Zprávy z Místní akční skupina Zálabí, z. s.

Zprávy a aktuality z Místní akční skupina Zálabí, z. s.

Karta datailů Místní akční skupina Zálabí, z. s.Web: www.maszalabi.eu

Zprávy z MASek

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

14.4.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Schválení projektů výzvy č. 2 PRV Radou MAS
Ve dnech 10. – 12. 4.2019 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení 11 projektů, které budou postoupeny u PRV řídícímu orgánu (SZIF). U dvou tzv. hraničních projektů musela Rada MAS ukončit administraci a to z The post Schválení projektů výzvy č. 2 PRV Radou MAS appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

12.4.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Schůze valné hromady MAS Zálabí
Dne 11. 4. 2019 se v Hotelu Racek v Týnci nad Labem uskutečnila každoroční schůze valné hromady Místní akční skupiny Zálabí, z.s. Dostavilo se 36 zástupců obcí, podnikatelů a neziskového sektoru. Program byl nabitý. Došlo k volbě výběrové komise. Dále ke schválení výroční zprávy a zprávy kontrolního výboru za rok 2018. Zaměstnanci kanceláře MAS Zálabí The post Schůze valné hromady MAS Zálabí appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

3.4.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva k certifikaci produktů a potravin značkou Polabí – regionální produkt
Odlište se značkou POLABÍ-regionální produkt®   Jste řemeslník nebo výrobce potravinářských, přírodních či zemědělských produktů? Chcete se od konkurence odlišit značkou, která je zárukou kvality, místa původu, šetrnosti výroby k životnímu prostředí a velkého podílu ruční a duševní práce při výrobě? Potom si zažádejte o značku POLABÍ-regionální produkt®, která Vám přinese kromě výše uvedeného také The post Výzva k certifikaci produktů a potravin značkou Polabí – regionální produkt appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

26.3.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Věcné hodnocení v rámci 2. výzvy PRV
Dne 19.3.2019 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Pětičlenná komise vybírala celkem ze 14 projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. V rámci Programu rozvoje venkova bylo vybráno  11 projektů s požadovanou výší dotace 3 920 323 Kč. Všechny projekty PRV byly bodově ohodnoceny žadateli a poté ohodnoceny nezávislými hodnotiteli Výběrové komise. Všichni The post Věcné hodnocení v rámci 2. výzvy PRV appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

21.3.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: MAP kavárna – Využití deskových her při učení informativního myšlení
The post MAP kavárna – Využití deskových her při učení informativního myšlení appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

19.3.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí – IROP – Komunitní centra
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 20. 3. 2019 vyhlášena 5. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 20. 3. 2019 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a bude ukončen 31. 5. 2019 ve 14.00 hod. Pro práci The post Výzva MAS Zálabí – IROP – Komunitní centra appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

7.3.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výběr projektů OPZ – výzva č. 695/03_16_047/CLLD_16_02_103 s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“
Vážení členové MAS Zálabí, z.s., Rada Mas Zálabí, z.s. rozhodla ke dni 21. 2. 2019 o projektu předloženém v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy č. 695/03_16_047/CLLD_16_02_103   s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“. Lhůta pro podání žádosti o dotaci byla ukončena dne 31. 12. The post Výběr projektů OPZ – výzva č. 695/03_16_047/CLLD_16_02_103 s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

7.3.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Seminář pro příjemce dotace v rámci výzvy č. 494/03_16_047/CLLD_16_02_103 s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“
MAS Zálabí, z.s. Vás tímto zve na seminář pro příjemce dotace v rámci výzvy č. 494/03_16_047/CLLD_16_02_103   s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“ Termín konání: 14. března 2019 v době 16:00 – 17:30 hodin Místo konání:  Učebna ZŠ Týnec nad Labem, Komenského nám. 85, 281 26, Týnec nad Labem Program semináře: 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace The post Seminář pro příjemce dotace v rámci výzvy č. 494/03_16_047/CLLD_16_02_103 s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

3.3.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Schválení projektů předložených do 3. výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II
Ve dnech 12. – 15. 2. 2019 proběhlo hlasování členů Rady MAS Zálabí ve věci výběru a finálního schválení projektů předložených do výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II, č. výzvy 242/06_16_038/CLLD_16_02_103. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení 1 projektu, který byl předložen do výše uvedené výzvy na podporu bezpečné dopravy. Projekt The post Schválení projektů předložených do 3. výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

26.2.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pracovní skupiny MAP II na Kolínsku
Zveme Vás na ustavení Pracovních skupin, které se uskuteční v rámci projektu MAP II na Kolínsku – CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678   Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými The post Pracovní skupiny MAP II na Kolínsku appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

20.2.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Místní aknčí plán vzdělávání na Kolínsku
Po úspěchu s MAP I se začíná připravovat MAP II. Ve středu 13.února se uskutečnilo 1. setkání Řídícího výboru projektu. Setkání proběhlo v krásných prostorách zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně. Všem zúčastněným byla představena koncepce projektu a aktivity plánované až do dubna 2022. Pokud chcete vědět o projektu MAP II na Kolínsku více, navštivte nás v The post Místní aknčí plán vzdělávání na Kolínsku appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

