Zprávy z MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zprávy a aktuality z MAS Litomyšlsko o.p.s.

Karta datailů MAS Litomyšlsko o.p.s.Web: www.mas-lit.cz

Zprávy z MASek

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

8.10.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: MASkové vestičky pro školky v regionu
Se začátkem nového školního roku jsme mateřským školám v našem území působnosti nabídli možnost získat zdarma bezpečnostní reflexní vesty pro děti. Zájem byl velký, celkem je poskytneme školkám ve 24 obcích. Vestičky jsme už předali a radost nejen dětem udělali… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

8.10.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Podzimní kolo PRV, podpora NNO v r. 2020, boj s kůrovcem a plevelnou řepou
8. kolo Programu rozvoje venkova SPUŠTĚNO Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal dnes přijímat žádosti v 8. kole Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Portálu farmáře od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

19.9.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: 5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace !!!VYHLÁŠENA!!!
5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace !!!VYHLÁŠENA!!! Název projektu: „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III„ Číslo projektu: „CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009924„ Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

19.9.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Semináře Programu rozvoje venkova 2014-2020 v roce 2019
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Regionální agrární komorou Pardubického kraje si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na semináře Program rozvoje venkova 2014-2020 – aktuality v dotačních možnostech v roce 2019… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

9.8.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Obce mohou žádat o dotace z programu Výstavba
Výzva č. 1/112/2019 – dotace Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle NV č. 112/2019 Státní fond rozvoje bydlení vyhlašuje dne 20. května 2019… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

29.7.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Petice – Připojte se k nám a podepiště text petice na záchranu domácí zdravotní péče.
Jak postupovat? Petici můžete podepsat na každé místní (farní, oblastní, městské) Charitě nebo v každém charitním středisku. Seznam podpisových míst naleznete v našem adresáři služeb (při nastavení vyhledávacího filtru zvolte primárně pole Organizace). Pokud chcete jednat individuálně a petici sami… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

9.5.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Dotační šablony pro neformální vzdělávání
Místní akční skupina Litomyšlsko o.p.s připravuje v současné chvíli Žádost o dotaci na podporu neformálního vzdělávání. Jedná se o aktuálně vyhlášenou výzvu č. 071 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, jejímž cílem je… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

25.4.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Malý LEADER – Seznam schválených projektů na 2019
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém dubnovém zasedání schválilo dotaci pro MAS Litomyšlsko o.p.s. z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2019 (v rámci dotačního titulu 7 – projekty MAS) na podporu neinvestičního projektu „Malý LEADER MAS Litomyšlsko 2019″. Celkem… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

29.3.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Příprava vyhlášení 3. výzvy PRV
MAS Litomyšlsko připravuje vyhlášení 3. výzvy v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV). Zveřejňujeme avízo výzvy včetně souvisejících dokumentů. Po schválení výzvy může dojít ke změně některých zveřejněných informací a dokumentů.   Datum vyhlášení výzvy MAS: 15. 4. 2019 Příjem… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

5.3.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Seminář dotační tituly v zemědělském sektoru v roce 2019
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na sérii okresních seminářů v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji. Dotační tituly v zemědělském sektoru v roce 2019 administrované v rámci Jednotné… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

1.3.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Vyhlášení soutěže – „MLS“ Pardubického kraje 2019
AGROVENKOV, o.p.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem a hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., vyhlašuje XIII. ročník soutěže potravinářských výrobků „MLS Pardubického kraje 2019“. Kategorie: I.Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky II.Mléko a mléčné výrobky III.Maso a masné výrobky… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

27.2.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Vyhlášení výzvy MAS Litomyšlsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně
MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „Výzva MAS Litomyšlsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“ (výzva č. 047/05_18_128/CLLD_16_01_103). Výzva bude otevřena od 28. 2. 2019 od 00:00 do 30. 9. 2019 do 12:00 (po tuto dobu potrvá také příjem žádostí). Text výzvy… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

