Zprávy z MAS Nad Prahou o.p.s.

Zprávy a aktuality z MAS Nad Prahou o.p.s.

Karta datailů MAS Nad Prahou o.p.s.Web: http://www.nadprahou.eu/

Zprávy z MASek

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

27.11.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Termín Valné hromady MAS Nad Prahou
Valná hromada MAS Nad Prahou se uskuteční ve středu 11. prosince 2019 od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Líbeznicích. Pozvánka s definitním programem a podklady budou partnerům MAS Nad Prahou zaslány nejpozději 3. prosince 2019. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

4.11.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro potenciální žadatele o investice do sociálních podniků
MAS Nad Prahou srdečně zve všechny potenciální žadatele o podporu vzniku nového nebo rozšíření stávajícího sociálního podniiku na seminář k vyhlášené výzvě na podporu investic do sociální ekonomiky. Seminář se uskuteční 4. listopadu 2019. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

17.10.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Připravujeme výzvu na podporu investic do škol a školek
MAS Nad Prahou začala spolu s ŘO IROP projednávat vyhlášení Výzvy č. 6 MAS Nad Prahou - IROP - Formální i zájmové vzdělávání po celý život. Ve výzvě bude k dispozici skoro 20 miliónů korun na podporu vzniku nových nebo rekonstrukce a přístavby stávajících škol a školek, dětských skupin, dalších forem zařízení pro předškolní výchovu i míst neformálního vzdělávání. Její vyhlášení očekáváme začátkem prosince 2019. Více informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

17.10.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Investiční podpora sociálního podnikání
MAS Nad Prahou vyhlásila výzvu na podporu vzniku nových a rozšiřování stávajících sociálních podniků. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

16.10.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Výtvarná soutěž pro žáky základních a středních škol
MAS Nad Prahou při příležitosti oslav událostí 17. listopadu 1989 vyhlašuje výtvarnou a grafickou soutěž v malbě a kresbě pro žáky základních a středních škol na téma "30 let svobody a demokracie". Bližší informace naleznete zde. 

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

26.9.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele z výzvy Sociální a komunitní služby na dosah
Ve čtvrtek 26. září 2019 se od 10 hodin v zasedací místnosti MAS Nad Prahou o.p.s. na adrese Mělnická 275, Líbeznice, uskuteční seminář pro žadatele, kteří připravují žádost o podporu do 7. Výzva MAS Nad Prahou - OPZ - Sociální a komunitní služby na dosah. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.8.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Připravujeme novou výzvu IROP
MAS Nad Prahou připravila pro žadatele o podporu investic do sociálních podniků 15 miliónů pro podzimní výzvu. Více na Aktuální informace pro žadatele

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.8.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Prezentace ze semináře pro žadatele IROP
Na webové stránky MAS Nad Prahou byla vložena prezentace ze seminářů pro žadatele ve Výzvě č. 4 MAS Nad Prahou - IROP - Na kole do zaměstnání, škol a za službami. Prezentaci naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.8.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zrušené konzultace IROP
Omlouváme se všem žadatelům, ale až do konce srpna jsou zrušené konzultační hodiny manažerky programového rámce IROP ing. Ivy Cucové. Své projekty můžete konzultovat telefonicky s ing. Karlem Novákem, 728 673 860. Děkujeme za pochopení.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

26.7.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Vyhlášena 4. Výzva IROP na chodníky a cyklostezky
MAS Nad Prahou právě obdržela ověření 4. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Na kole do zaměstnání, škol a za službami od Řídícího orgánu IROP a tak byla výzva s jednodenním zpožděním vyhlášena. Text výzvy spolu s  kritérii hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení naleznete zde. Pro potenciální žadatele se uskuteční seminář 8. srpna 2019 od 9 hodin v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275, Líbeznice. Více informací zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

25.7.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo 4. Výzvy MAS z IROP
Dne 25. 7. 2019 bude vyhlášena 4. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Na kole do zaměstnání, škol a za službami. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

