Zprávy z MAS Krušné hory, o.p.s.

Zprávy a aktuality z MAS Krušné hory, o.p.s.

Karta datailů MAS Krušné hory, o.p.s.Web: www.mas-krusnehory.cz

Zprávy z MASek

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

4.12.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Semináře pro 3. kolo výzev IROP
Zveřejněny byly termíny seminářů pro žadatele a příjemce pro 3. kolo výzev IROP. Termíny najdete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

3.12.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Ukončení výzvy OPZ
Dne 30. 11. 2018 byla ukončena výzva č. 708/03_16_047/CLLD_16_01_021 Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center III. Do výzvy se nepřihlásil žádný žadatel.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

30.11.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášení 15. výzvy MAS Krušné hory – IROP – IZS III.
Vyhlášení 15. výzvy MAS Krušné hory – IROP – IZS III. proběhne 30.11.2018 a od tohoto data bude také výzva otevřena v systému MS2014+.  Žádosti o dotaci lze podávat do 31.01.2019 do 13,00 hod. Více zde: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

22.11.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášení 14. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Památky III.
Vyhlášení 14. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Památky III. proběhne 22.11.2018 a od tohoto data bude také výzva otevřena v systému MS2014+.  Žádosti o dotaci lze podávat do 31.01.2019 do 13,00 hod. Více zde: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

18.11.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášení 12. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava III.
Vyhlášení 12. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava III. proběhne 20.11.2018.  Žádosti o dotaci lze podávat do 21.01.2019 do 13,00 hod. Více zde: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

8.11.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášení 13. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III.
Vyhlášení 13. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III. proběhne 20.11.2018 a od tohoto data bude také výzva otevřena v systému MS2014+.  Žádosti o dotaci lze podávat do 22.01.2019 do 13,00 hod. Více zde: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

6.11.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Ukončení výzev OPZ
Dne 4. 11. 2018 byly ukončeny 2 výzvy v rámci 3.kola výzev OPZ. Jedná se o výzvu 690/03_16_047/CLLD_16_01_021 Podpora zaměstnanosti a výzvu 694/03_16_047/CLLD_16_01_021. Přihlásil se jeden žadatel a to do výzvy na Podporu zaměstnanosti. V následujícím období bude probíhat hodnocení žádosti.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

5.11.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášení 12. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava III.
Vyhlášení 12. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava III. proběhne 20.11.2018.  Žádosti o dotaci lze podávat do 21.01.2019 do 13,00 hod. Více zde: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyhlasene-vyzvy-irop/

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

6.10.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Aktualizace harmonogramu výzev IROP
V sekci Strategie (SCLLD 2014 - 2020) jsme zveřejnili aktualizovaný harmonogram výzev IROP.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

2.10.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: 3. KOLO VÝZEV V RÁMCI IROP
Aktuálně připravujeme 3. kolo výzev v programovém rámci pro IROP. Výzvy budou zaměřeny na 4 oblasti: - doprava (bezpečnost dopravy, cyklodoprava) - vzdělávání (MŠ, ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání - památky (zpřístupnění, zkvalitnění služeb pro návštěvníky, nominované na UNESCO nebo NKP) - IZS (stanice JSDH - zvýšení odolnosti a akceschopnosti) Ukončení výzev plánujeme na konci letošního nebo začátku příštího roku tak, aby o podání a realizaci projektů mohla rozhodovat již nová...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

18.9.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Aktualizace Interních postupů pro IROP
Byla aktualizována Směrnice 02 verze 03 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů, konkrétně část A) Postupy MAS pro IROP. Úpravy se týkají celého dokumentu a byly vyvolány povinností upravit tuto směrnici dle metodiky Řídícího orgánu (MMR) „Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD“, vydání 1.2, která vstoupila v platnost od 1.6.2018. Bez úpravy směrnice nesmí MAS vyhlásit žádnou další výzvu. Jelikož ŘO vydal vzorový text, který MAS může při tvorbě své směrnice...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

17.9.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: 3. KOLO VÝZEV V RÁMCI OPZ
MAS Krušné hory vyhlásila 3. kolo výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost.Podpora zaměstnanosti III Termín trvání výzvy - 5. 9. 2018 - 4. 11. 2018Finanční alokace - 3 218 075,-KčSeminář pro žadatele a příjemce - 13. 9. 2018Prorodinná opatření IIITermín trvání výzvy: 5. 9. 2018 - 4. 11. 2018Finanční alokace - 3 000 000,-KčSeminář pro žadatele a příjemce: 18. 9. 2018Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center III Termín trvání výzvy - 17. 9. 2018 - 30....

