Zprávy z MAS Šternbersko o.p.s.

Zprávy a aktuality z MAS Šternbersko o.p.s.

Karta datailů MAS Šternbersko o.p.s.Web: www.mas-sternbersko.cz

Zprávy z MASek

logo MAS Šternbersko o.p.s.

10.1.2019 MAS Šternbersko o.p.s.: Propagace SCLLD MAS Šternbersko na akcích
Dovolujeme si informovat, že na základě rozhodnutí Správní rady MAS BUDE ZÍTRA (TJ. 11. 1. 2019) ZAHÁJEN SBĚR ŽÁDOSTÍ ZÁJEMCŮ O PROPAGACI STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE V ÚZEMÍ MAS ŠTER

logo MAS Šternbersko o.p.s.

21.12.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Slavnostní zahájení investičních projektů na Státním hradě Šternberk
Za účasti Ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., představitelů Národního památkového ústavu, města Šternberka a dalších institucí byla dnes slavnostně zahájena realizace dvou projektů cílí

logo MAS Šternbersko o.p.s.

11.12.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Jednání Sněmu zakladatelů a Valné hromady MAS Šternbersko
V pondělí 10.12.2018 se na 50 členů MAS Šternbersko sešlo na každoročnímu jednání Sněmu zakladatelů a Valné hromady. Po jednání následovalo předvánoční setkání v Informačním centru Šternberk.

logo MAS Šternbersko o.p.s.

10.12.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině
ŽÁDOSTI O DOTACI NA OPRAVY KAPLIČEK, KŘÍŽOVÝCH CEST, HŘBITOVŮ ČI ZVONIČEK BUDE MOŽNÉ PODÁVAT OD 4. DO 22. ÚNORA, NEBO DO DOBY KDY, CELKOVÝ SOUČET POŽADOVANÝCH ČÁSTEK REGISTROVANÝCH ŽÁDOSTÍ DOSÁHNE 30

logo MAS Šternbersko o.p.s.

3.12.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Skvělá zpráva pro město Šternberk – Schválená dotace na regeneraci sídliště Nádražní
S velkým potěšením oznamujeme, že město Šternberk získalo dotaci na regeneraci sídliště v Nádražní ulici a pro MAS Šternbersko o.p.s. je to o to větší radost, protože jsme byli zpracovatelem této úspě

logo MAS Šternbersko o.p.s.

22.11.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Informační centrum Šternberk uspělo v anketě Informační centrum roku 2018
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ HLASOVALI PRO NAŠE INFORMAČNÍ CENTRUM ŠTERNBERK V TÉTO ANKETĚ. 

logo MAS Šternbersko o.p.s.

20.11.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: 150 milionů korun na infrastrukturu cestovního ruchu
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VYHLÁSILO I NA ROK 2019 VÝZVY PRO SBĚR ŽÁDOSTÍ DO NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH. PROGRAM SE DĚLÍ NA DVA PODPROGRAMY, Z NICHŽ Z POHLEDU OBCÍ A S

logo MAS Šternbersko o.p.s.

12.11.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Projekt E-Bezpečí na Šternberských školách
V průběhu měsíce října se žáci místních škol účastnili preventivního programu v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů Projekt s názvem „Surfujeme bezpečně“ se

logo MAS Šternbersko o.p.s.

9.11.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Návštěva učitelů ZŠ Ivanovice na Hané
Ve dnech 25. – 26. 10. 2018 absolvovalo celkem 21 pedagogických pracovníků zÁKLADNÍ ŠKOLY Z IVANOVIC NA HANÉ (OKRES VYŠKOV) DVOUDENNÍ POZNÁVACÍ SEMINÁŘ. V PÁTEK 26. 10. TATO SKUPINA NAVŠTÍVILA TAKÉ IN

logo MAS Šternbersko o.p.s.

8.11.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko zve k účasti na Sněmu zakladatelů a Valné hromadě
Jednání se uskuteční V PONDĚLÍ 10. 12. 2018 OD 15:30 V MĚSTSKÉM KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ, Masarykova 307/20, Šternberk. Kromě tradičních bodů budou projednávány například příspěvky na propagaci pro rok 20

logo MAS Šternbersko o.p.s.