15.7.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele z 6. Výzvy OPZ
V pondělí 15. července 2019 od 10 hodin se v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275, Líbeznice (přízemí, vchod ze staveniště), uskuteční seminář pro potenciální žadatele z 6. Výzvy MAS Nad Prahou - OPZ - Prostor pro rodinu, zájmy i práci, která je připravena na podporu dětských skupin, zařízení pro zajištění péče o děti mimo školní vyučování, příměstské tábory, doprovody dětí na kroužky apod. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

11.7.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele o podporu rozvoje komunitních center
Ve čtvrtek 11. července 2019 od 9 hodin se v zasedací místnosti MAS Nad Prahou (Mělnická 275, Líbeznice, přízemí) uskuteční seminář pro žadatele o podporu rozvoje komunitních center. Pokud nemáte připravený projekt a žádost do 3. Výzvy MAS Nad Prahou, která končí 30. července 2019, nevadí, můžete se zeptat, jak nejlépe dopracovat projekt a připravit žádost do plánované podzimní výzvy. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

2.7.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Očekávaná výzva na podporu prorodinných opatření bude vyhlášena začátkem července
V úterý 2. července 2019 v 15 hodin bude vyhlášena výzva na podporu prorodinných opatření. Žádosti bude možné podávat do 3. září 2019 do 12 hodin. Blizší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

12.6.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo výzvy na podporu prorodinných opatření
Očekáváme schválení a vyhlášení 6. Výzvy OPZ MAS Nad Prahou Prostor pro rodinu, zájmy i práci. Sledujte aktuální informace, kde budou zveřejněny upřesňující informace i pozvánka na seminář pro potenciální žadatele. 

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

28.5.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele výzvy č. 4 Sociální a komunitní služby na dosah
Dovolujeme si vás pozvat na seminář k výzvě č. 4 MAS Nad Prahou z Operačního programu zaměstnanost Sociální a komunitní služby na dosah, který se koná z důvodu avizované modifikace výzvy v úterý 28. května 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275, Líbeznice (přízemí).

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

22.5.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Vyhlášena výzva na rozvoj komunitních center
Byla vyhlášena 3. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Místa pro setkávání a řešení krizí. Od 22. května 2019 do 30. 7. 2019 je možné podávat žádost o dotaci na rozvoj komunitních center v regionu Nad Prahou. Text výzvy včetně kritérií pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení naleznete zde. O termínu semináře pro žadatele vás budeme informovat.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

25.4.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Prodloužení lhůty pro podání žádostí o podporu
U výzvy MAS Nad Prahou o.p.s. Sociální a komunitní služby na dosah  837/03_16_047/CLLD_16_02_003 došlo k prodloužení data příjmů žádostí o podporu do 18.06.2019.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

18.3.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele ve výzvě Sociální a komunitní služby na dosah
Z technických důvodů nebyla výzva Sociální a komunitní služby na dosah zveřejněna jak bylo avizováno dne 28.02. 2019, ale až 6.03. 2019, za to s navýšenou alokací 6,165 mil. Kč. Přijďte na seminář, ať víte, na co všechno můžete žádat finanční prostředky.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

11.2.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo 4. výzvy z Operačního programu zaměstnanost
Dne 11. 2. 2019 bylo zveřejněno avízo připravované 4. výzvy MAS Nad Prahou o.p.s z programového rámce  OPZ. – Sociální a komunitní služby na dosah. Předpokládané vyhlášení výzvy dne 28.02. 2019 a ukončení příjmů žádostí dne 18.04. 2019. Bližší informace naleznete na  https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-z/aktualni-informace-pro-zadatele/

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

30.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář k aktuální výzvě PRV
V úterý 5. 2. 2019 proběhne pro potenciální žadatele seminář týkající se 2. Výzvy PRV.  Bližší informace naleznete na http://files.mas-nad-prahou.webnode.cz/200000817-16aee17b20/PRV_SEMINAR_2%20VYZVA_PRV.pdf

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvánka na seminář pro žadatele
V úterý 29. 1. 2019 proběhnou pro potenciální žadatele o podporu v rámci Výzvy č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzvy č 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život semináře. Bližší informace naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/aktualni-informace-pro-zadatele/ .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Prezentace ze seminářů k Výzvám MAS Nad Prahou - IROP
Prezentace k uskutečněným seminářům k Výzvě č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzvě č. 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život jsou dostupné na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/aktualni-informace-pro-zadatele/