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

6.9.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Seminář - PODPORA SOCIÁLNÍCH, KOMUNITNÍCH SLUŽEB A KOMUNITNÍCH CENTER III
MAS Krušné hory, o. p. s pořádá dne 2. 10. 2018 seminář v rámci 3. kola výzev z OPZ - Prorodinná opatření III. Více informací v pozvánce

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

3.9.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Seminář PRORODINNÁ OPATŘENÍ III
MAS Krušné hotry, o. p. s pořádá dne 18. 9. 2018 seminář v rámci 3. kola výzev z OPZ - Prorodinná opatření III. Více informací v pozvánce

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

3.9.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Seminář PODPORA ZAMĚSTNANOSTI III
MAS Krušné hory, o. p. s pořádá dne 13. 9. 2018 seminář v rámci 3. kola výzev z OPZ - Podpora zaměstnanosti III. Více informací v pozvánce

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

29.8.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO - projektový manažer
Hledáme do týmu novou kolegyni či kolegu na pozici projektový manažer. Bližší informace naleznete zde

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

20.8.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Jak na šablony II ? - pozvánka na seminář
MAS Krušné hory. o.p.s zve zástupce škol na seminář zaměřený na informace k vyhlášené výzvě Šablony II - pravidla, možnosti podání žádosti o dotaci, pomoc při zpracování žádosti o dotaci, s realizací projektu a vypracováním zpráv o realizaci projektu.termín semináře: 30. 8. 2018Pokud vás toto téma zajímá, přihlaste se, prosím, zde:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfv3k2VmAaA2ipYcQOON06IyzUfahE4AeWosv7W_vH6PuiMg/viewformPozvánka na seminář

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

25.7.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Jednání Výběrové komise MAS
Dne 7. 8. 2018 v 9:00 hod proběhne jednání Výběrové komise, která se bude zabývat novým hodnocením předložených projektů do výzvy Prorodinná opatření II.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

25.7.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Konzultační den Úřadu zmocněnce vlády
Konzultační den Úřadu zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj k programu RE:START, který se koná 14. 8. 2018 v 9:30 v budově Krajského úřadu karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, zasedací místnost A218. Více informací zde:

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

17.7.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Změna strategie CLLD
Dne 12. 7. 2018 byly schváleny návrhy změn Strategie komunitně vedného rozvoje. Změny byly navrženy na základě dotazníkového šetření mezi partnery v území MAS Krušné hory a zájmem potenciálních žadatelů o jednotlivé výzvy v programových rámcích IROP a OP Z.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

9.7.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Doporučené postupy pro vyloučení střetu zájmů na úrovni MAS
Na základě podnětu Národní sítě místních akčních skupin ČR zpracoval Odbor regionální politiky MMR doporučující postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení integrovaných projektů Místními akčními skupinami (MAS).  K seznámení jsou zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

29.6.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Farmářské trhy - Dožínky na Letné 8. 9. 2018
Na základě dohody s Ministerstvem zemědělství mají farmáři a prvovýrobci z našeho území možnost zúčastnit se farmářských trhů - Dožínky na Letné 8 . 9. 2018. Případní zájemci se mohou hlásit přes email farmarskytrh@dozinkynaletne.cz.Dispozice akce Termín: 8. 9. 2018Místo: Leteňská pláň, Praha 7 (naproti Generaliarény)Čas: 10:00 - 22:00 (předpokládaný příjezd prodejcův 7:00)Zaměření akce: podpora tradic, folklóru, kvalitníchsurovin (farmářské produkty)Vystupující: folklorní...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

28.6.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 Podpora sociálního podnikání
Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve naseminář pro žadatele k revidované výzvěč. 129 zaměřené na sociální podnikání. Seminář se koná dne 10.7. 2018  od 9:30  do  12:30 v budově Ministerstvapráce a sociálních věcí, Na Poříčním Právu 376/1, v přízemí zasedacímístnost Klub, 128 01 Praha 2Na semináři Vás seznámíme s revidovanou výzvou č. 129, podrobněrozebereme rozpočet projektu a individuálně s Vámi zkonzultujeme Vašedotazy a projektové záměry...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

21.6.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Jednání Rozhodovacího orgánu MAS
Dnes proběhlo jednání Rozhodovacího orgánu MAS k projektům podaným do 7. a 8. výzvy MAS v programovém rámci IROP. Zápis  uložen v sekci Strategie (SCLLD) 2014 - 2020.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

