Zprávy z MAS Vladař o.p.s.

Zprávy a aktuality z MAS Vladař o.p.s.

Karta datailů MAS Vladař o.p.s.Web: www.vladar.cz

Zprávy z MASek

logo MAS Vladař o.p.s.

28.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy
Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy.

logo MAS Vladař o.p.s.

24.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlašuje výzvu na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků
Peníze lze čerpat na kaple (kapličky), křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Tyto stavby musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu.

logo MAS Vladař o.p.s.

18.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Harmonogram výzev IROP 2019
V prosinci 2018 byl MAS Vladař již zveřejněn Harmonogram výzev operačního programu IROP na rok 2019

logo MAS Vladař o.p.s.

14.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Pro území MAS Vladař již 60.930.752,- Kč z evropských fondů / IROP
Přehled podaných a hodnocených žádostí o podporu v operačním programu IROP v období prosinec 2017 až listopad 2018.

logo MAS Vladař o.p.s.

11.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 7. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v únoru 2019 vyhlašovat 7.výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 3,31 milionu Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

11.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 8. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v únoru 2019 vyhlašovat 8.výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 2,21 milionu Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

8.1.2019 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlášena 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu projektů z PRV2014+. Pčíjem žádostí je ve fichích1-4. Celková alokace podpory je 22mil. Kč. Příjem žádostí je od 21.1.2019. do 15.2.2019.

logo MAS Vladař o.p.s.

19.12.2018 MAS Vladař o.p.s.: Avízo - Výzva PRV 2019
Mas Vladař avizuje, že na počátku ledna 2019 bude vyhlášena výzva na podporu podnikání na venkově v rámci série výzev PRV. Více info v článku.

logo MAS Vladař o.p.s.

17.12.2018 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 6. výzva MAS Vladař IROP 4
Dne 11. 12. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

4.12.2018 MAS Vladař o.p.s.: Výzva č. 86 - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života
Dne 30. srpna 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlásilo výzvu IROP č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“ v aktivitě Opatření vedoucí k sociální inkluzi.

logo MAS Vladař o.p.s.

4.12.2018 MAS Vladař o.p.s.: Vyhodnocení podané stížnosti proti postupu MAS ze strany žadatele proti rozhodnutí o výběru projektů Rozhodovací komise MAS Vladař - 6. výzva MAS IROP 4
Žadatel v 6. výzvě MAS IROP 4 zaměřenou na aktivitu sociálního podnikání dne 15. 11. 2018 podal stížnost proti postupu MAS.

logo MAS Vladař o.p.s.

22.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy zacílené na Podporu pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí.

logo MAS Vladař o.p.s.

16.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Za inspiracemi pozemkových reforem a společných zařízení na Nymbursku 2018
V pátek 9.11.2018 jsme ve spolupráci s CSV a UJEP uspořádaly pro studenty exkurzi na Nymbursko.

logo MAS Vladař o.p.s.

8.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 5. 11. 2018 výzvu cílenou do Programu Podpora bydlení pro rok 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 5. listopadu 2018 vyhlásilo výzvy předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů a dále pak s účinností ke dni 7. listopadu 2018 do programu Podpora bydlení, podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

logo MAS Vladař o.p.s.

8.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 5. 11. 2018 výzvu pro Podporu územního plánování a na Podporu uspořádání architektonických a urbanistických soutěží
Žadatelé o dotaci na zpracování územních plánů mohou žádosti o podporu podávat od 5. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 (do 12 hodin), na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží mohou žádosti o podporu podávat od 5. listopadu 2018 do 15. února 2019 (do 12 hodin).

logo MAS Vladař o.p.s.