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

15.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Setkání Pracovních skupin projektu Komunitního plánu sociálních služeb v regionu MAS Nad Prahou
Ve dnech 16. a 17. ledna se uskuteční schůzky zástupců pracovních skupin projektu Komunitního plánu sociálních služeb v regionu MAS Nad Prahou. Pozvánky s místy a časy konání naleznete na  https://www.nadprahou.eu/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/pracovni-skupiny/ . Pracovní skupiny jsou otevřenou platformou, rádi přivítáme každého, kdo má k danému tématu co říct. Těšíme se na vás. Přivítáme, pokud nám svou účast potvrdíte mailem na kpss.libe@nadprahou.eu.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvánka na fokusní skupinu Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Patříte do skupiny obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a žijete na území obcí Bašť, Bořanovice,  Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Chvatěruby, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice,  Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín? Rádi vás přivítáme na moderované diskuzi ve středu 9. ledna 2019 od...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvánka na fokusní skupinu Zdravotně postižení
Máte zdravotní hendikep nebo pečujete o osobu se zdravotním postižením a žijete na území obcí Bašť, Bořanovice,  Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Chvatěruby, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice,  Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín? Rádi vás přivítáme na moderované diskuzi ve středu 9...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

8.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvánka na fokusní skupinu Rodina a děti
Máte děti a žijete na území obcí Bašť, Bořanovice,  Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Chvatěruby, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice,  Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín? Rádi vás přivítáme na moderované diskuzi v úterý 8. ledna 2019 od 14 hodin v Restauraci Opera v Dolínku, kde...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

8.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvánka na fokusní skupinu Senioři
Je vám více než 65 let a žijete na území obcí Bašť, Bořanovice,  Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Chvatěruby, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice,  Měšice, Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín? Rádi vás přivítáme na moderované diskuzi v úterý 8. ledna 2019 od 10 hodin na Obecním úřadě...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

7.1.2019 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo 2. Výzvy MAS Nad Prahou z Programu rozvoje venkova
Dnes bylo na stránkách zveřejněno Avízo 2. Výzvy MAS Nad Prahou z Programu rozvoje venkova. Vyhlášení výzvy předpokládáme 21. ledna 2019, ukončení příjmu žádostí 28. února 2019. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

5.12.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Adventní víkend nad Prahou
Byly zveřejněny fotografie z Vánočních trhů v Líbeznicích, kde se prezentovala MAS Nad Prahou a oceněné práce výtvarné a grafické soutěže vyhlášené u příležitosti Adventního víkendu nad Prahou. Podívat se můžete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

5.12.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo výzev z Programového rámce IROP
V pátek 14. 12.  2018 budou vyhlášeny Výzva č. 1 MAS Nad Prahou-IROP-Na kole do zaměstnání, škol a za službami a Výzva č 2 MAS Nad Prahou-IROP-Formální i zájmové vzdělávání po celý život. Bližší informace naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/aktualni-informace-pro-zadatele/

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.12.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro příjemce 1. výzva OP Z
Dovolujeme si Vás informovat o konání Semináře pro příjemce v rámci 1.Výzvy MAS Nad Prahou OP Z – Sociální a komunitní služby na dosah 5/1, 524/03_16_047/CLLD_16_02_003. Seminář se bude konat dne 6.12.2018 od 18 hod. v zasedací místnosti MAS Nad Prahou OP Z , Mělnická 275, Líbeznice.  Bližší informace naleznete zde.  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.11.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Aktuální vydání Zpravodaje MAS Nad Prahou
Na stránkách MAS Nad Prahou bylo zveřejněno aktuální vydání Zpravodaje. Ten si můžete stáhnout zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro žadatele v rámci výzvy Podpora sociální ekonomiky
Dovolujeme si Vás informovat o konání Semináře pro žadatele v rámci Výzvy MAS Podpora sociální ekonomiky 6/1. Seminář se bude konat dne 29.10. 2018 od 10, 00 hod. v zasedací místnosti MAS Nad Prahou, Mělnická 275. Program: Představení výzvy a oblastí podpory Seznámení s podmínkami a pravidly výzvy MAS stanovenými pro realizaci projektů, které je nutné zohlednit při zpracování žádosti o podporu Proces hodnocení a výběru projektů ISKP 2014+ Všechny zájemce žádáme o potvrzení...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

