Zprávy z MAS Vladař o.p.s.

Zprávy a aktuality z MAS Vladař o.p.s.

Karta datailů MAS Vladař o.p.s.Web: www.vladar.cz

Zprávy z MASek

logo MAS Vladař o.p.s.

20.1.2021 MAS Vladař o.p.s.: Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021 - 2027
Aktuálně připravujeme integrovanou strategii území MAS Vladař pro programové období 2021 - 2027. Pro kvalitní strategii, která odpovídá potřebám území, potřebujeme informace přímo od Vás. Chceme znát Váš názor na region, ve kterém žijete nebo působíte. Co je v něm skvělé a co se naopak nedaří? Jaké má potřeby? Jaké oblasti je podle Vás potřeba nejvíce rozvíjet? Jaké jsou priority regionu? Jaké plány máte Vy? Váš názor je důležitý!

logo MAS Vladař o.p.s.

6.1.2021 MAS Vladař o.p.s.: Harmonogram výzev IROP 2021
Dne 15. 12. 2020 byl sestaven nový Harmonogram výzev operačního programu IROP na rok 2021.

logo MAS Vladař o.p.s.

18.12.2020 MAS Vladař o.p.s.: Prezentace a podklady pro jednání Valné hromady MAS Vladař prosinec 2020
Dnes proběhla první videokonference Valné hromady MAS Vladař, hlasování probíhá korespondenčně přes emailové adresy partnerů MAS Vladař. V příloze článku najdete prezentace z jednání.

logo MAS Vladař o.p.s.

14.12.2020 MAS Vladař o.p.s.: IROP 2021 - 2027 a MAS Vladař o.p.s.
Podpora komunitně vedeného místního rozvoje/CLLD bude pokračovat v IROP i v následujících letech.

logo MAS Vladař o.p.s.

10.12.2020 MAS Vladař o.p.s.: MODIFIKACE 7. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II.
Oznamujeme, že dne 9. prosince 2020 byla schválena modifikace 7. výzvy MAS Vladař-OPZ- Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař II. v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

logo MAS Vladař o.p.s.

9.12.2020 MAS Vladař o.p.s.: Opravné hodnocení přijatých žádostí 4. výzvy PRV1 a PRV3
Opravného hodnocení přijatých žádostí o podporu z operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 4. výzvy MAS Vladař o.p.s.

logo MAS Vladař o.p.s.

28.11.2020 MAS Vladař o.p.s.: Listopadový newsletter OP VVV 2020
Dobrý den, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám bezplatně poskytujeme, zasílám listopadový newsletter

logo MAS Vladař o.p.s.

27.11.2020 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR PROJEKTŮ 15. výzva IROP 2 a další postup ze strany MAS Vladař
Dne 18. 11. 2020 se konalo jednání s členy RK MAS, kde proběhl závěrečný administrativní krok hodnocení za MAS Vladař a to Výběr projektů.

logo MAS Vladař o.p.s.

27.11.2020 MAS Vladař o.p.s.: Informace pro obce o změnách v rámci OPŽP v novém programovém období
Celková alokace programu bude pravděpodobně 61 mld. Kč, z toho je 10,6 mld. Kč (17 %) z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 50,4 mld. Kč (83 %) z Fondu soudržnosti.

logo MAS Vladař o.p.s.

24.11.2020 MAS Vladař o.p.s.: Na opravu drobných kulturních prvků venkova dá v roce 2021 Ministerstvo zemědělství 30 milionů korun
Tisková zpráva – Celkem 30 milionů korun poskytne v roce 2021 Ministerstvo zemědělství (MZe) obcím, vlastníkům a spolkům v programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Peníze jsou určené například na opravu křížových cest, zvoniček, božích muk, kapliček, soch a hřbitovů.

logo MAS Vladař o.p.s.

18.11.2020 MAS Vladař o.p.s.: POZVÁNKA na plenární zasedání MAS Vladař o.p.s. prosinec 2020
Termín konání: 18. prosince 2020 (pátek) Místo konání: MěÚ Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany – zasedací místnost Čas zahájení, ukončení: 9:00 – 9:30 hod

logo MAS Vladař o.p.s.

18.11.2020 MAS Vladař o.p.s.: POZVÁNKA na Valnou hromadu MAS Vladař prosinec 2020
Termín konání: 18. prosince 2020 (pátek) Místo konání: MěÚ Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany – zasedací místnost Čas zahájení, ukončení: 9:30 – 10:30 hod

logo MAS Vladař o.p.s.

