Zprávy z MAS Šumperský venkov, z. s.

Zprávy a aktuality z MAS Šumperský venkov, z. s.

Karta datailů MAS Šumperský venkov, z. s.Web: www.sumperskyvenkov.cz

Zprávy z MASek

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

20.9.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Hlasování valné hromady per rollam – do 24. 9. 2021
Od 20. 9. do 24. 9. 2021 má valná hromada možnost hlasovat per rollam o schválení nákupu nové služební dodávky MAS. Příspěvek Hlasování valné hromady per rollam – do 24. 9. 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

17.9.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele ve 14. výzvě IROP
MAS Šumperský venkov vyhlásila 14. výzvu MAS pro Integrovaný regionální operační program (IROP). Veškeré informace o výzvě naleznete zde. Pro žadatele je vyhlášen informační seminář, který se uskuteční ve středu 29. 09. 2021 v 14:00, v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, 788 03). Pozvánka na seminář: 29. 9. 2021   Program semináře: Prezence účastníků a zahájení semináře Představení .. Více Příspěvek Seminář pro žadatele ve 14. výzvě IROP pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

9.9.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro příjemce dotace 5. výzvy PRV – 16. 9. 2021
Ve čtvrtek 16. září 2021 od 14:00 v zasedací místnosti Obce Nový Malín proběhne Seminář pro příjemce dotace v 5. výzvě PRV MAS Šumperský venkov.  Seminář bude zaměřen zj. na cenový marketing, výběrová řízení, administraci Žádostí o platbu a nejčastější chyby v těchto fázích realizace projektů. Potvrzení účasti: vaclavova@sumperskyvenkov.cz – účast je nutné potvrdit nejpozději do 15.9.2021 do .. Více Příspěvek Seminář pro příjemce dotace 5. výzvy PRV – 16. 9. 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

25.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Hlasování valné hromady per rollam – do 30. 8. 2021
Od 25. 8. do 30. 8. 2021 má valná hromada možnost hlasovat per rollam o schválení Zprávy nezávislého auditora za rok 2020 a Zprávy dozorčí rady o činnosti za rok 2020. Příspěvek Hlasování valné hromady per rollam – do 30. 8. 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

19.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 14. výzvu IROP – Infrastruktura vzdělávání III
Ke dni 21. 09. 2021 bude naše MAS vyhlašovat novou výzvu z programu IROP. 14. výzva – Infrastruktura vzdělávání III (68. výzva IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ) Příjem žádostí: 21.09. – 26.10.2021 do 12:00 Alokace výzvy (CZV): 4 270 735,98 Kč Informace k výzvě: zde Příspěvek Vyhlašujeme 14. výzvu IROP – Infrastruktura vzdělávání III pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

19.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: 14. výzva IROP – Infrastruktura vzdělávání III
Příjem žádostí: 21.09. – 26.10.2021 do 12:00 Alokace výzvy (CZV): 4 270 735,98 Kč   Další informace budou brzy zveřejněny. Příspěvek 14. výzva IROP – Infrastruktura vzdělávání III pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výběrové řízení na pozici Projektového manažera MAS.
Hledáme posilu do našeho týmu, a proto vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozici Projektový manažer MAS (zástup za mateřskou dovolenou).  Příspěvek Výběrové řízení na pozici Projektového manažera MAS. pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

11.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Dozorčí rada – 25. 8. 2021
Dne 25. 8. 2021 ve 14:00 proběhne jednání dozorčí rady MAS. Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, budova Obecního úřadu).   Pozvánka – DR 25.8.2021 Příspěvek Dozorčí rada – 25. 8. 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

5.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání programového výboru 19.8.2021
Dne 19. 8. 2021 od 14:00 proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání programového výboru MAS. Předmětem jednání bude hodnocení a schválení k podpoře projektů přijatých v 5. výzvě PRV MAS Šumperský venkov. Pozvánka PV 19.8.2021 Příspěvek Jednání programového výboru 19.8.2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

2.8.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání výběrové komise – 16.8.2021
Dne 16. 8. 2021 od 14:00 proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání výběrové komise. Předmětem jednání bude věcné hodnocení projektů přijatých v 5. výzvě PRV MAS Šumperský venkov. Pozvánka – VK 16.8.2021 Příspěvek Jednání výběrové komise – 16.8.2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

2.7.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Valná hromada MAS – 3. 8. 2021 Zámek Třemešek, Dolní Studénky
V úterý 3. 8. 2021 v 15:00 se uskuteční valná hromada MAS Šumperský venkov, tentokrát v prostorách Komunitního centra na zámku Třemešek (Králec 603, 788 20 Dolní Studénky). Parkování je možné na parkovišti u zámku. Program jednání najdete v přiložené pozvánce, podklady k jednání průběžně přidáme na sdílený disk. Pro zajištění usnášeníschopnosti Vás prosíme o .. Více Příspěvek Valná hromada MAS – 3. 8. 2021 Zámek Třemešek, Dolní Studénky pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

25.6.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Ukončili jsme příjem žádostí v 5. výzvě PRV MAS Šumperský venkov
Ve středu 23. 6. 2021 jsme ukončili příjem žádostí v 5. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z.s. Přijali jsme celkem 11 žádostí. Nyní probíhá proces administrativní kontroly a přijatelnosti projektů. Celková alokace výzvy: 2 200 287,- Kč.  Počet přijatých projektů: celkem 11, z toho: F1 – 2 projekty F3 – 9 projektů Celkové výdaje všech .. Více Příspěvek Ukončili jsme příjem žádostí v 5. výzvě PRV MAS Šumperský venkov pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

8.6.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání programového výboru 17.6.2021
Dne 17. 6. 2021 od 14:00 proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání programového výboru MAS. Předmětem jednání bude hodnocení projektu přijatého v 13. výzvě – IZS III – IROP MAS Šumperský venkov. Pozvánka – PV 17.06.2021 Příspěvek Jednání programového výboru 17.6.2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

8.6.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání programového výboru 17.6.2021
Dne 17. 6. 2021 od 14:00 proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání programového výboru MAS. Předmětem jednání bude hodnocení projektu přijatého v 13. výzvě – IZS III – IROP MAS Šumperský venkov. Pozvánka – PV 17.06.2021 Zápis – PV 17.6.2021 Příspěvek Jednání programového výboru 17.6.2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