7.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 6. výzva MAS Vladař IROP 4
Dne 31. 10. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde měl být sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na výstavu a vernisáž - Skleněné vánoce 2018 v Kadani
Jitka Kantová srdečně zve na vernisáž a výstavu od čtvrtka 29.11. v kadaňské Galerii Josefa Lieslera. Na výstavě můžete shlédnout PORTU BOHEMIKU, která reprezentovala naši republiku na EXPU 2015 v Milánu. Dále uvidíte nejen drobné vitrážky, ale i dvě nové skulptury, několik artefaktů nového designu a vánoční inspirace včetně pozitivních obrazů plných barev Kristiny Folprechtové.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.11.2018 MAS Vladař o.p.s.: Listopadový newsletter OP VVV 2018
Požadované přílohy při kontrole z FÚ, NoVVVinky 03/2018

logo MAS Vladař o.p.s.

29.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na Valnou hromadu MAS Vladař - listopad 2018
Dovolujeme si Vás pozvat na VH MAS Vladař dne 29.11.2018 od 9.00 do zasedací místnosti Měú Podbořany, mírová 615.

logo MAS Vladař o.p.s.

27.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - výzva č. 6. MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 18. 10. 2018 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu doporučených žádostí / projektů k financování v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)

logo MAS Vladař o.p.s.

26.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: Nový program Ústeckého kraje - Podpora komunitního života na venkově
Místní akční skupiny Ústeckého kraje budou v roce 2019 realizovat program podpory komunitního života na venkově. MAS Vladař tak bude formou výzvy podporovat spolky, veřejný prostor, vzdělávání i sport a kulturu na území obcí MAS Vladař v Ústeckém kraji.

logo MAS Vladař o.p.s.

24.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: MAS Vladař se prezentovala na zasedání Zastupitelů Ústeckého kraje 22.10.2018
MAS Vladař spojuje nejen partnery z území, ale i celé partnerství s dalšími organizacemi a institucemi v ČR i zahraničí. 22.10.2018 jsme prezentovali činnost a území MAS Vladař na půdě krajského úřadu v Ústí nad Labem krajským zastupitelům.

logo MAS Vladař o.p.s.

23.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: Setkání aktivních lidí nejen ze Žatecka, Lounska a Podbořanska
Nadace Via a Místní akční skupina Vladař vás srdečně zvou na setkání aktivních lidí nejen ze Žatecka, Lounska a Podbořanska, kteří se zajímají o místo, kde žijí. Čeká vás inspirativní setkání a diskuze se zajímavými hosty, kteří jsou nebo byli aktivní v komunální politice a mají zkušeností na rozdávání.

logo MAS Vladař o.p.s.

20.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka - Veletrhu Krušnohorský Byznys Day 2018
Zveme Vás na Veletrh obchodních příležitostí dne 25.10.2018 od 10.00 v Městském divadle v Chomutově. MAS Vladař zde bude prezentovat možnosti podpory podnikání na venkově skrze výzvy MAS a PRV. Přijďte na setkání podnikatelů, měst, obcí!

logo MAS Vladař o.p.s.

9.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: Vyhodnocení podané žádosti o přezkum 6. výzva MAS IROP 4
Žadatel v 6. výzvě MAS IROP 4 zaměřenou na aktivitu sociálního podnikání dne 09. 09. 2018 podal žádost o přezkum.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: Říjnový newsletter OP VVV 2018
Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

logo MAS Vladař o.p.s.

4.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: Schválená modifikace 4. výzvy MAS Vladař - IROP 5
Modifikace 4. výzvy MAS Vladař - IROP 5 z důvodu navýšení alokace výzvy, byla dne 21. 09. 2018 schválená ŘO IROP

logo MAS Vladař o.p.s.

4.10.2018 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 4. výzva MAS Vladař IROP 5
Dne 19. 9. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

21.9.2018 MAS Vladař o.p.s.: Modifikace 4. výzvy MAS Vladař - IROP 5
Modifikace 4. výzvy MAS Vladař - IROP 5 z důvodu navýšení alokace výzvy

logo MAS Vladař o.p.s.

