Zprávy z Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Zprávy a aktuality z Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Karta datailů Přemyslovské střední Čechy o.p.s.Web: www.premyslovci.cz

Zprávy z MASek

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

3.7.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Projekty podané do výzev IROP jdou na věcné hodnocení
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti všech osmi žádostí podaných do výzev IROP/CLLD č. 10, 11 a 13 byla dokončena a všech osm žádostí postupuje k věcnému hodnocení. Hodnotící komise se sejde od 8 hodin ráno ve čtvrtek 11. července 2019. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

24.6.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Libovice středočeskou Vesnicí roku 2019
Obce z Kladenska a Slánska, tedy z území Přemyslovských středních Čech, získaly většinu hlavních cen středočeského kola Vesnice roku 2019. Středočeskou Vesnicí roku 2019 (zlatá stuha) se staly Libovice, modrou stuhu za společenský život si odnesly Řisuty a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjekty převzaly Žižice. Další dvě stuhy putovaly do Jinočan (bílá stuha za práci s mládeží) a do Kněžič (zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí). Obci Řisuty přisoudila desetičlenná porota navíc ocenění za hudební vystoupení skupiny Nápad. Naprázdno nevyšla ani obec Knovíz (ocenění za charitativní akce v obci) a město Smečno (ocenění za přístup obce k seniorům a podporu sociálních služeb).Celostátní Vesnice roku 2019 bude vyhlášena 14. září v Luhačovicích. Držíme Libovickým palce! Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

17.6.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: 20. 6. 2019 kancelář uzavřena
Ve čtvrtek 20. 6. 2019 bude kancelář Přemyslovských středních Čech o.p.s. z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

10.6.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Do výzev IROP bylo podáno osm žádostí
Jen osm žádostí se do poledne 10. 6. sešlo ke čtyřem vyhlášeným výzvám IROP: tři byly podány do výzvy 10 (Bezpečná doprava III), dvě do výzvy 11 (Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III) a tři do výzvy 13 (Územní plánování I). Alokace ve výzvách ve všech případech stačila, i když ve výzvě č. 10 velmi těsně. Následovat bude kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (žadatelé mají dvě možnosti oprav nejvýše do 5 dnů) a poté věcné hodnocení projektů. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

10.5.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Otevřeny čtyři nové výzvy IROP
Dnes, 10. května, byl zahájen příjem žádostí do čtyř otevřených výzev CLLD/IROP: Výzva č. 10 – bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezkyVýzva č. 11 – základní, mateřské školy a neformální vzděláváníVýzva č. 12 – podpora IZS (jen v ORP Černošice a Kladno)Výzva č. 13 – územní a regulační plány a územní studie Ukončení příjmu žádostí nastane 10. června 2019 ve 12.00.Veškeré podklady pro výzvy najdete zde. Semináře k výzvám se uskuteční v úterý 21. května a v úterý 28. května, vždy od 13 hodin v naší kanceláři. Možné a vhodné jsou samozřejmě individuální konzultace.Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

8.4.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Středočeský kraj spolufinancuje projekty na základní školy, vodovody a kanalizace
Středočeský kraj vyhlásil od 1. dubna příjem žádostí na dotace ze Středočeského intervenčního fondu. Středočeská dotace slouží jako spolufinancování projektů, které byly podpořeny z: MMR, Podpora obcí do 3000 obyvatel, sportovní infrastruktura MMR, Podpora obcí do 3000 obyvatel, školní budovy MMR, Podpora obcí od 3 do 10 tisíc obyvatel, sportovní infrastruktura MF, podprogram 298213, na základní školy v okolí velkých měst MŠMT, program 133330, na ZŠ zřízené obcemi a DSO MZe, program 129302 a 129303, vodovody a kanalizace OPŽP, prioritní osa 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní MŽP, Výzva č. 8/2018, zlepšení čištění povrchových vod Žádosti je možné podávat do 31. července 2019 (spolufinancování dotací MMR), resp. do 3. května 2019 (spolufinancování ostatních dotací). Podrobné informace naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

29.3.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na jednání pléna společnosti 16. 4. 2019
Vážení členové pléna místního partnerství a pléna společnosti, zveme vás na jednání pléna místního partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy a pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s., které se uskuteční dne 16. dubna 2019 od 17 hod ve Velvarech. Pozvánku s programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

27.3.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Grant Malý přemyslovský měšec 2019 - Seznam vybraných žádostí
Dne 26. března 2019 odsouhlasila Správní rada výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2019. Celková přidělená částka činní 127 770 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2019 naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

11.3.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Malý přemyslovský měšec se uzavřel
Do poledne 8. března 2019 jsme přijali celkem 46 žádostí o podporu z Malého přemyslovského měšce. Komise k hodnocení žádostí se sejde v naší kanceláři ráno 26. března a záhy poté schválí správní rada o.p.s. výsledky. Zveřejníme je vzápětí na našem webu www.premyslovci.cz. Štěpánka Fišerová

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

1.3.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Dvě dotace z Ministerstva financí ČR
MF ČR vyhlásilo dvě dotace, v nichž mohou žádat obce do 3000 obyvatel. První z dotací je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obce, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku obce (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti). Dotace je ve výši od 500 tisíc do 10 milionů Kč, minimální spoluúčast 10%. Podání žádostí do 27.3.2019. Druhá dotace je určena k odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť. Zde mohou žádat i DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000. Dotace je ve výši od 200 tisíc do 20 milionů korun, minimální spoluúčast 10%. Podání žádostí do 15.3.2019. U obou dotačních titulů je povinnost vyčerpat dotaci do konce roku 2019. Samotná akce může být dokončena do dvou let od vydání pravomocného stavebního povolení. Podrobnosti najdete zde zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

27.2.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Seminář Veřejná zeleň v obcích
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Veřejná zeleň a její ošetřování v obcích", který se uskuteční 19. 3. 2019 ve Velkých Přílepech. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.Účast na semináři s počtem osob potvrďte prosím nejpozději do 14. 3. 2019 na email info@premyslovci.cz  