4.11.2020 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR PROJEKTŮ 14. výzva IROP 4 a další postup ze strany MAS Vladař
Dne 26. 10. 2020 se konalo jednání s členy RK MAS, kde proběhl závěrečný administrativní krok hodnocení za MAS Vladař a to Výběr projektů.

logo MAS Vladař o.p.s.

30.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 15. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 20. 10. 2020 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu projektů doporučených k financování, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci věcného hodnocení v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 15. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)

logo MAS Vladař o.p.s.

22.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: Omezení provozu kanceláře MAS Vladař pro veřejnost - Nouzový stav ČR
Omezení provozu naší kanceláře v Podbořanech bude platit zatím pouze do 3. 11. 2020. A to po dobu trvání nouzového stavu České republiky.

logo MAS Vladař o.p.s.

22.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: 2. mimořádný říjnový newsletter OP VVV 2020
Dobrý den, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám bezplatně poskytujeme, zasílám 2. mimořádný říjnový newsletter

logo MAS Vladař o.p.s.

20.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: Mimořádný říjnový newsletter OP VVV 2020
Dobrý den, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám bezplatně poskytujeme, zasílám mimořádný říjnový newsletter

logo MAS Vladař o.p.s.

19.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: Dotační program MMR - Podpora rozvoje regionů 2021
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 12. října 2020 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

logo MAS Vladař o.p.s.

16.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2020, informace pro území MAS Vladař
Dne 28. 8. 2020 proběhlo jednání Správní rady a Rozhodovací komise MAS, kde byly schváleny potřebné změny v Harmonogramu výzev operačního programu IROP na rok 2020.

logo MAS Vladař o.p.s.

7.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 14. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 29. 9. 2020 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu projektů doporučených k financování, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci věcného hodnocení v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.

logo MAS Vladař o.p.s.

6.10.2020 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 15. výzva IROP MAS Vladař
Dne 6. 10. 2020 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 15. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu techniky pro IZS celého území MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

29.9.2020 MAS Vladař o.p.s.: MODIFIKACE 5. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.
Oznamujeme, že dne 29. září 2020 byla schválena modifikace 5. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I. v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

logo MAS Vladař o.p.s.

21.9.2020 MAS Vladař o.p.s.: MAS Vladař: zářijový newsletter OP VVV 2020
Dobrý den, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám bezplatně poskytujeme, zasílám zářijový newsletter :-)

logo MAS Vladař o.p.s.

16.9.2020 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace čerpání alokace na opatření IROP 1 - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
S vazbou na probíhající kontrolu přijatých žádostí o podporu u 13. výzvy IROP 1 ze strany ŘO IROP - závěrečné ověření způsobilosti, došlo ke změně čerpání schválené alokace dané výzvy.

logo MAS Vladař o.p.s.

15.9.2020 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Seznamu přijatých žádostí o podporu 14. výzva IROP 4
ZMĚNA ČERPÁNÍ ALOKACE - vazba na provedenou kontrolu formálního hodnocení a přijatelnost projektů "FNaP" 14. výzva IROP 4

logo MAS Vladař o.p.s.

14.9.2020 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 14. výzva IROP MAS Vladař
Dne 14. 09. 2020 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 14. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu sociálních podniků celého území MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

3.9.2020 MAS Vladař o.p.s.: Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. a výsledek hospodaření za rok 2019
Správní rada MAS Vladař o.p.s. na svém jednání 28.8.2020 odsouhlasila znění výroční zprávy, výsledek hospodaření a seznámila se s auditem účetní závěrky za rok 2019. MAS Vladař o.p.s hospodařila v roce 2019 se ziskem 200.000 Kč, které jsou použity na hrazení ztrát z minulých let. Externí audit účetní závěrky je bez zjištění nedostatků.

logo MAS Vladař o.p.s.

2.9.2020 MAS Vladař o.p.s.: Certifikace originální zážitků a výrobků Dolní poohří se vrací
Po vynucené pauze se Destinační agentura Dolní Poohří vrací k certifikování jedinečných služeb, zážitků a výrobků z regionu značkou „Poohří regionální produkt®“. Další kolo přijímání žádostí o certifikáty začalo první zářijový den a komise zasedne v průběhu listopadu.

logo MAS Vladař o.p.s.

31.8.2020 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 15. MAS Vladař
Dne 31.08.2020 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 15.výzva MAS Vladař – IROP 2 (technika IZS)

logo MAS Vladař o.p.s.