18.9.2018 MAS Vladař o.p.s.: HARMONGRAM VÝZEV IROP - změna ke dni 28. 08. 2018
Aktualizace HARMONOGRAMU VÝZEV IROP 2017 - 2018, verze č. 4, platný ke dni 28. 08. 2019

logo MAS Vladař o.p.s.

18.9.2018 MAS Vladař o.p.s.: HARMONOGRAM VÝZEV IROP - změna ke dni 28. 08. 2018
Aktualizace HARMONOGRAMU VÝZEV IROP 2017 - 2018, verze č. 4, platný ke dni 28. 08. 2019

logo MAS Vladař o.p.s.

14.9.2018 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 5. výzva MAS Vladař IROP 1
Dne 7. 9. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

12.9.2018 MAS Vladař o.p.s.: REVIZE 55. výzvy IROP - Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD
ŘO IROP (řídící orgán IROP) dne 10. září 2018 vydal revizi výzvy č. 55 / integrované projekty CLLD

logo MAS Vladař o.p.s.

10.9.2018 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlášení Grantové výzvy na podporu projektů na území MAS Vladař v Plzeňském kraji
MAS Vladař za přispění Plzeňského kraje vyhlašuje grantovou výzvu pro projekty s dopadem na území MAS Vladař v Plzeňském kraji. Grantový program podporuje život komunit na venkově, je určen k spolufinancování akcí a dalších neinvestičních projektů.

logo MAS Vladař o.p.s.

7.9.2018 MAS Vladař o.p.s.: Zářijový newsletter OP VVV 2018
Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

logo MAS Vladař o.p.s.

6.9.2018 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - výzva č. 4. MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 17. 8. 2018 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu doporučených žádostí / projektů k financování v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 4. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)

logo MAS Vladař o.p.s.

31.8.2018 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - výzva č. 5. MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 23. 8. 2018 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu doporučených žádostí / projektů k financování v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1).

logo MAS Vladař o.p.s.

29.8.2018 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - výzva č. 6. IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených - nedoporučených projektů
Dne 23. 8. 2018 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu doporučených - nedoporučených žádostí / projektů k financování v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4).

logo MAS Vladař o.p.s.

22.8.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 6. výzva IROP Mas Vladař
Dne 17. 8. 2018 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 6. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu zsociálního podnikání celého území MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

10.8.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 5. výzva IROP Mas Vladař
Dne 10. 8. 2018 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 5. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu zvýšení bezpečnosti celého území MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

7.8.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 4. výzva IROP Mas Vladař
Dne 6. 8. 2018 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 4. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podpoření základních a mateřských škol celého území MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

24.7.2018 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 6. MAS Vladař, SEZNAM přijatých žádostí
Dne 20.7.2018 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař "6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)“. Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

29.6.2018 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 5. MAS Vladař, SEZNAM přijatých žádostí
Dne 29.6.2018 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)“. Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

27.6.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 6. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 25.6.2018 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 6. výzvě - "6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)"

logo MAS Vladař o.p.s.

27.6.2018 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 4. MAS Vladař, SEZNAM přijatých žádostí
Dne 26.6.2018 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5). Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

13.6.2018 MAS Vladař o.p.s.: 6. výzva MAS Vladař-IROP - Kontrolní listy
Kontrolní listy pro hodnocení formální náležitosti a přijatelnosti projektu, věcné hodnocení

logo MAS Vladař o.p.s.

13.6.2018 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 6. výzvě IROP (Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání)
25.6.2018 od 13.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 6. IROP do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

12.6.2018 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 3. výzva MAS Vladař IROP 5
Dne 6. 6. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.6.2018 MAS Vladař o.p.s.: 4. výzva MAS Vladař-IROP - Kontrolní listy
Kontrolní listy pro hodnocení formální náležitosti a přijatelnosti projektu, věcné hodnocení

logo MAS Vladař o.p.s.

5.6.2018 MAS Vladař o.p.s.: 5. výzva MAS Vladař-IROP - Kontrolní listy
Kontrolní listy pro hodnocení formální náležitosti a přijatelnosti projektu, věcné hodnocení

logo MAS Vladař o.p.s.