19.2.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Ukončení příjmu žádostí do 2. výzvy PRV MAS Zálabí
Do 18.2.2019 měli žadatelé možnost zaslat žádosti do 2. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV). MAS Zálabí přijala přes Portál farmáře 14 žádostí. Devět žádosti se týká investic do zemědělské techniky. Dvě žádosti jsou na podporu místních producentů a uvádění jejich výrobků na trh. Zbylé tři žádosti se týkají podpory nezemědělských podnikatelů. O opatření Neproduktivní investice v The post Ukončení příjmu žádostí do 2. výzvy PRV MAS Zálabí appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

18.2.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Věcné hodnocení projektu OPZ – „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“
MAS Zálabí vyhlásila dne 17. 9. 2018 výzvu č. 695/03_16_047/CLLD_16_02_103   s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“. Cílem výzvy bylo podpořit aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit schopnost sociálního fungování v jejím přirozeném prostředí a podpořit aktivity vedoucí The post Věcné hodnocení projektu OPZ – „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

29.1.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Prezentace k semináři k výzvě MAS – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání
Vážení žadatelé o podporu, na odkazu níže je Vám k dispozici prezentace shrnující důležité informace k výzvě MAS Zálabí, z.s. z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na podporu Infrastruktury pro vzdělávání   Kontakt: Nikola Bendáková, 602 280 585 Lucie Dostálová, 603 369 516   Prezentace k semináři Infrastruktura pro vzdělávání The post Prezentace k semináři k výzvě MAS – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

24.1.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Harmonogram výzev 2019 – IROP
Místní akční skupina Zálabí zveřejňuje plánovaný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2019. Předpokládané termíny vyhlášení výzev z IROP naleznete v odkaze níže. IROP_Harmonogram-vyzev_CLLD_IROP 2019   The post Harmonogram výzev 2019 – IROP appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

22.1.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Informační seminář k 2. výzvě Programu rozvoje venkova
Dne 21.1.2019 se v Hotelu Na Farmě v Choťovicích uskutečnil informační seminář k 2. výzvě Programu rozvoje venkova. Účastníci byli informování o možnostech a podmínkách získání dotace a po semináři následovaly dotazy a diskuze. Prezentace ze semináře je k nahlédnutí zde: https://www.maszalabi.eu/wp-content/uploads/2018/12/Zde-3.pdf Veškeré informace k 2. výzvě naleznete zde: https://www.maszalabi.eu/aktuality/vyzva-mas-zalabi-c-2-k-predkladani-zadosti-dotaci-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-obdobi-2014-2020/ Děkuji všem účastníkům a budu se těšit The post Informační seminář k 2. výzvě Programu rozvoje venkova appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

16.1.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti – „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ – 695/03_16_047/CLLD_16_02_103.
MAS Zálabí, z.s. provedlo hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti u projektu předloženého v rámci výzvy –  „Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ – 695/03_16_047/CLLD_16_02_103, která byla uzavřena dne 31. 12. 2018. V rámci výzvy byl předložen 1 projekt zaměřený na přípravu a realizaci terénních programů v regionu MAS The post Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti – „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ – 695/03_16_047/CLLD_16_02_103. appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

15.1.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pořízení nových herních prvků pro region MAS Zálabí
MAS Zálabí, z.s. na podzim roku 2018 rozšířila svůj mobiliář o nové herní prvky sportovního charakteru, které mohou sloužit všem MŠ a ZŠ regionu, obcím, zájmovým organizacím. Prvky byly pořízeny díky dotaci ze Středočeského Fondu hejtmana na zmírnění následků živelních katastrof.  Herní prvky byly pořízeny za cenu 52 965 Kč, přičemž Středočeský kraj se prostřednictvím dotace The post Pořízení nových herních prvků pro region MAS Zálabí appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

14.1.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu – výzva „MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání“
MAS Zálabí, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání“, číslo výzvy MAS v MS2014+ 289/06_16_075/CLLD_16_02_103, která byla vyhlášena dne 15. 12. 2018. Seminář se uskuteční dne 29. ledna 2019, od 16:00 hod., v salonku Hotelu Racek v Týnci nad Labem. The post Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu – výzva „MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání“ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

14.1.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na informační seminář k 2. výzvě PRV
Místní akční skupina Zálabí, z.s.  Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele k 2. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, která byla vyhlášena dne 14.1. 2019 pro následující fiche: Fiche č. 5 – Neproduktivní investice v lesích Fiche č. 6 – Zemědělství Fiche č. 7 – Podpora místních výrobků Fiche č. 8 – Podpora podnikání Datum a čas konání:  The post Pozvánka na informační seminář k 2. výzvě PRV appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

3.1.2019 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Novoroční výstup na Holý vrch
Zpráva z náročného výstupu od veterána Mgr. Novotného: Podařilo se! Uplynul rok a 1. ledna 2019 kolem druhé hodiny odpoledne se znovu k Holému Vrchu poblíž Dobšic, blížili lidé z okolních vesnic, aby se pozdravili se sousedy, kamarády a známými. Aby si popřáli vše dobré, zdraví a štěstí do nového roku 2019. Během hodiny se na místě sešlo The post Novoroční výstup na Holý vrch appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

31.12.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Publikace o území MAS Zálabí
Na závěr roku máme pro všechny příznivce MAS Zálabí malý dárek. Podařilo se nám dokončit publikaci o našem krásném území. Každé obci je věnována jedna strana, i když by té vaší měly být věnovány strany dvě Zbytek publikace je věnován zajímavým podnikům a muzeím. Cílem publikace je přilákat do našeho pěkného území více turistů The post Publikace o území MAS Zálabí appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

