Zprávy z MAS Naděje o.p.s.

Zprávy a aktuality z MAS Naděje o.p.s.

Karta datailů MAS Naděje o.p.s.Web: www.masnadeje.cz

Zprávy z MASek

logo MAS Naděje o.p.s.

30.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200330 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 30. 3. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

30.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY "Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 - III."
Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen

logo MAS Naděje o.p.s.

30.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY "Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 - III."
Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen

logo MAS Naděje o.p.s.

30.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200330 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 30. 3. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

23.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: Svět, kde si sousedé pomáhají
Aplikace pro pomoc seniorům se zásobováním

logo MAS Naděje o.p.s.

23.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: Svět, kde si sousedé pomáhají
Aplikace pro pomoc seniorům se zásobováním

logo MAS Naděje o.p.s.

20.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200312 Zápis č. 3/2020
Zápis č. 3/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

20.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200312 Zápis č. 3/2020
Zápis č. 3/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

16.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: NOUZOVÝ STAV A PROJEKTY
Vyhlášení nouzového stavu v České republice a jeho dopad na projekty

logo MAS Naděje o.p.s.

16.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: Analytická část
Aktualizace Analytické části Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro spádové území obce s rozšířenou působností Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

12.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200304 Zápis č. 3/2020
Zápis č. 3/2020 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 4. 3. 2020