5.11.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko podpoří bezpečnost v dopravě
DOVOLUJEME SI INFORMOVAT, ŽE DNES ZAHAJUJEME SBĚR ŽÁDOSTÍ DO VÝZVY MAS ŠTERNBERSKO – IROP – BEZPEČNOST DOPRAVY II. Sběr žádostí bude probíhat až do pátku 11.1.2019. Zájemci se budou s výzvou moci bl

logo MAS Šternbersko o.p.s.

2.11.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Dvě miliardy korun z MMR na rozvoj obcí
19. listopadu bude zahájen příjem žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ MMR určeného například na obnovu místních komunikací, dětských hřišť či veřejných prostranství. Novinkou pro rok 2

logo MAS Šternbersko o.p.s.

29.10.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Dotace do rozvoje bydlení – příjem žádostí se blíží
Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje i letos vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2019. Vrací se podpora technické infrastruktury. Příjem žádostí započn

logo MAS Šternbersko o.p.s.

26.10.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Nabídka možnosti využít galerijních prostor Informačního centra ve Šternberku
VÝZVA PRO ČLENY MAS ŠTERNBERSKO O.P.S.: MAS Šternbersko o.p.s. se jako provozovatel Informačního centra Šternberk neustále snaží o jeho oživení. Vyhledáváme proto nejrůznější příležitosti, jak přilá

logo MAS Šternbersko o.p.s.

14.10.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Příklady dobré praxe realizace šablon
Odkaz na dokument ZDE [https://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Inspiromaty/INSPIROMAT_11_Priklady-dobre-praxe-realizace-sablon.pdf].

logo MAS Šternbersko o.p.s.

14.10.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Katalog akreditovaných vzdělávacích programů NIDV pro ŠABLONY II
Odkaz na dokument ZDE [http://file:///C:/Users/mas/Desktop/SABLONY_II_Katalog_NIDV_srpen_2018.pdf].

logo MAS Šternbersko o.p.s.

11.10.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS v TV Morava
Práve včera odvysílala TV Morava ve svém zpravodajství reportáž o činnosti Místních akčních skupin v regionu. Kromě jiných činností MAS silně podporují oblast školství – především MŠ a ZŠ, a to také

logo MAS Šternbersko o.p.s.

10.10.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Propagace SCLLD: Šternberský sportovní talent 2018
ŠTERNBERSKÝ SPORTOVNÍ TALENT 2018 – CELKOVÉ ZHODNOCENÍ V neděli 23. září 2018 se uzavřel již čtvrtý ročník sportovní série pro děti ŠTERNBERSKÝ SPORTOVNÍ TALENT 2016. V rámci projektu, který organi

logo MAS Šternbersko o.p.s.

10.10.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MASIVNÍ PODPORA ŠKOLÁM ZE STRANY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE PŮSOBÍ 180 MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN, Z TOHO ŠESTNÁCT Z NICH JE V OLOMOUCKÉM KRAJI. KROMĚ JINÝCH ČINNOSTÍ MAS SILNĚ PODPORUJÍ OBLAST ŠKOLSTVÍ – PŘEDEVŠÍM MŠ A ZŠ.   Tři hlavní

logo MAS Šternbersko o.p.s.

8.10.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Propagace SCLLD: Hody sv. Václava v Řídeči
11.  HODY SV. VÁCLAVA A PŘIPOMÍNKA 100 LET VZNIKU  ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY V OBCI ŘÍDEČ DNE 28.9.2018 Dne 28.9.2018 se uskutečnily v obci Řídeč již 11. HODY SV. VÁCLAVA. Hody byly zahájeny v 10.00

logo MAS Šternbersko o.p.s.

24.9.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: V Bělkovicích-Lašťanech bezpečněji
PRÁVĚ V TĚCHTO DNECH VRCHOLÍ VÝSTAVBA DVOU NOVÝCH CHODNÍKŮ V BĚLKOVICÍCH-LAŠŤANECH. Jedná se o úseky podél silnic třetí třídy, a to při výjezdu z obce směrem na Dolany a také v Lašťanech od kapličky

logo MAS Šternbersko o.p.s.

21.9.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Podpora obcím z národních dotačních titulů MMR
V nejbližších měsících budou vyhlášeny výzvy pro obce v dotačních titulech MMR. Celková částka k přerozdělení pro rok 2019 je 3,2 mld.  Kč. Novinkou bude mimo jiné například podpora dostupnosti služ

logo MAS Šternbersko o.p.s.