29.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zveřejněn zápis z 6. Řídícího výboru MAP Kralupy nad Vltavou
Byl zveřejněn zápis z 6. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralupy nad Vltavou včetně nového jednacího řádu. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

27.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zveřejněn zápis z jednání ŘV MAP Neratovice
Na webu MAS Nad Prahou byl zveřejněn zápis a nový jednací řád schválený na VI. jednání Řídícího výboru projektu MAP I ORP Neratovice dne 16. 10. 2018. Bližší informace naleznete na https://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-neratovice/ridici-vybor/ .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

27.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Projekt MAP v Brandýsku bude pokračovat
V ORP Brandýs nad Labem - Střední Polabí bude pokračovat projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. MAS Střední Polabí se podařilo získat souhlasy 80 % mateřských a základních škol v území se zapojením do projektu a splnila tak podmínku pro podání žádosti o podporu projektu na MŠMT. Je tak nástupcem města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, které realizovalo projekt MAP I.  Bližší informace jsme zveřejnili na...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

23.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Schválen aktualizovaný Strategický rámec MAP ORP Kralupy nad Vltavou
Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralupy nad Vltavou schválil na svém zasedání 23. 10. 2018 aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP ORP Kralupy nad Vltavou. Celé znění si můžete stáhnout zde http://files.mas-nad-prahou.webnode.cz/200000766-dbf3edcf51/MAP_KRA_SR_%C5%99%C3%ADjen_2018.pdf  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

16.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Výtvarná a grafická soutěž k regionálnímu výrobku Nad Prahou
MAS Nad Prahou vyhlásila výtvarnou a grafickou soutěž z podpoře regionálních výrobků na území MAS Nad Prahou pro žáky základních, středních škol a gymnázií. Bližší informace naleznete na Výtvarná a grafická soutěž.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

16.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Schválen aktualizovaný Strategický rámec MAP ORP Neratovice
Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Neratovice schválil na svém zasedání 16. 10. 2018 aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP ORP Neratovice. Celé znění si můžete stáhnout zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

12.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: 3. výzva MAS Nad Prahou na podporu sociální ekonomiky
Právě byla zveřejněna 3. výzva MAS Nad Prahou z programového rámce OP Z na podporu sociální ekonomiky. Bližší informace naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-z/vyzvy/ .  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

10.10.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo 3. výzvy z Operačního programu Zaměstnanost
10.10. 2018 bylo zveřejněno AVÍZO připravované výzvy MAS Nad Prahou z programového rámce Operačního programu Zaměstnanost. Výzva bude zaměřena na vznik a rozvoj sociálních a podnikatelských aktivit (integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik). Opatření si klade za cíl zabránit sociálnímu vyloučení ohrožených skupin obyvatel a poskytnout určité znevýhodněné cílové skupině obyvatel možnost zaměstnání a uplatnění. Podporovány budou aktivity provozování sociálního podniku,...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

24.9.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvánka na Pracovní skupinu projektu Komunitního plánování sociálních služeb v regionu MAS Nad Prahou
Na stránku https://www.nadprahou.eu/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/pracovni-skupiny/ byla vložena pozvánka na Pracovní skupinu, která se koná v pondělí 24. 9. 2018 od 18 hodin v ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322 (budova Rondel). Pozvánka

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

13.9.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zveřejněna prezentace ze Semináře OP Z
Na stránce https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-op-z/aktualni-informace-pro-zadatele/ byla zveřejněna prezentace ze semináře pro žadatele v rámci Výzvy MAS Prostor pro rodinu, zájmy i práce 7/1.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

