Zprávy z MAS Vladař o.p.s.

Zprávy a aktuality z MAS Vladař o.p.s.

Karta datailů MAS Vladař o.p.s.Web: www.vladar.cz

Zprávy z MASek

logo MAS Vladař o.p.s.

20.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlášena 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Podniky a podnikatelé na území MAS Vladař mohou podávat od 3.2.2020 žádosti o podporu investic do svých podniků. MAS Vladař může podpořit projekty 22,697.000,- Kč, dotace může být 45% pro nezemědělce, 50% pro zemědělské podnikatele a 100% na opatření zvyšující společenskou funkci lesů. Žádosti o podporu je možné podávat až do 24.2.2020.

logo MAS Vladař o.p.s.

17.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na školení pro žadatele v rámci vyhlášení 4. výzvy PRV MAS Vladař
MAS Vladař připravuje v úterý 28. 1. (Podbořany) a ve čtvrtek 30. 1. 2020 (Žlutice) pro zájemce o podporu investic do podnikání na venkově semináře k právě vyhlášené výzvě. Podnikáte na venkově, na území MAS Vladař? Jste srdečně zváni!

logo MAS Vladař o.p.s.

14.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 11. výzva MAS Vladař IROP 5
Dne 19. 12. 2019 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

8.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Podpora obnovy a rozvoje venkova - probíhající výzvy rok 2020
Podpora rozvoje regionů, podprogramů: "Podpora obnovy a rozvoje venkova" a "Podpora obcí s počtem obyvatelů od 3 001 do 10 000"

logo MAS Vladař o.p.s.

6.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Administrace dotačních programů zemědělských národních dotací v roce 2020
Počínaje rokem 2020 přechází administrace dotačních programů dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací plně do kompetence Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“).

logo MAS Vladař o.p.s.

3.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Harmonogram výzev IROP 2020
Dne 19. 12. 2019 byl na jednání Rozhodovací komise MAS schválen nový Harmonogram výzev operačního programu IROP na rok 2020.

logo MAS Vladař o.p.s.

16.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 11. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 2. 12. 2019 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu přijatých žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci věcného hodnocení v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 11. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)

logo MAS Vladař o.p.s.

13.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2019 PK
V úterý 3. prosince proběhlo v prostorách kanceláře MAS Vladař jednání Rozhodovací komise, která zde vybrala projekty doporučené k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2019 PK.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: Adventní newsletter OP VVV o Šablonách III
Dotaz měsíce k šablonám (listopad), Prezentace k výzvě Šablony III, Nové číslo Novvvinek

logo MAS Vladař o.p.s.

5.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 12., 13. MAS Vladař
Dne 29.11.2019 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 12.výzva MAS Vladař – IROP 1 (TELEMATIKA pro veřejnou dopravu) a dne 2.12.2019 v 10:00 hodin 13.výzva MAS Vladař - IROP 1 (BEZPEČNOST dopravy)

logo MAS Vladař o.p.s.

1.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: Exkurze do mosteckého Planetária
Zpráva z exkurze v rámci projektu MAP 2 Podbořansko - Žatecko

logo MAS Vladař o.p.s.

25.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Prodloužení termínu vyhlášení 14. (IROP 3) a 15. (IROP 4) výzvy MAS Vladař
VÝZVA č.14. IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi VÝZVA č.15. IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

logo MAS Vladař o.p.s.

25.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020 - Řídící orgán IROP
Řídicí orgán IROP zveřejňuje aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020, které byly projednány dne 20. listopadu 2019 na 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP.

logo MAS Vladař o.p.s.

22.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Dobrá práce v obci
Jste zaměstnavatelé, sociální pracovníci v přímé péči, místním aktéři na obecní úrovni, realizátoři a tvůrci projektů a další lidé či subjektům, které se pohybují v oblasti zaměstnávání obtížně uplatnitelných uchazečů? Pak právě pro Vás je web, který nabízí přehled nástrojů na podporu zaměstnávání obtížně uplatnitelných osob, které jsou propojeny s ukázkami inspirativních praxí v této oblasti.

logo MAS Vladař o.p.s.