1.6.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Online připomínky – Analýza potřeb 2021+
Východiskem pro Strategický rámec SCLLD 2021+ je Analýza rozvojových potřeb. Chybí podle vás ve stávající verzi něco? Zapojte se do rozhodování o tom, jakými směry se bude region v příštích letech ubírat a v kterých oblastech budou přidělené peníze nejvíce potřeba. Vaše připomínky posílejte prostřednictvím našeho on-line připomínkového formuláře nebo přijďte na některé z našich .. Více Příspěvek Online připomínky – Analýza potřeb 2021+ pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

20.5.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele 5. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – 10. 6. 2021
Vážení žadatelé, zveme vás na Seminář pro žadatele Výzvy č.5 PRV MAS Šumperský venkov, která bude zaměřena na: Fiche1: Investice do zemědělských podniků (Zemědělci) Fiche 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (Podnikatelé) Více informací: zde Seminář pro žadatele proběhne 10. června 2021 od 15:00 v zasedací místnosti Obce Nový Malín.   Program semináře: Obecné podmínky pro .. Více Příspěvek Seminář pro žadatele 5. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – 10. 6. 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

19.5.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání výběrové komise – 1.6.2021
Dne 1. 6. 2021 od 14:00 proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání výběrové komise. Předmětem jednání bude hodnocení projektu přijatého v 13. výzvě – IZS III – IROP MAS Šumperský venkov.  Pozvánka – VK 1.6.2021 Příspěvek Jednání výběrové komise – 1.6.2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

19.5.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výzva č. 5 PRV – Podpora podnikatelů a zemědělců
24. května 2021 vyhlašujeme 5. výzvu PRV, zaměřenou na investice pro podnikatele a zemědělce. Vyhlášení výzvy: 24. 5. 2021 – lze generovat žádost na Portálu Farmáře. Příjem žádostí: 31. 5. – 23. 6. 2021 Každý žadatel podává žádost prostřednictvím svého účtu na Portálu Farmáře. Žádosti doporučujeme před podáním zkonzultovat! !Upozornění: Právnické osoby, vč. neziskových organizací musí být nově zaregistrované .. Více Příspěvek Výzva č. 5 PRV – Podpora podnikatelů a zemědělců pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

19.5.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 5. výzvu PRV zaměřenou na podnikatele a zemědělce
Dne 24. 5. 2021 vyhlašujeme 5. výzvu PRV (Programu rozvoje venkova) zaměřenou na investiční dotace pro podnikatele a zemědělce z našeho regionu. Výzva bude vyhlášena na: Fichi 1: Investice do zemědělských podniků (Zemědělci) Fichi 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (Podnikatelé)   Bližší informace k výzvě, pravidla, manuály a vzory naleznete zde. Příjem žádostí o dotaci: .. Více Příspěvek Vyhlašujeme 5. výzvu PRV zaměřenou na podnikatele a zemědělce pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

14.5.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Hlasování programového výboru per rollam – do 19. 5. 2021
Do 19. 5. 2021 má programový výbor možnost hlasovat per rollam o schválení výzvy č. 5 PRV vč. hodnoticích kritérií (Fiche 1 a 3), dále o schválení Interních postupů MAS Šumperský venkov pro PRV a o schválení Metodiky efektivnosti projektů ve výzvách PRV. Zápis PV – per rollam 19.5.2021 Příspěvek Hlasování programového výboru per rollam – do 19. 5. 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

11.5.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Valná hromada 7. 5. 2021 – hlasování per rollam
Od 3. 5. – 7. 5. 2021 hlasovala valná hromada per rollam ve věci schválení Koncepční části Strategie CLLD MAS Šumperský venkov, z.s. pro programové období 2021-2027, změn SCLLD 2014-2020 a harmonogramu výzev pro rok 2021. Zápis VH 7.5.2021 per rollam Příspěvek Valná hromada 7. 5. 2021 – hlasování per rollam pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

14.4.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Informační seminář pro žadatele 13. výzvy IROP
MAS Šumperský venkov vyhlásila 13. výzvu MAS pro Integrovaný regionální operační program (IROP). Veškeré informace o výzvě naleznete zde. Pro žadatele je vyhlášen informační seminář, který se uskuteční v úterý 20. 04. 2021 v 14:00, v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, 788 03). Pozvánka na seminář: 20.4.2021   Program semináře: Prezence účastníků a zahájení semináře Představení oblastí podpory .. Více Příspěvek Informační seminář pro žadatele 13. výzvy IROP pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

9.4.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 13. výzvu IROP – IZS III
Ke dni 15. 4. 2021 bude naše MAS vyhlašovat novou výzvu z programu IROP.   13. výzva – IZS III (69. výzva IROP – INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM) Příjem žádostí: 15. 4. 2021 – 18. 5. 2021 do 10:00 Alokace výzvy (CZV): 2 379 417,49 Kč Informace k výzvě: zde Příspěvek Vyhlašujeme 13. výzvu IROP – IZS III pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

9.4.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: 13. výzva IROP – IZS III
Celkové způsobilé výdaje:  2 379 417,49 Kč Termín příjmu žádostí: 15. 4. 2021 – 18. 5. 2021 do 10:00   MAS Šumperský venkov_výzva č. 13_IZS II Příloha č. 1 výzvy č. 13 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti final Příloha č. 2 výzvy č. 13 – Kriteria věcného hodnocení – IZS III Příloha č. 3 .. Více Příspěvek 13. výzva IROP – IZS III pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

26.3.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Online jednání valné hromady 27.4.2021
Dne 27. 4. 2021 od 15:00 proběhne online jednání valné hromady MAS Šumperský venkov. Hlavní náplní jednání bude projednání návrhu Koncepční části Strategie CLLD MAS Šumperský venkov pro období 2021-2027.  Následně budou členové valné hromady hlasovat per rollam o jejím schválení. Pozvánka VH 27.4.2021 Příspěvek Online jednání valné hromady 27.4.2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

25.3.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Online veřejné projednávání SCLLD 2021-2027
Dne 27. 4. 2021 od 15 hodin se uskuteční online veřejné projednávání Strategie MAS Šumperský venkov pro období 2021-2027 s názvem Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region III. Bližší informace a program naleznete v přiložené pozvánce: zde Na akci se registrujte nejpozději do 23. 4. 2021 na e-mailu kancelar@sumperskyvenkov.cz. Následně .. Více Příspěvek Online veřejné projednávání SCLLD 2021-2027 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