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

26.2.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Otevírá se poslední výzva OPZ
Od 28. února až do 1. dubna 2019 (do 12.00 hodin) mohou žadatelé podávat žádosti do výzvy OP Zaměstnanost Prorodinná opatření IV. Do výzvy je vložen celý zbytek alokace cca 460 tisíc korun, uspěje proto nejvýše jediný projekt. Seminář k výzvě se koná v úterý 12. března od 13 hodin v naší kanceláři, Slaný, Wilsonova 599. Pozvánku naleznete zde. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

12.2.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Dotace na drobné památky
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo opět dotační titul 129 662, který je určen na opravy drobných památek (kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, křížů, exteriérových soch, hřbitovů a hřbitovních zdí). Oprávněnými žadateli jsou obce do 2000 obyvatel, případně obce, které mají 2001-5000 obyvatel, pokud se objekt nachází v místní části s nejvýše 500 obyvateli. Dále mohou v těchto obcích žádat např. spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob i vlastníci objektu. Dotace se vyplňuje elektronicky prostřednictvím portálu RISPF, vytištěné žádosti se pak doručují na příslušné pracoviště SZIF. Elektronicky je nutno žádost podat do 22. února 2019. Odkaz na pravidla naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

25.1.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Workshopy k střednědobé evaluaci
Workshopy uspořádané (nejen) pro středočeské MAS se uskuteční v pondělí 28. ledna a ve středu 30. ledna 2019 od 9 do 13 hodin v naší kanceláři, Wilsonova 599, Slaný. Workshopy povede Jaroslav Huk, Národní sítí MAS ČR pověřený činností mentora mid-term evaluace pro Středočeský kraj.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

22.1.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Vyhlášení grantu Malý přemyslovský měšec 2019
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. otevírá Malý přemyslovský měšec 2019.Příjem žádostí bude probíhat od 11. 2. 2019 do 8. 3. 2019 do 12 hod. Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce. Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.). Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu. Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2019 a příslušné formuláře naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

16.1.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na konzultační den ve Slaném 14.2.2019
Dovolujeme si vás pozvat na konzultační den ve Slaném, na kterém se místním podnikatelům otevírá možnost prodiskutovat konkrétní otázky spojené s podnikáním a zjistit, jaké možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné, se jim nabízí. Spolu s CzechInvestem představí své služby Agentura pro podnikání a inovace zabývající se dotacemi ze strukturálních fondů EU, Agentura pro podporu exportu CzechTrade a Místní akční skupina Přemyslovské Střední Čechy. Pozvánku s termínem a podrobnými informacemi naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

2.1.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na semináře k výzvě PRV 3/2019
Dovolujeme si vás pozvat na semináře k výzvě PRV 3/2019, pozvánky s podrobným programem naleznete zde.Účast na semináři prosím zašlete na email: info@premyslovci.cz

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

2.1.2019 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Vyhlašujeme třetí výzvu PRV
Od 7. ledna do 14. února mohou žadatelé podávat žádosti do třetí výzvy PRV. Vypsány jsou fiche 2 (Investice do zemědělských podniků), fiche 3 (Podpora zpracovatelů) a fiche 4 (Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu). Semináře pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 17. ledna a ve čtvrtek 24. ledna, vždy od 13 hodin v naší kanceláři.Podrobnosti k výzvě a fichím jsou zde: zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

19.12.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: PF 2019
Všem svým partnerům a přátelům přejeme o Vánocích radost, pohodu, štěstí a úsměv do dalšího roku, pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů. Jarka, Jarda, Štěpánka a Jitka

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

13.12.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Vybrané projekty z IROP a OPZ jdou dál
Správní rada místního partnerství potvrdila 12.12.2018 výběr projektů IROP a manažer OP odeslal všech 14 úspěšných projektů na Centrum regionálního rozvoje k závěrečnému ověření způsobilosti. SRMP schválila také výběr projektů OPZ. Vybrané jsou zatím jen tři – dva nejvýše hodnocené projekty z výzvy 1 a jediný projekt z výzvy 4. Pět dalších projektů, které ve výzvě 1 prošly úspěšně věcným hodnocením, je zařazeno zatím jako náhradní projekty, než se ve spolupráci s MPSV podaří změnit strategii, přidat do programového rámce OPZ další peníze a modifikovat výzvu. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

11.12.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Šance pro obce na územní plány
MMR vyhlásilo národní dotaci na podporu územně plánovací činnosti. Žádat mohou obce, které nemají územní plán vůbec, anebo jejich územní plán byl schválen před rokem 2007 a nebyl podpořen z PRV nebo IROP. Zvýhodněny jsou obce do 1000 obyvatel a obce s rizikem povodní. Dotace je až 80 %, maximálně 400 000 Kč na jeden územní plán. Termín pro podání žádostí je do 31.1.2019. Podrobnosti najdete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

4.12.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Všech osm projektů podaných do OPZ uspělo
Hodnotící komise se 29. listopadu vypořádala s věcným hodnocením osmi žádostí podaných do výzev 1/2018 a 4/2018 OPZ a v souladu s posudky expertů všechny doporučila k podoře. Asi sedmimilionový převis ve výzvě 1/2018 bude řešit manažer operačního programu s řídícím orgánem. Peníze navíc MPSV má, a tak by se po změně strategie mohlo dostat na všechny žádosti. Výsledek věcného hodnocení najdete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

27.11.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: MMR vyhlásilo národní dotace pro obce
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 21. listopadu 2018 národní dotace pro obce a města. Pro obce do 3000 obyvatel je alokace 910 mil. Kč, pro města od 3 do 10 tisíc obyvatel 350 mil. Kč a pro města větší 190 mil. korun. Podpora je určena na místní komunikace a sportoviště, pro malé obce i na řadu dalších věcí (drobné památky, hřbitovy, veřejné budovy aj.).Výše podpory je  do 60 %, žádosti se podávají ve formuláři ISPROFIN do 28. 2. 2019.Podrobnosti najdete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