21.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2019 PK
V pondělí 18. listopadu proběhlo jednání Výběrové komise, která hodnotila žádosti o podporu podané ve výzvě „Podpora komunitního života na venkově 2019 PK“.

logo MAS Vladař o.p.s.

15.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 11. výzva IROP Mas Vladař
Dne 12. 11. 2019 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 11. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podpoření infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol celého území MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

15.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 12. a 13. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 5. 11. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele ke: 12. výzvě IROP 1 / aktivita Telematika 13. výzvě IROP 1 / aktivita Bezpečnost opravy

logo MAS Vladař o.p.s.

11.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na plénum MAS Vladař 12. 12. MěÚ Vroutek
Pozvánka na plénum MAS Vladař 12. 12. MěÚ Vroutek

logo MAS Vladař o.p.s.

2.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Opravený seznam vybraných projektů 3 výzvy PRV - Fishe 1, 2, 3
Opravený seznam projektů podaných v 3. Výzvě PRV MAS Vladař, Fishe 1, 2, 3, které splnily náležitosti přijatelnosti a následně byly schváleny Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

1.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
Ministerstvo místního rozvoje vyhlašuje od 1. listopadu 2019 výzvu „Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“, která poběží do 1. dubna 2020

logo MAS Vladař o.p.s.

1.11.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do výzvy MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 PK
Příjem žádostí do výzvy "Podpora komunitního života na venkově 2019 PK" byl o půlnoci 31. října ukončen. Kolik žádostí jsme obdrželi a co se nyní bude s žádostmi dít? To vše se dozvíte v tomto článku.

logo MAS Vladař o.p.s.

31.10.2019 MAS Vladař o.p.s.: ZMĚNA - aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP
ŘO IROP vydal ke dni 15. 10. 2019 revizi dokumentu Obecných pravidle pro žadatele a příjemce - verze 1.13

logo MAS Vladař o.p.s.

30.10.2019 MAS Vladař o.p.s.: Říjnový newsletter OP VVV 2019
Dotaz měsíce k šablonám (září), Časté otázky k Šablonám II, Dotace na vybudování školní zahrady

logo MAS Vladař o.p.s.

22.10.2019 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 12. výzvě, 13. výzvě IROP 1 (Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy)
5. 11. 2019 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 13. výzvy IROP 1 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech 5. 11. 2019 od 12.30 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 12. výzvy IROP 1 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

22.10.2019 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování v 5. výzvě MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2)
Na základě jednání Výběrové komise z 10. října proběhlo jednání Rozhodovací komise. Rozhodovací komise zasedla 17. října a doporučila projekt k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

21.10.2019 MAS Vladař o.p.s.: MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podpor komunitního života na území MAS Vladař v Plzeňském kraji
Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Připravujete akci s lidmi pro lidi? Nacházíte se na území MAS Vladař v Plzeňském kraji?

logo MAS Vladař o.p.s.

11.10.2019 MAS Vladař o.p.s.: VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ v 5. výzvě MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař
Z důvodu nerovnoměrného zastoupení zájmových skupin mezi členy výběrové komise bylo nutné zopakovat jednání Výběrové komise. Dne 10. října tedy proběhlo další jednání Výběrové komise, která provedla věcné hodnocení projektů v rámci 5. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.

logo MAS Vladař o.p.s.

7.10.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 15. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v říjnu / listopadu 2019 vyhlašovat 15. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 2.000.000,00 Kč (částka je uvedena ve výši 95% - Evropské fondy / příspěvek Unie).

logo MAS Vladař o.p.s.

7.10.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 14. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v říjnu / listopadu 2019 vyhlašovat 14. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 2.461.751,48 Kč (částka je uvedena ve výši 95% - Evropské fondy / příspěvek Unie).

logo MAS Vladař o.p.s.