31.5.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Seminář pro příjemce z 3. Výzvy MAS PRV
Dne 6. 6. 2018 se na Městském úřadě Ostrov, v zasedací místnosti Rady města, uskuteční Seminář pro příjemce z 3. Výzvy MAS PRV. Obsahem semináře jsou informace o dalším postupu pro žadatele, kteří byly doporučeni k podpoře z PRV. Více informací o programu naleznete v přiložené pozvánce.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

24.4.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Upozornění - nové webové stránky IROP
Upozorňujeme příjemce, žadatele i zájemce o dotace z IROP, že MMR ČR změnilo webové stránky IROP.  Dosud publikované webové odkazy na stránkách naší MAS jsou tudíž nefunkční. Bližší informace naleznete v sekci Strategie (SCLLD) 2014 - 2020 / Informace k IROP nebo v sekci Strategie (SCLLD) 2014 - 2020 / Výzvy / IROP.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

17.4.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vydařená akce Čištění řeky Ohře 2018
MAS Krušné hory, o.p.s. se společně s krajskou sítí místních akčních skupin zapojila do akce Čištění řeky Ohře 2018, která si kladla za cíl vyčistit břehy a tok řeky od odpadků a ostatního nepořádku. Akce se uskutečnila v sobotu 7. dubna 2018. Na našem úseku od Karlových Varů do Stráže nad Ohří se do ní zapojilo 294 dobrovolníků. Úsek od Karlových Varů do Stráže nad Ohří (32,8 km) byl rozdělen na několik menších částí, do jejichž úklidu se aktivně zapojily všechny obce podél...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

4.4.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Seminář na téma Rozvoj a podpora elektrocyklistiky v Centrálním Krušnohoří
MAS Krušné hory, ve spolupráci s Městem Ostrov, pořádá diskusní seminář na téma Rozvoj a podpora elektrocyklistiky v Centrálním Krušnohoří, který se uskuteční v pátek 20. dubna 2018 od 9:00 hodin v budově MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 (budova zámku), v Zastupitelském sále (1. patro). Více zde: https://www.mas-krusnehory.cz/projekty/elektrocyklistika-v-krusnych-horach/

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

8.3.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Čištění řeky Ohře 2018
Čištění řeky Ohře po vodě či po břehu Jako každý rok, i letos MAS Krušné hory, o.p.s. společně s Krajskou sítí místních akčních skupin organizuje akci Čištění řeky Ohře. Úsek od Karlových Varů do Stráže nad Ohří je rozdělen na několik menších částí, do jejichž úklidu se aktivně zapojí všechny obce podél řeky.  Akce se uskuteční v rámci celorepublikové iniciativy – Ukliďme svět! Ukliďme Česko! a to v sobotu 7. 4. 2018 od 9:00 hodin.  Přijďte pomoci, přidat se k nám můžete na...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

16.2.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Dotazník MAS pro další nastavení Strategie MAS
MAS v současné době stojí před zásadní otázkou, zda změnit nastavení Strategie pro období let 2014 až 2020 ve smyslu rozložení finančních prostředků pro jednotlivá opatření a programové rámce, potažmo další plánované dotační výzvy, které MAS Krušné hory bude vyhlašovat. Již máme za sebou 2 kola vyhlašování výzev. O některé druhy dotací není z vaší strany zájem a některé jsou již téměř vyčerpány. Proto vás jako potencionální žadatele velmi prosíme o vyplnění dotazníku, abychom znali váš aktuální...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

1.2.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Seminář pro žadatele a příjemce - Sociální podnikání
1. 3. 2018 se uskuteční seminář pro žadatele a příjemce pro výzvu z OP Z - Sociální podnikání. Pozvánka zde

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

22.1.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Prodloužení výzev IROP č. 7 a 8
Dnes, z důvodů požadavků Řídícího orgánu IROP (MMR ČR) byly prodlouženy výzvy IROP č.7 - Doprava II.  a 8. - Vzdělávání II., a to do 31.1.2018 do 13,00. Více podrobností - viz výzvy

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

22.1.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Prodloužení výzev IROP č. 7 a 8
Dnes, z důvodů požadavků Řídícího orgánu IROP (MMR ČR) byly prodlouženy výzvy IROP č.7 - Doprava II.  a 8. - Vzdělávání II., a to do 31.1.2018 do 13,00. Více podrobností - viz výzvy

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

22.1.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášené výzvy OPZ
MAS upozorňuje na vyhlášené výzvy z Operačního programu zaměstnanost. Prorodinná opatření Termín ukončení příjmu žádostí je 31.1.2018. Podpora zaměstnanosti Termín ukončení příjmu žádostí je 28.2.2018. Podpora sociálních, komunitních služeb a komunitních center Termín ukončení příjmu žádostí je 28.2.2018. Sociální podnikání II Termín ukončení příjmu žádostí je 30. 3. 2018.    

