Zprávy z MAS Naděje o.p.s.

Zprávy a aktuality z MAS Naděje o.p.s.

Karta datailů MAS Naděje o.p.s.Web: www.masnadeje.cz

Zprávy z MASek

logo MAS Naděje o.p.s.

6.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě č. 5 MAS Naděje o.p.s. v rámci OPŽP - "Revitalizace sídelní zeleně - II."

logo MAS Naděje o.p.s.

6.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě č. 6 MAS Naděje o.p.s. v rámci OPŽP - "Výsadba dřevin - IV."

logo MAS Naděje o.p.s.

5.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191120 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 20. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

5.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191120 Zápis č. 3/2019
Zápis č. 3/2019 z jednání Valné hromady Místního partnerství ze dne 20. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

5.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191120 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání Dozorčí rady společnosti ze dne 20. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

3.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191128 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 28. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

3.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: Mikulášská 2019
Mikulášská nadílka v Braňanech

logo MAS Naděje o.p.s.

2.12.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191126 Zápis č. 9/2019
Zápis č. 9/2019 z jednání Administrativního ze dne 26. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

29.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191122 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výběrové komise Místního partnerství ze dne 22. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

29.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191126 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 26. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

29.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191126 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 26. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

29.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191126 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 26. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

29.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191122 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výběrové komise Místního partnerství ze dne 22. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

27.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Pracovních skupin
3. společné jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

27.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Pracovních skupin
3. společné jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191107 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání pracovní skupiny Ředitelé ze dne 7. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191101 Zápis č. 8/2019
Zápis č. 8/2019 z jednání Administrativního ze dne 1. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Začínající učitel II
5. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 10. prosince 2019 od 14:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Začínající učitel II
5. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191107 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání pracovní skupiny Ředitelé ze dne 7. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191101 Zápis č. 8/2019
Zápis č. 8/2019 z jednání Administrativního ze dne 1. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 10. prosince 2019 od 14:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

21.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Společné jednání Správní a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
Společné jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 10. prosince 2019 od 15:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

19.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. v rámci OPZ - "Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz - III."

logo MAS Naděje o.p.s.

18.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191113 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 13. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

18.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191113 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 13. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

14.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Pracovních skupin
2. společné jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

13.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 - OPZ
Seminář pro příjemce k výzvě ŘO Operačního programu Zaměstnanost

logo MAS Naděje o.p.s.

13.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 - OPZ
Seminář pro příjemce k výzvě ŘO Operačního programu Zaměstnanost

logo MAS Naděje o.p.s.

11.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191024 Zápis č. 9/2019
Zápis č. 9/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 24. 10. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

11.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191023 Zápis č. 7/2019
Zápis č. 7/2019 z jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 23. 10. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

11.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje v rámci IROP - "Podpora sociálního podnikání - investice - III."

logo MAS Naděje o.p.s.

11.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. v rámci IROP - "Kvalitní školy pro všechny - III."

logo MAS Naděje o.p.s.

7.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: 10. Výzva MAS Naděje o.p.s. - OPZ - Podpora sociálního podnikání - provoz - IV.
Příjem žádostí ukončen, probíhal v době od 20. 9. 2019 do 8. 11. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

6.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Hasičská zábava
Akce obce Louka u Litvínova

logo MAS Naděje o.p.s.

6.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Výjezdní zasedání pro ředitele škol
Výjezdní zasedání projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

5.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Spadané listí
Slavnostní podzimní koncert cyklu Mostecká hudební setkání

logo MAS Naděje o.p.s.

1.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Dotace na vodovody, kanalizace, ČOV a řešení následků sucha
Cyklus seminářů o dotacích zaměřených na kvalitu a nedostatek pitné vody

logo MAS Naděje o.p.s.

1.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Dotace na vodovody, kanalizace, ČOV a řešení následků sucha
Cyklus seminářů o dotacích zaměřených na kvalitu a nedostatek pitné vody

logo MAS Naděje o.p.s.

1.11.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s.
Jednání Dozorčí rady MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 20. listopadu 2019 od 14:00 hod. v Mostě

logo MAS Naděje o.p.s.

31.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191022 - Protokol o jednání VKMP
Protokol o neuskutečněném jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 22. 10. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

30.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191025 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 25. 10. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

25.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190905 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny Financování ze dne 5. 9. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

25.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191016 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 ze společného jednání pracovních skupin Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 16. 10. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

24.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě MAS Naděje o.p.s. v rámci IROP - "Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou - III."

logo MAS Naděje o.p.s.

24.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY "Podpora sociálního podnikání - provoz - IV."
Vzhledem ke zvýšení množství projektových záměrů v území přistoupila MAS Naděje o.p.s. KE ZMĚNĚ termínu ukončení příjmu žádostí o podporu ze dne 31. 10. 2019 na 8. 11. 2019.

logo MAS Naděje o.p.s.

24.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Řídíme strategicky!
Konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

logo MAS Naděje o.p.s.

24.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Pracovní skupiny Zřizovatelé
2. jednání Pracovní skupiny Zřizovatelé projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

23.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Pracovní skupiny Ředitelé
2. jednání Pracovní skupiny Ředitelé projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

23.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Pracovní skupiny Financování
2. jednání Pracovní skupiny Financování projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

23.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 20. listopadu 2019 od 15:00 hod. v malé zasedací místnosti VÚHU a.s. v Mostě

logo MAS Naděje o.p.s.

22.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191014 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání Řídícího výboru ze dne 14. 10. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

21.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191007 Zápis ze společného jednání
Zápis č. 1/2019 ze společného jednání Správní a Dozorčí rady společnosti ze dne 7. 10. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

21.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191009 Zápis č. 3/2019
Zápis č. 3/2019 z jednání Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 9. 10. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

21.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191017 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 17. 10. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

18.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 24. října 2019 od 10:30 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

16.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191016 - Protokol o jednání VVMP
Protokol o neuskutečněném jednání Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 16. 10. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

16.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 23. října 2019 od 15:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

4.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190925 Zápis č. 1/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny Ředitelé ze dne 25. 9. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

4.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20191001 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 1. 10. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

4.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190923 Zápis č. 8/2019
Zápis č. 8/2019 z jednání Výběrové komise Místního partnerství ze dne 23. 9. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

4.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Potrava pro duši
Výstava obrazů Veroniky Jiránkové

logo MAS Naděje o.p.s.

3.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Říjen pro neziskovky
Začala kampaň "Říjen pro neziskovky"

logo MAS Naděje o.p.s.

3.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190924 Zápis č. 7/2019
Zápis č. 7/2019 z jednání Administrativního ze dne 24. 9. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

3.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: 20190911 Zápis č. 2/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 11. 9. 2019

logo MAS Naděje o.p.s.

3.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání pracovních skupin
1. společné jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

logo MAS Naděje o.p.s.

2.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pohádkování
Akce pro celou rodinu na Benediktu v Mostě

logo MAS Naděje o.p.s.

1.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 16. října 2019 od 15:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

1.10.2019 MAS Naděje o.p.s.: Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které se uskuteční dne 22. října 2019 od 09:00 hod. v Lišnici

logo MAS Naděje o.p.s.

28.9.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě MAS Naděje o.p.s. v rámci OPZ - "Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti - IV."

logo MAS Naděje o.p.s.

28.9.2019 MAS Naděje o.p.s.: Pozvánka na seminář
Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě MAS Naděje o.p.s. v rámci OPZ - "Podpora sociálního podnikání - provoz - IV."