23.11.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Čtrnáct projektů ze žádostí IROP jde dál
Hodnotící komise provedla ve čtvrtek 22. listopadu věcné hodnocení patnácti žádostí, podaných do výzev CLLD/IROP a všechny kromě jedné žádosti podané do výzvy č. 5 propustila dál, většinou bez výhrad, tři „s výhradou“ (to znamená, že v žádosti nebylo stavební povolení, pokud je k projektu potřeba). Nyní běží povinná 15denní lhůta, v níž se mohou žadatelé proti výsledku věcného hodnocení odvolat,  a pak se sejde správní rada místního partnerství, aby výsledky věcného hodnocení potvrdila. Teprve pak budou vybrané projekty odeslány k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

9.11.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Plénum společnosti a plénum MP volily orgány
V klubovně SHD Velvary se 8. 11. 2018 téměř po roce sešlo plénum o.p.s. a plénum místního partnerství a provedlo několik změn v dozorčí a správní radě a hodnotící komisi. Do složení některých orgánů zasáhly nedávné komunální volby, do jiných pracovní důvody. Aktuální složení orgánů společnosti najdete zde a orgánů MP zde.Členové pléna vyslechli také informace o činnosti společnosti a MP v uplynulém roce a došlo i na praktické dotazy k výzvám a na dohodu na termínech jednání hodnotící komise a správní rady.Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

31.10.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Jednání pléna společnosti
Dne 8.11.2018 od 17:00 hod se ve Velvarech uskuteční jednání pléna společnosti. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

26.10.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Všechny úspěšné projekty z OPZ mají šanci
Ve čtvrtek 25.10. skončil příjem žádostí do dvou vyhlášených výzev OP Zaměstnanost. Byl podán jeden projekt na příměstské tábory a sedm žádostí na řešení lokální nezaměstnanosti. Seznam přijatých žádostí najdete zde. Alokace pro výzvu 1/2018 byla výrazně překročena, ale všechny úspěšné žádosti mají šanci na podporu dosáhnout. MAS, které úspěšně čerpají, mohou dostat totiž „přidáno“, pokud budou mít připravené projekty. Nyní proběhne kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, a pak budou žádosti postoupeny expertům, jejichž posudek je podkladem pro naši hodnotící komisi. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

17.10.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Do výzev IROP podáno 15 žádostí
V pondělí 15. října 2018 se v poledne uzavřel systém pro příjem žádostí do pěti vyhlášených výzev IROP č. 5-9. Zaregistrováno je celkem 15 projektů s celkovou požadovanou dotací asi 45 milionů korun. Jejich přehled najdete zde. S výjimkou výzvy č. 5 všude postačuje alokace určená pro výzvu. Následovat bude kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí a počátkem listopadu se sejde hodnotící komise. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

12.9.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Slavnosti obce a sraz rodáků v Řisutech
Obec Řisuty vás srdečně zve na slavnosti obce u přiležitosti přijetí symbolů obce, které se konají 22. 9. 2018 od 13:00 hod. Pozvánku s programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

11.9.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Oslavy Žižicka
Dovolujeme si Vás upozornit, že 22. září od 10:00 hod se konají SLAVNOSTI OBCÍ ŽIŽICKA, čeká Vás bohatý program po celý den, vysazení památečních lip, večerní zábava a mnoho dalšího. Plakát s podrobnými informacemi naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

10.9.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na semináře k výzvam IROP A OPZ
Dovolujeme si vás pozvat na semináře k v výzvám IROP a OPZ.  Termíny seminářů pro IROP: 20. 9. 2018 od 13:00 hod a 4. 10. 2018  od 13:00 hod Termíny seminářů pro OPZ:  25. 9. 2018 od 13:00 hod a  9. 10. 2018 od 13:00 hod Zájemci se mohou hlásit na email: info@premyslovci.cz

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

4.9.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Výzvy IROP budou konečně vyhlášeny
Půl roku trvalo schvalování pěti výzev IROP a jejich příloh, ale dočkali jsme se.Od 10. 9. 2018 do 15. 10. 2018 mohou žadatelé podávat žádosti do pěti výzev: na dopravu (výzva č. 5, bezpečnostní opatření a cyklostezky), na komunitní centra (výzva č. 6), památky (výzva č. 7), základní a mateřské školy (výzva č. 8) a na podporu hasičů (výzva č. 9, vybavení a stanice). Podrobnosti k výzvám a přílohy najdete zde. Semináře k výzvám se uskuteční v naší kanceláři ve čtvrtek 20. září a ve čtvrtek 4. října, vždy od 13 hodin. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

3.9.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na Smečenskou městskou slavnost
Dovolujeme si Vás upozornit, že v sobotu 8. září od 11:00 hod se bude konat Smečenská městská slavnost pořádaná u příležitosti 503. výročí povýšení Smečna na město. Plakát s podrobným programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

29.8.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na koncerty na Slánsku a Dolnobřežansku
Dovolujeme si Vás pozvat na varhanní koncerty na Slánsku a Dolnobřežansku, které se uskuteční  v těchto dnech:3. září od 19:30 - Slaný, Kostel sv. Gotharda5. září od 19:30 - Slaný, Kaple Zasnoubení P. Marie8. září od 18:00 - Velvary, Kostel sv. Kateřiny10. září od 19:30 - Zlatníky, Kostel sv. Petra a Pavla12. září od 19:30 - Psáry - Dolní Jirčany, Kostel sv. Václava

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

27.8.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Výzvy OPZ připraveny ke spuštění
Řídící orgán OP Zaměstnanost odsouhlasil texty výzev 1/2018 (Řešení lokální nezaměstnanosti) a 4/2018 (Prorodinná opatření), jejich příloh a interních postupů, najdete je zde. Systém MS 2014+ se otevře pro příjem žádostí 19. září a uzavře 25. října ve 12 hodin. V době příjmu žádostí uspořádáme dva semináře pro žadatele, termín ještě upřesníme a zveřejníme na našem webu. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

17.8.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na tradiční setkání starostů září 2018
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání starostů obcí a členů MAS, které se uskuteční opět ve Velvarech dne 18. 9. 2018 od 17:00 hod. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

17.8.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na seminář PRV pro úspěšné žadatele
Dovolujeme si pozvat úspěšné žadatele z PRV - výzvy 1/2018  na seminář, který se uskuteční v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s., a to  4. 9. 2018 od 14:00 hod. Pozvánku s programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

