce a na podporu podnikatelských aktivit v oblasti zemědělství, lesnictví a vybraných nezemědělských činností v rámci Fichí č. 1, 2, 3, 4 a 6. Příjem Žádostí na MAS bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře ve dnech 14.-28. února 2019. Informační seminář pro žadatele se uskuteční v pátek 18.1. 2019 od 13 h. v učebně autoškoly v 2. patře v budově kanceláře MAS v Dobrušce.  

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

2.1.2019 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Seznam 9 přijatých žádostí o podporu ve výzvě IROP 10
Poslední den v roce 2018, tj. dne 31.12. 2018 byl ukončen příjem žádostí do výzvy MAS z programového rámce IROP. Do 10. výzvy zaměřené na podporu pořízení Techniky pro IZS II bylo prostřednictvím MS2014+ předloženo 9 žádostí o podporu.  

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

10.12.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na Cyklodopravu I a pozvánka na seminář
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 10. prosince 2018 11.výzvu MAS POHODA-IROP-Cyklodoprava I (č. 261/06_16_038/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na podporu cyklodopravy. Příjem žádostí bude probíhat od 10.12. 2018 od 10 h. do 17.01. 2019 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Zároveň bychom chtěli pozvat všechny zájemce na informační seminář, který se uskuteční v pondělí dne 17.12. 2018 od 13 h. v učebně autoškoly v budově kanceláře MAS (Opočenská 436, Dobruška). Více informací naleznete v pozvánce. Prosíme o potvrzení účasti na e-mail manager@pohodavenkova.cz nejpozději do pátku 14.12. 2018 do 17 hodin.  

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

2.11.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Přijaté žádosti ve výzvách OPZ 6 a 7
V pátek dne 2.11. 2018 byl ukončen příjem žádostí do dvou výzev MAS z programového rámce OPZ. Do 6. výzvy zaměřené na Sociální začleňování II nebyla prostřednictvím MS2014+ předložena žádná žádost, naopak do 7. výzvy zaměřené na Podporu zaměstnanosti II byly předloženy 2 žádosti o podporu.  

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

25.9.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Pozvánka na seminář k výzvám IROP
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. zve všechny zájemce na informační seminář k vyhlášeným výzvám z programového rámce IROP zaměřeným na Podporu kulturního a přírodního dědictví II a Techniku pro IZS II. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 11.10. 2018 od 13 h. v hlavní kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška). Více informací naleznete v pozvánce. Prosíme o potvrzení účasti na e-mail manager@pohodavenkova.cz nejpozději do úterý 9.10. 2018 do 12 hodin !!!

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

18.9.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na Techniku pro IZS II
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 17. září 2018 10.výzvu MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (č. 069/06_16_076/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na pořízení techniky pro IZS. Příjem žádostí bude probíhat od 17.9. 2018 od 10 h. do 31.12. 2018 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

7.9.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na Podporu kulturního a přírodního dědictví II
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 7. září 2018 9.výzvu MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví II (č. 036/06_16_073/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (konkrétně zámky Opočno a Nové Město nad Metují, kostel ve Slavoňově). Příjem žádostí bude probíhat od 7.9. 2018 od 10 h. do 23.11. 2018 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

20.8.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzev na Sociální začleňování a Podporu zaměstnanosti z OPZ
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 20. srpna 2018 dvě výzvy z programového rámce OPZ zaměřené na Sociální začleňování II a Podporu zaměstnanosti II. Příjem žádostí bude probíhat od 20.8. 2018 od 4 h. do 2.11. 2018 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Informační semináře k oběma výzvám se uskuteční ve středu 5.9. 2018 v kanceláři vedoucího zaměstnance SCLLD v Dobrušce (Opočenská 436) a to od 8:30 hodin (Sociální začleňování II) a od 10 hodin (Podpora zaměstnanosti II). Účast na semináři prosíme potvrdit do pondělí 3.9. 2018 do 10 hodin na e-mail manager@pohodavenkova.cz.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