27.2.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Vyhlášení výzev MAS Litomyšlsko OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – II., Podpora činnosti sociálních služeb – III. a Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – III.
MAS Litomyšlsko vyhlásilo výzvy OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – II., Podpora činnosti sociálních služeb – III. a Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – III. Výzvy jsou otevřeny od 28. 2. 2019 od 04:00 do 29. 3. 2019 do… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

31.1.2019 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Vyhlášení 8. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu II.
MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „8. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu II.“ (Bezpečnost dopravy – výzva č. 271/06_16_038/CLLD_16_01_103). Výzva bude otevřena od 1. 2. 2019 od 00:00 do 29. 3. 2019 do 12:00 (po tuto… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

5.12.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Pozvánka na seminář: Národní dotační programy na rok 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se věnuje národním dotačním programům pro rok 2019. Podpora rozvoje regionů 2019+ Podpora revitalizace území Bezbariérové obce Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách Národní program podpory cestovního… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

3.12.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Ministerstvo pro místní rozvoj otevírá národní dotační programy pro rok 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o dotace v roce 2019. Příjem žádostí v elektronickém systému a na podatelně MMR ČR probíhá už od vyhlášení výzev a u většiny dotačních titulů bude ukončen během února 2019,… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

22.11.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Pardubický kraj otevírá své dotační programy pro rok 2019
Jednotlivé odbory krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašují výzvy k předkládání žádostí o dotace v roce 2019. Pro většinu krajských dotačních titulů bude příjem žádostí probíhat od 2. do 31. ledna 2019. Odbor rozvoje Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu Podpora pořízení… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

22.11.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Obce a veřejnost mají možnost zaslat své připomínky ke Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo návrh Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, který byl zveřejněn na internetových stránkách ministerstva a je možné k němu podávat písemné připomínky ze strany obcí a veřejnosti na… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

3.10.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: OBEC POŘÍČÍ U LITOMYŠLE DRŽITEL ZLATÉ MEDAILE V RÁMCI SOUTĚŽE ENTENTE FLORALE EUROPE 2018.
Slavnostní vyhlášení soutěže Entente Florale Europe 2018 v irském Tullamore 22. 9. 2018 Už samotná účast v této soutěži, zejména v západní Evropě prestižní soutěži,  znamenala pro naší obec největší úspěch v novodobé historii obce. Současně to byla odměna a poděkování všem občanům… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

2.10.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Vyhlášení 7. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity II.
MAS Litomyšlsko vyhlásila výzvu „7. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity II.“ (Rozvoj komunitních center – výzva č. 143/06_16_072/CLLD_16_01_103). Výzva je otevřena od 24. 9. 2018 od 00:00 do 5. 11. 2018 do 12:00… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

31.8.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Harmonogram výzev OP Z na rok 2019
Harmonogram výzev OP Z na rok 2019 naleznete zde.

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

30.7.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Vyhlášení 6. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu I.
MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „6. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu I.“ (Bezpečnost dopravy – výzva č. 185/06_16_038/CLLD_16_01_103). Výzva bude otevřena od 6. 8. 2018 od 00:00 do 5. 11. 2018 do 12:00 (po tuto… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

30.7.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Vyhlášení 5. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu I.
MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „5. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu I.“ (Stanice IZS – výzva č. 063/06_16_076/CLLD_16_01_103). Výzva bude otevřena od 6. 8. 2018 od 00:00 do 27. 9. 2018 do… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

30.7.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Vyhlášení 4. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity I.
MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu „4. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity I.“ (Rozvoj sociálních služeb – výzva č. 124/06_16_072/CLLD_16_01_103). Výzva bude otevřena od 6. 8. 2018 od 00:00 do 10. 10. 2018 do 12:00… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

28.5.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Příprava vyhlášení 1. výzvy PRV
MAS Litomyšlsko připravuje vyhlášení 1. výzvy prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV). Zveřejňujeme avízo výzvy včetně souvisejících dokumentů. Po schválení výzvy může dojít ke změně některých zveřejněných informací a dokumentů.   Datum vyhlášení výzvy MAS: 1.6.2018 8:00 Datum příjmu žádostí… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

