Zprávy z MAS Naděje o.p.s.

Zprávy a aktuality z MAS Naděje o.p.s.

Karta datailů MAS Naděje o.p.s.Web: www.masnadeje.cz

Zprávy z MASek

logo MAS Naděje o.p.s.

21.5.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200519 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výběrové komise Místního partnerství ze dne 19. 5. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

19.5.2020 MAS Naděje o.p.s.: Program COVID III schválen
Program na podporu živnostníků a firem

logo MAS Naděje o.p.s.

19.5.2020 MAS Naděje o.p.s.: Robert Šlachta v Patokryjích
Beseda s bývalým ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu

logo MAS Naděje o.p.s.

18.5.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200513 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 13. 5. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

11.5.2020 MAS Naděje o.p.s.: Obnova kraje - dotace a podpory pro Ústecký kraj
Aktuální podpory a dotace k odstranění následků COVID-19

logo MAS Naděje o.p.s.

11.5.2020 MAS Naděje o.p.s.: Obnova kraje - dotace a podpory pro Ústecký kraj
Aktuální podpory a dotace k odstranění následků COVID-19

logo MAS Naděje o.p.s.

29.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: HARMONOGRAM výzev pro rok 2020
Zveřejnění aktualizovaného harmonogramu pro rok 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

29.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200421 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Valné hromady Místního partnerství ze dne 21. 4. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

29.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: HARMONOGRAM výzev pro rok 2020
Zveřejnění aktualizovaného harmonogramu pro rok 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

29.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200421 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Valné hromady Místního partnerství ze dne 21. 4. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

27.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200422 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 22. 4. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

27.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200422 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 22. 4. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

23.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Zprávy z Ministerstva zemědělství
Informační zpravodaj Ministerstva zemědělství

logo MAS Naděje o.p.s.

23.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200417 Zápis č. 4/2020
Zápis č. 4/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 17. 4. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

23.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Zprávy z Ministerstva zemědělství
Informační zpravodaj Ministerstva zemědělství

logo MAS Naděje o.p.s.

23.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200417 Zápis č. 4/2020
Zápis č. 4/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 17. 4. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

20.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Evaluace a monitoring projektu
Dotazníkové šetření pro evaluaci pracovních skupin a průběhu a přínosu projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro spádové území obce s rozšířenou působností Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

20.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200408 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Řídícího výboru ze dne 08. 04. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

20.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200408 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Řídícího výboru ze dne 08. 04. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

17.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na webinář
Pozvánka na webinář pro žadatele ve výzvě č. 15 MAS Naděje o.p.s. - IROP - "Kvalitní školy pro všechny - IV."

logo MAS Naděje o.p.s.

17.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na webinář
Pozvánka na webinář pro žadatele ve výzvě č. 15 MAS Naděje o.p.s. - IROP - "Kvalitní školy pro všechny - IV."

logo MAS Naděje o.p.s.

15.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200409 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 9. 4. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

15.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200409 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 9. 4. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

8.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Speciál pro podporu výuky na dálku
Bulletin Národního pedagogického institutu ČR

logo MAS Naděje o.p.s.

8.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Speciál pro podporu výuky na dálku
Bulletin Národního pedagogického institutu ČR

logo MAS Naděje o.p.s.

7.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Práce s GOOGLE MEET a další
Webináře na téma práce s Google Meet

logo MAS Naděje o.p.s.

7.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Práce s GOOGLE MEET a další
Webináře na téma práce s Google Meet

logo MAS Naděje o.p.s.

3.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na webinář
Pozvánka na webinář pro žadatele ve výzvě č. 14 MAS Naděje o.p.s. - IROP - "Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - IV."

logo MAS Naděje o.p.s.

3.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Zprávy z Ministerstva zemědělství
Informační zpravodaj Ministerstva zemědělství

logo MAS Naděje o.p.s.

3.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Zprávy z Ministerstva zemědělství
Informační zpravodaj Ministerstva zemědělství

logo MAS Naděje o.p.s.

3.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na webinář
Pozvánka na webinář pro žadatele ve výzvě č. 14 MAS Naděje o.p.s. - IROP - "Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - IV."

logo MAS Naděje o.p.s.

1.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Výzva OP VVV - Šablony III
Výzva Řídícího orgánu OP VVV

logo MAS Naděje o.p.s.

1.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Akční plán pro školní rok 2019/2020
Aktualizace Akčního plánu pro školní rok 2019/2020 Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro spádové území obce s rozšířenou působností Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

1.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Výzva OP VVV - Šablony III
Výzva Řídícího orgánu OP VVV

logo MAS Naděje o.p.s.

1.4.2020 MAS Naděje o.p.s.: Akční plán pro školní rok 2019/2020
Aktualizace Akčního plánu pro školní rok 2019/2020 Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro spádové území obce s rozšířenou působností Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

30.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200330 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 30. 3. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

30.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY "Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 - III."
Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen

logo MAS Naděje o.p.s.

30.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY "Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 - III."
Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen

logo MAS Naděje o.p.s.

30.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200330 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 30. 3. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

23.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: Svět, kde si sousedé pomáhají
Aplikace pro pomoc seniorům se zásobováním

logo MAS Naděje o.p.s.

23.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: Svět, kde si sousedé pomáhají
Aplikace pro pomoc seniorům se zásobováním

logo MAS Naděje o.p.s.

20.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200312 Zápis č. 3/2020
Zápis č. 3/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020