29.12.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí č. 2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 1. 6. 2018 Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Neproduktivní investice v lesích, Zemědělství, Podpora místních výrobků a Podpora podnikání. The post Výzva MAS Zálabí č. 2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

29.12.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí č. 2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 1. 6. 2018 Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Neproduktivní investice v lesích, Zemědělství, Podpora místních výrobků a Podpora podnikání. The post Výzva MAS Zálabí č. 2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

14.12.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 15. 12. 2018 vyhlášena 4. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. 12. 2018 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a bude ukončen 28. 2. 2019 ve 14.00 hod. Pro práci v systému The post Výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

2.12.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu v Týnci nad Labem
Místní akční skupina Zálabí spolu s městem Týnec nad Labem uspořádaly adventní trhy a rozsvícení vánočního stromu. Ve stáncích si lidé mohli koupit trdelník, vánoční věnec nebo ručně vyrobené svíčky. Největší zájem ale byl o svařák. Děti s rodiči si mohli koupit nebo vyrobit vánoční ozdobu a v tělocvičně ZŠ byly pro děti připraveny nové The post Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu v Týnci nad Labem appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

30.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Změna výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II
Z důvodu technického problému spojeného s nemožností finalizovat žádosti o podporu v MS2014+ dochází k prodloužení 3. výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II.  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu bude posunuto na 14. 12. 2018, 14:00 hod.   PŘÍLOHY: MAS_Zálabí_výzva č. 3_final02 Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti Příloha č. 2 Kritéria The post Změna výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

26.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Nová výzva MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výzvu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Z této výzvy lze financovat opravy a rekonstrukce obecního majetku. Alokace výzvy je 910 mil. Kč. Výzva bude ukončena 28.2.2019. Zde je odkaz na výzvu: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova    Tuto výzvu neadministruje MAS. V případě Vašeho zájmu, komunikujte napřímo se zástupci MMR. The post Nová výzva MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

25.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2018
Místní akční skupina Zálabí se již druhým rokem zapojila jako sběrné místo do akce Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2018. Jedná se o charitativní akci, jejímž cílem je dát dárek dětem, které nemají to štěstí mít s rodiči Vánoce pod stromečkem v teple domova. Krabice od bot s dárky přijímáme od The post Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2018 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

25.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2018
Místní akční skupina Zálabí se již druhým rokem zapojila jako sběrné místo do akce Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2018. Jedná se o charitativní akci, jejímž cílem je dát dárek dětem, které nemají to štěstí mít s rodiči Vánoce pod stromečkem v teple domova. Krabice od bot s dárky přijímáme od The post Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům 2018 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

22.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Schválení projektů předložených do 2. výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava
Ve dnech 6. – 9. 11. 2018 proběhlo hlasování členů Rady MAS Zálabí ve věci výběru a finálního schválení projektů předložených do výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava, č. výzvy 177/06_16_038/CLLD_16_02_103. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení 1 projektu, který byl předložen do výše uvedené výzvy na podporu bezpečné dopravy. The post Schválení projektů předložených do 2. výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

21.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Zdobení tradičních skleněných ozdob – Rozsvícení vánočního stromu v Týnci nad Labem
V rámci akce Rozsvícení vánočního stromu v Týnci nad Labem opět proběhne ukázka zdobení tradičních skleněných ozdob. Zkušená malířka bude zdobit ozdoby dle přání návštěvníků, ti si je pak budou moci zakoupit. K zakoupení budou připraveny i hotové kolekce. Po celou dobu konání akce bude promítáno video o výrobě těchto ozdob (jejich vyfukování ze skla, The post Zdobení tradičních skleněných ozdob – Rozsvícení vánočního stromu v Týnci nad Labem appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

21.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“
Dobrý den, dovoluji si Vás pozvat na seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ – 695/03_16_047/CLLD_16_02_103. Seminář se bude konat dne 29. 11. 2018, v zasedací místnosti městského úřadu Týnce nad Labem, a to od 15:00 do 17:00. Program semináře: Představení výzvy The post Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

16.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II
MAS Zálabí, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II, která byla vyhlášena dne 1. 11. 2018. Seminář se uskuteční dne 21. listopadu 2018 od 11:00 hod. v salonku Hotelu Racek v Týnci nad Labem. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Svou účast na semináři, The post Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

1.11.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 1. 11. 2018 vyhlášena 3. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. 11. 2018 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a bude ukončen 1. 12. 2018 ve 14.00 hod. Pro práci v systému je nutná The post Výzva MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

22.10.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ – 695/03_16_047/CLLD_16_02_103
Dobrý den, dovoluji si Vás pozvat na seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ – 695/03_16_047/CLLD_16_02_103. Seminář se bude konat dne 31. 10. 2018, v zasedací místnosti městského úřadu Týnce nad Labem, a to od 15:00 do 17:00. Program semináře: Představení výzvy The post Seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ – 695/03_16_047/CLLD_16_02_103 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

18.10.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva k certifikaci produktů a potravin značkou Polabí – regionální produkt
Odlište se značkou POLABÍ-regionální produkt® Jste řemeslník nebo výrobce potravinářských, přírodních či zemědělských produktů? Chcete se od konkurence odlišit značkou, která je zárukou kvality, místa původu, šetrnosti výroby k životnímu prostředí a velkého podílu ruční a duševní práce při výrobě? Potom si zažádejte o značku POLABÍ-regionální produkt®, která Vám přinese kromě výše uvedeného také propagaci The post Výzva k certifikaci produktů a potravin značkou Polabí – regionální produkt appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