3.4.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Soutěž Vesnice roku 2018
Na konferenci Den malých obcí byl zahájen 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Přihlášky mohou obce podávat do 30 dubna. Soutěžní klání bude stejně jako každý rok probíhat ve dvou kolech – krajském a celostátním. Vítězná obec… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

28.3.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Výhlašení 1.výzvy MAS Litomyšlsko-IROP- Podmínky pro místní vzdělávání I.
MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci, a to na podporu Mateřských škol. Výzva na podporu Mateřských škol bude otevřena od 28. 3. 2018 od 00:00 a bude trvat do 4. 5. 2018 do 12:00 (po tuto dobu… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

26.3.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu Zaměstnávaní sociálně znevýhodněných osob II.
MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci Zaměstnávaní sociálně znevýhodněných osob II. Výzva na podporu činnosti sociálních služeb bude otevřena od 26. 3. 2018 od 13:00 a bude trvat do 31. 5. 2018 do 12:00 (po tuto dobu… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

26.3.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu Podpora činnosti sociálních služeb II.
MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci Podpora činnosti sociálních služeb II. Výzva na podporu činnosti sociálních služeb bude otevřena od 26. 3. 2018 od 13:00 a bude trvat do 26. 4. 2018 do 13:00 (po tuto dobu… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

21.3.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Seminář – Sociální podnikání – OPZ
Termín konání: 18.4. 2018 Čas konání: 10:00 – 15:00 Místo konání: zasedací místnost Evropského domu na KÚ v Pardubicích Téma: Sociální podnikání – OPZ Školení povedou zaměstnanci MPSV.   Zadání MPSV je následující: Seminář je vhodný pro samotné žadatele v oblasti… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

16.1.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: ÚDRŽBA A OBNOVA KRAJINNÝCH VENKOVSKÝCH PRVKŮ – NÁRODNÍ DOTACE
Stejně jako v předchozích letech MZe vyhlašuje národní dotační program s názvem „Údržba a obnova krajinných venkovských prvků“ s příjmem žádostí od 5. do 23. 2. 2018 prostřednictvím portálu https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Na základě připomínek NS MAS byla do podprogramu 129 662… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

10.1.2018 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Harmonogram příjmu projektových operací PRV
Harmonogram výzev PRV pro rok 2018. Aktualizováno k lednu 2018.  Rok 2018 Jarní kolo (v termínu 3. 4. – 23. 4.) 1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1 Informační akce 4.3.2 Lesnická infrastruktura 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 6.4.1 Investice do nezemědělských činností (vč.… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

4.12.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Prezentace z workshopu Sdílení zkušeností s implementací strategií SCLLD v Pardubickém kraji ze dne 30.11. -1.12. 2017
V termínu od 30.11. do 1.12.  2017 se uskutečnil workshop Sdílení zkušeností s implementací strategií SCLLD v Pardubickém kraji v penzionu a mlýně Jangelec, kpt. Poplera 180, 566 01 Vysoké Mýto. Seminář byl připraven za finanční podpory Celostátní sítě pro venkov.… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

10.11.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: MAS Litomyšlsko vyhlašuje výzvy v OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb a zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob
MAS Litomyšlsko vyhlašuje dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci, a to zejména na podporu činnosti sociálních služeb a zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob . Výzva bude otevřena 10.11. 2017 v 10:00 a bude trvat do 15. 12. 2017 do 12:00… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

26.10.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Prezentace ze Semináře pro obce, DSO a MAS ze dne 24.10. 2017
Dne 24.10. 2017 se uskutečnil Seminář pro obce, DSO a MAS v Litomyšli v Zámeckém návrší. Seminář byl  zaměřen na informace o národních programech MMR, aplikaci Obce PRO, rozvoj cestovního ruchu v obcích, prevenci před přívalovými povodněmi, péči o zeleň… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