4.6.2018 MAS Vladař o.p.s.: Přijaté žádosti - 3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.
Seznam přijatých žádostí do výzvy MAS Vladař - 3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.

logo MAS Vladař o.p.s.

4.6.2018 MAS Vladař o.p.s.: Přijaté žádosti - 4.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I.
Seznam přijatých žádostí do výzvy MAS Vladař - 4.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I.

logo MAS Vladař o.p.s.

24.5.2018 MAS Vladař o.p.s.: IROP - ZMĚNA zadávání data u VÝCHOZÍ hodnoty INDIKÁTORU
V návaznosti na 11. revizi dokumentu Obecná pravidla pro žadatele a přjemce, které mají platnost od 15.5.2018, je nutné věnovat všem změnám ZE STRANY ŽADATELŮ POZORNOST.

logo MAS Vladař o.p.s.

21.5.2018 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - výzva č. 3. MAS Vladař, SEZNAM přijatých žádostí
Dne 14.5.2018 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu doporučených žádostí / projektů k financování v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5).

logo MAS Vladař o.p.s.

18.5.2018 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 6. výzvu z IROP - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)

logo MAS Vladař o.p.s.

16.5.2018 MAS Vladař o.p.s.: ZMĚNA - aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP
ŘO IROP vydal ke dni 15.5.2018 revizi dokumentu Obecných pravidle pro žadatele a příjemce - verze 1.11

logo MAS Vladař o.p.s.

4.5.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 5. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 2.5.2018 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele k 5. výzvě - "5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)"

logo MAS Vladař o.p.s.

4.5.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele ke 4. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 2.5.2018 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele ke 4. výzvě - "4.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)"

logo MAS Vladař o.p.s.

2.5.2018 MAS Vladař o.p.s.: Slavnostní májový koncert v kostele sv. Václava ve Velké Černoci
Milí přátelé, srdečně Vás a Vaše blízké zveme na náš již tradiční Slavnostní májový koncert v kostele sv. Václava ve Velké Černoci, tuto sobotu 5. května, od 14 h.

logo MAS Vladař o.p.s.

27.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: Info ze seminář pro žadatele OPZ - Výzva č. 3 - Zaměstnanost
Seminář konaný 27.4.2018 - v článku prezentace ze semináře.

logo MAS Vladař o.p.s.

27.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 1. výzva MAS Vladař IROP 3
Dne 17. 4. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

27.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 6. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP - ZMĚNY k připravované výzvě
Změna se týká pouze výše stanovené alokace pro 6. výzvu fiše IROP 4 a termínu vyhlášení výzvy !!!

logo MAS Vladař o.p.s.

25.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: NOVÉ webové stránky IROP
ŘO IROP oznamuje, že dne 23. 4. 2018 byly spuštěny nové webové stránky IROP, které jsou ve zkušebním provozu.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: ISKP - Možnost elektronického podepisování nezávisle na komponentě Microsoft Silverlight
V nové verzi IS KP14+ (Release 13) zařazujeme možnost elektronického podepisování, která je nezávislá na dosud používané komponentě Microsoft Silverlight. Tato nová komponenta Vám umožní používání oblíbených nejnovějších verzí prohlížečů Firefox, Chrome.

logo MAS Vladař o.p.s.

23.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na seminář pro žadatele - OPZ - Výzva č.4 - Prorodinná opatření
4.5.2018 od 10:00 - Zasedací místnost MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany

logo MAS Vladař o.p.s.

19.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizován Postup Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF (duben 2018)
ŘO PRV aktualizoval návod na postup žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova pro žadatele i MAS. Odkaz na stažení v článku.

logo MAS Vladař o.p.s.

18.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 3. MAS Vladař, SEZNAM přijatých žádostí
Dne 15.4.2018 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5). Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

18.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na seminář pro žadatele - OPZ - Výzva č.3 - Zaměstnanost
27.4.2018 od 10:00 - Zasedací místnost MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany

logo MAS Vladař o.p.s.