17.3.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Hlasování programového výboru per rollam – do 23. 3. 2021
Do 23. 3. 2021 má programový výbor možnost hlasovat per rollam o schválení výzvy IROP č. 13 – IZS III a hodnotících kritérií a dále o schválení změny strategie, spočívající v přesunu alokací mezi opatřeními IROP. Zápis PV – 23.3.2021 per rollam – IROP Příspěvek Hlasování programového výboru per rollam – do 23. 3. 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

21.1.2021 MAS Šumperský venkov, z. s.: Pomoc s registrací na očkování proti Covid-19
V rámci projektu realizovaného přes MAS Šumperský venkov bude společnost PONTIS Šumperk o.p.s. poskytovat klientům z obcí v území MAS Šumperský venkov sociální poradenství, zahrnující v této nelehké době navíc pomoc seniorům s registrací na očkování proti onemocnění Covid-19. Zájemci mohou nahlásit své jméno a telefonní číslo na obecním úřadě ve své obci.  Na základě .. Více Příspěvek Pomoc s registrací na očkování proti Covid-19 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

30.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Poskytujete sociální služby na šumperském venkově?
Vážení zástupci organizací poskytujících sociální služby na Šumpersku, obracíme se na vás s prosbou o pomoc při mapování oblasti sociálních služeb poskytovaných na šumperském venkovu, konkrétně v území MAS Šumperský venkov (jaké aktivity jsou na území vykonávány, jaké problémy vás aktuálně trápí v souvislosti s vaší činností, a co byste si představovali změnit v následujících letech). .. Více Příspěvek Poskytujete sociální služby na šumperském venkově? pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

29.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Dotace pro obce přes MAS po roce 2021
Vážené starostky, vážení starostové, v rámci příprav nové strategie (SCLLD MAS Šumperský venkov) pro období 2021-2027 Vás žádáme o vyplnění dotazníku, ve kterém máte možnost vyjádřit, jaká témata a problémy vás aktuálně pálí a jaké máte vize a projektové záměry do příštího období. PROČ JE TO DŮLEŽITÉ? V příštím období (2021-2027) bude kladen velký důraz na .. Více Příspěvek Dotace pro obce přes MAS po roce 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

26.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Omezení provozu kanceláře
S ohledem na aktuální situaci upozorňujeme na omezený provoz kanceláře, která bude do odvolání uzavřena. Všichni pracovníci jsou Vám však plně k dispozici na mobilních telefonech a e-mailech. V případě potřeby nás tedy neváhejte kontaktovat.  Veškeré kontakty najdete zde: http://www.sumperskyvenkov.cz/kontakt/ Příspěvek Omezení provozu kanceláře pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Dotace přes MAS pro neziskové organizace – kde jsou skutečně potřeba?
Vážení zástupci spolků a neziskových organizací, připravujeme novou strategii rozvoje území šumperského venkova pro období let 2021-2027. Prosíme proto tímto o vyjádření vašich názorů, podnětů a případně i vašich plánů a projektových záměrů. PROČ JE TO DŮLEŽITÉ? V dotačním období 2021-2027 bude kladen velký důraz na podporu již naplánovaných záměrů/projektů, tzn. těch, které budou uvedeny .. Více Příspěvek Dotace přes MAS pro neziskové organizace – kde jsou skutečně potřeba? pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Naše MAS splnila podmínky standardizace místních akčních skupin pro období 2021-2027
Včerejším dnem (15. 10. 2020) byla naší MAS schválena standardizace. Co to znamená? Kontrola dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda dodržujeme podmínky stanovené pro místní akční skupiny a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD* pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním .. Více Příspěvek Naše MAS splnila podmínky standardizace místních akčních skupin pro období 2021-2027 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

12.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Území MAS pro období 2021-2027
16 obcí, které vyslovily souhlas s realizací SCLLD MAS Šumperský venkov  2021+ na svém území: Bludov, Dolní Studénky, Dlouhomilov, Hrabišín, Hraběšice, Libina, Loučná nad Desnou, Oskava, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Rapotín, Sobotín, Rejchartice, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice. (shodně jako v období 2014-2020) Příspěvek Území MAS pro období 2021-2027 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

8.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Hlasování programového výboru per rollam – do 16. 10. 2020
Do 16. 10. 2020 má programový výbor možnost hlasovat per rollam o výběru k podpoře projektů podaných v 7. a 9. výzvě IROP MAS Šumperský venkov. Zápis PV – 16.10.2020 per rollam – IROP Příspěvek Hlasování programového výboru per rollam – do 16. 10. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

6.10.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Programový výbor MAS – 13. 10. 2020
Dne 13. 10. 2020  proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání programového výboru. Programový výbor bude schvalovat projekty 7. a 9. výzvy IROP MAS Šumperský venkov. Pozvánka – PV 13.10.2020 Příspěvek Programový výbor MAS – 13. 10. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.9.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výběrová komise MAS – 1. 10. 2020
Dne 1. 10. 2020 od 14:00 proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání výběrové komise. Předmětem jednání bude hodnocení projektů přijatých v 7. a 9. výzvě IROP MAS Šumperský venkov.  Pozvánka – VK 1.10.2020 IROP Příspěvek Výběrová komise MAS – 1. 10. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.9.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Prodlužujeme příjem životopisů pro účast na mezinárodním projektu Erasmus+: Youth Participation in Decision Making
Hledáme šikovné adepty z řad mládeže (15-25 let), kteří bydlí v území MAS Šumperský venkov, nestydí se mluvit anglicky a zajímají se o dění v obci/ve svém regionu, k účasti na projektu Youth Participation in Decision Making (přes Erasmus+). Dohromady budeme vybírat 10 účastníků, které vyšleme na 3 mezinárodní setkání  – v ČR, Estonsku a Gruzii. Jejich .. Více Příspěvek Prodlužujeme příjem životopisů pro účast na mezinárodním projektu Erasmus+: Youth Participation in Decision Making pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

1.9.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Zaměření a změny v CLLD pro nové období 2021+: Zaměstnanost
Srdečně zveme na veřejnou akci s názvem „Zaměření a změny v CLLD pro nové období 2021+: Operační program Zaměstnání+ (OPZ+). Kdy: 17. září 2020 od 14:00 Kde: Dolní Studénky 99 Více informací v pozvánce: Zaměření a změny CLLD pro nové období – OPZ Potvrzení účasti a dotazy: kancelar@sumperskyvenkov.cz Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast. .. Více Příspěvek Zaměření a změny v CLLD pro nové období 2021+: Zaměstnanost pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