16.10.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: 1 Výzva „Malý LEADER 2018“
Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2018 Informace o podpoře projektů Malý LEADER MAS Litomyšlsko o.p.s. (dále také jen MAS) je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (dáletaké jen POV PK), spravujeho MAS Litomyšlsko o.p.s. Podporované… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

12.10.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Dotace na obnovu a rozvoj venkova od Ministerstva pro místní rozvoj
Na podporu obnovy a rozvoje venkova půjde 525 milionů korun. Možnost podávání žádostí o dotaci začíná v pondělí 16. 10. 2017, ukončení příjmu žádostí je 15. ledna 2018 do 12 hodin. „Plním svůj slib a stejně jako v loňském roce,… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

11.10.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: 5. kolo Programu rozvoje venkova startuje
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijímá žádosti k 5. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Podzimní kolo podpoří investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, ale také inovace a projekty spolupráce za 3,2 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

3.10.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: SOUTĚŽ „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj  a vzdělávání vyhlásilo soutěže s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“. Soutěž probíhá od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017. Nakreslené… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

27.9.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Obec Poříčí u Litomyšle získala ocenění Zelená stuha České republiky 2017.
V pondělí 25. 9. 2017 se v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR, uskutečnilo Slavnostní vyhlášení  Zelené stuhy ČR v rámci soutěže Vesnice roku 2017. Zástupce našeho Pardubického kraje Obec Poříčí u Litomyšle se stala celkovým vítězem a má právo být … See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

21.9.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Seminář o finančně dostupném bydlení
Dne 27.9. se uskuteční seminář o finančně dostupném bydlení (FDB) v Pardubicích (Společenský sál radnice), který s podporou Svazu měst a obcí ČR organizuje nevládní a nezisková Agentura pro finančně dostupné bydlení z.s. V městech s dobrou nabídkou pracovních příležitostí… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

8.9.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Zemědělec roku 2017
Informujeme, že v rámci soutěže Zemědělec roku 2017 je vyhlašována zvláštní cena ministra zemědělství – Zemědělec roku v agroturistice. Nominaci můžete provést vyplněním přihlášky na adrese zemedelecroku.profipress.cz do 30.9.2017. Zdroj: NS MAS

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

7.8.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Dešťovka se vrací. Nabídne dvojnásobný balík peněz a komfortnější administraci
Příjem žádostí do druhého kola úspěšného dotačního programu na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v domácnostech Dešťovka začne ve čtvrtek 7. září. Zájemci o dotace tak mají celý měsíc čas na seznámení se s novinkami, které pokračování programu přináší.… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

28.7.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.
MAS Litomyšlsko vyhlašuje první výzvu k předkládání žádostí o dotaci, a to zejména na podporu školních klubů a příměstských táborů. Výzva bude otevřena 1. 8. 2017 ve 4:00 a bude trvat do 30. 9. 2017 do 12:00 (po tuto dobu… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

29.6.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Strategie všech místních akčních skupin (MAS) na území Pardubického kraje schváleny
Na konci měsíce června 2017, ještě než se všichni rozjeli na prázdniny, byla schválena řídícími orgány poslední zbývající Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS (SCLLD) z území Pardubického kraje. Tím se Pardubický kraj v tomto směru dostal na první příčku… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

23.6.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: „POPRVÉ DO SÝPKY“
Sobotu 24.6. 2017 14:00 v Českých Heřmanicích. Program: pořízení, historie, provoz sýpky, šmejdění po sýpce a představení rozpracované studie budoucího využití.