17.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: Seminář Enviromentální sociální podnikání
Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na seminář pro nové a začínající sociální podnikatele, které zaujala možnost envirosociálního podnikání a rádi by se o ní dozvěděli více.

logo MAS Vladař o.p.s.

17.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: Radonické májové slavnosti 2018
Občanské sdružení NAŠE RADONICKO zve na Radonické májové slavnosti 1. 5. 2018 do Radonic u Kadaně. Děkujeme za sdílení a přeposílání.

logo MAS Vladař o.p.s.

11.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 5. výzvě IROP (Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy)
2.5.2018 od 13.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 5. IROP do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

10.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů ke 4. výzvě IROP (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)
2.5.2018 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 4. IROP do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

4.4.2018 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 5. výzvu z IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (IROP1)
5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)

logo MAS Vladař o.p.s.

26.3.2018 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlášeny výzvy 3 a 4 z Operačního programu zaměstnanost
Od 26.3.2018 mohou žadatelé podávat projekty do výzev MAS Vladař z Operačního programu zaměstnanost. Jedná se o výzvy na podporu zaměstnanosti a prorodinná opatření.

logo MAS Vladař o.p.s.

26.3.2018 MAS Vladař o.p.s.: Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace
Zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, povinnosti při zadávání a kontrole veřejných zakázek.

logo MAS Vladař o.p.s.

21.3.2018 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele k 3. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 19.3.2018 se konal v Podbořanech seminář pro žadatele k 3. výzvě MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)

logo MAS Vladař o.p.s.

21.3.2018 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 4. výzvu z IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a Infrastruktura pro základní vzdělávání
4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)

logo MAS Vladař o.p.s.

16.3.2018 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 6. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude v dubnu 2018 vyhlašovat 6. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 11.040.000,00 Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

15.3.2018 MAS Vladař o.p.s.: HARMONOGRAM výzev 2017-2018 aktualizace
Ke dni 6.3.2018 byl aktualizován harmonogram výzev operačního programu IROP pro období 2017-2018.

logo MAS Vladař o.p.s.

13.3.2018 MAS Vladař o.p.s.: Semináře k agroenvironmentálně-klimatickým opatřením Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) – Jednotná žádost Ústecký a Karlovarský kraj
Okr. Louny 27. 3. 2018: 9 - 13 hod. sál Kulturního zařízení města Postoloprty, Mírové náměstí 3, 439 42 Postoloprty Okr. Karlovy Vary 5. 4. 2018: 9 - 13 hod. sál Krajského úřadu Karovarského kraje, budova A, zastupitelský sál Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

logo MAS Vladař o.p.s.

8.3.2018 MAS Vladař o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY Č. 5 - IROP 1
Změna výzvy č. 5 IROP 1 je platná k datu 1.3.2018 a týká se pouze zúžení aktivit, které jsou součástí výzvy č. 53 / IROP / CLLD.

logo MAS Vladař o.p.s.

8.3.2018 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlášení výzvy IROP 4 aktivita SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Vyhlášení výzvy MAS Vladař - Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (IROP4)

logo MAS Vladař o.p.s.

7.3.2018 MAS Vladař o.p.s.: MAS Vladař stěhuje kancelář - nově nás najdete v Podbořanech
MAS Vladař o.p.s. se rozrůstá a stávající prostory ve Valči nám přestali stačit - od března 2018 nás nově najdete na adrese Masarykovo náměstí 22 v Podbořanech (budova staré pošty).

logo MAS Vladař o.p.s.