14.8.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo další výzvy z Operačního programu zaměstnanost
14. srpna 2018 bylo zveřejněno avízo připravované výzvy MAS Nad Prahou z programového rámce Operačního programu zaměstnanost. Výzva bude zaměřena na vytvoření dostatečných možností na umístnění co nejvíce dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnily rodičům rychlé zapojení na trhu práce. Podporovány budou zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory,...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.8.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zápis z poslední Valné hromady MAS
Na stránkách MAS Nad Prahou byl zveřejněn zápis z poslední Valné hromady MAS Nad Prahou o.p.s., která se uskutečnila 31. 7. 2018 viz http://files.mas-nad-prahou.webnode.cz/200000708-dd0dbde0a8/MAS_VH_z%C3%A1pis_31_7_2018.pdf

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

4.4.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Šablony II - seminář pro žadatele
Bylo spuštěno přihlašování na seminář pro žadatele o šablony II, který se koná 4. dubna 2018 od 8.30 v ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Přihlašování zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.4.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zveřejněno avízo Výzvy v rámci PRV
MAS Nad Prahou informuje všechny potenciální žadatele o podporu o zveřejnění avíza Výzvy v rámci Programu rozvoje venkova. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.4.2018 MAS Nad Prahou o.p.s.: Jarní vydání Zpravodaje MAS Nad Prahou
Dnes bylo zveřejněno aktuální vydání Zpravodaje MAS Nad Prahou. Stáhnout si ho můžete zde .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

14.12.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Řídící výbor MAP Kralupy nad Vltavou
Dovolujeme si vás pozvat na 5. ŘV MAP Kralupy nad Vltavou, který se koná ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 6/1.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

14.12.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Řídící výbor MAP Kralupy nad Vltavou
Dovolujeme si vás pozvat na 5. ŘV MAP Kralupy nad Vltavou, který se koná ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 6/1.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

12.12.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Řídící výbor MAP Neratovice
Dovolujeme si vás pozvat na 5. ŘV MAP Neratovice, který se uskuteční v úterý 12. 12. 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Neratovice, Kojetická 1028.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

12.12.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Řídící výbor MAP Neratovice
Dovolujeme si vás pozvat na 5. ŘV MAP Neratovice, který se uskuteční v úterý 12. 12. 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Neratovice, Kojetická 1028.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

30.11.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Jednání Valné hromady MAS Nad Prahou
Jednání Valné hromady MAS Nad Prahou se uskuteční 30. listopadu od 17 hodin. Místo konání bude upřesněno nejpozději 14 dní před termínem jednání.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

30.11.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Nulté vydání Zpravodaje MAS Nad Prahou
U příležitosti Valné hromady MAS Nad Prahou bude představeno nulté vydání Zpravodaje MAS Nad Prahou, které si můžete stáhnout v elektronické podobě zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

30.11.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Valná hromada MAS Nad Prahou
Valná hromada MAS Nad Prahou se uskuteční 30. listopadu od 17:30 hodin v ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322, v budově Rondel.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

30.11.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Nulté vydání Zpravodaje MAS Nad Prahou
U příležitosti Valné hromady MAS Nad Prahou bude představeno nulté vydání Zpravodaje MAS Nad Prahou, které si můžete stáhnout v elektronické podobě zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

30.11.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Valná hromada MAS Nad Prahou
Valná hromada MAS Nad Prahou se uskuteční 30. listopadu od 17:30 hodin v ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322, v budově Rondel.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

30.11.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Jednání Valné hromady MAS Nad Prahou
Jednání Valné hromady MAS Nad Prahou se uskuteční 30. listopadu od 17 hodin. Místo konání bude upřesněno nejpozději 14 dní před termínem jednání.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

22.11.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Přednáška Specifické poruchy učení
ZŠ a ZUŠ Líbeznice pořádá přednášku na téma Specifické poruchy učení 22. listopadu 2017 od 18:30 v ZŠ Líbeznice, Měšická 322, Rondel.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

22.11.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Přednáška Specifické poruchy učení
ZŠ a ZUŠ Líbeznice pořádá přednášku na téma Specifické poruchy učení 22. listopadu 2017 od 18:30 v ZŠ Líbeznice, Měšická 322, Rondel.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