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

20.6.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko byla schválena
Dne 15. 6. 2017 byla řídícími orgány schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko na období 2014 – 2020. MAS Litomyšlsko bude v souladu se Strategií vyhlašovat Výzvy k předkládání Žádostí o podporu na projekty z Programu rozvoje venkova,… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

19.5.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Ochrana zvířat při sklizni a sečích
Vážení zemědělci, jménem SZIF bychom Vás chtěli i v letošním roce upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč. V příloze zasíláme rovněž informační leták pro zemědělce o portálu senosec.czu.cz, kde se může… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

5.4.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Startuje 4. kolo Programu rozvoje venkova
Praha 4. dubna 2017–Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o de dneška přijímá žádosti ke 4. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Jarní kolo podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků a také inovace a projekty spolupráce za více než 1,7… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

29.3.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: LeaderFEST 2017 v Pardubickém kraji
Místem již 6. ročníku akce, která je považována za festival venkova, a je určena k setkávání zástupců místních akčních skupin, bylo vybráno pro rok 2017 Hlinsko. Letos se bude LeaderFEST konat v termínu 30. 5. – 1. 6. 2017. Organizaci bude zajišťovat jako hlavní garant Místní… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

27.3.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Výzva č. 058 pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
Výzva z Operačního programu zaměstnanost pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). Výzva je zaměřená na zvýšení kvality veřejné správy.Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací,… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

9.3.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Seminář pro dotační program 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Seminář pro dotační program 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pod vedením lektorů, kteří se osobně podíleli na tvorbě Pravidel poskytnutí dotace předešlého i následujícího kola pro dotační program 6.1.1 Zahájení činnosti mladého zemědělce (ZČMZ). Vždy od 10:00 do 14:00 se… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

7.3.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Na rozvoj a modernizaci sportovišť poskytne MŠMT obcím a sportovním spolkům 438 milionů korun
Na rozvoj a modernizaci sportovišť poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) obcím a sportovním spolkům 438 milionů korun. Finanční prostředky obdrží příjemci o půl roku dříve než v předchozích letech, prodlouží se také lhůta na jejich vyčerpání. Přerozdělování dotací pro… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

19.1.2017 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Podpora obnovy a údržby drobných venkovských památek
Ministr zemědělství: I v letošním roce podpoříme obnovu a údržbu drobných venkovských památek Ministerstvo zemědělství i v letošním roce spustí dotační program zaměřený na údržbu a obnovu venkovských staveb a památek. Mezi žadatele rozdělí celkem 500 milionů korun. Nově budou… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

3.11.2016 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Projekt CZ.03.1.48/0.0/0./15_121/0000058
Společensky účelná pracovní místa Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci? V letech 2015 – 2018 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Společensky účelná pracovní místa“, který je realizován… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

7.10.2016 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Exkurze do Polska
MAS Pardubického kraje organizují exkurzi do Polské MAS (okolí města Milicz), kde již úspěšně čerpají finanční prostředky z nového programového období, a kde se můžete inspirovat zrealizovanými projekty z Programu rozvoje venkova. Exkurze je určena pro manažery a členy MAS Pardubického kraje,… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

19.9.2016 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Přehled seminářů k 3. kolu PRV 2014 – 2020
Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery připravil sérii regionálních seminářů k 3. kolu příjmu Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. V rámci seminářů budou žadatelům představeny jednotlivé vyhlášené… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

1.8.2016 MAS Litomyšlsko o.p.s.: 3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020
V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun.  Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

24.6.2016 MAS Litomyšlsko o.p.s.: PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

9.6.2016 MAS Litomyšlsko o.p.s.: V červenci vyhlásí MŽP dotační program určený obcím v boji proti suchu
V loňském roce zasáhlo Českou republiku extrémní sucho, z jehož následků se Česká republika ještě nestihla vzpamatovat. V důsledku vysokých teplot, nízkého úhrnu srážek a mírné zimy 2015/2016 je aktuální stav průtoků na některých vodních tocích i na 20 %… See more ›

logo MAS Litomyšlsko o.p.s.

7.6.2016 MAS Litomyšlsko o.p.s.: Ministerstvo místního rozvoje zvyšuje možnosti na získání sociálního bydlení. IROP poskytne více než 1 miliardu korun
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje začátkem června další výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Více než jedna miliarda korun půjde na sociální bydlení. „Dostupnější bydlení pro sociálně slabší osoby by mělo být jedním z pilířů vyspělého státu a my se… See more ›