27.2.2018 MAS Vladař o.p.s.: Příjem žádostí 1.výzvy MAS Vladař z Programu rozvoje venkova úspěšně dokončen
O půlnoci z pátku na sobotu, 23.2.2018, byl ukončen příjem žádostí o podporu projektů z Programu rozvoje venkova v rámci 1. výzvy MAS Vladař. Výzva byla určena zejména podnikatelům na území MAS Vladař, ať již zemědělským nebo nezemědělským. Celková alokace 40,5 mil. Kč ke spolufinancování projektů žadatelů nebyla i přes nečekaně velký počet žádostí zcela vyčerpána.

logo MAS Vladař o.p.s.

22.2.2018 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 1. MAS Vladař, SEZNAM přijatých žádostí
Dne 21.2.2018 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3). Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

22.2.2018 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 2. MAS Vladař
Dne 21.2.2018 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 2. výzva MAS Vladař-IROP-Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4).

logo MAS Vladař o.p.s.

22.2.2018 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 3. výzvě IROP (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)
19.3.2018 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 3. IROP do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

21.2.2018 MAS Vladař o.p.s.: Kde lze mimo MAS také konzultovat projekty OPZ
Máte námět na projekt do Operačního programu zaměstnanost? Využijte možnosti konzultovat Váš záměr, naším manažerem OPZ nebo pracovníky MPSV a dalšími.

logo MAS Vladař o.p.s.

21.2.2018 MAS Vladař o.p.s.: Jarní kolo certifikace značky POOHŘÍ regionální produkt ® se blíží
Posedmé se v březnu 2018 sejde komise, která rozhoduje o udělení certifikátů „POOHŘÍ regionální produkt ®“. Výrobci, poskytovatelé služeb či organizátoři z regionu podél řeky Ohře mají čas do 19. března, aby přihlásili své výrobky, služby nebo zážitky.

logo MAS Vladař o.p.s.

20.2.2018 MAS Vladař o.p.s.: Informace o zadávání veřejných zakázek v operačním programu IROP
Zde naleznete potřebné a užitečné informace pro zadávání veřejných zakázek v operačním programu IROP "Integrovaný regionální operační program" na období 2014-2020, kdy se těmito příručkami řídí všeobecně žadatelé v programu IROP včetně žadatelů, kteří podávají své žádosti přes výzvy MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

19.2.2018 MAS Vladař o.p.s.: Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
Podáváte žádost do výzvy PRV a chcete uplatňovat výhody pro mikro, malé a střední podniky? Nezapomeňte přiložit přílohu - Prohlášení o zařazení podniku

logo MAS Vladař o.p.s.

15.2.2018 MAS Vladař o.p.s.: PRV: Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF
Blíží se konec příjmů žádostí v PRV, připomínáme odkaz na postup pro nahrávání žádostí na portál farmáře.

logo MAS Vladař o.p.s.

13.2.2018 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 3. výzvu z IROP - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
3.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)

logo MAS Vladař o.p.s.

8.2.2018 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace: Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (verze 4)
Dne 6.2.2018 vydal ŘO PRV verzi 4 Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, touto příručkou se řídí žadatelé z Programu Rozvoje Venkova (včetně žadatelů přes výzvy MAS).

logo MAS Vladař o.p.s.

8.2.2018 MAS Vladař o.p.s.: Jak vyplnit žádost PRV aneb instruktážní list
Na základě častých dotazů bychom chtěli připomenout že součástí dokumentu žádost o podporu z PRV i instruktážní list pro vyplnění žádosti. Více v článku...

logo MAS Vladař o.p.s.

1.2.2018 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlášení Programu obnovy venkova 2018 Karlovarského kraje
Rada Karlovarského kraje dne 22. 1. 2018, usnesením č. RK 72/01/18, schválila vyhlášení dotačního programu „Program obnovy venkova“ pro rok 2018. V letošním roce došlo k rozšíření okruhu možných žadatelů v rámci podprogramů 1 – 3, určených obcím. Žádat o dotaci mohou obce do 3000 obyvatel (do roku 2017 mohly žádat obce do 2000 obyvatel). Dále došlo ke zvýšení maximální výše dotace, v rámci těchto podprogramů, na 300 tis. Kč.