28.2.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Avízo výzvy pro základní školy
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. informuje, že ve čtvrtek 15.3. 2018 bude vyhlášena 8. výzva z programového rámce IROP, která bude zaměřena na Infrastrukturu základních škol II. Příjem žádostí o podporu bude probíhat prostřednictvím ISKP14+ od 15.3. 2018 od 10 h. do 4.5. 2018 do 13 hodin. K této výzvě MAS uspořádá informační seminář, který se uskuteční v úterý 20.3. 2018 od 10 h. v kanceláři MAS v Dobrušce. Případné zájemce o seminář prosíme předem o nahlášení účasti.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

16.2.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Do výzvy PRV 2 bylo předloženo 11 žádostí o dotaci
Ve dnech 1.-15. února 2018 probíhal prostřednictvím Portálu farmáře příjem žádostí do vyhlášené druhé výzvy z programového rámce PRV. Během této doby bylo předloženo celkem 11 žádostí o dotaci, přičemž 1 žádost byla z důvodu technických problémů stažena žadatelem. Seznam všech přijatých žádostí na MAS naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

9.2.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Přijaté žádosti ve výzvách OPZ 4 a IROP 7
V pátek 9.2. 2018 byl ukončen příjem žádostí do dvou výzev MAS. Do 4. výzvy z programového rámce OPZ zaměřené na Sociální podnikání byly prostřednictvím MS2014+ předloženy 2 žádosti o podporu, do 7. výzvy z programového rámce IROP zaměřené na Infrastrukturu středních a vyšších odborných škol byly taktéž předloženy 2 žádosti.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

29.1.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na Podporu zaměstnanosti
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 29. ledna 2018 5. výzvu k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce OPZ Výzva MAS POHODA–Podpora zaměstnanosti-I (č. 356/03_16_047/CLLD_15_01_071). Ve výzvě budou podporovány aktivity zaměřené na podporu zaměstnanosti osob z cílových skupin. Příjem žádostí bude probíhat od 29.1. 2018 od 4 h. do 29.3. 2018 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Informační seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 8.2. 2018 od 10 h. v kanceláři MAS v Dobrušce.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

26.1.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Výzva k podávání žádostí o udělení a obnovu značky ORLICKÉ HORY originální produkt
Místní akční skupina POHODA venkova, z. s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o obnovu a udělení značky ORLICKÉ HORY originální produkt. Žádosti jsou přijímány do 28.2. 2018 a to buď poštou nebo osobním předáním v kanceláři MAS.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

22.1.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Modifikace výzvy na Sociální podnikání (IROP)
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. dne 22. ledna 2018 provedla změny v 6.výzvě MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I (č. 014/06_16_074/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Na základě modifikace došlo k posunu termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ a to z 9.2. 2018 na 9.3. 2018 v 13 hodin.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

2.1.2018 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na podporu Infrastruktury středních a vyšších odborných škol
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 2. ledna 2018 7.výzvu MAS POHODA-IROP-Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol I (č. 097/06_16_075/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Příjem žádostí bude probíhat od 2.1. 2018 od 10 h. do 9.2. 2018 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

21.12.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Seznamy přijatých žádostí o podporu
Ve čtvrtek 21. prosince 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu do 3 vyhlášených výzev MAS. Seznam předložených žádostí do výzev na Sociální začleňování (OPZ), Techniku pro IZS (IROP) a Stanice IZS (IROP) naleznete po kliknutí na odkazy.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

13.12.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení 2. Výzvy MAS v rámci PRV
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 13. prosince 2017 2. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na vzdělávací a informační akce, nezemědělské podnikání a podnikání v lesích vč. dřevozpracujícího provozu, neproduktivní investice v lesích a polní cesty. Příjem Žádostí na MAS bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře ve dnech 1.-15. února 2018. Informační seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 4.1. 2018 od 13 h. v kanceláři MAS v Dobrušce.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