31.7.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Informace - provoz kanceláře
Tento týden bude kancelář Přemyslovských středních Čech o.p.s. otevřena pouze do 12:00hod. Děkujeme za pochopení. Jarda, Jarka, Štěpánka, Míša

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

31.7.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Informace - provoz kanceláře
Tento týden bude kancelář Přemyslovských středních Čech o.p.s. otevřena pouze do 12:00hod. V případě nutnosti nás také můžete kontaktovat telefonicky na těchto číslech: 606 605 202, 720 941 482, 724 175 185. Děkujeme za pochopení. Jarda, Jarka, Štěpánka, Míša

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

26.7.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Žádost o podporu Varhan 2018 podána
Žádost o podporu festivalu Varhany znějící 2018, který pořádáme společně s MAS Dolnobřežansko o.p.s., jsme podali do Portálu farmáře těsně před koncem května a čekáme na vyjádření kontrolorů Státního zemědělského intervenčního fondu. Přípravy na festival finišují. O tom, co všechno letošní festival v našem území a na Dolnobřežansko nabízí, se dočtete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

24.7.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Vydali jsme třináctou publikaci *1318
Rok s osmičkou na konci se v našem území zapsal už před 700 lety. První písemnou zmínku k roku 1318 uvádí 14 obcí, a tak jsme z jejich prezentací sestavili publikaci. Přispěly do ní – svými texty i finančně – obce Hospozín, Páleč, Slatina, Stradonice, Třebíz, Uhy, Vrbičany, Zvoleněves, Žižice a městys Zlonice. Zmínka je v knížce i o zbývajících čtyřech obcích (Dolany nad Vltavou, Jarpice, Lidice, Šlapanice). Křest knížky plánujeme na září. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

14.6.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: MAP pro ORP Slaný – schválen souhrnný dokument
Řídící výbor projektu Místní akční plán v ORP Slaný schválil v úterý 12. 6. 2018 závěrečný dokument, který obsahuje také plán aktivit do příštích let. Na jednání řídícího výboru navázalo závěrečné setkání účastníků projektu v Hejtmanském dvoře. Souhrnný dokument projektu naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

5.6.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na jednání řídícího výboru MAP v ORP Slaný
Dnes 12. 6. 2018 se uskuteční v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s. jednání řídícího výboru MAP v ORP Slaný. Pozvánku s programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

24.5.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Informace - Výzvy OPŽP vyhlašovat nebudeme
Na naše dotazy, zda jsou v obcích připravené projekty do vybraných opatření z OP Životní prostředí (biokoridory, sídelní zeleň, protierozní opatření) jsme dostali čtyři pozitivní ohlasy, bohužel oba záměry na protierozní opatření podmínkám OPŽP nevyhovují.Správní rada místního partnerství proto rozhodla, že změnu strategie a vytvoření programového rámce ŽP provádět nebudeme. Nabízených 10 milionů bychom do února 2019 „zazávazkovat“ nedokázali a celá ta administrativní práce by byla skoro nadarmo. Jaroslav Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

18.5.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Varhany znějící pokračují
Přemyslovské střední Čechy o.p.s., tentokrát ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko o.p.s., připravují další ročník varhanního festivalu Varhany znějící. Koncerty, z nichž tři budou na našem území (dva ve Slaném a jeden ve Velvarech), a Putování za varhanami se uskuteční v tradičním termínu, tedy v první polovině září. Podrobnosti o mezinárodním varhanním festivalu Varhany znějící 2018 najdete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

11.5.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Orffest - hudební festival pro nejmenší
V úterý 24. 4. 2018 se na malém sále Městského centra Grand ve Slaném uskutečnil hudební festival pro nejmenší. Bubnování v kruhu na bubínky a Orffovy nástroje si užilo bezmála 150 dětí z mateřských škol na Slánsku. Záznam z akce naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

2.5.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na semináře pro úspěšné žadatele z PRV
Semináře pro úspěšné žadatele z Programu rozvoje venkova se uskuteční 2. a 9. května v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s., Wilsonova 599, Slaný. Pozvánky s programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

11.4.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Výběr projektů z výzvy PRV 1/2018
Správní rada místního partnerství potvrdila práci hodnotící komise komise a tedy i výběr projektů z výzvy PRV 1/2018. Podpořeny budou oba projekty podané do fiche 3, všech pět žádostí podaných do fiche 4 a prvních šest v pořadí podle bodů ve fichi, šestému je nabídnut už jen zbytek alokace ve fichi. Seznam vybraných žádostí naleznete zde. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

27.3.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Grant Malý přemyslovský měšec 2018 – Seznam vybraných žádostí
Dne 27. března 2018 odsouhlasila Správní rada výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2018. Celková přidělená částka činní 123 445 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2018 naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

9.3.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Grant Malý přemyslovský měšec 2018 – Informace pro žadatele
Ke dni 8. 3. 2018 bylo přijato celkem 41 žádostí o podporu projektů malého rozsahu. V dalších dnech bude probíhat administrativní kontrola podaných žádostí.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

7.3.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Šablony II.
Řídící orgán OPVVV vyhlásil dne 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 pro mateřské a základní školy, umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání jako jsou střediska volného času, školní družiny a školní kluby. Cílem výzvy je podpořit tyto subjekty formou projektů zjednodušeného vykazování. Celý text výzvy s přílohami a pravidly naleznete zde.S Šablonami II. žadatelům rádi pomůžeme stejně tak, jako tomu bylo v minulém období. Neváhejte se na nás obrátit. Štěpánka Fišerová

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

26.2.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Do výzvy PRV bylo podáno 19 projektů
V pátek 23. 2. 2018 se v poledne uzavřel příjem žádostí do výzvy 1/2018 Programu rozvoje venkova. Na Portálu farmáře je zapsáno celkem 19 žádostí, z toho 12 do fiche 2 (Investice do zemědělských podniků), dvě do fiche 3 (Podpora zpracovatelů) a pět do fiche 4 (Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu). Ve ficích 3 a 4 alokace stačí na požadavky všech projektů, ve fichi 2 je potřeba žadatelů proti alokaci zhruba dvojnásobná. V dalších týdnech bude probíhat kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí podaných žádostí a poté zasedne hodnotící komise. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

