Zprávy z MAS Vladař o.p.s.

Zprávy a aktuality z MAS Vladař o.p.s.

Karta datailů MAS Vladař o.p.s.Web: www.vladar.cz

Zprávy z MASek

logo MAS Vladař o.p.s.

6.9.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seminář pro začínající podnikatele 2019
Okresní hospodářská komora v Chomutově si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro začínající podnikatele, který se uskuteční dne 22.října 2019 od 10:00 hod v prostorách OHK v Chomutově.

logo MAS Vladař o.p.s.

4.9.2019 MAS Vladař o.p.s.: Semináře v regionech poradí, jak správně řídit projekt z fondů EU
Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím regionálních Eurocenter organizuje cyklus seminářů Dotace EU a projektové řízení. Celkem 13 akcí se uskuteční během září a října 2019 v krajských městech. Cílem seminářů je podpořit správnou realizaci projektů podpořených z fondů EU. Účast na seminářích je bezplatná.

logo MAS Vladař o.p.s.

30.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 8. výzva MAS Vladař IROP 6
Dne 22. 8. 2019 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ústecký kraj přispěl 670 tisíc na drobné projekty
V pondělí 19. srpna proběhlo v Místní akční skupině (MAS) Vladař v Podbořanech setkání úspěšných žadatelů grantu Podpora komunitního života na venkově 2019. Prostředky do programu, který MAS Vladař administrovala, poskytl Ústecký kraj. Celkem bylo rozděleno 670 tisíc korun mezi 28 úspěšných žadatelů. Díky této podpoře proběhnou desítky drobných akcí v 22 obcích na Podbořansku, Žatecku, Kadaňsku a Lounsku.

logo MAS Vladař o.p.s.

8.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: VÝSLEDKY HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ ve výzvě MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK
Žádosti přijaté ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK" prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně proběhlo věcné hodnocení projektů, na jehož základě byly vybrány projekty, které budou podpořeny.

logo MAS Vladař o.p.s.

7.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Čtvrtý ročník startupového festivalu Festup Ústeckého kraje
Festup se uskuteční 22. října od 11:00 v prostorách Pedagogické fakulty UJEP (Ústí nad Labem, České mládeže 8). Festival je výjimečnou akcí, na které mohou žáci získat cenné zkušenosti i důležité kontakty z praxe

logo MAS Vladař o.p.s.

7.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 7. výzva MAS Vladař IROP 2
Dne 29. 7. 2019 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

7.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 8. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 30. 7. 2019 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu přijatých žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci věcného hodnocení v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)

logo MAS Vladař o.p.s.

6.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Modifikace 9. výzvy (MŠ), 10. výzvy (ZŠ), 11. výzvy (SŠ a VOŠ) MAS Vladař - IROP 5
Modifikace 9. výzvy - IROP 5 , 10. výzvy - IROP 5, 11. výzvy - IROP 5 MAS Vladař která se týká prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu v MS2014+

logo MAS Vladař o.p.s.

6.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2019
Dne 29. 7. 2019 proběhlo jednání RK MAS, kde byly schváleny potřebné změny v Harmonogramu výzev operačního programu IROP na rok 2019.

logo MAS Vladař o.p.s.

2.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Prázdninový newsletter OP VVV 2019
Dotaz měsíce června a července k šablonám, Šablony 3 se již připravují

logo MAS Vladař o.p.s.

26.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 9., 10. a 11. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 18. 7. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 9. výzvě IROP 5 / aktivita pro předškolní vzdělávání, 10. výzvě IROP 5 / aktivita infrastruktura základních škol, 11. výzva IROP 5 / aktivita infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

logo MAS Vladař o.p.s.

25.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: INFORMACE nejen pro ŽADATELE operačního programu IROP
Změny a posunutí termínu vyhlašování výzvev IROP v roce 2019

logo MAS Vladař o.p.s.

19.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 7. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 15. 7. 2019 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu doporučených žádostí / projektů k financování v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2).

logo MAS Vladař o.p.s.