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

16.1.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášené výzvy pro OP Z
Informace o aktuálně vyhlášených výzvách v OP Z ke stažení zde:

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

16.1.2018 MAS Krušné hory, o.p.s.: Harmonogram výzev pro OP Z
Harmonogram výzev v OP Z ke stažení zde:

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

7.12.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Semináře ke druhému kolu výzev z IROP
Pro zájemce byly vyhlášeny termíny seminářů ke druhému kolu výzev MAS z IROP. Bližší informace najdete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

7.12.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Semináře ke druhému kolu výzev z IROP
Pro zájemce byly vyhlášeny termíny seminářů ke druhému kolu výzev MAS z IROP. Bližší informace najdete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

1.12.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Nově vyhlášené výzvy OPZ
MAS uporozňuje na vyhlášené nové výzvy z Operačního programu zaměstnanost. Termín ukončení příjmu žádostí na Prorodinná opatření je 31.1.2018. Termín ukončení příjmu žádostí na Podporu zaměstnanosti je 28.2.2018. Termín ukončení příjmu žádostí na Podporu sociálních, komunitních služeb a komunitních center je 28.2.2018.    

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

20.11.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášeno 2. kolo výzev IROP
Dnes bylo vyhlášeno 2. kolo výzev IROP. Do 20.01.2018 je možné žádat o dotaci na bezpečnost dopravy a cyklodopravu, do 22.1.2018 na vzdělávání, do 31.1.2018 na sociální infrastrukturu a památky a až do 16.2.2018 na IZS. Bližší informace najdete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

20.11.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášeno 2. kolo výzev IROP
Dnes bylo vyhlášeno 2. kolo výzev IROP. Do 20.01.2018 je možné žádat o dotaci na bezpečnost dopravy a cyklodopravu, do 22.1.2018 na vzdělávání, do 31.1.2018 na sociální infrastrukturu a památky a až do 16.2.2018 na IZS. Bližší informace najdete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

15.11.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov
Dnes byl schválen zastupci aktérů vzdělávání rozvojový dokument pro vzdělávání  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území RP Ostrov 2017 - 2023. Tento dokument shrnuje plánované činnosti škol, školských zařízení a subjektů vzdělávání v území Ostrovska do konce roku 2023.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

15.11.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov
Dnes byl schválen zastupci aktérů vzdělávání rozvojový dokument pro vzdělávání  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území RP Ostrov 2017 - 2023. Tento dokument shrnuje plánované činnosti škol, školských zařízení a subjektů vzdělávání v území Ostrovska do konce roku 2023.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

14.11.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhášená výzva Podpora zaměstnanosti
MAS Krušné hory vyhlásila dnes výzvu k podávání žádostí o dotaci na podporu zěměstnanosti v rámci 2. kola výzev. Výzvu s podmínkami naleznete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

14.11.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na diskusní seminář Elektrocyklistika v Centrálním Krušnohoří
Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 9:00 hodin v budově MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 (budova zámku), v Zastupitelském sále (1. patro) proběhne diskusní seminář na téma Rozvoj a podpora elektrocyklistiky v Centrálním Krušnohoří. Pozvánku naleznete zde. Registrovat se můžete zde.   Oblast Krušných hor může díky své výškové rozmanitosti jen těžko konkurovat cyklisticky přívětivým rovinatým lokalitám v Polabí nebo na jižní Moravě. Náš převážně kopcovitý terén je pro běžného cykloturistu poměrně...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

14.11.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na diskusní seminář Elektrocyklistika v Centrálním Krušnohoří
Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 9:00 hodin v budově MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 (budova zámku), v Zastupitelském sále (1. patro) proběhne diskusní seminář na téma Rozvoj a podpora elektrocyklistiky v Centrálním Krušnohoří. Pozvánku naleznete zde. Registrovat se můžete zde.   Oblast Krušných hor může díky své výškové rozmanitosti jen těžko konkurovat cyklisticky přívětivým rovinatým lokalitám v Polabí nebo na jižní Moravě. Náš převážně kopcovitý terén je pro běžného cykloturistu poměrně...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