28.8.2020 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 10. výzva MAS Vladař IROP 5
Dne 23.3. a 25.3. 2020 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování a seznam náhradních projektů.

logo MAS Vladař o.p.s.

25.8.2020 MAS Vladař o.p.s.: Modifikace 10. výzvy (ZŠ) MAS Vladař - IROP 5 - 2. navýšení alokace
INFORMACE pro žadatele 10. výzvy - IROP 5 MAS Vladař, kdy se jedná o modifikaci výzvy s vazbou na druhé navýšení alokace výzvy

logo MAS Vladař o.p.s.

11.8.2020 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN PŘÍJEM žádostí - výzva č. 14. MAS Vladař
Dne 10.08.2020 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 14.výzva MAS Vladař – IROP 4 (SOCIÁLNÍ podnikání)

logo MAS Vladař o.p.s.

4.8.2020 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 15. výzvě IROP 2 (Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof ) - II.
18. 8. 2020 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář II. pro žadatele 15. výzvy IROP 2 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

4.8.2020 MAS Vladař o.p.s.: SEMINÁŘ II. ZRUŠEN - Školení žadatelů k 15. výzvě IROP 2 (Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof ) - II.
18. 8. 2020 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář II. pro žadatele 15. výzvy IROP 2 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

3.8.2020 MAS Vladař o.p.s.: Informace pro žadatele - 15. výzva IROP 2
Aktualizace dokumentu - Osnova studie proveditelnosti - Technika IZS, verze MAS Vladař !!!

logo MAS Vladař o.p.s.

24.7.2020 MAS Vladař o.p.s.: COVID – Ubytování má zelenou. Stát přispěje ubytovacím zařízením za pozastavení provozu
Vláda schválila další z programů MMR, které pomáhají našim občanům a podnikatelům v boji proti dopadům koronavirové pandemie. Program COVID – Ubytování je zaměřen na naše ubytovací zařízení. Stát jim přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Výzva by měla být vyhlášena v srpnu.

logo MAS Vladař o.p.s.

2.7.2020 MAS Vladař o.p.s.: Ze semináře pro žadatele ke 14. výzvě MAS Vladař IROP
Dne 29. 06. 2020 se konal v kanceláři MAS Vladař, v Podbořanech, seminář pro žadatele ke: 14. výzvě IROP 4 / Sociální podnikání

logo MAS Vladař o.p.s.

25.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 15. výzvě IROP 2 (Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof )
8. 7. 2020 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 15. výzvy IROP 2 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

25.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: SEMINÁŘ ZRUŠEN - Školení žadatelů k 15. výzvě IROP 2 (Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof )
8. 7. 2020 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 15. výzvy IROP 2 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

24.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: DNE 19. 6. 2020 PROBĚHL SEMINÁŘ PRO VYBRANÉ ŽADATELE
Minulý týden již proběhl semináře pro vybrané žadatele v rámci vyhlášené 4. výzvy MAS Vladař v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

logo MAS Vladař o.p.s.

17.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 13. výzva MAS Vladař IROP 1
Dne 3. 6. 2020 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

17.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE
MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce podpory z 4. výzvy PRV MAS Vladař k podání informací o dalším postupu, realizaci velkého a malého marketingového průzkumů v rámci podaných žádostí.

logo MAS Vladař o.p.s.

16.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 15. výzvu z IROP - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)
15. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)

logo MAS Vladař o.p.s.

15.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: Prezentace k možnosti získávání finančních prostředků na následky dopadů koronavirové krize v zemědělství
Podnikáte v zemědělství a zaznamenali dopady koronavirových opatření na svůj podnik? MZE připravilo prezentaci s přehledem možností, které Vám mohou pomoci se s těmito dopady lépe vyrovnat.

logo MAS Vladař o.p.s.

11.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: Školení žadatelů k 14. výzvě IROP 4 (Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání)
29. 6. 2020 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 14. výzvy IROP 4 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

logo MAS Vladař o.p.s.

3.6.2020 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlašujeme 14. výzvu z IROP - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (IROP4)
14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.

logo MAS Vladař o.p.s.

22.5.2020 MAS Vladař o.p.s.: COVID 3
Dne 18. 5. 2020 byl schválen program COVID III na podporu živnostníků a firem do 500 zaměstnanců. Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

logo MAS Vladař o.p.s.