10.10.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Konání valné hromady NS MAS v Chocni
Ve dnech 8. – 9.10. proběhlo v Chocni zasedání valné hromady Národní sítě místních akčních skupin. V rámci zasedání se konalo i několik přednášek týkající se budoucího období 2021+. Je dobré, že všichni vnímají roli MAS jako důležitou a nezastupitelnou. MASky tedy budou pokračovat i dál. Důležité je, aby se nezaměřovaly pouze na přerozdělování financí The post Konání valné hromady NS MAS v Chocni appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

24.9.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Animace – seminář pro ZŠ a MŠ
The post Animace – seminář pro ZŠ a MŠ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

22.9.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Konference venkov ve Strážnici
Ve dnech 19.-21.9.2018 se ve Strážnici uskutečnila již 10. Konference venkov. Hlavními tématy konference bylo jak zamezit odlivu zejména mladých lidí z obcí do měst, jak čelit změnám klimatu a zadržovat v krajině více vody a příprava na nové programové období. Velkým tématem byla i koncepce Chytrý venkov jako protiváha Smart City. Venkov nesmí zůstat The post Konference venkov ve Strážnici appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

13.9.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I
Dnem 17. 9. 2018 bude vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotaci č. 695/03_16_047/CLLD_16_02_103 s názvem “Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“. Tato výzva je zaměřena na vznik a podporu sociálních služeb a podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Podporovány The post Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

10.9.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Prezentace k semináři k výzvě MAS – IROP – Bezpečná doprava
Vážení žadatelé o podporu, na odkazu níže je Vám k dispozici prezentace shrnující důležité informace k výzvě MAS Zálabí, z.s. z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na podporu Bezpečné dopravy   Kontakt: Nikola Bendáková, 602 280 585   Prezentace k semináři Bezpečná doprava The post Prezentace k semináři k výzvě MAS – IROP – Bezpečná doprava appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

25.8.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výběr projektů OPZ „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“
Vážení členové MAS Zálabí, z.s., Rada Mas Zálabí, z.s. rozhodla ke dni 15. 8. 2018 o projektech předložených v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy č. 94/03_16_047/CLLD_16_02_103   s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“. V rámci této výzvy byly předloženy dvě projektové žádosti, jedna je zaměřena na vybudování a provoz školního The post Výběr projektů OPZ „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

14.8.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava
MAS Zálabí, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava, která byla vyhlášena dne 28. 6. 2018. Seminář se uskuteční dne 22. srpna 2018 od 10:00 hod. v rekreačním areálu Marina v Týnci nad Labem. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Svou účast na semináři, The post Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

13.8.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Schválení projektů operačních programů IROP a PRV Radou MAS
                         Ve dnech 7. – 10.8.2018 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení všech 12 projektů, které budou postoupeny u IROPu Centru pro regionální rozvoj The post Schválení projektů operačních programů IROP a PRV Radou MAS appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

31.7.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Věcné hodnocení projektů OPZ „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“
Vážení členové MAS Zálabí, z.s., dne 25. 7. 2018 se sešla Výběrová komise MAS Zálabí za účelem věcného posouzení projektů předložených v rámci vyhlášených výzev. V oblasti Operačního programu Zaměstnanost se jednalo o věcné posouzení projektů předložených v rámci výzvy č. 94/03_16_047/CLLD_16_02_103   s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“. V rámci této výzvy The post Věcné hodnocení projektů OPZ „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

31.7.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Věcné hodnocení výběrové komise MAS Zálabí
dne 25.7.2018 se v Týnci nad Labem uskutečnilo jednání výběrové komise MAS Zálabí. Jednání se týkalo věcného hodnocení operačních programů IROP, PRV a OPZ. Výběrové komise vybírala celkem ze 14 projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Všichni členové výběrové komise byli seznámeni s hodnocením projektů a podepsali etický kodex o střetu zájmů. Členové komise, kteří The post Věcné hodnocení výběrové komise MAS Zálabí appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

27.7.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Věcné hodnocení v rámci 1. výzvy PRV
Dne 25.7.2018 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Pětičlenná komise vybírala celkem ze 14 projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. V rámci Programu rozvoje venkova bylo vybíráno z 11 projektů s požadovanou výší dotace 5 679 tis. Kč. Všechny projekty PRV byly bodově ohodnoceny žadateli a poté ohodnoceny nezávislými hodnotiteli Výběrové komise. The post Věcné hodnocení v rámci 1. výzvy PRV appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

10.7.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny Zálabí, z.s.
Etický kodex – hodnocení FNHP The post Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny Zálabí, z.s. appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

5.7.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Ukončení příjmu žádostí do 1. výzvy PRV MAS Zálabí
Do 4.7.2018 měli žadatelé možnost zaslat žádosti do 1. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV). MAS Zálabí přijala přes Portál farmáře 11 žádostí. Dvě žádosti jsou na opatření neproduktivní investice v lesích. Čtyři žádosti se týkají investic do zemědělské techniky. Dvě žádosti jsou na podporu místních producentů a uvádění jejich výrobků na trh. Zbylé tři žádosti se The post Ukončení příjmu žádostí do 1. výzvy PRV MAS Zálabí appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