2.10.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 13. výzvu z IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (IROP1)
13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)

logo MAS Vladař o.p.s.

2.10.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 9., 10., 11. MAS Vladař
Dne 30.9.2019 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 9.výzva MAS Vladař – IROP 5 (MŠ), 10.výzva MAS Vladař - IROP 5 (ZŠ), 11.výzva MAS Vladař - IROP 5 (VOŠ a SOŠ)

logo MAS Vladař o.p.s.

25.9.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 12. výzvu z IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (IROP1)
12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1)

logo MAS Vladař o.p.s.

25.9.2019 MAS Vladař o.p.s.: Velký vzdělávací veletrh, který se uskuteční dne 4.10.2019 v areálu Výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích
04.10.2019 - II. ročník vzdělávacího veletrhu! určený zejména pro pedagogické pracovníky

logo MAS Vladař o.p.s.

23.9.2019 MAS Vladař o.p.s.: Zářijový newsletter OP VVV 2019
Dotaz měsíce k šablonám (srpen), Vyhodnocení projektů v Šablonách I, Dobrá praxe ze Šablon

logo MAS Vladař o.p.s.

6.9.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seminář pro začínající podnikatele 2019
Okresní hospodářská komora v Chomutově si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro začínající podnikatele, který se uskuteční dne 22.října 2019 od 10:00 hod v prostorách OHK v Chomutově.

logo MAS Vladař o.p.s.

4.9.2019 MAS Vladař o.p.s.: Semináře v regionech poradí, jak správně řídit projekt z fondů EU
Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím regionálních Eurocenter organizuje cyklus seminářů Dotace EU a projektové řízení. Celkem 13 akcí se uskuteční během září a října 2019 v krajských městech. Cílem seminářů je podpořit správnou realizaci projektů podpořených z fondů EU. Účast na seminářích je bezplatná.

logo MAS Vladař o.p.s.

2.9.2019 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování v 7. VÝZVĚ MAS VLADAŘ-OPZ-PODPORA ZAMĚSTNANOSTI na území MAS VLADAŘ II.
Dne 29. 8. 2019 proběhlo závěrečné jednání Rozhodovací komise MAS Vladař k 7. výzvě MAS Vladař-OPZ. Byl na něm vytvořen seznam projektů, které budou doporučeny k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

30.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 8. výzva MAS Vladař IROP 6
Dne 22. 8. 2019 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ústecký kraj přispěl 670 tisíc na drobné projekty
V pondělí 19. srpna proběhlo v Místní akční skupině (MAS) Vladař v Podbořanech setkání úspěšných žadatelů grantu Podpora komunitního života na venkově 2019. Prostředky do programu, který MAS Vladař administrovala, poskytl Ústecký kraj. Celkem bylo rozděleno 670 tisíc korun mezi 28 úspěšných žadatelů. Díky této podpoře proběhnou desítky drobných akcí v 22 obcích na Podbořansku, Žatecku, Kadaňsku a Lounsku.

logo MAS Vladař o.p.s.

8.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: VÝSLEDKY HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ ve výzvě MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK
Žádosti přijaté ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK" prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně proběhlo věcné hodnocení projektů, na jehož základě byly vybrány projekty, které budou podpořeny.

logo MAS Vladař o.p.s.

7.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Čtvrtý ročník startupového festivalu Festup Ústeckého kraje
Festup se uskuteční 22. října od 11:00 v prostorách Pedagogické fakulty UJEP (Ústí nad Labem, České mládeže 8). Festival je výjimečnou akcí, na které mohou žáci získat cenné zkušenosti i důležité kontakty z praxe

logo MAS Vladař o.p.s.

7.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 7. výzva MAS Vladař IROP 2
Dne 29. 7. 2019 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

7.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 8. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 30. 7. 2019 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu přijatých žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci věcného hodnocení v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)

logo MAS Vladař o.p.s.