1.9.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: MAS a nové období 2021+ očima mladých
Jak udržet mladé v regionu obcí MAS Šumperský venkov? Co v regionu MAS chybí? Jak by mělo vypadat místo, kde „chci žít a zůstat“? Co je „MASka“ a jaké aktivity pro mládež podporuje? Nejen těmito otázkami se budeme zabývat na neformálním setkání s názvem MAS a nové období 2021+ očima mladých. Kdy: 30. září 2020 .. Více Příspěvek MAS a nové období 2021+ očima mladých pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

31.8.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Zaměření a změny v CLLD pro nové období 2021+: IROP
Přijďte se dozvědět víc k tomu, co se chystá pro dotační období 2021-2027 – na veřejném projednávání „Zaměření a změny v CLLD pro nové období 2021+: Integrovaný regionální operační program (IROP). Kdy: 11. září 2020 od 15:00 Kde: venkovní areál, Dolní Studénky 122 Více informací v pozvánce: Zaměření a změny CLLD pro nové období – .. Více Příspěvek Zaměření a změny v CLLD pro nové období 2021+: IROP pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

14.8.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Pozvánka na Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání v Olomouckém kraji
Konzultace pro firmy a podnikatele se zástupci institucí se uskuteční ve středu 16. září 2020, od 9:30 do 13:00 (registrace účastníků od 9:00) – sál Andromeda, Jeremenkova 40b, Olomouc (1. patro v budově RCO). Cílem akce je seznámit začínající i stávající podniky formou krátkých prezentací a následných individuálních konzultací s aktuálními možnostmi veřejné podpory. Více .. Více Příspěvek Pozvánka na Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání v Olomouckém kraji pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

12.8.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Hledáme šikovné mládežníky pro účast na mezinárodním projektu Erasmus+
Hledáme šikovné adepty z řad mládeže (15-25 let), kteří bydlí v území MAS Šumperský venkov, nestydí se mluvit anglicky a zajímají se o dění v obci/ve svém regionu, k účasti na projektu Youth Participation in Decision Making (přes Erasmus+). Dohromady budeme vybírat 10 účastníků, které vyšleme na 3 mezinárodní setkání  – v ČR, Estonsku a .. Více Příspěvek Hledáme šikovné mládežníky pro účast na mezinárodním projektu Erasmus+ pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

22.7.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Granty na podporu výsadby stromů v ČR
Informace o možnostech finanční podpory výsadby stromů na území celé ČR.   Výzva ŠKODA STROMKY Již čtrnáctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové stromy. Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”. Nadace rozvoje občanské společnosti se stala odborným garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku. .. Více Příspěvek Granty na podporu výsadby stromů v ČR pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

21.7.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro příjemce dotace 4. výzvy PRV – 13. 8. 2020
Ve čtvrtek 13. srpna 2020 od 14:00 v zasedací místnosti Obce Nový Malín proběhne Seminář pro příjemce dotace ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov.  Seminář bude zaměřen zj. na cenový marketing, výběrová řízení, administraci Žádostí o platbu a nejčastější chyby v těchto fázích realizace projektů. Potvrzení účasti: kancelar@sumperskyvenkov.cz – účast je nutné potvrdit nejpozději .. Více Příspěvek Seminář pro příjemce dotace 4. výzvy PRV – 13. 8. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

11.7.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Valná hromada 12. 7. 2020 – hlasování per rollam
Od 8. 7.-12. 7. 2020 hlasovala valná hromada per rollam ve věci schválení projektů ve Fichi 3 a Fichi 9  – 4 výzvy PRV.  Seznam schválených projektů v těchto dvou fichích je uveden v zápisu z jednání.   Příspěvek Valná hromada 12. 7. 2020 – hlasování per rollam pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

25.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výběrová komise MAS – 7. 7. 2020
Dne 7. 7. 2020 od 10:00 proběhne jednání výběrové komise MAS k věcnému hodnocení projektů přijatých ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov – konkrétně k fichi 1 (fiche 1=zemědělci). Hodnocení této fiche bylo výběrovou komisí přesunuto na nový termín z 25.6.2020 kvůli odvoláním žadatelů ve fichi 1. Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov .. Více Příspěvek Výběrová komise MAS – 7. 7. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

25.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Dozorčí rada MAS – 3. 7. 2020
Dne 3. 7. 2020 ve 13:00 proběhne jednání dozorčí rady MAS. Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, budova Obecního úřadu).   Podklady k hodnocení a informace k přijatým projektům jsou dostupné z disku MAS. Pozvánka_DR_3. 7. 2020 Příspěvek Dozorčí rada MAS – 3. 7. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

23.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Programový výbor MAS – 3. 7. 2020
Dne 3. 7. 2020 proběhne jednání programového výboru MAS k věcnému hodnocení projektů přijatých ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov – konkrétně k fichí 1, 3, 5 a 9. Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, budova Obecního úřadu). Podklady k hodnocení a informace k přijatým projektům jsou dostupné z disku .. Více Příspěvek Programový výbor MAS – 3. 7. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

23.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Programový výbor MAS – 7. 7. 2020
Dne 7. 7. 2020 ve 13:00 proběhne jednání programového výboru MAS k věcnému hodnocení projektů přijatých ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov – konkrétně k fichí 1, 3, 5 a 9. Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, budova Obecního úřadu). Podklady k hodnocení a informace k přijatým projektům jsou dostupné .. Více Příspěvek Programový výbor MAS – 7. 7. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

15.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výběrová komise MAS – 29. 6. 2020
Dne 29. 6. 2020 od 9:0 proběhne jednání výběrové komise MAS k věcnému hodnocení projektů přijatých ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov – konkrétně k fichi 9 – projekty spolků a obcí. Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, budova Obecního úřadu). Podklady k hodnocení a informace k přijatým projektům jsou .. Více Příspěvek Výběrová komise MAS – 29. 6. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