19.9.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MŠMT vyhlašuje soutěž o drony
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY JAKO ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OP VVV) VYHLAŠUJE DNE 17. 9. 2018 FOTO A VIDEO SOUTĚŽ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH OD

logo MAS Šternbersko o.p.s.

18.9.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019
MŠMT PROJEDNALO A DNE 11. ZÁŘÍ 2018 SCHVÁLILO PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE – VÝZVA PRO ROK 2019 (DÁLE JEN PROGRAMY), JEJICHŽ SOUČÁSTÍ JSOU I PRIORI

logo MAS Šternbersko o.p.s.

17.9.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MŠMT a MMR podpoří obnovu a výstavbu sportovních zařízení na rok 2019
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PŘIPRAVILO VE SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH, JAK NADÁLE PODPOROVAT OBNOVU A VÝSTAVBU SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ MĚST A OBCÍ.

logo MAS Šternbersko o.p.s.

16.9.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: V Tovéři o prázdninách vyrostla nová školka
S POTĚŠENÍM INFORMUJEME, ŽE NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ PROBĚHLA KOLAUDACE PRVNÍHO PROJEKTU HRAZENÉHO Z SCLLD MAS ŠTERNBERSKO. Projekt "STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY TOVÉŘ" řešil otázku navýšení kap

logo MAS Šternbersko o.p.s.

14.9.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Nové aktivity OPŽP
S radostí oznamujeme, že dne 11. 9. 2018 bylo Ministerstvem životního prostředí ČR schváleno přiřazení několika opatření zaměřených na životní prostředí do strategie CLLD MAS Šternbersko. Žadatelé z ú

logo MAS Šternbersko o.p.s.

24.8.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS seznámila zájemce s výzvou na prorodinná opatření
Dne 23.8.2018 se v kanceláři MAS Šternbersko uskutečnil seminář pro žadatele v rámci výzvy OPZ - Prorodinná opatření 2. Zájemci  tak měli možnost diskutovat své projekty a seznámit se s hlavními podpo

logo MAS Šternbersko o.p.s.

20.8.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko vyhlašuje výzvu na sociální podnikání
MAS ŠTERNBERSKO DNES VYHLÁSILA SVOU DALŠÍ VÝZVU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. Tentokrát je výzva zaměřena na sociální podnikání. Sběr žádostí do výzvy potrvá do 19. 10. 2018 do 12:00.

logo MAS Šternbersko o.p.s.

6.8.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko vyhlašuje výzvu na prorodinná opatření
MAS ŠTERNBERSKO DNES VYHLÁSILA SVOU DALŠÍ VÝZVU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. Sběr žádostí do výzvy zaměřené na prorodinná opatření bude probíhat do 7.9.2018. Více informací o výzvě nale

logo MAS Šternbersko o.p.s.

31.7.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Propagace SCLLD: Hodové slavnosti v Mladějovicích
Obec Mladějovice uspořádala za pomoci sponzorů a MAS Šternbersko Hodové slavnosti v Mladějovicích dne 21. 7. 2018 na místním hřišti. Na akci bylo přítomno přes sto návštěvníků během odpoledního prog

logo MAS Šternbersko o.p.s.

31.7.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Propagace SCLLD: Memoriál Jana Maleckého
V sobotu 21. 7. 2018 se na hřišti v Hraničných Petrovicích již po 17. uskutečnil Memoriál Jana Maleckého – fotbalový turnaj. Akce se zúčastnilo přibližně 150 osob včetně hráčů. O poháry soutěžili ce

logo MAS Šternbersko o.p.s.

30.7.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Nová podpora rekonstrukcí veřejného osvětlení
Na konci letošního srpna budou vyhlášeny společné výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí na rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích. Více informací naleznete v čl

logo MAS Šternbersko o.p.s.

13.7.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko pomáhá školám v území
MAS Šternbersko spolupracuje se školami a školkami v území při získávání dotací z EU a na projektech MŠMT. Aktuálně se o tom zmiňuje Hlušovický obecní zpravodaj "CO? V HLUŠOVICÍCH" v rubrice "ZE ŽIVOT

logo MAS Šternbersko o.p.s.