6.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Modifikace 9. výzvy (MŠ), 10. výzvy (ZŠ), 11. výzvy (SŠ a VOŠ) MAS Vladař - IROP 5
Modifikace 9. výzvy - IROP 5 , 10. výzvy - IROP 5, 11. výzvy - IROP 5 MAS Vladař která se týká prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu v MS2014+

logo MAS Vladař o.p.s.

6.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2019
Dne 29. 7. 2019 proběhlo jednání RK MAS, kde byly schváleny potřebné změny v Harmonogramu výzev operačního programu IROP na rok 2019.

logo MAS Vladař o.p.s.

2.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: Prázdninový newsletter OP VVV 2019
Dotaz měsíce června a července k šablonám, Šablony 3 se již připravují

logo MAS Vladař o.p.s.

2.8.2019 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování v 6. VÝZVĚ MAS VLADAŘ-OPZ-PRORODINNÁ OPATŘENÍ (OPZ5) na území MAS VLADAŘ II.
Dne 29. 7. 2019 proběhlo jednání Rozhodovací komise Mas Vladař, na němž byly vybrány projekty z 6. výzvy MAS Vladař-OPZ, které budou doporučeny k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

26.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 9., 10. a 11. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 18. 7. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 9. výzvě IROP 5 / aktivita pro předškolní vzdělávání, 10. výzvě IROP 5 / aktivita infrastruktura základních škol, 11. výzva IROP 5 / aktivita infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

logo MAS Vladař o.p.s.

25.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: INFORMACE nejen pro ŽADATELE operačního programu IROP
Změny a posunutí termínu vyhlašování výzvev IROP v roce 2019

logo MAS Vladař o.p.s.

19.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 7. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 15. 7. 2019 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu doporučených žádostí / projektů k financování v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2).

logo MAS Vladař o.p.s.

15.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 8. výzva IROP Mas Vladař
Dne 10. 7. 2019 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 8. výzva MAS Vladař – IROP – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, celého území MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

9.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 9. výzvě, 10. výzvě, 11. výzvě IROP 5 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)
18. 7. 2019 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 9. výzvy a 10. výzvy IROP 5 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech 18. 7. 2019 od 12.30 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 11. výzvy IROP 5 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

5.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na akci: Den řeky Ohře 2019
Den: 27. července 2019 Místo konání: nábřeží M. Fíka Kadaň (pod hradem) Pořadatel: DADP

logo MAS Vladař o.p.s.

3.7.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 12. a 13. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v měsíci červenec / srpen 2019 vyhlašovat: 12. výzvu IROP - aktivita Bezpečnost dopravy, celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 12,0 milionů Kč 13. výzvu IROP - aktivita Telematika pro veřejnou dopravu, celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 1,0 milion Kč

logo MAS Vladař o.p.s.

27.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 10. výzvu z IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - aktivita ZŠ
10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

logo MAS Vladař o.p.s.

27.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 11. výzvu z IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - aktivita SŠ a VOŠ
11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)

logo MAS Vladař o.p.s.

27.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 7. výzva IROP Mas Vladař
Dne 24. 6. 2019 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 7. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, celého území MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do výzvy MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK
O půlnoci 24. června byl ukončen příjem žádostí do výzvy "Podpora komunitního života na venkově". Kolik žádostí jsme obdrželi a co se nyní bude s žádostmi dít? To vše se dozvíte v tomto článku.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Červnový newsletter OP VVV 2019
Dotaz měsíce května k šablonám, poslední šance podat Šablony II, víte že...?

logo MAS Vladař o.p.s.

20.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Informace ze semináře pro žadatele ve výzvě
Ve středu 19. června proběhl seminář pro žadatele a příjemce ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK"

logo MAS Vladař o.p.s.

20.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Informace ze semináře pro žadatele ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově"
Ve středu 19. června proběhl seminář pro žadatele a příjemce ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK"

logo MAS Vladař o.p.s.