15.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 8. výzva IROP Mas Vladař
Dne 10. 7. 2019 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 8. výzva MAS Vladař – IROP – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, celého území MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

9.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 9. výzvě, 10. výzvě, 11. výzvě IROP 5 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)
18. 7. 2019 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 9. výzvy a 10. výzvy IROP 5 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech 18. 7. 2019 od 12.30 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 11. výzvy IROP 5 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

5.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na akci: Den řeky Ohře 2019
Den: 27. července 2019 Místo konání: nábřeží M. Fíka Kadaň (pod hradem) Pořadatel: DADP

logo MAS Vladař o.p.s.

3.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 12. a 13. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v měsíci červenec / srpen 2019 vyhlašovat: 12. výzvu IROP - aktivita Bezpečnost dopravy, celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 12,0 milionů Kč 13. výzvu IROP - aktivita Telematika pro veřejnou dopravu, celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 1,0 milion Kč

logo MAS Vladař o.p.s.

27.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 10. výzvu z IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - aktivita ZŠ
10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

logo MAS Vladař o.p.s.

27.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 11. výzvu z IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - aktivita SŠ a VOŠ
11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)

logo MAS Vladař o.p.s.

27.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 7. výzva IROP Mas Vladař
Dne 24. 6. 2019 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 7. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, celého území MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do výzvy MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK
O půlnoci 24. června byl ukončen příjem žádostí do výzvy "Podpora komunitního života na venkově". Kolik žádostí jsme obdrželi a co se nyní bude s žádostmi dít? To vše se dozvíte v tomto článku.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Červnový newsletter OP VVV 2019
Dotaz měsíce května k šablonám, poslední šance podat Šablony II, víte že...?

logo MAS Vladař o.p.s.

20.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Informace ze semináře pro žadatele ve výzvě
Ve středu 19. června proběhl seminář pro žadatele a příjemce ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK"

logo MAS Vladař o.p.s.

20.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Informace ze semináře pro žadatele ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově"
Ve středu 19. června proběhl seminář pro žadatele a příjemce ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK"

logo MAS Vladař o.p.s.

18.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 9. výzvu z IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - aktivita MŠ
9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)

logo MAS Vladař o.p.s.

17.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace výzev OPŽP MAS Vladař - prodloužení příjmu žádostí do 30.9.2019
MAS Vladař prodlužuje termín pro podání žádostí o podporu ve výzvě 1. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace sídelní zeleně a 2. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace ÚSES do 30.9.2019 (bylo do 17.6.2019).

logo MAS Vladař o.p.s.

17.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OPZ - 6. a 7. výzva MAS Vladař- SEZNAM přijatých žádostí
Dne 17.6.2019 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenými výzvami MAS Vladař "6. výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření na území MAS Vladař II.“ a "7. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II." Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

11.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seminář pro žadatele ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2019
MAS Vladař vás zve na seminář pro žadatele ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK", který se koná 19. 6. 2019 od 15:00 v prostorách kanceláře MAS Vladař (Masarykovo náměstí 22, Podbořany).

logo MAS Vladař o.p.s.

10.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 8. MAS Vladař, SEZNAM přijatých žádostí
Dne 7.6.2019 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 8.výzva MAS Vladař-IROP-Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6). Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

10.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu komunitního života na území MAS Vladař v Ústeckém kraji
Připravujete akci s lidmi a pro lidi? Má Vaše činnost dopad na okolní komunitu? Můžeme Vás podpořit 5-40 tisíci z programu Ústeckého kraje. Stačí uspět s krátkou žádostí, kterou nám můžete podávat od 10 do 24 června 2019. Celkem máme připraveno na Vaše nejlepší projekty přes 670 tisíc!

logo MAS Vladař o.p.s.

24.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Kotlíkové dotace 2019 - Ústecký kraj
Příjem žádosti 16.9.2019 od 10:00 do 31.10.2020 10:00. Příjem může být ukončen dříve dle podaných žádostí. Žádost se podává elektronicky a podepsaná vytištěná poštou. MAS Vladař nabízí možnost konzultací a bezplatné pomoci s řešením kotlíkové dotace v součinnosti se získáním bezúročné kotlíkové půjčky ve spolupráci s obcí.

logo MAS Vladař o.p.s.