15.1.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na semináře PRV
Dovolujeme si Vás pozvat na semináře pro žadatele k výzvě PRV 1/2018, které se uskuteční ve dnech 31. 1. 2018 a 7. 2. 2018. Pozvánky s programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

15.1.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Seminář veřejná zeleň
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "VEŘEJNÁ ZELEŇ A JEJÍ OŠETŘOVÁNÍ V OBCÍCH", který se uskuteční 8. února 2018 ve Velkých Přílepech. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde. Účast s počtem osob potvrďte nejpozději do 1. 2. 2018 na email: info@premyslovci.cz

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

15.1.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Křest publikace "Živá tradice lidového stavitelství"
Dovolujeme si Vás pozvat 30. ledna 2018 od 16 hodin do Malé galerie Vlastivědného muzea ve Slaném, kde se uskuteční křest již jedenácté publikace s názvem "Živá tradice lidového stavitelství". Pozvánku na akci naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

11.1.2018 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Schválena nová výzva PRV
Regionální odbor SZIF nám schválil znění výzvy PRV 1/2018. Výzva bude oficiálně vyhlášena 19. 1. 2018, příjem žádostí bude zahájen 22. 1. 2018 a ukončen 23. 2. 2018 ve 12.00 hodin. Vypsány jsou všechny čtyři fiche stejně jako v loňské výzvě.Semináře pro žadatele uspořádáme v naší kanceláři 31. 1. od 13 hodin a 7. 2. od 15 hodin. Žadatelé se mohou hlásit na konzultace samozřejmě i mimo tyto termíny. Pravidla 19.2.1, která jsou pro nás závazná, a také všechny podklady k výzvě a fichím najdete zde. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

12.12.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: PF 2018
Všem svým partnerům a přátelům přejeme o Vánocích radost, pohodu, štěstí a úsměv do dalšího roku, pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů. Jarka, Jarda, Štěpánka, Jitka a Míša

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

11.12.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Druhá změna strategie prošla
Řídící orgán IROP nám schválil druhou změnu strategie CLLD. Jejím obsahem je hlavně to, že obce, zřizující JPO III v ORP Kladno a Černošice budou mít možnost žádat už nejen na vybavení hasičů, ale taky na rekonstrukce nebo výstavbu hasičských stanic. Kromě této změny byla ve strategii aktualizována úvodní kapitola (partneři, území, obce, atd.) a zcela vyměněna kapitola Implementace, která v původní verzi už byla v rozporu se skutečností. SCLLD po změně č. 2 najdete na webu pod Území, lidé, strategie / Strategické dokumenty. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

11.12.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Příjem žádostí do výzev OPZ 1-4/2017 ukončen
V pátek 8. prosince se v pravé poledne uzavřel příjem žádostí do čtyř výzev Operačního programu Zaměstnanost. Bylo podáno osm žádostí s celkovými způsobilými výdaji přes 10 milionů korun. Jejich přehled najdete na tomto webu pod Období 2014 / OPZ / Podané žádosti. V následujících dnech bude provedena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a poté budou „přijatelné“ žádosti postoupeny expertům k posudku pro věcné hodnocení. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

4.12.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Modifikace výzvy 1/2017 OPZ
Vzhledem k vysokému počtu zájemců o podání žádosti do výzvy 1/2017 OPZ (Řešení lokální nezaměstnanosti) byla tato výzva modifikována - byla zvýšena její alokace o disponibilní zůstatek, tj. asi o 1,8 mil. Kč. Jinak se text výzvy ani dalších příloh nezměnil. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

27.11.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Školení GDPR
Vážení starostové a ředitelé škol,na různých setkáních a jednáních se mnozí z vás zajímali o ochranu osobních údajů a o změny, které nastanou, až v květnu 2018 vstoupí v platnost nové nařízení, obecně známé pod zkratkou GDPR. Podařilo se nám zajistit školení se špičkovým lektorem, zájemce zveme 6. prosince odpoledne do Velvar. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

31.10.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na jednání pléna společnosti a pléna místního partnerství
Vážení členové a partneři společnosti,dne 14. 11. 2017 od 17:00 hod se koná jednání pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a pléna místního partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy. Pozvánku s podrobným programem a místem konání naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

24.10.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Semináře pro žadatele k připravované výzvě PRV
Zveme všechny zájemce o podporu z řad zemědělců, zpracovatelů zemědělských produktů, výrobců potravin a krmiv, poskytovatelů ubytovacích služeb a malých pivovarů na semináře, které se k připravované výzvě CLLD/Programu rozvoje venkova 2/2017 konají v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599 v úterý 31. 10. 2017 a v úterý 7. 11. 2017, vždy od 15 hodin. Pozvánky s programem naleznete zde. Budeme vás informovat o možnostech podpory z jednotlivých fichí a o sepsání žádosti a dalším postupu v administraci projektu. Jaroslava Saifrtová

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

18.10.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Semináře pro žadatele OP Zaměstnanost
V pátek 20. října budou vyhlášeny čtyři výzvy OP Zaměstnanost a všechny potřebné dokumenty se objeví zde. Od 23. října do 8. prosince (do 12:00) bude možné podávat žádosti do systému MS2014+. Pro žadatele jsou připraveny semináře: ve středu 15. listopadu 2017 od 9.00 a ve středu 29. listopadu 2017 od 13.00 vždy v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599, první patro. Zájemci se mohou hlásit na email: info@premyslovci.cz Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

17.10.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Semináře pro žadatele z výzvy PRV
Dovolujeme si Vás informovat o konání seminářů pro žadatele z připravované výzvy Programu rozvoje venkova (zemědělce, zpracovatele, výrobce krmiv a potravin, poskytovatele ubytovacích služeb a malé pivovary), které se uskuteční 31. 10. a 7. 11. 2017, vždy od 15 hodin v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599. Zájemci se mohou hlásit na email: info@premyslovci.cz Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