14.11.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášená výzva Podpora zaměstnanosti
MAS Krušné hory vyhlásila dnes výzvu k podávání žádostí o dotaci na podporu zaměstnanosti v rámci 2. kola výzev. Výzvu s podmínkami naleznete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

6.11.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: 2. kolo výzev OPZ zahájeno
Dnes byla zveřejněna výzva MAS Krušné hory v rámci 2. kola na Prorodinná opatření II. Dokumenty k vyhlášené výzvě naleznete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

6.11.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: 2. kolo výzev OPZ zahájeno
Dnes byla zveřejněna výzva MAS Krušné hory v rámci 2. kola na Prorodinná opatření II. Dokumenty k vyhlášené výzvě naleznete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

2.11.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: 2. kolo výzev IROP - termíny
Přehled plánovaných termínů vyhlášení 2. kola výzev MAS, včetně základních informací o těchto výzvách najdete zde: http://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/informace-k-irop/

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

2.11.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: 2. kolo výzev IROP - termíny
Přehled plánovaných termínů vyhlášení 2. kola výzev MAS, včetně základních informací o těchto výzvách najdete zde: http://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/informace-k-irop/

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

30.10.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Regionální produkty Krušnohoří, Řemesla a tradice Krušných hor
V rámci projektu "Řemesla, tradice, zvyky a regionální produkty v území MAS Krušné hory", který byl spolufinancován Karlovarským krajem, vznikly zajímavé informační a propagační materiály, které si můžete prohlédnout zde. Regionální produkty Krušnohoří Řemesla a tradice Krušných hor 

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

30.10.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Regionální produkty Krušnohoří, Řemesla a tradice Krušných hor
V rámci projektu "Řemesla, tradice, zvyky a regionální produkty v území MAS Krušné hory", který byl spolufinancován Karlovarským krajem, vznikly zajímavé informační a propagační materiály, které si můžete prohlédnout zde. Regionální produkty Krušnohoří Řemesla a tradice Krušných hor 

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

19.10.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Příprava druhého kola výzev z IROP
Aktuálně pro Vás připravujeme druhé kolo výzev pro podávání žádostí o dotaci z IROP. Nejdříve bude vyhlášená výzva na cyklodopravu a bezpečnost dopravy, následovat bude výzva týkající se ZŠ, MŠ a zájmového a neformálního vzdělávání. Také jsme zaktualizovali harmonogram vyhlašování druhého kola výzev z IROP včetně plánovaných alokací. Více zde: http://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/informace-k-irop/

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

8.9.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Výběrové řízení na pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER
zdevýběrové řízení projektový manažer pro realizaci SCLLD.pdf (366862)

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

8.9.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Výběrové řízení na pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER
Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici projektového manažera. Více informací naleznete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

8.9.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na seminář České školní inspekce
Dne 5. 10. 2017 proběhne na Vejškovce v Ostrově seminář České školní inspekce. Přihlašování účastníků je přes formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf13zbor6eoMj9QsgLxNQZb7QZCF7SU4nhsFFRcePn-UM3aDw/viewform Pozvánka s programem ke stažení zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

8.9.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Výběrové řízení na pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER
zdevýběrové řízení projektový manažer pro realizaci SCLLD.pdf (366862)

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

8.9.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na seminář České školní inspekce
Dne 5. 10. 2017 proběhne na Vejškovce v Ostrově seminář České školní inspekce. Přihlašování účastníků je přes formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf13zbor6eoMj9QsgLxNQZb7QZCF7SU4nhsFFRcePn-UM3aDw/viewform Pozvánka s programem ke stažení zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

30.8.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na jednání Řídícího výboru
Dne 7. 9. 2017 proběhne další jednání Řídícího výboru k projektu MAP. Bude se konat od 14 hodin na Městském úřadě v Ostrově. Pozvánku s programem stáhněte zde

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

30.8.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na jednání Řídícího výboru
Dne 7. 9. 2017 proběhne další jednání Řídícího výboru k projektu MAP. Bude se konat od 14 hodin na Městském úřadě v Ostrově. Pozvánku s programem stáhněte zde

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

23.8.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: IROP - inspirace a odpovědi na vaše otázky k projektům IROP
Odpovědi na časté otázky k připravovaným projektům IROP a inspiraci najdete zde 