9.7.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Úspěch Šternberských listů v soutěži o nejlepší obecní zpravodaj
V SOUTĚŽI „O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ“ SE ŠTERNBERSKÉ LISTY UMÍSTILY VE SVÉ KATEGORII NA CELKOVÉM 2. MÍSTĚ. DĚKUJEME A GRATULUJEME NAŠÍ SKVĚLÉ REDAKTORCE PANÍ KATEŘINĚ KUNCOVÉ KAPKOVÉ. Do

logo MAS Šternbersko o.p.s.

26.6.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko spolupracuje se Sdružením D
MAS Štenbersko spolupracuje s Olomouckou vzdělávací organizací Sdružežení D. Školám v našem uzemí jsme tak mohli zprostředkovat program "Příběh pana Tydýta", který je určený pro děti i pedagogy a zamě

logo MAS Šternbersko o.p.s.

18.6.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Propagace SCLLD: Senioři baví sebe i ostatní
Série akcí pořádaných Klubem aktivních seniorů z Domašova u Šternberka podpořila MAS Šternbersko příspěvkem na propagaci SCLLD. V jarních měsících senioři uspořádali Posezení u příležitosti MDŽ, běh

logo MAS Šternbersko o.p.s.

8.6.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Propagace SCLLD: Kácení máje a vaření kotlíkového guláše v Huzové
Dne 26. 5. 2018 se uskutečnilo tradiční kácení máje s vařením kotlíkového guláše a zábavným dětským odpolednem v Huzové. Program se sestával ze zahájení a odstatrtování soutěže od 13:30hod. Celé odpol

logo MAS Šternbersko o.p.s.

5.6.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko vybrala projekty na podporu školství a bezpečnosti v dopravě
Celkově 6 projektů bylo vybráno k financování v rámci dvou výzev zaměřených na investice do základního školství a zvyšování bezpečnosti v dopravě. V rámci 3. výzvy MAS Šternbersko-IROP-Infrastruktur

logo MAS Šternbersko o.p.s.

25.5.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Novinky z ITI Olomoucké aglomerace
PŘINÁŠÍME VÁM NOVINKY Z ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE   24. 5. 2018 6 VÝZEV, KTERÉ VÁM POMOHOU S ROZVOJEM PODNIKÁNÍ! [http://www.olomoucka-aglomerace.eu/aktuality/22525] JSTE-LI PODNIKATELEM, VEŘEJNOU

logo MAS Šternbersko o.p.s.

25.5.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Informace o vyhlášení dotačního řízení pro obce Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům
Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu

logo MAS Šternbersko o.p.s.

24.5.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Vyhlášení rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)"
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY VYHLAŠUJE TŘETÍ ETAPU ROZVOJOVÉHO PROGRAMU K PODPOŘE VÝUKY PLAVÁNÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje n

logo MAS Šternbersko o.p.s.

17.5.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Místní akční skupina Šternbersko vybrala prvních 25 projektů z Programu rozvoje venkova
MAS ŠTERNBERSKO O.P.S. ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY 1. VÝZVY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, KTERÁ BYLA VYHLÁŠENA NA PŘELOMU LEDNA A ÚNORA 2018. V rámci této výzvy MAS vyhlásila 2 oblasti podpory zaměřené na inves

logo MAS Šternbersko o.p.s.

25.4.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Značkou „HANÁ regionální produkt®“ byli oceněni další výrobci
ZNAČKOU „HANÁ REGIONÁLNÍ PRODUKT®“ BYLI OCENĚNI DALŠÍ VÝROBCI   Příkazy, 24. duben 2018 - Certifikační komise udělila ochrannou známku „HANÁ regionální produkt®“ dalším zájemcům. Značkou Haná se c

logo MAS Šternbersko o.p.s.

26.3.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko vyhlašuje další výzvu, tentokrát na podporu zaměstnanosti
JIŽ SEDMOU VÝZVU V POŘADÍ A DRUHOU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST VYHLÁSILA MAS ŠTERNBERSKO. Podporovány budou aktivity v oblasti zvyšování zaměstnanosti znevýhodněných uchazečů o zaměstná

logo MAS Šternbersko o.p.s.