7.11.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Beseda pro rodiče (Ne)bezpečný internet
ZŠ a ZUŠ Líbeznice pořádá besedu pro rodiče (Ne)bezpečný internet 7. listopadu 2017 od 18 hodin v Rondelu, Měšická 322.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

7.11.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Beseda pro rodiče (Ne)bezpečný internet
ZŠ a ZUŠ Líbeznice pořádá besedu pro rodiče (Ne)bezpečný internet 7. listopadu 2017 od 18 hodin v Rondelu, Měšická 322.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

7.10.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Výtvarná soutěž OP VVV
Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vyhlásil výtvarnou soutěž s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“. Soutěž probíhá od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017. Nakreslené obrázky a napsané příběhy mohou děti/žáci zasílat na emailovou adresu soutezopvvv@msmt.cz nebo poštou na adresu Oddělení publicity, Petr Janoušek, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Více informací naleznete na tomto...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

7.10.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Výtvarná soutěž OP VVV
Operační program Věda, výzkum, vzdělávání vyhlásil výtvarnou soutěž s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“. Soutěž probíhá od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017. Nakreslené obrázky a napsané příběhy mohou děti/žáci zasílat na emailovou adresu soutezopvvv@msmt.cz nebo poštou na adresu Oddělení publicity, Petr Janoušek, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Více informací naleznete na tomto...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

26.5.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Dny nad Prahou
MAS Nad Prahou vás srdečně zve na Dny nad Prahou. Den se školou se uskuteční v pátek 26. května v Líbeznicích, dopolední program sobotního Dne s rodinou 27. května se uskuteční v obcích a městech Místní akční skupiny a vyvrcholí společenským odpolednem v Měšicích, v Centru volného času. Nedělní Den se sportem 28. května je věnován závodům Cyklistického mistrovstí MAS Nad Prahou. Bližší informace naleznete http://www.nadprahou.eu/projekty/dny-nad-prahou/a2017/ Nad Prahou vás zve na Dny nad...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

7.5.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Místo, kde žijeme
Program pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. Program vypsala Nadace Via, která chce pomoci proměnám takových míst, které se stávají základnou pro další setkávání a pomůžou k tomu, že vaše okolí ožije. Bližší informace naleznete na http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/misto-kde-zijeme/ .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

7.5.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Místo, kde žijeme
Program pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. Program vypsala Nadace Via, která chce pomoci proměnám takových míst, které se stávají základnou pro další setkávání a pomůžou k tomu, že vaše okolí ožije. Bližší informace naleznete na http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/misto-kde-zijeme/ .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

6.5.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Ovocné stromy, fenomén naší krajiny
Pro možnost čerpání zdrojů z OPŽP na výsadbu ovocných stromů byla vydána Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a  spuštěna webová stránka www.milionstromu.cz, kde může najít další informace proč, jak a kam sázet ovocné stromy, fenomén naší krajiny.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

7.3.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro pedagogy MŠ na téma "Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ"
Seminář pro pedagogy MŠ na téma "Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ" Mas Nad Prahou, o. p. s. srdečně zve na seminář PaedDr. Květy Husové, který se v rámci projektu MAP uskuteční 7. 3. 2017 v DDM Neratovice. Bližší informace zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

2.3.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro pedagogy ZŠ na téma "Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ"
Seminář pro pedagogy ZŠ na téma "Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ" Mas Nad Prahou, o. p. s. srdečně zve na seminář PaedDr. Květy Husové, který se v rámci projektu MAP uskuteční 2. 3. 2017 v Městské knihovně Neratovice. Bližší informace zde.  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

22.2.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Kulatý stůl "Akční plán a aktivity v oblasti vzdělávání" pro NNO
Ve středu 22. února od 16 hodin se koná kulatý stůl se zástupci nestátních neziskových organizací ve správním obvodu ORP Kralupy nad Vltavou na téma "Akční plán a aktivity v oblasti vzdělávání". Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