20.5.2020 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR PROJEKTŮ 10. výzva IROP 5 - aktuální informace
Dne 25. 3. 2020 proběhla "online konference" s členy RK MAS, kde proběhl závěrečný administrativní krok hodnocení za MAS Vladař a to Výběr projektů. V řešení je stále žádost o změnu SCLLD MAS Vladař !!!

logo MAS Vladař o.p.s.

19.5.2020 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2020
Dne 19. 5. 2020 proběhla důvodná a potřebná aktualizace Harmonogramu výzev operačního programu IROP na rok 2020.

logo MAS Vladař o.p.s.

18.5.2020 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 13. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 7. 5. 2020 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu projektů doporučených k financování, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci věcného hodnocení v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 13. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)

logo MAS Vladař o.p.s.

15.5.2020 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 16. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude ve 2. čtvrtletí 2020 vyhlašovat 16. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 1.807.559,80 Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

15.5.2020 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 15. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP
MAS Vladař bude ve 2. čtvrtletí 2020 vyhlašovat 15. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 1.807.559,80 Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

14.5.2020 MAS Vladař o.p.s.: Avízo výzvy 15. IROP 4 - aktuální INFORMACE nejen pro žadatele
Avízo výzvy 15. IROP 4 - Sociální podnikání. Termín vyhlášení a otevření výzvy pro podání žádosti o podporu se pomalu blíží.

logo MAS Vladař o.p.s.

14.5.2020 MAS Vladař o.p.s.: Avízo 14. výzvy IROP 4 - aktuální INFORMACE nejen pro žadatele
Avízo výzvy 14. IROP 4 - Sociální podnikání. Termín vyhlášení a otevření výzvy pro podání žádosti o podporu se pomalu blíží.

logo MAS Vladař o.p.s.

7.5.2020 MAS Vladař o.p.s.: Zrušení dotačního programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2020
Dotační program Podpora komunitního života na venkově v roce 2020 podporuje spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území místních akčních skupin Ústeckého kraje formou jednorázové neinvestiční dotace.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.5.2020 MAS Vladař o.p.s.: Seznam vybraných projektů 4. Výzvy PRV
Seznam projektů podaných v 4. Výzvě PRV MAS Vladař, které splnily náležitosti přijatelnosti a následně byly schváleny Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.5.2020 MAS Vladař o.p.s.: Seznam nevybraných projektů 4. Výzvy PRV
Seznam projektů podaných v 4. Výzvě PRV MAS Vladař, které splnily náležitosti přijatelnosti a následně nebyly schváleny Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování z důvodu vyčerpání alokace v dané Fichi.

logo MAS Vladař o.p.s.

5.5.2020 MAS Vladař o.p.s.: Seznam nevybraných projektů 4. Výzvy PRV - Ukončená administrace
Seznam projektů podaných v 4. Výzvě PRV MAS Vladař, které nesplnily náležitosti přijatelnosti.

logo MAS Vladař o.p.s.

29.4.2020 MAS Vladař o.p.s.: Hodnocení výběrové komise projektů ve 4. výzvě PRV
Seznam projektů podaných ve 4. Výzvě PRV MAS Vladař, které splnily náležitosti přijatelnosti a následně byly hodnoceni výběrovou komisí.

logo MAS Vladař o.p.s.

29.4.2020 MAS Vladař o.p.s.: Informace pro podnikatele v době mimořádných opatření
Situace na trhu se ze dne na den změnila a téměř všichni podnikatelé hledají cesty, jak se s novou situací vypořádat. V tomto článku jsme pro Vás shrnuli aktuální informace o možnostech podpory pro podnikatele v době mimořádných opatření.

logo MAS Vladař o.p.s.

28.4.2020 MAS Vladař o.p.s.: Monitoring podnikatelského projektu podpořeného z Programu rozvoje venkova - Monitorovací list za rok 2019
Na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny monitorovací listy za rok 2019 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2019 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31. 07. 2020.

logo MAS Vladař o.p.s.

20.4.2020 MAS Vladař o.p.s.: Jsme v tom s vámi - poradenství zdarma - KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE
Nabízíme Vám další formu pomoci v době koronavirové krize. Ve spolupráci s našimi členským firmami byl vytvořen expertní tým, který poskytuje poradenství ZDARMA.

logo MAS Vladař o.p.s.