14.3.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Publikace komunitně vedený místní rozvoj v ČR
Kolektiv autorů z Ministerstva pro místní rozvoj připravil ve spolupráci s místními akčními skupinami publikaci informující o využití nástroje Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) v České republice.

logo MAS Šternbersko o.p.s.

7.3.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Znalostní soutěž Eurotime
Síť EUROPE DIRECT Česká republika a Zastoupení Evropské komise v ČR, jejichž hlavní činností je podpora informovanosti o evropské integraci, vyhlašují již 11. ročník znalostní soutěže „EUROTIME 2018“

logo MAS Šternbersko o.p.s.

6.3.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko vybrala své první projekty
MAS ŠTERNBERSKO VYBRALA SVÉ PRVNÍ PROJEKTY Programový výbor MAS na svém jednání dne 5.3.2018 vybral k realizaci projekty z prvních dvou výzev MAS. Jedná se o čtyři projekty v rámci výzvy Prorodinn

logo MAS Šternbersko o.p.s.

5.3.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Analytická zpráva o dotacích, fondech a nadacích v ČR
Dokument ZDE [/data/upload/MAP_II/Analyza_Dotace_Fondy_Nadace.pdf].

logo MAS Šternbersko o.p.s.

1.3.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Správní rada schválila k financování žádosti o propagaci MAS Šternbersko.
SPRÁVNÍ RADA NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 28.2 2018 SCHVÁLILA K FINANCOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PROPAGACI MAS ŠTERNBERSKO. Schválené žádosti k propagaci SCLLD MAS Šternbersko o.p.s. v roce 2018 naleznete v následuj

logo MAS Šternbersko o.p.s.

1.3.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Vyhlášení výzvy Šablony II
ŘÍDÍCÍ ORGÁN OP VVV ZVEŘEJNIL DNE 28. ÚNORA 2018 VÝZVY Č. 02_18_063 A 02_18_064 ŠABLONY II V PRIORITNÍ OSE 3 OP VVV. ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V IS KP14+: 28. ÚNORA 2018. UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

logo MAS Šternbersko o.p.s.

22.2.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Avízo výzvy Šablony II
ŘÍDICÍ ORGÁN OP VVV ZVEŘEJŇUJE DNE 21. ÚNORA 2018 AVÍZO VÝZEV Č. 02_18_063 (VÝZVA PRO MÉNĚ ROZVINUTÉ REGIONY) A 02_18_064 (VÝZVA PRO VÍCE ROZVINUTÝ REGION – HL. M. PRAHA) ŠABLONY II V PRIORITNÍ OSE 3

logo MAS Šternbersko o.p.s.

21.2.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Novinky z ITI Olomoucké aglomerace
PŘINÁŠÍME VÁM NOVINKY Z ITI OLOMOUCKÉ GLOMERACE   12.2.2018 DOTAZNÍK "DOTAČNÍ MOŽNOSTI ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE V RÁMCI OP PIK" [http://www.olomoucka-aglomerace.eu/aktuality/22107] Zajímají Vás d

logo MAS Šternbersko o.p.s.

14.2.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Přelomové zasedání Výběrové komise MAS
V úterý 13.2. zasedla Výběrová komise MAS k věcnému hodnocení historicky první výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření. Výběrová komise si na tomto zasedání zároveň zvolila svého předsedu, kterým se

logo MAS Šternbersko o.p.s.

12.2.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko vyhlašuje výzvu PRV na podporu zemědělců a drobných podnikatelů
Dne 12.2.2018 vyhlásila MAS Šternbersko svou první výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva je zaměřena jak na podporu investic do zemědělských podniků, tak i na podporu rozvoje nezemědělských či

logo MAS Šternbersko o.p.s.

11.2.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Žadatelé se seznámili s výzvami IROP
V minulém týdnu realizovala MAS Šternbersko dva semináře pro žadatele k aktuálně vypsaným výzvám IROP. Hojná účast z řad možných žadatelů provázela jak seminář k budování infrastruktury základních ško

logo MAS Šternbersko o.p.s.