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

17.8.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na V. kulatý stůl všech aktérů vzdělávání
Dne 29. 8. 2017 od 13 hodin proběhne v zastupitelském sále MěÚ Ostrov V. kulatý stůl všech aktérů vzdělávání. Pozvánku s programem si můžete stáhnout zde. Hlavním cílem je projednání a schválení Místního akčního plánu a Ročního akčního plánu.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

17.8.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na V. kulatý stůl všech aktérů vzdělávání
Dne 29. 8. 2017 od 13 hodin proběhne v zastupitelském sále MěÚ Ostrov V. kulatý stůl všech aktérů vzdělávání. Pozvánku s programem si můžete stáhnout zde. Hlavním cílem je projednání a schválení Místního akčního plánu a Ročního akčního plánu.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

14.7.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Místní akční plán k připomínkování
Pracovní verze dokumentů Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov 2017 - 2023 a Roční akční plán rozvoje vzdělávání pro školní rok 2017/2018 jsou zveřejněny k připomínkování. Více najdete v sekci "Místní akční plán".

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

19.6.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na seminář k výzvám IROP
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k vyhlášeným výzvám IROP, konkrétně k výzvě č.1, 2 a 3. Seminář se uskuteční v pondělí  26.6.2017 od 13,00 v Ostrově. Bližší informace najdete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

14.6.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášení výzvy z IROP na rozvoj sociální infrastruktury, rozvoj komunitních center a sociální bydlení
MAS Krušné hory vyhlašuje dne 15.6. svojí 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z IROP na rozvoj sociální infrastruktury, rozvoj komunitních center a sociální bydlení. Více zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

25.5.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášení výzvy na podporu vzdělávání z IROP
Dne 25. 5. 2017 jsme vyhlásili výzvu na podporu vzdělávání z IROP. Více zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

22.5.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na ukázku využití interaktivního multifunkčního displeje
Chtěli bychom vás pozvat na ukázku využití interaktivního multifunkčního displeje dne 1. 6. 2017 od 15,30 v ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova 1189 (budova mateřské školy), 363 01 Ostrov. Pozvánku si stáhněte zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

22.5.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Zveřejnění aktualizovaného Strategického rámce
Platná verze Strategického rámce ke dni 16. 5. 2017 ke stažení zde

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

22.5.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášení výzev MAS z OPZ
Dne 19. 5. 2017 byly vyhlášeny 4 výzvy z OPZ. Více zde

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

19.5.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Proběhl Řídící výbor k projektu MAP
Dne 16. 5. 2017 proběhl Řídící výbor k projektu MAP, který schválil aktualizaci Strategického rámce MAP, dále aktivity a priority, které se budou rozpracovávat do ročního akčního plánu. Zápis z jednání ke stažení zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

18.5.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Podpora akce Čištění řeky Ohře 2017 Karlovarským krajem
Karlovarská kraj v letošním roce podpořil MAS Krušné hory pro akci Čištění řeky Ohře 2017 příspěvkem ze svého rozpočtu ve výši 21.900,- Kč. Za tento příspěvek děkujeme. Tisková zpráva. www.kr-karlovarsky.cz www.zivykraj.cz Finanční příspěvek poskytl také město Ostrov, město Jáchymov a obce Děpoltovice a Nové Hamry, za což jim také velmi děkujeme.  

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

18.5.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášení výzev MAS z IROP
Dne 18.5.2017 byly zveřejněny výzvy MAS Krušné hory z IROP: "Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura I.“ "Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky I.“  

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

12.5.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na seminář "Tvorba projektových žádostí"
Tímto bychom chtěli pozvat ředitele, vedoucí pracovníky, pedagogy a zástupce organizací vzdělávání na seminář k tvorbě projektových žádostí z programů EU. Seminář proběhne ve 3 částech. První část proběhne dne 24. 5. 2017 od 14 hodin na MěÚ si můžete stáhnout zde. Těšíme se na Vaši účast.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

10.5.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Tisková zpráva - Den polytechniky
Tiskovou zprávu ke Dni polytechniky si můžete stáhnout zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

10.5.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na seminář "Provázanost vzdělávání od MŠ po SŠ"
Dne 17. 5. 2017 v čase od 14 do 17 hodin proběhne seminář na téma "Provázanost vzdělávání od MŠ po SŠ", Přednášejícím bude paní Mgr. Ivana Tormová z PPP Karlovy Vary. Více v pozvánce.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