18.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 9. výzvu z IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - aktivita MŠ
9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)

logo MAS Vladař o.p.s.

17.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace výzev OPŽP MAS Vladař - prodloužení příjmu žádostí do 30.9.2019
MAS Vladař prodlužuje termín pro podání žádostí o podporu ve výzvě 1. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace sídelní zeleně a 2. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace ÚSES do 30.9.2019 (bylo do 17.6.2019).

logo MAS Vladař o.p.s.

17.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OPZ - 6. a 7. výzva MAS Vladař- SEZNAM přijatých žádostí
Dne 17.6.2019 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenými výzvami MAS Vladař "6. výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření na území MAS Vladař II.“ a "7. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II." Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

11.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seminář pro žadatele ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2019
MAS Vladař vás zve na seminář pro žadatele ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK", který se koná 19. 6. 2019 od 15:00 v prostorách kanceláře MAS Vladař (Masarykovo náměstí 22, Podbořany).

logo MAS Vladař o.p.s.

10.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 8. MAS Vladař, SEZNAM přijatých žádostí
Dne 7.6.2019 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 8.výzva MAS Vladař-IROP-Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6). Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

10.6.2019 MAS Vladař o.p.s.: MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu komunitního života na území MAS Vladař v Ústeckém kraji
Připravujete akci s lidmi a pro lidi? Má Vaše činnost dopad na okolní komunitu? Můžeme Vás podpořit 5-40 tisíci z programu Ústeckého kraje. Stačí uspět s krátkou žádostí, kterou nám můžete podávat od 10 do 24 června 2019. Celkem máme připraveno na Vaše nejlepší projekty přes 670 tisíc!

logo MAS Vladař o.p.s.

24.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Kotlíkové dotace 2019 - Ústecký kraj
Příjem žádosti 16.9.2019 od 10:00 do 31.10.2020 10:00. Příjem může být ukončen dříve dle podaných žádostí. Žádost se podává elektronicky a podepsaná vytištěná poštou. MAS Vladař nabízí možnost konzultací a bezplatné pomoci s řešením kotlíkové dotace v součinnosti se získáním bezúročné kotlíkové půjčky ve spolupráci s obcí.

logo MAS Vladař o.p.s.

21.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 7. MAS Vladař, SEZNAM přijatých žádostí
Dne 20.5.2019 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 7.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof I. (IROP2)“. Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

20.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Modifikace 8. výzvy MAS Vladař - IROP 6
Modifikace 8. výzvy MAS Vladař - IROP 6 , které se týká prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu v MS2014+

logo MAS Vladař o.p.s.

17.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Den otevřených dveří Národní základny humanitární pomoci
V sobotu 25. května 2019 od 10:00 do 16:00 hod. Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Hasičským záchranným sborem ČR Vás zvou na Den otevřených dveří Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu.

logo MAS Vladař o.p.s.

13.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Květnový newsletter OP VVV 2019
Dotaz měsíce k šablonám (duben), Videotutoriál k administraci a realizaci Šablony II, Řešení v případě nenaplňování indikátorů v Šablonách

logo MAS Vladař o.p.s.

8.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Připomenutí pro žadatele PRV - nastavení notifikace zpráv z portálu farmáře
Postup pro nastavení e-mailové komunikace za účelem informování žadatele přes systém Prortál farmáře.

logo MAS Vladař o.p.s.

8.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seminář pro žadatele v 6.výzvě MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.
V úterý 7.5.2019 se konal v kanceláři MAS Vladař v Podbořanech, seminář pro žadatele k výzvě: "6.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II."

logo MAS Vladař o.p.s.

8.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seminář pro žadatele v 6.výzvě MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.
V úterý 7.5.2019 se konal v kanceláři MAS Vladař v Podbořanech, seminář pro žadatele k výzvě: "6.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II."

logo MAS Vladař o.p.s.