1.2.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Propagace SCLLD MAS Šternbersko na akcích
Dovolujeme si Vás informovat, že na základě rozhodnutí Správní rady MAS BYL DNES (TJ. 1. 2. 2018) ZAHÁJEN SBĚR ŽÁDOSTÍ ZÁJEMCŮ O PROPAGACI STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE V ÚZEMÍ MAS ŠTE

logo MAS Šternbersko o.p.s.

25.1.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Stručný přehled akcí KČT Šternberk a dalších aktivit
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ŠTERNBERK PŘINÁŠÍ VELKÝ PŘEHLED TURISTICKÝCH POCHODŮ A VÝPRAV NAPLÁNOVANÝCH NA ROK 2018.  Celý přehled naleznete ZDE [http://www.kctsternberk.cz/akce/akce2018/velky-prehled-turi

logo MAS Šternbersko o.p.s.

22.1.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Harmonogram výzev PRV pro rok 2018
HARMONOGRAM PŘÍJMU PROJEKTOVÝCH OPERACÍ PRV HARMONOGRAM VÝZEV PRV PRO ROK 2018. AKTUALIZOVÁNO K LEDNU 2018. V PŘÍLOZE NALEZNETE HARMONOGRAM VÝZEV PRO ROKY 2015-2017. VÝZVY V LETECH 2019-2020 BUDOU VY

logo MAS Šternbersko o.p.s.

21.1.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Informace k dotačním programům Olomouckého kraje
INFORMACE K DOTAČNÍM PROGRAMŮM OLOMOUCKÉHO KRAJE Pro rok 2018 se krajská samospráva zaměřila na zjednodušení systému dotací a zvýšení komfortu žadatelů při plnění formálních podmínek pro podání žádo

logo MAS Šternbersko o.p.s.

18.1.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Novinky z ITI Olomoucké aglomerace
PŘINÁŠÍME VÁM NOVINKY Z ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE   15. 1. 2018 15. ZASEDÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE [http://www.olomoucka-aglomerace.eu/aktuality/22032] Dne 15. 1. 2018 se v 13:0

logo MAS Šternbersko o.p.s.

16.1.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko podpoří bezpečnost v dopravě a technické vzdělávání na základních školách
OD PONDĚLÍ 15. 1. 2018 MŮŽOU ZÁJEMCI PODÁVAT ŽÁDOSTI NA PODPORU PROJEKTŮ Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU DO DVOU AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÝCH VÝZEV. První výzva je zaměřena na zvyšování BEZP

logo MAS Šternbersko o.p.s.

5.1.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Novinky z MŠMT
DOVOLUJEME SI INFORMOVAT O NOVĚ ZVEŘEJNĚNÝCH ZPRÁVÁCH MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. * MŠMT vydalo obnovená DOPORUČENÍ K ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ, VANDALISMU A KYBERŠIKANY. V těchto obla

logo MAS Šternbersko o.p.s.

4.1.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: Termíny seminářů pro žadatele výzvy IROP
Semináře pro žadatele akuálně vyhlášených výzev IROP se uskuteční v následujících termínech: úterý 9. 1. 2018 - seminář k výzvě "Infrastruktura předškolního vzdělávání" úterý 16. 1. 2018 - semi

logo MAS Šternbersko o.p.s.

2.1.2018 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko podpoří bezpečnost v dopravě a technické vzdělávání na základních školách
DVĚ VÝZVY NA PODPORU PROJEKTŮ Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁSILA  V ZÁVĚRU ROKU 2017 MAS ŠTERNBERSKO. První výzva je zaměřena na zvyšování bezpečnosti v dopravě na území obcí

logo MAS Šternbersko o.p.s.

13.12.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Uzavření kanceláře MAS v období vánočních svátků
Dovolujeme si Vás upozornit na uzavření kanceláře MAS Šternbersko v období OD 22. 12. 2017 DO 2.1. 2018. V době naší nepřítomnosti nás můžete kontaktovat telefonicky či e-mailem, KONTAKTY NALEZNETE

logo MAS Šternbersko o.p.s.

12.12.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Provozní doba Informačního centra v období Vánoc
INFORMAČNÍ CENTRUM ŠTERNBERK UPOZORŇUJE VEŘEJNOST NA UPRAVENOU PROVOZNÍ DOBU V OBDOBÍ VÁNOC.   PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA V OBDOBÍ VÁNOC 21. – 22. 12. 2017   ZAVŘENO - INVENTURA 24. – 2

logo MAS Šternbersko o.p.s.