4.5.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: MAS Krušné hory vyhlásila výzvu PRV
MAS Krušné hory vyhlásila 4. 5. 2017 výzvu k předkládání žádostí z Programu rozvoje venkova. Více k výzvě najdete v záložce SCLLD.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

2.5.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Vyhlášení výzev
Vyhlášení výzev MAS Vzhledem k tomu, že stále probíhá proces schvalování výzev MAS s řídícími orgány, předpokládáme vyhlášení výzev MAS z  PRV, OPZ a IROP v květnu 2017.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

2.5.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Proběhl Den polytechniky
Ve středu 26. 4. 2017 proběhl v Ostrově "Den polytechniky", který se skládal z teoretické části, tak i z praktických ukázek robotů, aut a 3D tiskáren. Na Den polytechniky zavítal i pan Krátký, který představil svou knihu o práci v dílnách pro 6. - 9. třídu ZŠ. Zápis si můžete stáhnout  zde .

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

13.4.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na Den polytechniky 26. 4. 2017
Dne 26. 4. 2017 od 13 hodin proběhne na "Vejškovce" Den polytechniky. Program si můžete stáhnout  zde . Pokud máte zájem se akce zúčastnit, přihlašte se na emailu zitna@mas-krusnehory.cz nebo na 774 724 456.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

7.4.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Avízo výzev MAS Krušné hory
MAS Krušné hory připravuje vyhlášení výzev na předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu, Operčního programu zaměstnanost. Informace k připravovaným výzvám obdržíte u pracovníků kanceláře MAS Krušné hory, o.p.s.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

29.3.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Tisková zpráva - IV. Kulatý stůl aktérů vzdělávání
Tiskovou zprávu o průběhu jednání IV. Kulatého stolu aktérů vzdělávání, který proběhl dne 16. 3. 2017 v Ostrově naleznete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

22.3.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Proběhl seminář na téma strategického vzdělávání
V pondělí 20. 3. 2017 proběhla 1. část semináře na téma "Vzdělávání v oblasti tvorby a realizace strategických dokumentů pro oblast vzdělávání". Školitelkou byla Mgr. Silvie Pýchová ze společnosti EDUin, o.p.s., které seznámila účastníky s procesy strategického plánování v oblasti vzdělávání na lokální úrovni. Představila zkušenosti z projektu Města vzdělávání a také z realizace místních akčních plánů ve dvou ORP. Druhá část semináře proběhne 10. 4. 2017 od 13,30 v zasedací místnosti ve věži,...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

22.3.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Proběhl IV. kulatý stůl aktérů vzdělávání v ORP Ostrov
Ve čtvrtek 16. 3. 2017 proběhl IV. kulatý stůl aktérů vzdělávání. Hlavním cílem tohoto setkání bylo představit aktivity spolupráce, škol a infrastruktury všem aktérům a jejich následné připomínkování. Jednání se zúčastnili ředitelé škol, vedoucí pracovníci, učitelé, zástupci neformálního vzdělávání a Města Ostrov. Zápis z jednání si stáhněte zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

15.3.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na seminář "Vzdělávání v oblasti tvorby a realizace strategických dokumentů pro oblast vzdělávání"
Dne 20. 3. 2017 od 13,30 na MěÚ Ostrov se uskuteční první část semináře na téma tvorby strategických dokumentů pro oblast vzdělávání. Druhá část proběhne 10. 4. 2017 ve stejném čase. Pozvánku najdete zde. Všichni jste srdečně zváni.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

7.3.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: 16.3.2017 IV. kulatý stůl aktérů vzdělávání v území ORP Ostrov
Pozvánka na jednání IV. kulatého stolu k projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018 Setkání všech aktérů vzdělávání   Datum: 16. 3. 2017 Čas: 14 - 16 hodin Místo konání: Velký sál na „Vejškovce“, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov Hlavní cílem je představení aktivit spolupráce, aktivit škol a infrastrukturních aktivit jednotlivých pracovních skupin a zapojení aktérů do jejich úprav a...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

20.2.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Tisková zpráva - Realizace projektu v novém roce
Tiskovou zprávu o průběhu realizace projektu v novém roce naleznete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

17.2.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Rozpis pracovních skupin do konce února 2017
Pracovní skupiny Termín Místo konání PS 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita 21. 2. 2017, od 14 hodin Kancelář MAS, Brigádnická 709, Ostrov PS 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 27. 2. 2017, od 15 hodin Kancelář MAS, Brigádnická 709, Ostrov PS 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

17.2.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na IV. kulatý stůl aktérů vzdělávání
Dne 16. 3. 2017 od 14 hodin proběhne na "Vejškovce" jednání IV. kulatého stolu k projektu Místní akční plán. Hlavním cílem je seznámit aktéry vzdělávání s naplánovanými aktivitami jednotlivých pracovních skupin. Pozvánku s programem stáhnete zde.  