21.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 7. MAS Vladař, SEZNAM přijatých žádostí
Dne 20.5.2019 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 7.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof I. (IROP2)“. Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

20.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Modifikace 8. výzvy MAS Vladař - IROP 6
Modifikace 8. výzvy MAS Vladař - IROP 6 , které se týká prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu v MS2014+

logo MAS Vladař o.p.s.

17.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Den otevřených dveří Národní základny humanitární pomoci
V sobotu 25. května 2019 od 10:00 do 16:00 hod. Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Hasičským záchranným sborem ČR Vás zvou na Den otevřených dveří Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu.

logo MAS Vladař o.p.s.

13.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Květnový newsletter OP VVV 2019
Dotaz měsíce k šablonám (duben), Videotutoriál k administraci a realizaci Šablony II, Řešení v případě nenaplňování indikátorů v Šablonách

logo MAS Vladař o.p.s.

8.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Připomenutí pro žadatele PRV - nastavení notifikace zpráv z portálu farmáře
Postup pro nastavení e-mailové komunikace za účelem informování žadatele přes systém Prortál farmáře.

logo MAS Vladař o.p.s.

8.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seminář pro žadatele v 6.výzvě MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.
V úterý 7.5.2019 se konal v kanceláři MAS Vladař v Podbořanech, seminář pro žadatele k výzvě: "6.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II."

logo MAS Vladař o.p.s.

8.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seminář pro žadatele v 6.výzvě MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.
V úterý 7.5.2019 se konal v kanceláři MAS Vladař v Podbořanech, seminář pro žadatele k výzvě: "6.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II."

logo MAS Vladař o.p.s.

8.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seminář pro žadatele v 7.výzvě MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II.
V úterý 7.5.2019 se konal v kanceláři MAS Vladař v Podbořanech, seminář pro žadatele k výzvě: "7.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II."

logo MAS Vladař o.p.s.

3.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 9. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v červnu 2019 vyhlašovat 9. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 2,50 milionu Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

3.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 10. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v červnu 2019 vyhlašovat 10. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 14,40 milionu Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

3.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 11. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v červnu 2019 vyhlašovat 11. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 2,00 milionu Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

26.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2019
V dubnu 2019 proběhlo jednání RK MAS, kde byly schváleny potřebné změny v Harmonogramu výzev operačního programu IROP na rok 2019.

logo MAS Vladař o.p.s.

26.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na LeaderFest 2019 - Žatec
Zveme všechny partnery a příznivce MAS Vladař, udržitelného rozvoje venkova a hlavně metody LEADER na 8.mý ročník inspirativního setkání, výměnu zkušeností a síťování podobně smýšlejících organizací 22-24. května do Žatce. Těšit se můžete na bohatý odborný i doprovodný program, prezentaci regionálních produktů, exkurze i společenský večer.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seznam vybraných projektů 3. Výzvy PRV
Seznam projektů podaných v 3. Výzvě PRV MAS Vladař, které splnily náležitosti přijatelnosti a následně byly schváleny Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seznam nevybraných projektů 3. Výzvy PRV
Seznam projektů podaných v 3. Výzvě PRV MAS Vladař, které splnily náležitosti přijatelnosti a následně nebyly schváleny Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování z důvodu vyčerpání alokace v dané Fichi.

logo MAS Vladař o.p.s.

24.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na semináře pro žadatele v 6. a 7. výzvě OPZ
Zveme všechny zájemce o podporu z 6. a 7. výzvy OPZ MAS Vladař na semináře pro žadatele a příjemce, které se konají 7. 5. 2019.

logo MAS Vladař o.p.s.

24.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlášena 6. a 7. výzva z Operačního programu zaměstnanost
Od 24. 4. 2019 mohou žadatelé podávat projekty do výzev MAS Vladař z Operačního programu zaměstnanost. Jedná se o výzvu na podporu zaměstnanosti a podporu prorodinných opatření.

logo MAS Vladař o.p.s.

18.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Dubnový newsletter OP VVV 2019
Otázky a odpovědi k Šablonám II, Ověření akreditací kurzů DVPP, Dotaz měsíce k šablonám (březen), Víte o těchto povinnostech příjemce dotace při realizaci šablon?

logo MAS Vladař o.p.s.