4.12.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko podpoří kulturní památky a předškolní vzdělávání
MAS ŠTERNBERSKO PODPOŘÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvě výzvy na podporu projektů z Integrovaného regionálního operačního programu vyhlásila  od 1. prosince MAS Šternbersko. První výz

logo MAS Šternbersko o.p.s.

4.12.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: MŠMT SCHVÁLILO TŘI DOTAČNÍ PROGRAMY VE SPORTU NA ROK 2018
MŠMT SCHVÁLILO TŘI DOTAČNÍ PROGRAMY VE SPORTU NA ROK 2018 MŠMT schválilo na rok 2018 tři dotační programy ve sportu na podporu státní sportovní reprezentace, talentovaných dětí a mládeže a celostátní

logo MAS Šternbersko o.p.s.

29.11.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Aktuální harmonogram výzev ITI na rok 2017 a 2018
Na stránkách MAS zveřejňujeme aktuální Harmonogram výzev strategie ITI OA [http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/19_/19533/harmonogram4.cs.pdf] na rok 2017 a předběžný harmon

logo MAS Šternbersko o.p.s.

8.11.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podání žádostí o dotace pro města a obce, které se potýkají s chátrajícími budovami. Pro žadatele je připraveno opět 100 milionů korun. Během dvou l

logo MAS Šternbersko o.p.s.

7.11.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Prostřednictvím MAS Šternbersko bude možné čerpat finanční prostředky na rozvoj malých a středních podniků
PROSTŘEDNICTVÍM MAS ŠTERNBERSKO BUDE MOŽNÉ ČERPAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ.   Cílem připravované výzvy na podporu nezemědělských činností bude podpora menších podni

logo MAS Šternbersko o.p.s.

1.11.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS Šternbersko vyhlašuje výzvu na prorodinná opatření
MAS ŠTERNBERSKO VYHLAŠUJE VÝZVU NA PRORODINNÁ OPATŘENÍ   MAS Šternbersko dnes vyhlásila svou první výzvu v současném programovém období. Sběr žádostí do výzvy zaměřené na prorodinná opatření bude

logo MAS Šternbersko o.p.s.

17.10.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
VÝZVA MŠMT: ROZVOJ VÝUKOVÝCH KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝMI CELKY   Cílem výzvy je podpořit ROZVOJ KAPACIT ZÁKLADNÍCH ŠKOL S 1. STUPNĚM A TAKÉ ŠKOLY, KTERÉ J

logo MAS Šternbersko o.p.s.

16.10.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018
PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018   Dovolujeme si informovat, že v pondělí 16. října začíná sběr žádostí o dotaci v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 [http://www.mmr.cz/cs/R

logo MAS Šternbersko o.p.s.

12.10.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Příležitost získat regionální značku "Haná regionální produkt®"
MÁTE ZÁJEM ZÍSKAT OCHRANNOU ZNÁMKU HANÁ REGIONÁLNÍ PRODUKT®? JE TU PŘÍLEŽITOST PRO MÍSTNÍ VÝROBCE, POSKYTOVATELE UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ZÍSKAT REGIONÁLNÍ ZNAČKU V REGIONU HANÁ. PRÁVĚ NY

logo MAS Šternbersko o.p.s.

11.10.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Přehled dotačních programů pro rok 2018
DOVOLUJEME SI INFORMOVAT, ŽE OLOMOUCKÝ KRAJ NA SVÉM WEBU ZVEŘEJNIL SEZNAM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ VYHLAŠOVANÝCH PRO ROK 2018. Odkaz na stránku "Krajské dotační programy 2018" ZDE [https://www.kr-olomou

logo MAS Šternbersko o.p.s.

10.10.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Dotace SFDI na opravu nebo vybudování cyklystických stezek
Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil příjem žádostí  k získání dotace na opravu nebo vybudování cyklistických stezek.   Financování výstavby nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování

logo MAS Šternbersko o.p.s.

5.10.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Netradiční hasičská soutěž Bělkovice - Lašťany
Dne  9. 9. 2017 proběhlo na koupališti v Bělkovicích - Lašťanech setkání hasičů v rámci MAS Šternbersko - NETRADIČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ 2017. V dopoledních hodinách byla na programu netradiční hasičká

logo MAS Šternbersko o.p.s.