4.12.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Výběr projektů a Harmonogram výzev IROP 2018
Programový výbor MAS na svém zasedání dne 1.12. 2017 schválil Seznam vybraných žádostí o podporu v druhé výzvě z programového rámce IROP zaměřené na Infrastrukturu základních škol a Seznam vybraných a náhradních žádostí o podporu v třetí výzvě z programového rámce IROP zaměřené na Bezpečnost dopravy. Dále byl schválen Harmonogram výzev v programovém rámci IROP na rok 2018.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

14.11.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na Sociální podnikání (IROP)
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 14. listopadu 2017 6.výzvu MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I (č. 014/06_16_074/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřena na vznik a rozvoj sociálních podniků na území MAS. Příjem žádostí bude probíhat od 14.11. 2017 od 10 h. do 9.2. 2018 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Informační seminář k této výzvě se uskuteční v pondělí 20.11. 2017 od 9 h. v kanceláři MAS.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

9.11.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Semináře k výzvám na Sociální podnikání
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. si Vás dovoluje pozvat na informační semináře k vyhlašovaným výzvám na Sociální podnikání. K této problematice vyhlásila MAS dne 2.11. 2017 výzvu z programového rámce OPZ a dne 14.11. 2017 bude vyhlášena výzva z programového rámce IROP. Semináře se uskuteční v pondělí 20.11. 2017 v kanceláři MAS v Dobrušce (IROP od 9 h., OPZ od 10:30 h.), přičemž MAS doporučuje žadatelům zúčastnit se obou seminářů, neboť některé záležitosti se budou prolínat.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

8.11.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Aktualizace žádostí ve vývě PRV 1
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. dne 7.11. 2017 aktualizovala Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci ve výzvě č. PRV 1. Důvodem aktualizace je úprava bodového hodnocení u projektu předloženého v rámci Fiche č. 4 na základě výzvy RO SZIF HK. Tato úprava nemá vliv na vybrané a nevybrané žádosti, pouze dochází ke snížení bodového zisku a výměně pořadí projektu v rámci příslušné Fiche. Aktualizovaný Seznam vybraných a nevybraných žádostí najdete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

30.10.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na Prorodinná opatření II
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 1. listopadu 2017 3. výzvu k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce OPZ Výzva MAS POHODA–Prorodinná opatření-II (č. 224/03_16_047/CLLD_15_01_071). Výzva je zaměřená na podporu Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) a Příměstské tábory. Příjem žádostí bude probíhat od 1.11. 2017 od 4 h. do 19.1. 2018 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Informační seminář k této výzvě se uskuteční v úterý 14.11. 2017 od 13 h. v kanceláři MAS v Dobrušce.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

30.10.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na Sociální podnikání (OPZ)
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 2. listopadu 2017 3. výzvu k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce OPZ Výzva MAS POHODA–Sociální podnikání-I (č. 223/03_16_047/CLLD_15_01_071). Ve výzvě bude podporován vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik, environmentální sociální podnik. Příjem žádostí bude probíhat od 2.11. 2017 od 4 h. do 9.2. 2018 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

26.10.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Pozvánka na Valnou hromadu MAS
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. zve na 35. Valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 31.10. 2017 od 17 h. v Hostinci Skalka v obci Podbřezí. Program a pozvánku naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

14.10.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na podporu Stanic IZS
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 16. října 2017 5.výzvu MAS POHODA-IROP-Stanice IZS I (č. 021/06_16_076/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Podporované aktivity jsou: stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení a technologií stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Příjem žádostí bude probíhat od 16.10. 2017 od 10 h. do 21.12. 2017 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

14.10.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na podporu Techniky pro IZS
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 16. října 2017 4.výzvu MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS I (č. 020/06_16_076/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí), pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem (velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody, hadicový kontejner/přívěs). Příjem žádostí bude probíhat od 16.10. 2017 od 10 h. do 21.12. 2017 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

9.10.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na Sociální začleňování
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 10. října 2017 2. výzvu k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce OPZ Výzva MAS POHODA–Sociální začleňování-I (č. 160/03_16_047/CLLD_15_01_071). Výzva je zaměřená na programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příjem žádostí bude probíhat od 10.10. 2017 od 4 h. do 21.12. 2017 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