15.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výběrová komise MAS – 25. 6. 2020
Dne 25. 6. 2020 od 12:30 proběhne jednání výběrové komise MAS k věcnému hodnocení projektů přijatých ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov – konkrétně k fichím 1, 3, 5 (fiche 1=zemědělci, fiche 3=podnikatelé, fiche 5=lesníci).  Jednání proběhne v kanceláři MAS Šumperský venkov (Nový Malín 240, budova Obecního úřadu). Podklady k hodnocení a informace k .. Více Příspěvek Výběrová komise MAS – 25. 6. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

11.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Zapojili jsme se do kampaně REGIONY SOBĚ: Šumperský venkov sobě!
Zapojili jsme se do kampaně REGIONY SOBĚ (http://www.regionysobe.cz/) – projektu na podporu lokální ekonomiky, na kterém spolupracují místní akční skupiny napříč ČR. O co jde a jak se můžete zapojit i vy? REGIONY sobě: Šumperský venkov sobě! Projekt vznikl zj. v souvislosti se snahou pomoci lokální ekonomice a drobným podnikatelům s dopady COVID 19. Přidanou .. Více Příspěvek Zapojili jsme se do kampaně REGIONY SOBĚ: Šumperský venkov sobě! pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

7.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele 7. a 9. výzvy IROP MAS Šumperský venkov
MAS Šumperský venkov vyhlásila 7. a 9. výzvu MAS pro Integrovaný regionální operační program (IROP). Veškeré informace o výzvách naleznete zde. Pro žadatele je vyhlášen informační seminář, který se uskuteční v úterý 17. 06. 2020 v 14:00, v kanceláři MAS Šumperský venkov  (Nový Malín 240, 788 03).   Program semináře: Prezence účastníků a zahájení semináře Představení oblastí podpory IROP Informace .. Více Příspěvek Seminář pro žadatele 7. a 9. výzvy IROP MAS Šumperský venkov pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

2.6.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Konference LINC se přesouvá na rok 2021
Je rozhodnuto: Ač neradi, kvůli nejistému vývoji ohledně COVID-19 přesouváme mezinárodní konferenci LINC 2020 na příští rok: 14.-17. 9. 2021. Posláním celého přípravného týmu je připravit konferenci LINC v Jeseníkách na vysoké úrovni, na jakou jsme zvyklí z předchozích let… Představit účastníkům Česko a Jeseníky v plném rozsahu, bez roušek a omezení, jak si .. Více Příspěvek Konference LINC se přesouvá na rok 2021 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

26.5.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele k výzvě č. 02_20_080 a 02_20_081 – Šablony III
Ve středu 17. 06. 2020 v 14:00 se uskuteční Seminář pro žadatele k výzvě č. 02_20_080 a 02_20_081 – Šablony III. Místo: Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh 789 01 Pozvánka: pozvánka na seminář Na Vaši účast a konzultace projektových záměrů se těší: Adéla Nováková (775 757 133, novakova@sumperskyvenkov.cz); projektový manažer. Příspěvek Seminář pro žadatele k výzvě č. 02_20_080 a 02_20_081 – Šablony III pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

25.5.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Valná hromada MAS – 24. 6. 2020 Bludov
Ve středu 24. 6. 2020 v 15:00 se uskuteční valná hromada MAS Šumperský venkov, tentokrát v prostorách restaurace VLČÍ DŮL v Bludově (Vlčí důl 878, 789 61 Bludov). Parkování je možné na parkovištích před areálem. Mapa:   Program jednání najdete v příložené pozvánce, podklady k jednání průběžně přidáme na sdílený disk. Pro zajištění usnášeníschopnosti .. Více Příspěvek Valná hromada MAS – 24. 6. 2020 Bludov pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

22.5.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Na červen chystáme vypsání 7. a 9. výzvy IROP
Ke dni 4. 6. 2020 bude naše MAS vyhlašovat 2 nové výzvy z programu IROP (7. výzva IROP, 9. výzva IROP).   7. výzvu  – Sociální služby (62. výzva IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA) Příjem žádostí: 4. 6. 2020 – 14. 7. 2020 do 10:00 Alokace výzvy (CZV): 2 105 000,- Informace k výzvě: zde.   9. výzvu  – .. Více Příspěvek Na červen chystáme vypsání 7. a 9. výzvy IROP pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

22.5.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výzva č. 9 IROP – IZS II
Dokumenty k výzvě: MAS Šumperský venkov_výzva č. 9_IZS II Příloha č. 1 výzvy č. 9 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti final Příloha č. 2 výzvy č. 9 – Kriteria věcného hodnocení – IZS II Příloha č. 3 výzvy č. 9 – Interní postupy MAS Šumperský venkov Příloha č. 4 – Statistické údaje o JPO .. Více Příspěvek Výzva č. 9 IROP – IZS II pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

22.5.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Výzva č. 7 IROP – Sociální služby
Dokumenty k výzvě: MAS Šumperský venkov_výzva č. 7_Sociální služby Příloha č. 1 výzvy č. 7 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti Příloha č. 2 výzvy č. 7 – Věcné hodnocení pdf Příloha č. 3 výzvy č. 7 – Interní postupy MAS Šumperský venkov Příspěvek Výzva č. 7 IROP – Sociální služby pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

18.5.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: O evropské dotace je na venkově mimořádný zájem
Velký zájem zaznamenala Místní akční skupina Šumperský venkov o dotace ve své 4. dotační výzvě Programu rozvoje venkova, v níž od února do začátku května přijímala projektové žádosti na podporu podnikatelů, zemědělců, lesníků, spolků a obcí. Zájem byl třikrát vyšší než ve výzvách v minulých letech. V sobotu 9. května Místní akční skupina Šumperský venkov .. Více Příspěvek O evropské dotace je na venkově mimořádný zájem pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

15.5.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Ukončili jsme příjem žádostí ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov
V sobotu 9. 5. 2020 jsme ukončili příjem žádostí ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z.s.. Zájem byl nad očekávání. Přijali jsme celkem 59 žádostí. Nyní probíhá proces administrativní kontroly a přijatelnosti projektů. Celková alokace výzvy: 11 571 420,- Kč.  Počet přijatých projektů: celkem 59 (3 staženy na vlastní žádost) -> v administraci zůstává .. Více Příspěvek Ukončili jsme příjem žádostí ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

27.4.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Hlasování programového výboru per rollam – do 30. 4. 2020
Do 30. 4. 2020 má programový výbor možnost hlasovat per rollam o výběru k podpoře projektů podaných ve 4., 5. a 6. výzvě OPZ. Zápis PV 30.4.2020 per rollam Pořadí projektů OPZ – schválené PV Příspěvek Hlasování programového výboru per rollam – do 30. 4. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