20.4.2020 MAS Vladař o.p.s.: Pro poskytovatele terénních služeb - GRANTOVÝ PROGRAM ŠKODA AUTO Program MOBILITA
Současná epidemie virové nemoci COVID-19 způsobená koronavirem SARS-CoV-2 ukazuje, jak zranitelný je systém zdravotní a sociální péče a jak velký význam má poskytování mobilních služeb. Proto se ŠKODA AUTO a.s. rozhodla věnovat 100 osobních vozidel ŠKODA Octavia organizacím, které zajišťují potřebné služby, a to zejména terénním způsobem.

logo MAS Vladař o.p.s.

17.4.2020 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 13. výzva IROP MAS Vladař
Dne 17. 04. 2020 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 13. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podpoření infrastruktury základních škol celého území MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

17.4.2020 MAS Vladař o.p.s.: UKONČEN proces hodnocení ZOZ u výzev IROP, projekty jsou ve fyzické realizaci II.
6. výzva MAS Vladař IROP 4 7. výzva MAS Vladař IROP 2 8. výzva MAS Vladař IROP 6 11. Výzva MAS Vladař IROP 5

logo MAS Vladař o.p.s.

15.4.2020 MAS Vladař o.p.s.: Ústecký kraj podpoří regionální OSVČ
Ústecký kraj schválil 9. dubna „DOTAČNÍ PROGRAM na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ“.

logo MAS Vladař o.p.s.

15.4.2020 MAS Vladař o.p.s.: Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20 k mimořádným opatřením zavedeným z důvodu výskytu COVID-19
Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vydal dnes Závazné stanovisko č. 20.

logo MAS Vladař o.p.s.

1.4.2020 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR PROJEKTŮ 10. výzva IROP 5 a další postup ze strany MAS Vladař
Dne 25. 3. 2020 proběhla "online konference" s členy RK MAS, kde proběhl závěrečný administrativní krok hodnocení za MAS Vladař a to Výběr projektů.

logo MAS Vladař o.p.s.

31.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Seznamu přijatých žádostí o podporu 13. výzva IROP 1
ZMĚNA ČERPÁNÍ ALOKACE - s vazbou na provedenou kontrolu formálního hodnocení a přijatelnost projektů "FNaP" 13. výzvy IROP 1

logo MAS Vladař o.p.s.

31.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: Informace pro OSVČ v souvislosti s koronavirem
25. března byl schválen zákon, který odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti všem živnostníkům. OSVČ tak od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. Zákon by měl být účinný už od března.

logo MAS Vladař o.p.s.

30.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: Antivirus - program ochrany zaměstnanosti
Ve čtvrtek 19. 3. 2020 vláda schválila návrh program ochrany zaměstnanosti Antivirus. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset propouštět zaměstnance.

logo MAS Vladař o.p.s.

26.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: Na zvýšení soběstačnosti dostanou zemědělci a potravináři navíc 4,3 miliardy korun, rozhodla vláda
Celkem až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové rezervy státu dostanou na pomoc se zvládnutím současné krize čeští zemědělci a producenti potravin. Rozhodla o tom dnes vláda. Peníze, které budou moci primárně čerpat malé a střední podniky, mají především zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech. Menší část prostředků půjde také na boj proti kůrovci.

logo MAS Vladař o.p.s.

26.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: III. Výzva MZe k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II
Žádosti o podporu v rámci programu 129 300 jsou přijímány od 1. dubna 2020 do 30.října 2020 nebo do vyčerpání alokace do 15 hodin posledního dne lhůty. Celková alokace III. Výzvy je 1000 mil. Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

19.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: Bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem
Pokud jste živnostníkem, malým nebo středním podnikatelem a dostali jste se do potíží v souvislosti s výskytem koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, máte možnost od nás získat bezúročný úvěr k úhradě provozních nákladů, a to v rozmezí 500 tis. Kč až 15 mil. Kč. Z úvěru lze uhradit náklady, které musíte platit, a aktuálně vám chybí prostředky, protože došlo k poklesu vašich příjmů.

logo MAS Vladař o.p.s.

18.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: NOUZOVÝ STAV ČR a jak bude MAS Vladař pokračovat ve své činnosti
Nouzový stav ČR a fungování MAS Vladař s vazbou na omezení osobního kontaktu a postupného zavedení práce z domova tzv. "HOME OFFICE" a to postupně ve 12. týdnu 2020

logo MAS Vladař o.p.s.

12.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 10. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 2. 3. 2020 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu přijatých žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci věcného hodnocení v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 10. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

logo MAS Vladař o.p.s.