17.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na semináře pro žadatele ve výzvách OPŽP
Zveme všechny zájemce o podporu z 1. a 2. výzvy OPŽP MAS Vladař na semináře pro žadatele konané 2.5.2019.

logo MAS Vladař o.p.s.

10.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 7. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 8. 4. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 7. výzvě - "7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)"

logo MAS Vladař o.p.s.

10.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 8. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 8. 4. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 8. výzvě - "7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)"

logo MAS Vladař o.p.s.

4.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN proces hodnocení ZOZ u výzev IROP, projekty jsou ve fyzické realizaci
1. výzva MAS Vladař IROP 3 3. výzva MAS Vladař IROP 5 4. výzva MAS Vladař IROP 5 5. Výzva MAS Vladař IROP 1

logo MAS Vladař o.p.s.

1.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: SEMINÁŘ „Dotace EU a veřejné zakázky“
SEMINÁŘ pořádá MMR a Eurocentrum KV a je určen pro všechny zadavatele veřejných zakázek v rámci ESIF.

logo MAS Vladař o.p.s.

1.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OPZ- výzva č. 2. MAS Vladař a výzva č. 5. MAS Vladař- SEZNAM přijatých žádostí
Dne 1.4.2019 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenými výzvami MAS Vladař "2. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I.“ a "5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.". Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

27.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: Semináře k agroenvironmentálně-klimatickým opatřením PRV 2014–2020 – Jednotná žádost 2019 (Ústecký a Karlovarský kraj)
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na Semináře k agroenvironmentálně-klimatickým opatřením Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) – Jednotná žádost (Ústecký a Karlovarský kraj).

logo MAS Vladař o.p.s.

22.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 7. výzvě IROP 2 (Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof)
8. 4. 2019 od 10.30 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 7. IROP 2 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

22.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 8. výzvě IROP 6 (Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví)
8. 4. 2019 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 8. IROP 6 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

19.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 7. výzvu z IROP - Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)
7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)

logo MAS Vladař o.p.s.

19.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 8. výzvu z IROP – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)
8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)

logo MAS Vladař o.p.s.

8.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: Nová možnost podpory v PRV2014+: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Dne 4. 3. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

logo MAS Vladař o.p.s.

8.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: Příprava zemědělců na změnu erozní ohroženosti od roku 2019 – počítačový kurz
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si vás pozvat na vzdělávací akci na téma: „Změna erozní ohroženosti od roku 2019“ který se uskuteční mimo jiné 13.3.2019 v čase 9:30-13:30 na adrese MAS-Vladař, Masarykovo nám. 22, Podbořany (zasedací místnost).

logo MAS Vladař o.p.s.

7.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: ZMĚNA - aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP
ŘO IROP vydal ke dni 6. 3. 2019 revizi dokumentu Obecných pravidle pro žadatele a příjemce - verze 1.12

logo MAS Vladař o.p.s.

5.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: Březnový newsletter OP VVV 2019
Od společného vzdělávání po jadernou energii, Spolky pracující s dětmi a mládeží mohou získat až 200 milionů z evropských fondů, Dotaz měsíce k šablonám (únor), Konference inovace výuky Plzeň a Ústí n. L.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na semináře pro žadatele ve výzvách OPZ
Zveme všechny zájemce o podporu z 2. a 5. výzvy OPZ MAS Vladař na semináře pro žadatele 18.3.2019.

logo MAS Vladař o.p.s.

3.3.2019 MAS Vladař o.p.s.: Závěrečné setkání a prezentace nových projektů OPZ 2019
LEADER ACADEMY o.p.s. společně s MAS VLADAŘ o.p.s. a NADACE VALEČ V ČECHÁCH si Vás dovolují pozvat na závěrečné setkání spolupracujících subjektů dne 14.3.2019 od 13 – 15,00 hodin v salonku restaurace KAVÁRNA U MUZEA, ŠIROKÁ 182 VE VALČI

logo MAS Vladař o.p.s.