5.7.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Školkohry – děti v pohybu aneb bezprostřední dětská radost
Dne 26. 5 proběhlo již šesté kolo projektu s  názvem „Školkohry – děti v pohybu“, který v minulých letech nesl název „Putovní olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost“.  Tuto  akci plně zajistila MAS Zálabí, z. s. ve spolupráci se zástupci jednotlivých MŠ a především ve spolupráci s dobrovolníky. Akce se konala na hřišti v Jestřabí Lhotě The post Školkohry – děti v pohybu aneb bezprostřední dětská radost appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

27.6.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 28. 6. 2018 vyhlášena 2. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) na podporu Bezpečné dopravy. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 28. 6. 2018 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a bude ukončen 15. 9. 2018 v 00.00 hod. Pro The post Výzva MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

14.6.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Příjem žádostí do výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova
Od 14.6. do 14.7.2018 je možnost přes Portál farmáře podat žádost o dotaci ve výzvě č. 1 Programu rozvoje venkova. Veškeré potřebné informace naleznete zde: http://www.maszalabi.eu/aktuality/vyzva-mas-zalabi-c-1-k-predkladani-zadosti-dotaci-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-obdobi-2014-2020/ V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na projektového manažera pro PRV Ing. Stanislava Štumpfa. E-mail: prv@maszalabi.eu, tel. 725 563 579. The post Příjem žádostí do výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

14.6.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Příjem žádostí do výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova
Od 14.6. do 14.7.2018 je možnost přes Portál farmáře podat žádost o dotaci ve výzvě č. 1 Programu rozvoje venkova. Veškeré potřebné informace naleznete zde: https://www.maszalabi.eu/aktuality/vyzva-mas-zalabi-c-1-k-predkladani-zadosti-dotaci-ramci-operace-19-2-1-programu-rozvoje-venkova-obdobi-2014-2020/ V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na projektového manažera pro PRV Ing. Stanislava Štumpfa. E-mail: prv@maszalabi.eu, tel. 725 563 579. The post Příjem žádostí do výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

7.6.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Informativní seminář k výzvě č. 1 PRV
Dne 7.6.2018 proběhl v Marině v Týnci nad Labem informativní seminář k výzvě č. 1 Programu rozvoje venkova (PRV).  Semináře se zúčastnilo sedm zájemců. Děkuji všem za vaši účast, dotazy a připomínky. Prezentaci můžete použít jako souhrn informací, ale určitě nenahrazuje dokumenty jako jsou Pravidla, příručka pro VŘ nebo příručku pro publicitu. Všem žadatelům doporučuji The post Informativní seminář k výzvě č. 1 PRV appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

7.6.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Informativní seminář k výzvě č. 1 PRV
Dne 7.6.2018 proběhl v Marině v Týnci nad Labem informativní seminář k výzvě č. 1 Programu rozvoje venkova (PRV).  Semináře se zúčastnilo sedm zájemců. Děkuji všem za vaši účast, dotazy a připomínky. Prezentaci můžete použít jako souhrn informací, ale určitě nenahrazuje dokumenty jako jsou Pravidla, příručka pro VŘ nebo příručku pro publicitu. Všem žadatelům doporučuji The post Informativní seminář k výzvě č. 1 PRV appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

17.5.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí č. 1 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 1. 6. 2018 Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Neproduktivní investice v lesích, Zemědělství, Podpora místních výrobků a Podpora podnikání. The post Výzva MAS Zálabí č. 1 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

17.5.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Prezentace k semináři k výzvě MAS – IROP – Zodolnění stanic IZS
Vážení žadatelé o podporu, na odkazu níže je Vám k dispozici prezentace shrnující důležité informace k výzvě MAS Zálabí, z.s. z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na podporu Zodolnění stanic IZS. Kontakt: Nikola Bendáková, 602 280 585 Prezentace k semináři Stanice IZS The post Prezentace k semináři k výzvě MAS – IROP – Zodolnění stanic IZS appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

17.5.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí č. 1 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 1. 6. 2018 Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Neproduktivní investice v lesích, Zemědělství, Podpora místních výrobků a Podpora podnikání. The post Výzva MAS Zálabí č. 1 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

17.5.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Prezentace k semináři k výzvě MAS – IROP – Zodolnění stanic IZS
Vážení žadatelé o podporu, na odkazu níže je Vám k dispozici prezentace shrnující důležité informace k výzvě MAS Zálabí, z.s. z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na podporu Zodolnění stanic IZS. Kontakt: Nikola Bendáková, 602 280 585 Prezentace k semináři Stanice IZS The post Prezentace k semináři k výzvě MAS – IROP – Zodolnění stanic IZS appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

17.5.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí č. 1 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Místní akční skupina Zálabí z. s. vyhlašuje dnem 1. 6. 2018 Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichích Neproduktivní investice v lesích, Zemědělství, Podpora místních výrobků a Podpora podnikání. The post Výzva MAS Zálabí č. 1 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

9.5.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Prezentace k semináři na téma Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření I
Vážení žadatelé o dotaci v oblasti OPZ, na odkazu níže je Vám k dispozici prezentace shrnující důležité informace k Výzvě MAS Zálabí, z.s. zaměřené na prorodinná opatření. Kontakt: Lucie Dostálová, 603369516 Seminář OPZ Prorodinná opatření The post Prezentace k semináři na téma Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření I appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