2.10.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. dne 2.10. 2017 zveřejňuje seznamy zaregistrovaných žádostí o podporu ve výzvách z programového rámce IROP zaměřených na Infrastrukturu základních škol I a Bezpečnost dopravy I.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

13.9.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Pozvánka na Valnou hromadu MAS
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. zve své členy na 34. Valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 19.9. 2017 od 17:30 h. v Rotundě v obci Bačetín. Podrobnější informace s programem jednání naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

16.8.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Aktualizace seznamu žádostí ve vývě PRV 1
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. dne 15.8. 2017 aktualizovala Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci ve výzvě č. PRV 1. Důvodem aktualizace je úprava bodového hodnocení u projektu předloženého v rámci Fiche č. 3 na základě výzvy RO SZIF HK. Tato úprava nemá vliv na vybrané a nevybrané žádosti, pouze dochází ke snížení bodového zisku. Aktualizovaný Seznam vybraných a nevybraných žádostí najdete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

19.7.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na podporu Bezpečnosti dopravy
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 19. července 2017 3.výzvu MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy I (č. 044/06_16_038/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na zvyšování bezpečnosti dopravy (např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací). Příjem žádostí bude probíhat od 19.7. 2017 od 14 h. do 29.9. 2017 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Informační seminář k této výzvě se uskuteční v úterý 1.8. 2017 od 10 h. v kanceláři MAS.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

30.6.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Anketa pro rodiče v rámci projektů MAP
Milí rodiče! Naše organizace je zpracovatelem Místního akčního plánu (MAP), který monitoruje a reaguje na potřeby v oblasti školního i předškolního vzdělávání. Také informace získané od Vás mohou přispět ke zlepšení života ve škole. Speciální elektronická anketa v členění pro MAP Dobrušsko a pro MAP Novoměstsko je pro Vás přístupná v období od 3. 7. do 21. 7. 2017. Předem děkujeme za její vyplnění.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

27.6.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na podporu Infrastruktury základních škol
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 28. června 2017 2.výzvu MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol I (č. 030/06_16_075/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Příjem žádostí bude probíhat od 28.6. 2017 od 10 h. do 29.9. 2017 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Informační seminář k této výzvě se uskuteční v úterý 18.7. 2017 od 10 h. v kanceláři MAS.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

12.6.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Aktualizace výběru žádostí ve vývě PRV 1
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. dne 12.6. 2017 aktualizovala Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci ve výzvě č. PRV 1. Důvodem aktualizace je stažení žádosti o dotaci žadatelem podpořeným v rámci Fiche č. 3. Aktualizovaný Seznam vybraných a nevybraných žádostí najdete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

23.5.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Ve výzvě č. PRV 1 MAS vybrala 21 žádostí
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. v první výzvě z programového rámce Programu rozvoje venkova vybrala celkem 21 žádostí o dotaci k podpoře. Celkem 6 žádostí nebylo z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeno a u jedné žádosti byla ukončena administrace z důvodu nezpůsobilosti výdajů. Přehledný Seznam vybraných a nevybraných žádostí najdete zde. Pro podpořené žadatele MAS připravila informační seminář, který se uskuteční ve středu 31.5. 2017 od 9:30 h. v učebně autoškoly Jarkovský v Dobrušce. Více informací naleznete v pozvánce.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

5.5.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Prodloužení výzvy na Podporu kulturního dědictví
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. oznamuje, že z důvodu technických problémů systému MS2014+, které znemožňují žadatelům podávat žádosti o podporu do 1.výzvy MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I (č. 007/06_16_073/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP, bylo posunuto datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 5. 5. 2017 13:00:00 na 19. 5. 2017 13:00:00.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

3.4.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na Podporu kulturního dědictví
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 3. dubna 2017 1.výzvu MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I (č. 007/06_16_073/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění Národních kulturních památek (k 1.1. 2014) a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek (k 1.1. 2014). Příjem žádostí bude probíhat od 3.4. 2017 od 10 h. do 5.5. 2017 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