4.10.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Šternberský sportovní talent 2017 - část II.
V neděli 24. září 2017 se uzavřel třetí ročník sportovní série pro děti ŠTERNBERSKÝ SPORTOVNÍ TALENT 2017. V rámci projektu, který organizuje AGENTURA 2G [http://www.agentura2g.cz/], byly připraveny p

logo MAS Šternbersko o.p.s.

3.10.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Oslavy 110 let založení SDH Dolany a noční hasičská soutěž
Ve dnech 1. a 2. září 2017 oslavil sbor dobrovolných hasičů v Dolanech [http://www.hasicidolany.cz/category/aktuality-sboru/]výročí 110 let od svého založení a MAS Šternbersko byla jedním z partnerů,

logo MAS Šternbersko o.p.s.

27.9.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: MAS školáky zkouší, nakolik znají Evropskou unii
ŠTERNBERK ŽIJE EVROPOU. TO JE NÁZEV PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY ŠTERNBERSKO, JEHOŽ HLAVNÍ AKTIVITOU JE VĚDOMOSTNÍ KVÍZ PRO ŽÁKY DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ MÍSTNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL. V úterý 26. září se v Inf

logo MAS Šternbersko o.p.s.

26.9.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Zelené oázy 2017 – výzva na obnovu přírodně a kulturních míst
Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení následující výzvy: ZELENÉ OÁZY 2017 – VÝZVA NA OBNOVU PŘÍRODNĚ A KULTURNÍCH MÍST.   Podmínky udělení grantu: * výzva: 30. srpna – 31. října 2017 * vý

logo MAS Šternbersko o.p.s.

21.9.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Projekt MEIS 2017
INFORMAČNÍ CENTRUM ŠTERNBERK JE NYNÍ NOVĚ I PROVOZOVATELEM MĚSTSKÉHO EVROPSKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA (MEIS) ŠTERNBERK. [http://mas-sternbersko.cz/cz/136/co-je-meis] Úkolem informační sítě MEIS je

logo MAS Šternbersko o.p.s.

20.9.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Příležitost pro podnikatele a firmy v Olomoucké aglomeraci
Integrované teritoriální investice přináší nové příležitosti pro podnikatele a firmy v Olomoucké aglomeraci!  Začínají se rozbíhat výzvy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro I

logo MAS Šternbersko o.p.s.

19.9.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Dny obce Domašov u Šternberka
Ve dnech 18. - 20. srpna 2017 oslavila obec Domašov u Šternberka 797 let od první písemné zmínky o obci. V pátek zde oslavy zahájili prvním ročníkem běžeckého závodu ObršálRUN a večer si užili oprav

logo MAS Šternbersko o.p.s.

17.9.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Dotace školám a školkám na budování přírodních zahrad
DOTACE ŠKOLÁM A ŠKOLKÁM NA BUDOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZAHRAD Od začátku září mohou školy a školky žádat o dotace na přírodní zahrady. Ve výzvě čerpající prostředky z Národního programu Životní prostředí (N

logo MAS Šternbersko o.p.s.

8.9.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Kancelář MAS Šternbersko byla přemístěna
Kancelář MAS Šternbersko byla přemístěna. Stále nás najdete na adrese RADNIČNÍ 18, 785 01  Šternberk (budova Komerční banky), došlo pouze ke změně obývaných prostor. Nyní nás najdete hned v PŘÍZEM

logo MAS Šternbersko o.p.s.

14.8.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: Změna otevírací doby v Informačním centru Šternberk
Informujeme o  změně otevírací doby v Informačním centru Šternberk. Od začátku srpna platí nová otevírací doba o víkendech. Nově máme nyní V SOBOTU A V NEDĚLI OTEVŘENO OD 10:00 DO 16:30 HODIN. Ote

logo MAS Šternbersko o.p.s.

28.7.2017 MAS Šternbersko o.p.s.: STRATEGIE CLLD MAS ŠTERNBERSKO JE SCHVÁLENA
S radostí oznamujeme, že Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Šternbersko byla dne 28. 7. 2017 schválena. Děkujeme všem těm, kteří k tvorbě a schválení Strategie přispěli. Schválení