9.5.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Prezentace k semináři na téma Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření I
Vážení žadatelé o dotaci v oblasti OPZ, na odkazu níže je Vám k dispozici prezentace shrnující důležité informace k Výzvě MAS Zálabí, z.s. zaměřené na prorodinná opatření. Kontakt: Lucie Dostálová, 603369516 Seminář OPZ Prorodinná opatření The post Prezentace k semináři na téma Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření I appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

4.5.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro IZS
MAS Zálabí, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém, která byla vyhlášena dne 30. 4. 2018. Seminář se uskuteční dne 11. května 2018 od 14:00 hod. v rekreačním areálu Marina v Týnci nad Labem. Bližší informace naleznete v přiložené The post Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro IZS appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

4.5.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Staročeské Máje Jestřabí Lhota
Obec Jestřabí Lhota zve na tradiční májový průvod obcí s názvem Staročeské Máje. Akce se koná dne 12. 5. 2018, od 13 hod. The post Staročeské Máje Jestřabí Lhota appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

4.5.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Staročeské Máje Jestřabí Lhota
Obec Jestřabí Lhota zve na tradiční májový průvod obcí s názvem Staročeské Máje. Akce se koná dne 12. 5. 2018, od 13 hod. The post Staročeské Máje Jestřabí Lhota appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

4.5.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro IZS
MAS Zálabí, z.s. Vás tímto zve na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém, která byla vyhlášena dne 30. 4. 2018. Seminář se uskuteční dne 17. května 2018 od 14:00 hod. v rekreačním areálu Marina v Týnci nad Labem. Bližší informace naleznete v přiložené The post Pozvánka na seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro IZS appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

30.4.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 30. 4. 2018 vyhlášena 1. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) pro jednotky sborů dobrovolných hasičů (JPO kategorie II a III). Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 30. 4. 2018 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a The post Výzva MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

30.4.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele v rámci Výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření z OPZ
Vážení žadatelé o dotaci na téma prorodinná opatření, dne 9. 5. 2018 se bude konat seminář na téma jak připravit úspěšnou žádost o dotaci. Seminář se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu Týnce nad Labem, a to od 10:00 do 12:00. Program semináře: Představení výzvy Věcná a časová způsobilost výdajů Logický rámec projektu Příprava žádosti The post Pozvánka na seminář pro žadatele v rámci Výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření z OPZ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

30.4.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele v rámci Výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření z OPZ
Vážení žadatelé o dotaci na téma prorodinná opatření, dne 9. 5. 2018 se bude konat seminář na téma jak připravit úspěšnou žádost o dotaci. Seminář se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu Týnce nad Labem, a to od 10:00 do 12:00. Program semináře: Představení výzvy Věcná a časová způsobilost výdajů Logický rámec projektu Příprava žádosti The post Pozvánka na seminář pro žadatele v rámci Výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření z OPZ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

30.4.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 30. 4. 2018 vyhlášena 1. výzva MAS Zálabí k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) pro jednotky sborů dobrovolných hasičů (JPO kategorie II a III). Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 30. 4. 2018 od 14.00 hod. prostřednictvím elektronické žádosti o podporu v IS KP14+ a The post Výzva MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

19.4.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Festival řemesel
v souvislosti s blížící se akcí Svátky Labe 2018, v jejímž rámci se koná i Festival řemesel – představení regionálních výrobců a produktů, zveme všechny regionální producenty k účasti na akci. Akce Svátky Labe se bude konat dne 2. 6. 2018 v areálu Marina v Týnci nad Labem, od 9:00. Akce bude probíhat celý den, účast tedy není časově omezená. V souvislosti The post Festival řemesel appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

19.4.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Festival řemesel
v souvislosti s blížící se akcí Svátky Labe 2018, v jejímž rámci se koná i Festival řemesel – představení regionálních výrobců a produktů, zveme všechny regionální producenty k účasti na akci. Akce Svátky Labe se bude konat dne 2. 6. 2018 v areálu Marina v Týnci nad Labem, od 9:00. Akce bude probíhat celý den, účast tedy není časově omezená. V souvislosti The post Festival řemesel appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

17.4.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na další seminář pro žadatele v rámci Výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření z OPZ
Vážení žadatelé o dotaci na téma prorodinná opatření, dne 25. 4. 2018 se bude konat další seminář na téma jak připravit úspěšnou žádost o dotaci. Seminář se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu Týnce nad Labem, a to od 10:00 do 12:00. Program semináře: Představení výzvy Věcná a časová způsobilost výdajů Logický rámec projektu Příprava The post Pozvánka na další seminář pro žadatele v rámci Výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření z OPZ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

5.4.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: MAS Zálabí nově na Facebooku
Abychom široké veřejnosti blíže přiblížili práci MAS Zálabí a propagovali akce pořádané jak MAS Zálabí, tak i našich členů, zřídili jsme novou Facebook stránku. Podívejte se na @maszalabi. Budeme rádi, když nás budete navštěvovat a budete sdílet dál. Doufáme, že se vám náš profil bude líbit. The post MAS Zálabí nově na Facebooku appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

4.4.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele v rámci Výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření z OPZ
Vážení žadatelé o dotaci na téma prorodinná opatření, dne 16. 4. 2018 se bude konat seminář na téma jak připravit úspěšnou žádost o dotaci. Seminář se bude konat v zasedací místnosti Městského úřadu Týnce nad Labem, a to od 15:00 do 17:00. Program semináře: Představení výzvy Věcná a časová způsobilost výdajů Logický rámec projektu Příprava žádosti The post Pozvánka na seminář pro žadatele v rámci Výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření z OPZ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