27.2.2020 MAS Vladař o.p.s.: Seznam přijatých žádostí 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Podnikatelé na území MAS Vladař mohli žádat o podporu investic na rozvoj firem skrze 4. výzvu MAS Vladař z Programu rozvoje venkova od 3.2.2020 do 24.2.2020 až o 22,697.000,- Kč. Součástí výzvy byl také příjem žádostí o podporu neproduktivních investic v lesích. MAS Vladař obdržela celkem 67 žádostí o podporu s požadovanou dotací 25.970.318 Kč.

logo MAS Vladař o.p.s.

20.2.2020 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Seznamu přijatých žádostí o podporu 10. výzva IROP 5
NAVÝŠENÍ ALOKACE - dne 7. 2. 2020 byla zaslána žádost o modifikaci 10. výzvy / IROP 5, dne 11. 2. 2020 byla modifikace výzvy schválena v systému MS2014+

logo MAS Vladař o.p.s.

20.2.2020 MAS Vladař o.p.s.: Únorový newsletter OP VVV 2020
Dotace pro školy v obcích do 3 tis. obyvatel, dotaz měsíce k šablonám (leden), jak je to s kvalifikací v Šablonách?

logo MAS Vladař o.p.s.

18.2.2020 MAS Vladař o.p.s.: Ukončen proces hodnocení FNaP 10. výzva IROP Mas Vladař
Dne 12. 02. 2020 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 10. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podpoření infrastruktury základních škol celého území MAS Vladař.

logo MAS Vladař o.p.s.

12.2.2020 MAS Vladař o.p.s.: SCHVÁLENÁ modifikace 10. výzvy MAS Vladař - IROP 5
INFORMACE pro žadatele 10. výzvy - IROP 5 MAS Vladař - navýšení alokace 10. výzvy

logo MAS Vladař o.p.s.

7.2.2020 MAS Vladař o.p.s.: Modifikace 10. výzvy (ZŠ) MAS Vladař - IROP 5
INFORMACE pro žadatele 10. výzvy - IROP 5 MAS Vladař, kdy se jedná o modifikaci výzvy s vazbou na navýšení alokace výzvy

logo MAS Vladař o.p.s.

20.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Vyhlášena 4. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Podniky a podnikatelé na území MAS Vladař mohou podávat od 3.2.2020 žádosti o podporu investic do svých podniků. MAS Vladař může podpořit projekty 22,697.000,- Kč, dotace může být 45% pro nezemědělce, 50% pro zemědělské podnikatele a 100% na opatření zvyšující společenskou funkci lesů. Žádosti o podporu je možné podávat až do 24.2.2020.

logo MAS Vladař o.p.s.

17.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Pozvánka na školení pro žadatele v rámci vyhlášení 4. výzvy PRV MAS Vladař
MAS Vladař připravuje v úterý 28. 1. (Podbořany) a ve čtvrtek 30. 1. 2020 (Žlutice) pro zájemce o podporu investic do podnikání na venkově semináře k právě vyhlášené výzvě. Podnikáte na venkově, na území MAS Vladař? Jste srdečně zváni!

logo MAS Vladař o.p.s.

14.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR projektů doporučených k financování - 11. výzva MAS Vladař IROP 5
Dne 19. 12. 2019 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

logo MAS Vladař o.p.s.

8.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Podpora obnovy a rozvoje venkova - probíhající výzvy rok 2020
Podpora rozvoje regionů, podprogramů: "Podpora obnovy a rozvoje venkova" a "Podpora obcí s počtem obyvatelů od 3 001 do 10 000"

logo MAS Vladař o.p.s.

6.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Administrace dotačních programů zemědělských národních dotací v roce 2020
Počínaje rokem 2020 přechází administrace dotačních programů dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací plně do kompetence Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“).

logo MAS Vladař o.p.s.

3.1.2020 MAS Vladař o.p.s.: Harmonogram výzev IROP 2020
Dne 19. 12. 2019 byl na jednání Rozhodovací komise MAS schválen nový Harmonogram výzev operačního programu IROP na rok 2020.

logo MAS Vladař o.p.s.

16.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 11. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů
Dne 2. 12. 2019 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu přijatých žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci věcného hodnocení v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 11. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)

logo MAS Vladař o.p.s.

13.12.2019 MAS Vladař o.p.s.: VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2019 PK
V úterý 3. prosince proběhlo v prostorách kanceláře MAS Vladař jednání Rozhodovací komise, která zde vybrala projekty doporučené k financování ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2019 PK.