6.10.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Seminář pro MŠ v ORP Slaný
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro pedagogy Mateřských škol v ORP Slaný, který se uskuteční 20. 10. 2017 ve Slaném. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

31.8.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Vážení starostové a starostky, vážení ředitelé a ředitelky,
Středočeský kraj zřídil jako svou příspěvkovou organizaci Středočeské inovační centrum (SIC, najdete na https://s-ic.cz/cs/ ), jehož úkolem je mj. připravovat podklady pro Program rozvoje kraje na následující období. Vedení kraje požádalo středočeské místní akční skupiny, aby ve svém území pomohly se sběrem potřebných dat. Dotazník, který SIC připravil, jsme rozdělili na část pro starosty a část pro školy (zvlášť pro ředitele základních a mateřských škol) a prosíme vás o jeho vyplnění. Vyplněné dotazníky posílejte nám, nikoli na Středočeský kraj nebo na SIC.Děkujeme. Jaroslav Huk a Jaroslava Saifrtová

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

21.8.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: PřeDivO´17
Na letošní PřeDivO se přijeďte podívat do města Buštěhrad. Od 9. do 26. září 2017 máte možnost vyslechnout koncert klasické hudby či přednášku kronikáře pana Jaroslava Pergla. Dále si můžete užít "Bushfest" IV. ročník přehlídky buštěhradských skupin, nebo si prohlédnout výstavu Buštěhrádek. Těšíme se na Vás a přejeme příjemné zážitky.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

9.8.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Žádosti IROP předány k závěrečnému ověření způsobilosti
Osm vybraných žádostí z našich výzev Integrovaného regionálního operačního programu bylo 27. července odesláno na Centrum pro regionální rozvoj ČR, které provádí tzv. závěrečné ověření způsobilosti (ZOZ). Na tuto poslední kontrolu má CRR podle pravidel vyhrazeno 30 pracovních dní. Je to kontrola důkladná, při níž je sledován jak náš postup jakožto vyhlašovatelů výzvy, tak všechny náležitosti žádostí včetně kritérií, která jsme do výzev zařadit nesměli. Po skončení ZOZ  by nemělo už nic bránit vydání právního aktu. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

4.7.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Dny lidové architektury v Třebízi
V rámci středních Čech se ve dnech od 15. do 23. července uskuteční Dny lidové architektury. Prohlídky památkově chráněných budov připravilo na sobotu 22. července Národopisné muzeum ve Třebízi společně s pražskými památkáři a obecně prospěšnou společností Přemyslovské střední Čechy. Zájemci budou moci využít celodenní pestrý program slavnostního zakončení této celotýdenní akce.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

23.5.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Projekty OPZ předány k závěrečnému ověření způsobilosti
Pět projektů z našich prvních výzev Operačního programu Zaměstnanost, které splnily podmínky věcného hodnocení (s výhradou), bylo 22. května 2017 předáno řídícímu orgánu OPZ, který provede závěrečné ověření způsobilosti. Žadatelé v něm opraví výhrady z věcného hodnocení a na konci procesu bude k žádostem vydán právní akt. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

22.5.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Výzvy IROP uzavřeny, ve hře je třicet miliónů
V pátek 19. května v pravé poledne vypršel termín pro podání žádostí do prvních čtyř výzev Integrovaného regionální operačního programu. Žádostí bylo podáno v řádném termínu devět a jejich seznam najdete v sekci http://www.premyslovci.cz/obdobi-2014-2020/irop-integrovany-regionalni-operacni-program/irop-vyzvy. Žadatelé se docela dobře vešli do alokací pro jednotlivé výzvy, celkem požadují zhruba 30 milionů korun. V následujících dnech provedeme kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí a někteří žadatelé od nás určitě dostanou depeši se žádostí o doplnění nebo opravy. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

11.5.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Výzva OPZ 1/2016 modifikována
Ve spolupráci s řídícím orgánem OP Zaměstnanost jsme provedli nejdříve změnu programového rámce OP Zaměstnanost a poté modifikaci výzvy č. 1/2016 Řešení lokální nezaměstnanosti. Modifikovanou výzvu najdete na tomto webu (období 2014-2020/OPZ / OPZ výzvy). Úprava výzvy č. 1/2016 spočívá v tom, že jsme zvýšili alokaci na 5 200 000 Kč, aby bylo možné podpořit všechny tři žádosti, které úspěšně prošly věcným hodnocením. Schválení výběru projektů provede ve čtvrtek 18. května správní rada místního partnerství. Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

21.4.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: 5. Slavnosti Městyse Zlonice
Městys Zlonice Vás zve na „5. Slavnosti Městyse Zlonice“, které se budou po celý den konat v areálu sportovního klubu SK Zlonice. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

19.4.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: MikroFin - Etické financování rozvoje sociální ekonomiky
MikroFin je typ podnikatelského úvěru se zajištěním poradenství, mentoringu a podpory ze strany EU. Více informací naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

3.4.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Semináře k výzvám IROP
Dovolujeme si Vás pozvat na semináře pro žadatele k výzvám IROP 1-4, které proběhnou v kanceláři Přemyslovských středních Čech o.p.s., Wilsonova 599, 274 01 Slaný. Termíny seminářů: 12. 4. 2017 od 15 hod (Systém MS2014+, Výzvy IROP 1-4) 24. 4. 2017 od 13 hod (Systém MS2014+, Výzvy IROP 1-4) Účast na semináři prosím potvrďte na email: kancelar2@premyslovci.cz

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

31.3.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Výběrové řízení na pracovní pozici - PROJEKTOVÝ MANAŽER MAS
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici - Projektový manažer MAS. Podrobnější informace k VŘ naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

30.3.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Vyhlášeny čtyři výzvy IROP
Dnes byly vyhlášeny čtyři výzvy IROP: Výzva 1 - Bezpečná dopravaVýzva 2 - Sociální začleňování a službyVýzva 3 - Obnova kulturního dědictvíVýzva 4 - Infrastruktura pro vzdělávání Příjem žádostí od 3. 4. 2017 do 19. 5. 2017 do 12hod. Podrobnější informace naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