24.3.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Ve výzvě č. PRV 1 MAS přijala 29 Žádostí o dotaci
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. v pátek 24. března 2017 ve 12 hodin ukončila příjem Žádostí o dotaci v rámci výzvy č. PRV 1 z programového rámce Programu rozvoje venkova. Do této výzvy zaměřené na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání a podnikání v lesích bylo předloženo celkem 29 Žádostí o dotaci, jejichž seznam naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

21.3.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Pozvánka na Valnou hromadu MAS
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. zve své členy na 33. Valnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 30. března 2017 od 17 h. v Dobrušce v Restauraci Na Růžku. Bližší informace naleznete v pozvánce.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

10.2.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení 1. Výzvy MAS v rámci PRV
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 10. února 2017 1. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na podporu podnikatelských aktivit v oblasti zemědělství, lesnictví a vybraných nezemědělských činností v rámci Fichí č. 2, 3, 4 a 6. Příjem Žádostí na MAS bude probíhat ve dnech 10.-24. března 2017. V souvislosti s tím MAS pořádá Seminář pro žadatele, který se uskuteční ve čtvrtek 16.2. 2017 od 13 h. v Dobrušce.  

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

7.2.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Seminář k připravované výzvě v PRV
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. zve všechny zájemce na Seminář k připravované výzvě MAS v programovém rámci Programu rozvoje venkova, který se uskuteční ve čtvrtek 16.2. 2017 od 13 h. v kanceláři MAS (Opočenská 436, 518 01 Dobruška - 1. patro). Výzva bude zaměřená na podporu podnikatelských aktivit v oblasti zemědělství, lesnictví a vybraných nezemědělských činností. Z důvodu omezené kapcity místnosti prosíme o potvrzení účasti na semináři nejpozději do 14.2. 2017 do 12 hodin na e-mail manager@pohodavenkova.cz. V případě velkého zájmu bude seminář přesunut do větších prostor. Děkujeme za pochopení.  

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

30.1.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Pozvánky na jednání pracovních skupin MAP
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. v rámci projektů Místních akčních plánů vzdělávání zve na jednání pracovních skupin. Pracovní skupiny Vzdělávání pro rozvoj osobnosti a Vzdělávání pro všechny budou pro MAP ORP Dobruška zasedat dne 6.2. 2017 od 13:30 h. v kanceláři MAS v Opočenské ulici čp. 436 v Dobrušce. Pracovní skupiny Vzdělávání pro rozvoj osobnosti a Vzdělávání pro všechny budou pro MAP ORP Nové Město nad Metují zasedat dne 7.2. 2017 od 13:30 h. v zasedací místnosti Městského úřadu v Novém Městě nad Metují.  

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

25.1.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy MAS na Prorodinná opatření
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. dne 1.12. 2016 vyhlásila výzvu na podporu Prorodinných opatření z programového rámce OP Zaměstnanost. Příjem žádostí o podporu probíhá prostřednictvím elektronické žádosti o podporu ISKP a bude ukončen 17.2. 2017 ve 12 hodin.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

25.1.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Oznámení o změně kanceláře MAS
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. oznamuje, že od 1.1. 2017 naleznete pracovníky kanceláře MAS v nových prostorách v Opočenské ulici čp. 436 v Dobrušce. Ve starých prostorách v obci Val již nebude nikdo k zastižení.  

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

25.1.2017 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Oznámení o průběžném vyhodnocení sběru žádostí
Všem výrobcům, řemeslníkům a drobným podnikatelům našeho regionu oznamujeme, že Certifikační komise pro udělování značky ,,ORLICKÉ HORY originální produkt“ bude opět zasedat dne 2.3. 2017 od 13:30 hodin. Příjem žádostí o udělení značky bude probíhat do 28.2. 2017 do 18 hodin.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

3.11.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Pozvánka na 32. Valnou hromadu MAS dne 10.11. 2016
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. zve všechny své členy či potenciální zájemce o členství na jednání Valné hromady MAS, které se uskuteční ve čtvrtek 10.11. 2016 od 17 h. v Hostinci SKALKA v obci Podbřezí. Pozvánku s programem jednání naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