9.4.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: IROP – změna č. 2
Změna platná k 28. 3. 2020 zrušení aktivity Rozvoj komunitních center a nahrazení aktivitou Rozvoj sociálních služeb, aktualizaci finančního plánu (tj. navýšení alokace u opatření s vyšší absorpční kapacitu), aktualizace Indikátorů Změny strategie v operačním programu IROP Příspěvek IROP – změna č. 2 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

9.4.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Hlasování programového výboru per rollam – 8. 4. 2020
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR kvůli šířící se nákaze koronaviru hlasoval v období od 3. 4. do 8. 4. 2020 programový výbor per rollam o prodloužení příjmu žádostí ve 4. výzvě PRV. Zápis PV 8.4.2020 Příspěvek Hlasování programového výboru per rollam – 8. 4. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

9.4.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Prodloužení příjmu žádostí ve 4. výzvě PRV
V souvislosti s aktuálními omezeními spojenými s šířením koronaviru, které ztěžují žadatelům řádnou přípravu projektové žádosti a související dokumentace, prodlužuje MAS Šumperský venkov příjem žádostí ve 4. výzvě PRV (Fiche 1, 3, 5, 9) do 9. 5. 2020. Posouvá se také termín registrace žádostí na RO SZIF na 31. 7. 2020. Příspěvek Prodloužení příjmu žádostí ve 4. výzvě PRV pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

27.3.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání výběrové komise – 3. 4. 2020
Dne 3. 4. 2020 proběhne online jednání výběrové komise prostřednictvím platformy MEET Google. Předmětem jednání bude věcné hodnocení projektů podaných ve 4., 5. a 6. výzvě OPZ.  Pozvánka – VK 3.4.2020 Zápis_VK_03.04.2020 – OPZ Pořadí vybraných projektů VK OPZ Příspěvek Jednání výběrové komise – 3. 4. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

16.3.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Omezení provozu kanceláře
S ohledem na aktuální situaci upozorňujeme na omezený provoz kanceláře, která bude do odvolání uzavřena. Všichni pracovníci jsou Vám však plně k dispozici na mobilních telefonech a e-mailech. V případě potřeby nás tedy neváhejte kontaktovat.  Na osobních konzultacích u aktuálně probíhajících výzev se budeme domlouvat telefonicky – na našich mobilních číslech.   Veškeré kontakty najdete .. Více Příspěvek Omezení provozu kanceláře pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

13.3.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání programového výboru MAS – 23. 3. 2020
Dne 23. 3. 2020 proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání programového výboru. Předmětem jednání bude zejména schválení projektů 10., 11. a 12. výzvy IROP MAS šumperský venkov, schválení chystaných výzev IROP, plnění SCLLD a harmonogram výzev. Pozvánka 23. 3. 2020 Příspěvek Jednání programového výboru MAS – 23. 3. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

13.3.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání programového výboru MAS – 26. 3. 2020
Dne 23. 3. 2020 mělo proběhnout v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání programového výboru.  Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR kvůli šířící se nákaze koronaviru programový výbor schvaloval projetky 10., 11. a 12. výzvy IROP MAS Šumperský venkov a nově připravované výzvy v období od 17. 3. 2020 do 26. 3. 2020 .. Více Příspěvek Jednání programového výboru MAS – 26. 3. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

18.2.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání výběrové komise – 3. 3. 2020
Dne 3. 3. 2020 proběhne v zasedací místnosti Obce Nový Malín jednání výběrové komise. Předmětem jednání bude hodnocení projektů podaných v 10., 11. a 12. výzvě IROP. Pozvánka – VK 3.3.2020 Příspěvek Jednání výběrové komise – 3. 3. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

7.2.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Propagace MAS – nálepka
Žadatel si může zvolit libovolnou z níže uvedených verzí nálepky – podle charakteru projektu, který byl z dotace MAS pořízen. Podklady jsou připravené přímo pro tisk v tiskárně. Připraveny jsou dvě verze – s obrázky, bez obrázků a také verze s průhledným nebo bílým pozadím. Verze s fotkami: MAS_samolepky uni_A4_transparent – verze s fotkami, formát A4, .. Více Příspěvek Propagace MAS – nálepka pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

6.2.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Startují registrace na konferenci LINC 2020
Dnešním dnem spouštíme registraci na konferenci LINC 2020, která se bude konat v našem regionu už na podzim 15.-18. 9. 2020. Co je konference LINC?  Více informací: www.linc2020.eu YouTube Příspěvek Startují registrace na konferenci LINC 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

6.2.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Do škol patří kromě nadšených pedagogů i odborníci z firem
Změny ve vzdělávání jsou velkým tématem poslední doby. Jednou z možností, jak kvalitu vzdělávání zvýšit, je propojení pedagogů, školských institucí, rodičů, žáků a firem v regionu. A právě o to usiluje Místní akční skupina Šumperský venkov. Sídlí v Novém Malíně a má za sebou už více než tři roky práce na tomto tématu. Co všechno už se .. Více Příspěvek Do škol patří kromě nadšených pedagogů i odborníci z firem pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

5.2.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Snídaně starostů – 9. 2. 2020 – Jeseník
Vážení starostové, rádi bychom Vás pozvali na tradiční SNÍDANI STAROSTŮ, která se bude konat 19. 2. 2020 od 8:30 – NETRADIČNĚ společně pro starosty MAS Horní Pomoraví a MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – tentokrát na Střední škole gastronomie a farmářství (U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník, jídelna). Více informací najdete v přiložené pozvánce. Prosím .. Více Příspěvek Snídaně starostů – 9. 2. 2020 – Jeseník pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

23.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – Fiche 1, Fiche 3, Fiche 5 (zemědělci, podnikatelé, lesníci) – 29. 1. 2020
Vážení žadatelé, zveme vás na Seminář pro žadatele Výzvy č.4  PRV MAS Šumperský venkov, která bude zaměřena na: Fiche1: Investice do zemědělských podniků (Zemědělci) Fiche 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (Podnikatelé) Fiche 5: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh Více informací zde.   PODKLADY ZE SEMINÁŘE: zveřejníme .. Více Příspěvek Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – Fiche 1, Fiche 3, Fiche 5 (zemědělci, podnikatelé, lesníci) – 29. 1. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