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

17.2.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Proběhl workshop "Klady a zápory společného vzdělávání"
Dne 15. 2. 2017 proběhl workshop o společném vzdělávání s paní Mgr. Tormovou z PPP Karlovy Vary, kterého se zúčastnily ředitelé a učitelé škol v ORP Ostrov. Mgr. Tormová sdílela zkušenosti dobré a špatné praxe se společným vzděláváním a odpověděla na zvídavé dotazy účastníků workshopu. Workshop byl pro účastníky velmi zajímavý.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

17.2.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Dne 15. 2. 2017 se sešli ředitelé škol z území ORP Ostrov
V rámci setkání ředitelů svolané OŠMT Karlovarského kraje proběhla informační schůzka věnovaná Místnímu akčnímu plánu. Ředitelé škol byli informováni o vývoji projektu a o nutnosti účastí na jednáních pracovních skupin, které nyní zpracovávají aktivity do akčního plánu.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

17.2.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Proběhlo druhé setkání PS Prevence školního neúspěchu
Dne 13. 2. 2017 od 13, 30 proběhlo druhé setkání Pracovní skupiny prevence školního neúspěchu pod vedením Ing. Bc. Kateřiny Šplíchalové. V první části byli specifikovány problémové oblasti školství: záškoláctví, šikana, "asistované" záškoláctví, kyberšikana, syndrom CAN, které se budou dále rozpracovávat do jednotné metodiky pro všechny školy v ORP. Více z jednání se dozvíte v zápisu zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

13.2.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s.pro období 2014 - 2020 (SCLLD) byla schválena řídícími orgány OPZ, IROP a PRV
Po letech usilovné a mnohdy mravenčí práce a po několika výzvách k doplnění ze strany řídících orgánů OPZ, IROP a PRV, prošla Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. pro období 2014 - 2020 (SCLLD) úspěšně věcným hodnocením a byla tak schválena její finální verze. MAS Krušné hory, o.p.s. se bude moci na základě této strategie zásadním způsobem podílet na rozvoji regionu a to zejména díky možnosti vypisování výzev na dotace.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

8.2.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Pozvánka na workshop "Klady a zápory společného vzdělávání"
Dne 15. 2. 2017 od 14 hodin v prostorách MěÚ Ostrov se uskuteční workshop na téma "Klady a zápory společného vzdělávání". Přednášejícím bude Mgr. Ivana Tormová z Pedagogicko- psychologické poradny. Workshopu se může zúčastnit kdokoliv z řad aktérů nebo veřejnosti. Pozvánku s programem naleznete zde.

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

27.1.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Projekt SRP uspořádal místní konference v Karlových Varech a Plzni
Další dvě místní konference uspořádal tým projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Týmová manažerka center podpory Jitka Baťková, PR manažer Lukáš Pfauser a Marie Gazdagová, která má na starosti problematiku vzdělávání, tentokrát vyrazili do Karlových Varů a Plzně. Prezentovali zde aktuální stav a nejbližší cíle projektu. Úvodní blok obou konferencí byl věnován tradičně představení aktivit projektu (center podpory a vzdělávání). V Karlových Varech úvodní...

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

19.1.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Proběhla pracovní skupina inkluzivního vzdělávání
Dne 18. 1. 2017 na Městském úřadě pod záštitou pracovnice OSPODu Ing. Bc. Kateřiny Šplíchalové proběhlo jednání pracovní skupiny inkluzivního vzdělávání, na které byli pozváni zástupci jednotlivých aktérů (školy, OSPOD, PČR, Městská policie, Člověk v tísni). Úkolem této pracovní skupiny je vypracovat návod, jak se vypořádat s problémovými situacemi žáků ohrožených školním neúspěchem, a dále vymyslet aktivity vedoucí k rozvoji spolupráce mezi školami a jednotlivými organizacemi v ORP Ostrov....

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

5.1.2017 MAS Krušné hory, o.p.s.: Tisková zpráva - Ohlédnutí za projektem
Tiskovou zprávu o dosavadním průběhu projektu OP VVV Místní akční plány vzdělávání v území ORP Ostrov naleznete zde