8.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seminář pro žadatele v 7.výzvě MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II.
V úterý 7.5.2019 se konal v kanceláři MAS Vladař v Podbořanech, seminář pro žadatele k výzvě: "7.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II."

logo MAS Vladař o.p.s.

3.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 9. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v červnu 2019 vyhlašovat 9. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 2,50 milionu Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

3.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 10. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v červnu 2019 vyhlašovat 10. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 14,40 milionu Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

3.5.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 11. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v červnu 2019 vyhlašovat 11. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 2,00 milionu Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

26.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2019
V dubnu 2019 proběhlo jednání RK MAS, kde byly schváleny potřebné změny v Harmonogramu výzev operačního programu IROP na rok 2019.

logo MAS Vladař o.p.s.

26.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na LeaderFest 2019 - Žatec
Zveme všechny partnery a příznivce MAS Vladař, udržitelného rozvoje venkova a hlavně metody LEADER na 8.mý ročník inspirativního setkání, výměnu zkušeností a síťování podobně smýšlejících organizací 22-24. května do Žatce. Těšit se můžete na bohatý odborný i doprovodný program, prezentaci regionálních produktů, exkurze i společenský večer.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seznam vybraných projektů 3. Výzvy PRV
Seznam projektů podaných v 3. Výzvě PRV MAS Vladař, které splnily náležitosti přijatelnosti a následně byly schváleny Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Seznam nevybraných projektů 3. Výzvy PRV
Seznam projektů podaných v 3. Výzvě PRV MAS Vladař, které splnily náležitosti přijatelnosti a následně nebyly schváleny Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování z důvodu vyčerpání alokace v dané Fichi.

logo MAS Vladař o.p.s.

24.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na semináře pro žadatele v 6. a 7. výzvě OPZ
Zveme všechny zájemce o podporu z 6. a 7. výzvy OPZ MAS Vladař na semináře pro žadatele a příjemce, které se konají 7. 5. 2019.

logo MAS Vladař o.p.s.

24.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlášena 6. a 7. výzva z Operačního programu zaměstnanost
Od 24. 4. 2019 mohou žadatelé podávat projekty do výzev MAS Vladař z Operačního programu zaměstnanost. Jedná se o výzvu na podporu zaměstnanosti a podporu prorodinných opatření.

logo MAS Vladař o.p.s.

18.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Dubnový newsletter OP VVV 2019
Otázky a odpovědi k Šablonám II, Ověření akreditací kurzů DVPP, Dotaz měsíce k šablonám (březen), Víte o těchto povinnostech příjemce dotace při realizaci šablon?

logo MAS Vladař o.p.s.

17.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na semináře pro žadatele ve výzvách OPŽP
Zveme všechny zájemce o podporu z 1. a 2. výzvy OPŽP MAS Vladař na semináře pro žadatele konané 2.5.2019.

logo MAS Vladař o.p.s.

10.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 7. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 8. 4. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 7. výzvě - "7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)"

logo MAS Vladař o.p.s.

10.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 8. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 8. 4. 2019 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 8. výzvě - "7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)"

logo MAS Vladař o.p.s.

4.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN proces hodnocení ZOZ u výzev IROP, projekty jsou ve fyzické realizaci
1. výzva MAS Vladař IROP 3 3. výzva MAS Vladař IROP 5 4. výzva MAS Vladař IROP 5 5. Výzva MAS Vladař IROP 1

logo MAS Vladař o.p.s.

1.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: SEMINÁŘ „Dotace EU a veřejné zakázky“
SEMINÁŘ pořádá MMR a Eurocentrum KV a je určen pro všechny zadavatele veřejných zakázek v rámci ESIF.

logo MAS Vladař o.p.s.

1.4.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OPZ- výzva č. 2. MAS Vladař a výzva č. 5. MAS Vladař- SEZNAM přijatých žádostí
Dne 1.4.2019 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenými výzvami MAS Vladař "2. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I.“ a "5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.". Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.