23.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – Fiche 9 (obce, neziskovky, školy) – 30. 1. 2020
Vážení žadatelé, zveme vás na Seminář pro žadatele Výzvy č.4  PRV MAS Šumperský venkov, která bude zaměřena na: Fiche 9: Základní služby a obnova šumperského venkova (tzv. čl. 20) Více informací zde.   Seminář proběhne 30. ledna 2020 od 13:00 v zasedací místnosti Obce Nový Malín.   Program semináře: Obecné podmínky pro podporu z PRV (Program rozvoje venkova) Specifické podmínky .. Více Příspěvek Seminář pro žadatele 4. výzvy PRV MAS Šumperský venkov – Fiche 9 (obce, neziskovky, školy) – 30. 1. 2020 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

22.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 4. výzvu PRV zaměřenou na podnikatele, lesníky, zemědělce a nově obce a neziskovky
V pátek 24. ledna 2020 vyhlašujeme Výzvu č. 4 PRV (Programu rozvoje venkova) zaměřenou na investiční dotace pro podnikatele, vlastníky lesů a zemědělce a nově také obce a neziskové organizace (tzv. čl. 20) z našeho regionu.  Výzva bude vyhlášena na: Fichi 1: Investice do zemědělských podniků (Zemědělci) Fichi 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj .. Více Příspěvek Vyhlašujeme 4. výzvu PRV zaměřenou na podnikatele, lesníky, zemědělce a nově obce a neziskovky pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

20.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vzor textu na web – 4. výzva PRV MAS Šumperský venkov
Byli jsme podpořeni z MAS Šumperský venkov! Náš projekt s názvem: >>>>„Název projektu z Žádosti o dotaci“>>„doplnit informace z .. Více Příspěvek Vzor textu na web – 4. výzva PRV MAS Šumperský venkov pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

13.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Veřejná akce Dotace přes MAS – dnes a v období 2021+
1. února proběhne v Dolních Studénkách akce s názvem Dotace přes MAS dnes a v období 2021+.  Na co je možné čerpat dotace? Na co bude po roce 2021? Jak vám můžou pomoci aktivity MASky? To všechno se dozvíte už 1. 2. 2020. Občerstvení zajištěno. Plakát: Dotace přes MAS – dnes a v období 2021+ Příspěvek Veřejná akce Dotace přes MAS – dnes a v období 2021+ pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

1.1.2020 MAS Šumperský venkov, z. s.: Změny SCLLD MAS v Programu rozvoje venkova
Změna platná k 18. 12. 2019 vytvoření nové fiche: F9 Základní služby a obnova šumperského venkova (tzv. čl. 20), zrušení F2, F4, F6, F7, přesuny alokací, doplnění principů pro stanovení preferenčních kritérií, aktualizace finančního plánu PRV a souvisejících indikátorů ŽoZ PRV MAS Šumperský venkov Změny strategie v operačním programu PRV Příspěvek Změny SCLLD MAS v Programu rozvoje venkova pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

17.12.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok!
Vážení kolegové, přátelé a partneři, za celý kolektiv MAS Šumperský venkov Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně stěstí, zdraví, lásky a úspěchů v dotacích, práci i doma. Těšíme se na spolupráci v roce 2020! Příspěvek Přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok! pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

15.12.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Připravujeme 4. dotační výzvu PRV MAS Šumperský venkov. O čem bude?
Na co bude možné v příštím roce žádat ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov?           Plakátky v plné velikosti:       Příspěvek Připravujeme 4. dotační výzvu PRV MAS Šumperský venkov. O čem bude? pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

19.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Seminář pro žadatele ve výzvách OPŽP – 4. a 5. výzvy OPŽP
Dne 5. 12. 2019 proběhne v prostorách kanceláře MAS seminář pro žadatele aktuálních výzev OPŽP MAS Šumperský venkov: 4. výzva OPŽP – Sídelní zeleň 5. výzva OPŽP – Likvidace invazivních druhů rostlin Pozvánka SEMINÁŘ OPŽP_5.12.2019 Na seminář se přihlašujte nejpozději do 4. 12. 2019 – janickova@sumperskyvenkov.cz Příspěvek Seminář pro žadatele ve výzvách OPŽP – 4. a 5. výzvy OPŽP pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

15.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Informační seminář pro žadatele 10., 11., a 12. výzvy IROP
MAS Šumperský venkov vyhlásila 10., 11. a 12. výzvu MAS pro Integrovaný regionální operační program (IROP). Veškeré informace o výzvách naleznete zde. Pro žadatele je vyhlášen informační seminář, který se uskuteční v úterý 26. 11. 2019 v 14:00, v kanceláři MAS Šumperský venkov  (Nový Malín 240, 788 03). Pozvánka na seminář 26.11.2019   Program semináře: Prezence účastníků a zahájení .. Více Příspěvek Informační seminář pro žadatele 10., 11., a 12. výzvy IROP pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

14.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 4. výzva OPŽP – Sídelní zeleň
MAS Šumperský venkov vyhlásila dne 14. 11. 2019 4. výzvu OPŽP – Sídelní zeleň. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 10 000 000 Kč. Míra podpory je maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %. Žádosti přijímáme do 2. 1. 2020 do 19:00. 1_PrZaP_23 .. Více Příspěvek 4. výzva OPŽP – Sídelní zeleň pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

14.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 4. a 5. výzvu OPŽP
14. 11. 2019 vyhlašujeme 4. a 5. výzvu OPŽP MAS Šumperský venkov zaměřenou na Likvidaci invazivních druhů rostlin a Sídelní zeleň. Žádosti budou přijímány do 2. 1. 2020 do 19:00. Bližší informace k oběma výzvám   Kontaktní osoba: Bronislava Janíčková, +420 776 732 646, janickova@sumperskyvenkov.cz   Příspěvek Vyhlašujeme 4. a 5. výzvu OPŽP pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

14.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 5. výzva OPŽP – Likvidace invazivních druhů rostlin
MAS Šumperský venkov vyhlásila dne 14. 11. 2019 5. výzvu OPŽP – Likvidace invazivních druhů rostlin. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 999 000 Kč. Míra podpory je maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %. Žádosti přijímáme do 2. 1. 2020 do 19:00. .. Více Příspěvek 5. výzva OPŽP – Likvidace invazivních druhů rostlin pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