28.3.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Projektů zaslaných do výzvy PRV bude komise hodnotit jen šest
15. března byl ukončen příjem žádostí do první výzvy PRV. Převzali jsme 9 žádostí o dotaci, z toho 4 do fiche 2 (Podpora zemědělců), 4 do fiche 3 (Podpora zpracovatelů) a 1 do fiche 4 (Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu). Při kontrole přijatelnosti byly vyřazeny po konzultaci s centrálním pracovištěm SZIF tři projekty podané do fiche 3 z důvodu špatného zařazení do fiche (úprava výchozí suroviny není považována za zpracování, ale je řazena do prvovýroby, tedy do fiche 2). Šest úspěšných projektů bude po doplnění a opravách předáno hodnotící komisi, která je – opět zhruba v polovině dubna – oboduje a sestaví pořadí v jednotlivých fichích. Jarka Saifrtová Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

28.3.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Žádosti podané do výzev OPZ jsou u expertů
Do čtyř výzev vyhlášených 22. 12. 2016 bylo podáno celkem 12 žádostí – devět do výzvy č. 1 Řešení lokální nezaměstnanosti), jedna do výzvy č. 2 (Podpora sociálního začleňování) a dvě do výzvy č. 4 (Prorodinná opatření).Hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí neprošly dvě žádosti podané do výzvy č. 1. Všech zbylých deset projektů bylo předáno expertům k vypracování posudků, které budou sloužit jako podpůrné hodnocení pro naši hodnotící komisi. Ta zasedne po polovině dubna a stanoví pořadí projektů v jednotlivých výzvách. Jarda Huk Jarka Saifrtová

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

8.3.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Upozornění - omezení provozu
Dne 14. 3. 2017 bude omezen provoz kanceláře Přemyslovských středních Čech o.p.s., důvodem je plánované přerušení dodávky elektrického proudu.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

20.2.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Seminář pro Materšké školy v ORP Slaný
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Výchovné problémy a agresivita u dětí předškolního věku“, který se uskuteční 3. 3. 2017 od 9hod v prostorách MŠ Slaný, Vítězná 1578, Slaný. Pozvánku s programem naleznete zde. Svou účast prosím potvrďte do 1. 3. 2017 na email: kancelar2@premyslovci.cz  

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

16.2.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Seminář pro žadatele PRV
Všem žadatelům a zájemcům o dotaci z naší výzvy Programu rozvoje venkova připomínáme seminář pro žadatele, který se koná ve středu 22. února od 16 hodin v naší kanceláři v prvním patře domu Wilsonova čp. 599 ve Slaném. Svou účast hlaste na info@premyslovci.cz. Jaroslav Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

8.2.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Vyhlášena výzva Programu rozvoje venkova!
SZIF vyslovil souhlas s naší první výzvou Programu rozvoje venkova na nové období. Vypsány jsou čtyři fiche, do nichž můžete prostřednictvím Portálu farmáře podávat žádosti od 13. února do 15. března 2017. Všechny podrobnosti a podmínky najdete zde. Můžete se hlásit také na semináře pro žadatele, které se budou konat v naší kanceláři (viz text výzvy). Jarda Huk Jarka Saifrtová

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

6.2.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Vyhlášení grantu Malý přemyslovský měšec 2018
Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy otevírá dne 15. 2. 2018 Malý přemyslovský měšec 2018 Příjem žádostí bude probíhat od 15. 2. 2018 do 8. 3. 2018 do 12 hod. Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce. Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.). Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu. Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2018 a příslušné formuláře naleznete zde. Byla změněna pravidla MPM, prosíme věnujte jim pozornost!

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

25.1.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Seminář - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo národní dotační titul v programu na udržování a obnovu kulturního dědictví pro rok 2017. Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k této výzvě, který se uskuteční 9. 2. 2017 od 16:00hod. Adresa místa konání: Přemyslovské střední Čechy o.p.s., Wilsonova 599, 274 01 Slaný. Účast prosím potvrďte nejpozději do 7. 2. 2017 do 14:00hod na email: info@premyslovci.cz  

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

12.1.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na Seminář MS 2014+
Dovolujeme si Vás pozvat na semináře pro žadatele / příjemce k Výzvám CLLD z OPZ. Seminář je zaměřen na MONITOROVACÍ SYSTÉM MS 2014+. Pozvánky s programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

6.1.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na tradiční setkání starostů 2017
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání starostů obcí a partnerů společnosti, které se uskuteční 24. 1. 2017 ve Velvarech. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

5.1.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na Seminář k výzvám CLLD z OP Zaměstnanost
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k výzvám CLLD č. 1 - 4 z Operačního programu Zaměstnanost. Pozvánku s programen naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

2.1.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Výzvy - Operační program Zaměstnanost
Vážení přátelé, dnešním dnem byly pro žadatele otevřeny první čtyři výzvy nového období do Operačního programu Zaměstnanost. Všechny podrobnosti naleznete zde.  Příjem žádostí potrvá do 28. 2. 2017. Pro žadatele připravujeme dva semináře, na obsah výzev a na systém MS2014+, v němž se žádosti podávají. Termíny včas zveřejníme. Jarka Saifrtová Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

2.1.2017 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Výzvy - Operační program Zaměstnanost
Vážení přátelé, dnešním dnem byly pro žadatele otevřeny první čtyři výzvy nového období do Operačního programu Zaměstnanost. Všechny podrobnosti naleznete zde.  Příjem žádostí potrvá do 28. 2. 2017. Pro žadatele připravujeme dva semináře, na obsah výzev a na systém MS2014+, v němž se žádosti podávají. Termíny včas zveřejníme. Jarka Saifrtová Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