20.2.2019 MAS Vladař o.p.s.: Úspěšně uzavřen příjem žádostí 3. Výzvy PRV - Seznam došlých žádostí
V pátek 15.2.2019 v 24:00 byl ukončen příjem žádostí 3. Výzvy MAS Vladař v rámci programového rámce PRV. přes portál farmáře SZIF dorazilo celkem 65 žádostí o podporu ve 4 fichích s celkovými náklady přesahujícími 60 milionů Kč. Celkové způsobilé výdaje projektů jsou necelých 50 milionů Kč, požadovaná dotace 27 milonů Kč. Podané projekty se zavazují vytvořit 11 pracovních míst.

logo MAS Vladař o.p.s.

19.2.2019 MAS Vladař o.p.s.: Schválena žádost o změnu strategie - přidání programového rámce OPŽP
Dnešním dnem byla oficiálně potvrzena řídícím orgánem žádost MAS Vladař o rozšíření programovývh rámců strategie komunitně vedeného místního rozvoje o Operační program životního prostředí. Prakticky pro území znamená, že MAS může vyhlásit výzvy z tohoto OP, v našem případě s dotací minimálně 10 mil. Kč na opatření realizace a revitalizace ÚSES a sídelní zeleň. MAS Vladař plánuje vyhlásit výzvy na tato opatření již příští týden!

logo MAS Vladař o.p.s.

18.2.2019 MAS Vladař o.p.s.: Únorový newsletter OP VVV 2019
Příklady dobré praxe v Šablonách II, Kurzy DVPP pro pedagogy MŠ v Žatci, Dotaz měsíce k šablonám (prosinec a leden)

logo MAS Vladař o.p.s.

31.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pololetní newsletter OP VVV 2019
Pojďme se bavit o vzdělávání na regionální úrovni, Kam od revoluce došlo české školství?, Dotaz měsíce na Šablony I a II

logo MAS Vladař o.p.s.

28.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy
Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy.

logo MAS Vladař o.p.s.

24.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlašuje výzvu na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků
Peníze lze čerpat na kaple (kapličky), křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Tyto stavby musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu.

logo MAS Vladař o.p.s.

18.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Harmonogram výzev IROP 2019
V prosinci 2018 byl MAS Vladař již zveřejněn Harmonogram výzev operačního programu IROP na rok 2019

logo MAS Vladař o.p.s.

14.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pro území MAS Vladař již 60.930.752,- Kč z evropských fondů / IROP
Přehled podaných a hodnocených žádostí o podporu v operačním programu IROP v období prosinec 2017 až listopad 2018.

logo MAS Vladař o.p.s.

11.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 7. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v únoru 2019 vyhlašovat 7.výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 3,31 milionu Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

11.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 8. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v únoru 2019 vyhlašovat 8.výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 2,21 milionu Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

8.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlášena 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu projektů z PRV2014+. Pčíjem žádostí je ve fichích1-4. Celková alokace podpory je 22mil. Kč. Příjem žádostí je od 21.1.2019. do 15.2.2019.

logo MAS Vladař o.p.s.

19.12.2018 MAS Vladař o.p.s.: Avízo - Výzva PRV 2019
Mas Vladař avizuje, že na počátku ledna 2019 bude vyhlášena výzva na podporu podnikání na venkově v rámci série výzev PRV. Více info v článku.

logo MAS Vladař o.p.s.

17.12.2018 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 6. výzva MAS Vladař IROP 4
Dne 11. 12. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

4.12.2018 MAS Vladař o.p.s.: Výzva č. 86 - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života
Dne 30. srpna 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlásilo výzvu IROP č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“ v aktivitě Opatření vedoucí k sociální inkluzi.

logo MAS Vladař o.p.s.

4.12.2018 MAS Vladař o.p.s.: Vyhodnocení podané stížnosti proti postupu MAS ze strany žadatele proti rozhodnutí o výběru projektů Rozhodovací komise MAS Vladař - 6. výzva MAS IROP 4
Žadatel v 6. výzvě MAS IROP 4 zaměřenou na aktivitu sociálního podnikání dne 15. 11. 2018 podal stížnost proti postupu MAS.

logo MAS Vladař o.p.s.