4.4.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Informace o výzvách MAS Zálabí na 2018
MAS Zálabí z.s. bude v programovém období 2014 – 2020 (respektive 2018 – 2022) rozdělovat z fondů EU a národních zdrojů přibližně 42 mil. Kč. To vše na místní projekty dle schválené SCLLD. Podpora je zaměřena na témata, které řeší jednotlivé operační programy, a které mají potenciálně pozitivní dopad na kvalitní rozvoj regionu MAS Zálabí. Vyhlášení první The post Informace o výzvách MAS Zálabí na 2018 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

26.3.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření I.
Dnem 26. 3. 2018 je vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotaci s názvem Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Prorodinná opatření I. Cílem výzvy je podpořit následující aktivity: – Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) – Doprovody na kroužky a zájmové aktivity – The post Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření I. appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

26.3.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření I.
Dnem 26. 3. 2018 je vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotaci s názvem Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Prorodinná opatření I. Cílem výzvy je podpořit následující aktivity: – Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) – Doprovody na kroužky a zájmové aktivity – The post Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Prorodinná opatření I. appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

22.3.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Předkládání žádostí o získání značky Polabí – regionální produkt
MAS Podlipansko ve spolupráci s ostatními MAS regionu Polabí organizují již 18. výzvu k předkládání žádosti o udělení značky Polabí – regionální produkt. Pokud jste podnikatelé a chcete podpořit svůj jedinečný produkt a tím pádem i náš region, neváhejte se ozvat. Více zde: TZ_výzva o značku POLABÍ 18 výzva POLABÍ jaro_2018 The post Předkládání žádostí o získání značky Polabí – regionální produkt appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

20.3.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Informace o projektech MAS Zálabí na 2018
1, Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova (PRV) je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, The post Informace o projektech MAS Zálabí na 2018 appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

16.3.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Základní informace o PRV
Program rozvoje venkova (PRV) je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby The post Základní informace o PRV appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

6.3.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Dětský maškarní bál v Žiželicích
Dovolujeme si Vás pozvat na Dětský maškarní bál, který si pro Vás a Vaše dítka nachystaly žiželické hasičky. Konat se bude 10. 3. 2018 v KD v Žiželicích od 14.00 hodin. Těšit se můžete na bohatý program, soutěže a bohatou tombolu. Příjemnou zábavu Vám přejí zaměstnanci MAS Zálabí The post Dětský maškarní bál v Žiželicích appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

6.3.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Otevírání Labe v Marině Týnci nad Labem
Srdečně zveme všechny zájemce o vodní sporty, rekreaci u vody nebo pouze milovníky řeky Labe na již tradiční akci Odemykání Labe. Těšit se můžete na zábavný program pro dospělé i děti. Budeme se těšit na setkání s Vámi. Za MAS Zálabí Stanislav Štumpf The post Otevírání Labe v Marině Týnci nad Labem appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

28.2.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Integrovaný regionální operační program – Úvodní informace
Integrovaný regionální operační program (IROP) Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014-2020 je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cíle má být dosaženo snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti, jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života The post Integrovaný regionální operační program – Úvodní informace appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

27.2.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Konání valné hromady MAS Zálabí
Dne 15.2.2018 proběhla v týneckém Hotelu Racek valná hromada MAS Zálabí. Jednalo se o přelomovou valnou hromadu, protože se volila nová rada MAS, kontrolní výbor a výběrová komise. Na valné hromadě též došlo k představení jednotlivých operačních programů a plánů MAS Zálabí na rok 2018, kterých není málo. Spuštění výzev na operační programy IROP, PRV, The post Konání valné hromady MAS Zálabí appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

5.2.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Příprava na výzvu č. 1 PRV
V druhé polovině února nebo začátkem března 2018 dojde k vyhlášení výzvy č. 1, která se bude týkat dvou konkrétních výzev z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (dále jen PRV). Jakmile bude výzva vyhlášena, dostanete veškeré potřebné informace a dokumenty k případnému podání žádosti o dotaci (ŽoD). Ohledně výzvy č. 1 bude také uspořádán The post Příprava na výzvu č. 1 PRV appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

7.1.2018 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Novoroční výstup na Holý vrch, aneb setkání obcí mikroregionu
V podzimním čase se v Dobšicích u pivka sešli zástupci spolku Dobšané s místními obyvateli a Mgr. Alena Zvěřinová navrhla oživit a obnovit tradici setkávání se na Holém vrchu nedaleko Kozí hůry a zeleného přechodu před D11. V minulosti se na tomto vrchu lidé scházeli, chodili jsme sem i jako malé děti se žehuňskou školou, poslední společné setkání zde The post Novoroční výstup na Holý vrch, aneb setkání obcí mikroregionu appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

26.12.2017 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Harmonogram výzev 2018 – IROP
Místní akční skupina Zálabí zveřejňuje plánovaný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2018. Předpokládané termíny vyhlášení výzev z IROP naleznete v odkaze níže. IROP_Harmonogram-vyzev_CLLD_IROP The post Harmonogram výzev 2018 – IROP appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

26.12.2017 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Harmonogram výzev 2018 – OP Zaměstnanost
Místní akční skupina Zálabí zveřejňuje plánovaný harmonogram výzev pro Operační program Zaměstnanost na rok 2018. Předpokládané termíny vyhlášení výzev z OPZ naleznete v odkaze níže. Haromogram výzev_OPZ_2018 The post Harmonogram výzev 2018 – OP Zaměstnanost appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