2.12.2016 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Aktuální informace pro partnery a starosty
Vážení partneři, starostky a starostové, pokračujeme ve zdolávání překážek na cestě k vypsání prvních výzev poněkud opožděného období 2014-2020. Máme již všechny dopisy ze všech tří programových rámců (Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a Integrovaný regionální OP) a „v první instanci“ schválené interní postupy pro OPZ a IROP (PRV je nevyžaduje) a v připomínkovém řízení jsou podklady pro výzvy PRV a OPZ. Sešla se nově zvolená hodnotící komise, aby si zvolila předsedu, schválila nový jednací řád a abychom s ní probrali, co jí čeká. Příští týden se sejde se stejnými cíli také dozorčí rada a posílená dozorčí rada místního partnerství a jakmile se dobereme schválení podkladů pro výzvy, také správní rada místního partnerství, aby tyto první výzvy nového období schválila a žadatelé mohli začít podávat své projekty. Sledujte proto další zprávy. A přečtěte si také nové Přemyslovské listy, které právě vycházejí ze slánské Tiskárny Kočka. Jarda Huk Jarka Saifrtová

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

25.10.2016 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Strategie konečně schválena
Dobrý den, přátelé, máme pro vás další dvě dobré zprávy. První jsme dostali minulý týden. Píše se v ní, že „žádost o podporu projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001623 s názvem Zajištění činnosti MAS splnila podmínky pro vydání právního aktu.“ Přeloženo do srozumitelné řeči – po vypořádání všech formálních a hlavně finančních dokladů začnou do pokladny obecně prospěšné společnosti přitékat peníze určené na financování naší činnosti a vypořádáme se s úvěrem, který máme u České spořitelny. Druhá následovala včera.  Opět citace depeše: Žádost o podporu strategie č. CLLD_15_01_095 - "Obnova země knížat a králů 2" splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů. Tato depeše hlásí, že konečně, téměř přesně po roce od podání (5. 11. 2015), nám byla schválena strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Bude následovat ještě vydání právního aktu (snad do měsíce) a musíme se vypořádat s „Interními postupy MAS“, přesněji s připomínkami, které MMR zaslalo k naší první verzi. A pak si musíme nechat schválit příslušnými řídícími orgány podmínky výzev (pro OPZ již máme) a můžeme začít přijímat žádosti. Naším nejbližším „domácím“ úkolem je svolat plénum, které musí všechny dokumenty a pravidla v konečné podobě posvětit. Stane se to kolem 8. listopadu, proto sledujte další zprávy. Jarka Saifrtová Jarda Huk Štěpánka Fišerová

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

20.9.2016 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka PřeDivO´16
Srdečně Vás zveme tuto sobotu 24. 9. 2016 do Vraného na vyvrcholení letošního programu Přemyslovské Divadelní Orby. V Kulturním areálu Pastouška Vraný máte možnost shlédnout a vyslechnout následující: 14:00 – 15:00  Taneční kroužek TANVRA , Vranské klubíčko – dětská zumba,                          Taneční vystoupení vranských dětí s třásněmi - aerobic 15:00 – 16:00  Koncert Pěvecké sdružení Vranští pěvci                           Vyhodnocení výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ Vraný – téma „Kde bydlím“ 16:00 – 18:00  Prohlídka kulturních památek a zajímavostí městyse Vraný 16:00 – 20:00  Kapela Tancovačka (k tanci a poslechu) Občerstvení zajištěno

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

9.9.2016 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Výstava obrazů a grafik
Srdečně vás zveme na výstavu obrazů a grafik Jiřího Corvina a Ladislava Čepeláka s názvem "Říkali si vladykové z Lužce". Vernisáž proběhne 23. září 2016 od 18 hod v sále Městského muzea Velvary. Výstava se koná k nedožitým 85. narozeninám Jiřího Corvina. Akce se uskuteční za podpory města Velvary.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

7.9.2016 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Pozvánka na tradiční setkání starostů
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání starostů obcí, členů MAS a ředitelů škol, které se uskuteční 20. 9. 2016 ve Velvarech. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

31.8.2016 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Aktuální informace pro členy, starosty a žadatele
Vážení členové, starostky a starostové, máme konečně dobrou zprávu. Druhý pokus o schválení naší strategie se aspoň zčásti podařil. Schválen nám byl programový rámec Zaměstnanost a programový rámec Program rozvoje venkova, a tak můžeme začít připravovat výzvy a všechny související podklady (preferenční kritéria, parametry výzev apod.). Pro vyhlášení výzev je však potřebný souhlas s celou strategií, což blokuje požadavek na další doplnění IROP. Doplnění na MMR pošleme v nejbližších dnech, a tak se snad koncem roku prvních výzev dočkáte. Do Přemyslovských listů, které právě připravujeme, dáme podrobnosti o možnostech podpory, a chystáme také informační setkání s vámi. Sledujte proto další informace. Jarka Saifrtová Jarda Huk

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

24.8.2016 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: PřeDivO´16
Na letošní PřeDivO se přijeďte podívat do městyse Vraný. Od 10. do 27. září 2016 máte možnost zhlédnout "Vranský hasičský dvojboj", vyslechnout zajímavou přednášku o cestování nebo zdravém životním stylu. Dále si můžete užít hudební a taneční vystoupení Vranských pěvců, zaposlouchat se do koncertu Českého filharmonického kvarteta a dalších interpretů. Těšíme se na Vás a přejeme příjemné zážitky.   

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

24.8.2016 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol
Dne 17. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 46 „Infrastruktura základních škol“ (současně je vyhlášena výzva č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. Zahájení příjmu žádostí o podporu  29. 9. 2016 Ukončení příjmu žádostí o podporu 14. 2. 2017 Více informací naleznete zde.

logo Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

17.8.2016 Přemyslovské střední Čechy o.p.s.: Na Šablony s Přemyslovci
Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu pro mateřské a základní školy č. 02_16_022, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci této výzvy spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) a Místními akčními skupinami (MAS), které mohou školám poskytnout pomoc formou bezplatných konzultací. Tak je tomu i v území Přemyslovců (89 obcí).  V kanceláři Přemyslovských  středních Čech o.p.s. (Wilsonova 599, Slaný)  je k dispozici zaměstnanec, který pro žadatele zajistí: Odborné vedení při zpracování šablon aktivit Podání žádosti o podporu v elektronickém systému (MS 2014+) Vyúčtování žádosti o dotaci  Kontakt: Štěpánka Fišerová tel. 720 941 475, email: kancelar2@premyslovci.cz