25.10.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Strategie CLLD splnila podmínky věcného hodnocení ŘO
S velkou radostí oznamujeme, že naše společná ,,Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020" dne 24.10. 2016 splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů. Nyní bude MAS čekat na vydání akceptačních dopisů a poté začne s vyhlašováním výzev.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

20.10.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Pozvánka na pracovní jednání k hodnoticím kritériím
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. zve všechny zájemce na pracovní jednání nazvané Nastavení hodnoticích kritérií ve výzvách MAS. Cílem tohoto jednání, které se uskuteční ve čtvrtek 3.11. 2016 od 16 h. v doposud nespecifikovaném místě, je nastavit vhodná kritéria pro výběr projektů v připravovaných výzvách MAS. Výstupy z tohoto jednání budou předloženy Valné hromadě MAS ke schválení. Pozvánku na jednání naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

12.10.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Koncert HUGO RACE Fatalists
Hugo Race, legenda nejen australské nezávislé scény, se s doprovodnou kapelou Fatalists vrací do Česka a v sobotu 5. listopadu 2016 vystoupí od 19 hodin v centru ELADA v Bystrém v Orlických horách. Pozvánku na akci naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

15.9.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Koncert TERRY LEE HALE & Antonio Gramentieri
Seattleský písničkář a nynější Pařížan Terry Lee Hale s Antonio Gramentierim vystoupí v neděli 9. října 2016 od 19.00 hodin v centrum ELADA v BYSTRÉM v Orlických horách. Více informací naleznete v pozvánce.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

8.9.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Výzva ŘO IROP č. 53 - Udržitelná doprava pro CLLD
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 7. září 2016 průběžnou výzvu č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 " Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu". Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy MAS. Pro území naší MAS jsou relevantní následující aktivity: Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava. Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. dopručuje zájemcům z území prostudovat podmínky pro tuto oblast, přičemž již nyní je možné zahájit přípravu žádostí a příloh. Ihned po schválení strategie CLLD plánuje MAS na tuto oblast vyhlásit výzvu.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

18.8.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzev na podporu infrastruktury v ZŠ
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu dne 17.8. 2016 vyhlásilo výzvy zaměřené na infrastrukturu základních škol. Výzva č. 46 je zaměřená na oblasti bez sociálně vyloučených lokalit (území SO ORP Nové Město nad Metují), výzva č. 47 na oblasti s výskytem sociálně vyloučených lokalit (území SO ORP Dobruška a Náchod). Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném plánu. Tyto schválené dokumenty jsou zveřejněny na webu územní dimenze.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

1.8.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Mezinárodní hudební festival F.L. Věka 2016 se blíží
V pořadí 6. ročník Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka již zná svůj finální program, který naleznete v Akcích MAS a na oficiálních stránkách MHF.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

1.7.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Uzavření kanceláře MAS v pondělí 4. července 2016
Kancelář MAS oznamuje, že v pondělí 4. července 2016 bude kancelář MAS z důvodu čerpání dovolených uzavřena. Od čtvrtka 7. července 2016 již budou někteří pracoivníci MAS opět k dispozici.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

1.7.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Schválení strategických rámců MAP
Řídící výbory pro Místní akční plány vzdělávání (MAP) na svém zasedání dne 28.6. 2016 schválily tzv. Strategické rámce potřebné pro plánování investic jednotlivých škol. Více informací získáte na stránkách pro MAP Dobrušska a MAP Novoměstska.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

24.6.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Pozvánka na 31. Valnou hromadu MAS dne 29.6. 2016
Valná hromada MAS POHODA venkova se uskuteční ve středu 29.6. 2016 od 18 hodin v Přírodním divadle v obci Val. Program jednání naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

24.6.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Vyhlášení výzvy na Šablony pro MŠ a ZŠ I
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016, ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017. Více informací naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