13.12.2017 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výběrové řízení na pozici Projektový manažer PRV
Místní akční skupina Zálabí, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici “Projektový manažer”. Strukturované životopisy a motivační dopisy mohou uchazeči zasílat do 10. 1 .2018 e-mailem na mas@maszalabi.eu. Znění výběrového řízení včetně požadavků  a dalších informací je ke stažení zde. The post Výběrové řízení na pozici Projektový manažer PRV appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

13.12.2017 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Výběrové řízení na pozici Projektový manažer OPZ
Místní akční skupina Zálabí, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici “Projektový manažer”. Strukturované životopisy a motivační dopisy mohou uchazeči zasílat do 10. 1 .2018 e-mailem na mas@maszalabi.eu. Znění výběrového řízení včetně požadavků  a dalších informací je ke stažení zde. The post Výběrové řízení na pozici Projektový manažer OPZ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

20.11.2017 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS ZÁLABÍ JE SCHVÁLENA
Dne 13. 11. 2017 splnila MAS Zálabí, z. s. podmínky věcného hodnocení strategie a tím tak po 684 dnech od jejího prvního podání může začít vyhlašovat výzvy v rámci IROP, OPZ a PRV. Schválení strategie je důležitým mezníkem pro umožnění čerpání finančních prostředků prostřednictvím místní akční skupiny v dalších letech a představuje dokončení více než čtyřleté The post STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS ZÁLABÍ JE SCHVÁLENA appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

2.11.2017 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Zapojte se společně s MAS Zálabí do akce „Krabice od bot“
Místní akční skupina Zálabí se letos poprvé připojí k akci „Krabice od bot“ aneb Děti darují dětem k Vánocům 2017   Působit radost můžete i Vy, když donesete krabici pro vybrané dítě v době od 13. listopadu do 8. prosince do kanceláře MAS Zálabí, z. s.   O co jde? K Vánocům patří dárky. Pro naše děti, pro naše blízké. The post Zapojte se společně s MAS Zálabí do akce „Krabice od bot“ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

19.10.2017 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Společné setkání regionů „Putovní olympiády mateřských škol – sportování nejen pro radost“
Společné setkání dětí, rodičů i organizátorů projektu „Putovní olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost“ proběhlo v krásném prostředí areálu Heroland v Březové u Kutné Hory v sobotu 14. října 2017 při příležitosti ukončení pátého ročníku projektu spolupráce, který realizuje MAS Zálabí společně s MAS Lípa pro venkov. Do projektu je zapojeno 12 MŠ z regionu MAS Lípa pro venkov The post Společné setkání regionů „Putovní olympiády mateřských škol – sportování nejen pro radost“ appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

9.10.2017 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Vyšlo o MAS Zálabí v Občasníku Dobšanů
Spolek DOBŠANÉ, z. s. je ji řadu let členem MAS Zálabí. Asi se zeptáte proč? Odpověď je jednoduchá. MAS Zálabí sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, firem a drobné podnikatele působící na Kolínsku, Nymbursku a Kutnohorsku. Jejich společným cílem je zlepšit čerpání prostředků z národních a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty v regionu. MAS Zálabí zahrnuje území The post Vyšlo o MAS Zálabí v Občasníku Dobšanů appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

9.10.2017 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: 17. výzva POLABÍ – regionální produkt
POLABÍ – regionální produkt® je označení udělované Polabským výrobcům kvalitních produktů, které vznikají s velkým podílem jak ruční, tak i duševní práce a osobního přístupu. Surovin takových výrobků navíc musí být získané alespoň částečně v oblasti Polabí. Důležitým aspektem je i šetrný přístup k životnímu prostředí při samotné výrobě. Certifikát mohou získat farmáři, malé či střední firmy, The post 17. výzva POLABÍ – regionální produkt appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

5.10.2017 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: MAS a MAP …
… tyto dvě zkratky pletou hlavu kde komu. MAS je zkratka pro místní akční skupiny, které působí ve venkovských oblastech, realizují a podporují nejrůznější projekty. Jedním z takových projektů je právě MAP neboli místní akční plán rozvoje vzdělávání. Jinými slovy MAS Podlipansko je nositelem projektu, v rámci kterého se svými partnery městem Kolín a MAS Zálabí vytváří The post MAS a MAP … appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

26.9.2017 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Podpořme JSDH Ovčáry v soutěži Dobrovolný Hasič roku
Jsme jediná jednotka z širokého okolí, která se probojovala do finále celostátní soutěže Dobrovolný Hasič roku.  Předem děkuji za podporu. Za SDH Ovčáry starosta Josef Tuláček The post Podpořme JSDH Ovčáry v soutěži Dobrovolný Hasič roku appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

22.9.2017 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: POZVÁNKA NA ADVENTNÍ TRHY V TÝNCI NAD LABEM
Vážení řemeslníci, prodejci a ostatní, srdečně Vás zveme na prodejní trhy v rámci akce Advent na vsi, která se bude konat v neděli 3. 12. 2017 na Masarykově náměstí v Týnci nad Labem od 14 hodin. Pokud máte zájem se této akce zúčastnit, prosím o přihlášení se na email mas@maszalabi.eu nebo telefonicky +420 602 280 585 The post POZVÁNKA NA ADVENTNÍ TRHY V TÝNCI NAD LABEM appeared first on Místní akční skupina Zálabí.