13.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 12. výzva IROP- Bezpečnost dopravy II
Celkové způsobilé výdaje: 5 102 182,- Termín příjmu žádostí: 14. 11. 2019 – 31. 12. 2019 do 12:00 Seminář pro žadatele – bude upřesněno MAS Šumperský venkov_výzva č. 12_Dopravní bezpečnost II_final Příloha č. 1 výzvy č. 12 – Kritéria FNaP_02 Příloha č. 2 výzvy č. 12 – Kritéria věcného hodnocení_03 Příloha č. 3 výzvy č. 12 – .. Více Příspěvek 12. výzva IROP- Bezpečnost dopravy II pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

13.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 11. výzva IROP – Sociální podnikání
Celkové způsobilé výdaje: 2 105 000,- Termín příjmu žádostí: 14. 11. 2019 – 31. 12. 2019 do 12:00 Seminář pro žadatele – bude upřesněno MAS Šumperský venkov_výzva č. 11_Sociální podnikání_final Příloha č. 1 výzvy č. 11 – Kritéria FNaP – Sociální podnikání_02 Příloha č. 2 výzvy č. 11 – Kritéria VH – Sociální podnikání_02 Příloha č. 3 .. Více Příspěvek 11. výzva IROP – Sociální podnikání pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

13.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: 10. výzva IROP – Infrastruktura vzdělávání II
Celkové způsobilé výdaje: 9 371 896,- Termín příjmu žádostí: 14. 11. 2019 – 31. 12. 2019 do 10:00 Seminář pro žadatele – bude upřesněno MAS Šumperský venkov_výzva č. 10_Infrastruktura vzdělávání II_final Příloha č. 1 výzvy č. 10 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti final_02 Příloha č. 2 výzvy č. 10 – Kritéria věcného hodnocení – Infrastruktura vzdělávní_03 .. Více Příspěvek 10. výzva IROP – Infrastruktura vzdělávání II pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

13.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Vyhlašujeme 10., 11. a 12. výzvu IROP
Ke dni 14. 11. 2019 bude naše MAS vyhlašovat 3 nové výzvy z programu IROP.  10. výzvu – Infrastruktura vzdělávání II (Výzva č. 68 IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) Příjem žádostí: 14. 11. 2019 – 31. 12. 2019 do 10:00 Alokace výzvy (CZV): 9 371 896,- Informace k výzvě: zde   .. Více Příspěvek Vyhlašujeme 10., 11. a 12. výzvu IROP pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

12.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Naše MAS reprezentovala ČR na Evropském venkovském parlamentu
Dva zástupci MAS Šumperský venkov minulý týden reprezentovali Českou republiku na Evropském venkovském parlamentu. Významná událost evropského formátu, která se konala v severošpanělském městečku Candás, sestávala ze dvou částí: Venkovského parlamentu mládeže a Evropského venkovského parlamentu.  Malé městečko Candás, o zhruba dvou tisících obyvatel, se tak stalo místem setkání významných zástupců venkova napříč Evropou a .. Více Příspěvek Naše MAS reprezentovala ČR na Evropském venkovském parlamentu pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

1.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání dozorčí rady – 14. 11. 2019
Dne 14. 11. 2019 proběhne od 13 hodin v kanceláři MAS jednání dozorčí rady.  pozvánka_DR_14.11.2019 Příspěvek Jednání dozorčí rady – 14. 11. 2019 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

1.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání programového výboru – 14. 11. 2019
Dne 14. 11. 2019 proběhne v kanceláři MAS jednání programového výboru. Předmětem jednání bude zejména nastavení preferenčních kritérií a principů pro jejich nastavení ve výzvách MAS, související změny SCLLD, plnění SCLLD a harmonogram výzev. PV_pozvánka_14.11.2019 Příspěvek Jednání programového výboru – 14. 11. 2019 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

1.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání výběrové komise – 13. 11. 2019
Dne 13. 11. 2019 proběhne v kanceláři MAS jednání výběrové komise. Předmětem jednání bude zejména nastavení preferenčních kritérií a principů pro jejich nastavení ve výzvách MAS a související změny SCLLD. Pozvánka – VK 13. 11. 2019 Příspěvek Jednání výběrové komise – 13. 11. 2019 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

1.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Semináře pro příjemce OPZ (4.,5. a 6. výzva OPZ MAS Šumperský venkov)
V pátek 15. 11. 2019 pořádáme semináře pro žadatele ve výzvách OPZ MAS Šumperský venkov: 13:00 – Zaměstnanost – Pozvánka_4.výzva_seminář pro žadatele 14:00 – Sociální služby – Pozvánka_5.výzva_seminář pro žadatele 15:00 – Prorodinná opatření – Pozvánka_6.výzva_seminář pro žadatele   Informace k výzvám MAS Účast prosím potvrďte nejpozději do 11. listopadu 2019 do 12:00 na e-mail svobodova@sumperskyvenkov.cz Příspěvek Semináře pro příjemce OPZ (4.,5. a 6. výzva OPZ MAS Šumperský venkov) pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

1.11.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Jednání programového výboru – 1. 11. 2019
Programový výbor MAS dne 1. 11. 2019 per rollam schválil znění 10., 11. a 12. výzvy IROP MAS Šumperský venkov. Zápis Programový výbor MAS_1.11.2019 Příspěvek Jednání programového výboru – 1. 11. 2019 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

23.10.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Pozvánka na valnou hromadu MAS – 27. 11. 2019
Ve středu 27. 11. 2019 se od 16 hodin v restauraci Areálu Zdraví – Velké Losiny (Komenského 698, Velké Losiny 788 15) uskuteční zasedání valné hromady MAS Šumperský venkov. Program valné hromady najdete v přiložené pozvánce.  Pozvánka_VH_27.11.2019   Mapa: Příspěvek Pozvánka na valnou hromadu MAS – 27. 11. 2019 pochází z MAS Šumperský venkov

logo MAS Šumperský venkov, z. s.

22.10.2019 MAS Šumperský venkov, z. s.: Změna v OPŽP
Změna platná k 4. 6. 2018 rozšíření SCLLD v OPŽP o nové aktivity (sídelní zeleň), včetně úpravy financování. ŽoZ OPŽP Programovy-ramec-OPZP Příspěvek Změna v OPŽP pochází z MAS Šumperský venkov