29.4.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Zveřejnění pravidel pro aktivity projektů v PRV a OPZ
Místní akční skupina na svých internetových stránkách zveřejnila pravidla, kterými se budou řídit jednotliví žadatelé, kteří budou přes MAS žádat o podporu svých integrovaných projektů v rámci Programového rámce PRV a Programového rámce OP Zaměstnanost. Pravidla mj. obsahují i výčet podporovaných aktivit a žadatelů, jejich aktuální znění naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

8.4.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Pozvánka na seminář k šablonám pro MŠ a ZŠ dne 21.4. 2016
Místní akční skupina zve zástupce mateřských a základních škol z územní působnosti MAS na seminář týkající se výzvy z OP VVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna 2016 od 13 h. ve Studijním středisku UK v Dobrušce. Pozvánku s programem naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

21.3.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Pozvánka na 30. Valnou hromadu MAS dne 31.3. 2016
Valná hromada MAS POHODA venkova se uskuteční ve čtvrtek 31.3. 2016 od 17 hodin ve Studijním středisku Dobruška (Univerzita Karlova v Praze). Program jednání naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

19.1.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Informace o 2. kole příjmu žádostí PRV
V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Více informací získáte zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

14.1.2016 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Novinky o evropských dotacích přehledně
Hledáte informace o evropských dotacích? Publikace ministerstva pro místní rozvoj vám poradí. Aktuální informace pro žadatele v novém programovém období 2014-2020 naleznete v Abecedě fondů EU. Přehled dotačních příležitostí pro obce a města přináší další novinka Evropské fondy pro obce.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

10.9.2015 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Zveřejněny otázky a odpovědi k možným aktivitám v rámci CLLD
Místní akční skupina zveřejňuje seznam otázek a odpovědí k aktivitám, na které bude možné získat finanční prostředky prostřednictvím integrovaného nástroje CLLD. Odpovědi zpřesňují výklad podmínek jednotlivých aktivit a měly by napomoci žadatelům s přípravou projektových záměrů, aby byly v souladu s podmínkami dotačních titulů. Otázky a odpovědi naleznete v sekci Strategie2014+/Otázky a odpovědi k podporovaným aktivitám, která bude průběžně aktualizována.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

12.8.2015 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Kulatý stůl pro starosty a setkání k přípravě SCLLD
Ve čtvrtek 20. srpna 2015 se v areálu Přírodního divadla v obci Val od 16:30 h uskuteční Kulatý stůl určený pro starostky a starosty obcí z území naší MAS, na kterém se dozví aktuální informace o výstupech projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů. Poté bude od 18:30 h. probíhat Komunitní setkání k přípravě SCLLD, na kterém se účastníci dozví aktuální informace o připravované integrované strategii, do jejíž tvorby se na tomto setkání aktivně zapojí a zároveň zde budou předány i aktuální informace k přípravě Místního akčního plánu vzdělávání (MAP).

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

6.8.2015 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: CLLD lépe zacílí podporu do venkovských oblastí
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 – 2020 na venkovském území České republiky pokrytém místními akčními skupinami. Jak vyplývá z evropských nařízení, místní akční skupiny jsou také jedinými oprávněnými žadateli v právě vyhlášené výzvě na předkládání žádostí o podporu strategií CLLD. Více informací naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

8.6.2015 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Integrovaný regionální operační program dostal zelenou
Evropská komise dnes schválila Integrovaný regionální operační program, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020. Jedná se o sedmý schválený program v pořadí. Více informací naleznete zde.

logo Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

5.6.2015 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.: Mapování absorbční kapacity - prodlouženo do 19.6. 2015
Pro optimální nastavení připravované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje bude MAS POHODA venkova provádět mapování absorbční kapacity na svém území. Proto prosíme všechny subjekty z území o zapojení do tohoto procesu, na základě kterého budou stanoveny finanční alokace na jednotlivé podporované oblasti a zároveň budou stanoveny i cílové hodnoty indikátorů. Mapování bude probíhat do 19.6. 2015 formou projektových záměrů, více informací naleznete zde.