22.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy zacílené na Podporu pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí.

logo MAS Vladař o.p.s.

16.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Za inspiracemi pozemkových reforem a společných zařízení na Nymbursku 2018
V pátek 9.11.2018 jsme ve spolupráci s CSV a UJEP uspořádaly pro studenty exkurzi na Nymbursko.

logo MAS Vladař o.p.s.

8.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 5. 11. 2018 výzvu cílenou do Programu Podpora bydlení pro rok 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 5. listopadu 2018 vyhlásilo výzvy předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů a dále pak s účinností ke dni 7. listopadu 2018 do programu Podpora bydlení, podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

logo MAS Vladař o.p.s.

8.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 5. 11. 2018 výzvu pro Podporu územního plánování a na Podporu uspořádání architektonických a urbanistických soutěží
Žadatelé o dotaci na zpracování územních plánů mohou žádosti o podporu podávat od 5. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 (do 12 hodin), na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží mohou žádosti o podporu podávat od 5. listopadu 2018 do 15. února 2019 (do 12 hodin).

logo MAS Vladař o.p.s.

7.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 6. výzva MAS Vladař IROP 4
Dne 31. 10. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde měl být sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na výstavu a vernisáž - Skleněné vánoce 2018 v Kadani
Jitka Kantová srdečně zve na vernisáž a výstavu od čtvrtka 29.11. v kadaňské Galerii Josefa Lieslera. Na výstavě můžete shlédnout PORTU BOHEMIKU, která reprezentovala naši republiku na EXPU 2015 v Milánu. Dále uvidíte nejen drobné vitrážky, ale i dvě nové skulptury, několik artefaktů nového designu a vánoční inspirace včetně pozitivních obrazů plných barev Kristiny Folprechtové.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Listopadový newsletter OP VVV 2018
Požadované přílohy při kontrole z FÚ, NoVVVinky 03/2018

logo MAS Vladař o.p.s.

29.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na Valnou hromadu MAS Vladař - listopad 2018
Dovolujeme si Vás pozvat na VH MAS Vladař dne 29.11.2018 od 9.00 do zasedací místnosti Měú Podbořany, mírová 615.

logo MAS Vladař o.p.s.

27.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - výzva č. 6. MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 18. 10. 2018 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu doporučených žádostí / projektů k financování v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)

logo MAS Vladař o.p.s.

26.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: Nový program Ústeckého kraje - Podpora komunitního života na venkově
Místní akční skupiny Ústeckého kraje budou v roce 2019 realizovat program podpory komunitního života na venkově. MAS Vladař tak bude formou výzvy podporovat spolky, veřejný prostor, vzdělávání i sport a kulturu na území obcí MAS Vladař v Ústeckém kraji.

logo MAS Vladař o.p.s.

24.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: MAS Vladař se prezentovala na zasedání Zastupitelů Ústeckého kraje 22.10.2018
MAS Vladař spojuje nejen partnery z území, ale i celé partnerství s dalšími organizacemi a institucemi v ČR i zahraničí. 22.10.2018 jsme prezentovali činnost a území MAS Vladař na půdě krajského úřadu v Ústí nad Labem krajským zastupitelům.

logo MAS Vladař o.p.s.

23.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: Setkání aktivních lidí nejen ze Žatecka, Lounska a Podbořanska
Nadace Via a Místní akční skupina Vladař vás srdečně zvou na setkání aktivních lidí nejen ze Žatecka, Lounska a Podbořanska, kteří se zajímají o místo, kde žijí. Čeká vás inspirativní setkání a diskuze se zajímavými hosty, kteří jsou nebo byli aktivní v komunální politice a mají zkušeností na rozdávání.

logo MAS Vladař o.p.s.

20.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka - Veletrhu Krušnohorský Byznys Day 2018
Zveme Vás na Veletrh obchodních příležitostí dne 25.10.2018 od 10.00 v Městském divadle v Chomutově. MAS Vladař zde bude prezentovat možnosti podpory podnikání na venkově skrze výzvy MAS a PRV. Přijďte na setkání podnikatelů, měst, obcí!