22.2.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Kulatý stůl "Akční plán a aktivity v oblasti vzdělávání" pro ZŠ, MŠ a ZUŠ
Ve středu 22. února od 14 hodin se uskuteční kulatý stůl se zástupci ZŠ, MŠ a ZUŠ ve správním obvodu ORP Kralupy nad Vltavou na téma Akční plán a aktivity v oblasti vzdělávání. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

2.2.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: III. setkání Řídícího výboru MAP ve SO ORP Neratovice
Třetí setkání Řídícího výboru v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve  správním obvodu ORP Neratovice se uskuteční 2. února 2017, od 14.00 hodin na MěÚ v Neratovicích, ul. Kojetická 1028. Program setkání naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

2.2.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Výtvarná a literární soutěž pro děti a žáky z území na téma "Sen o jaru anebo JARO před školou a za školou..."
MAS Nad Prahou ve spolupráci s Městem Neratovice vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a žáky z území na téma "Sen o jaru anebo JARO před školou a za školou...". Propozice soutěže najdete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

26.1.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Setkání zástupců zájmového a neformálního vzdělávání ve SO ORP Neratovice
MAS Nad Prahou, o. p. s. srdečně zve všechny zástupce neziskových organizací, vzdělávacích agentur, spolků, klubů a kroužků, kteří se zabývají vzděláváním na společné setkání, které se uskuteční dne 26. ledna 2017, od 14.30 hodin v DDM v Neratovicích. Bližší informace naleznete zde. .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

16.1.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: Co si myslíte o Vaší škole?
Projektový tým MAS Nad Prahou, o. p. s. připravil pro rodiče a žáky z Neratovicka elektronický dotazník na téma vzdělávání, škola, prostředí, ve kterém se děti učí apod. Budeme rádi, pokud se o své pozitivní i negativní zkušenosti podělí s námi co nejvíce lidí (nejpozději do 31. ledna 2017)! Dotazník pro rodiče naleznete na tomto odkazu: https://www.survio.com/survey/d/X9A8R6O1F9Y1K0I0B   Dotazník pro žáky najdete  zde: https://www.survio.com/survey/d/O8G5W8H9T6O7P9I8F

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

10.1.2017 MAS Nad Prahou o.p.s.: III. setkání Řídícího výboru MAP v Kralupech nad Vltavou
Program III. setkání řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve správním území ORP Kralupy nad Vltavou, které se uskuteční v úterý 10. ledna 2017 od 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, Palackého nám. 1, naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

14.12.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Setkání zástupců knihoven a školních družin ze SO ORP Neratovice
MAS Nad Prahou o. p. s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Neratovice připravila neformální předvánoční setkání s názvem Kratší cesta za vzděláním a knihami pro zástupce knihoven a pracovníky ŠD. Setkání se uskuteční dne 14. prosince 2016 od 9,30 hodin v prostorách Městské knihovny Neratovice. Bližší informace o obsahu setkání naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

9.11.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Kulatý stůl Vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou
Dovolujeme si pozvat rodiče dětí navštěvujících mateřské školy a rodičů žáků ze základních škol správního území ORP Kralupy nad Vltavou k diskuzi na téma Vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou. Kulatý stůl se koná 9. listopadu 2016 od 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kralupy nad Vltavou. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.11.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Kulatý stůl Zájmové a neformální vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou
Dovolujeme si pozvat zástupce nestátních neziskových organizací k diskuzi na téma Zájmové a neformální vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou, která se uskuteční 3. listopadu 2016 od 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kralupy nad Vltavou. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

27.9.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro mateřské školy o aspektech současného předškolního vzdělávání
MAS Nad Prahou o.p.s. a Mateřská škola Dr. E. Beneše připravily seminář Doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc. „ Aspekty předškolního vzdělávání současnosti aneb individualizace + inkluze = kvalita“. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

23.9.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro pedagogy "Inkluze v základní škole II"
MAS Nad Prahou pořádá seminář pro pedagogy na téma inkluze v základní škole. Seminář se koná v pátek 23. září 2016 od 9 hodin v ZŠ na Komenského náměstí v Kralupech. Seminář vede Mgr. Monika Tannenbergerová, DiS., Ph.D. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

19.9.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Seminář pro pedagogy "Inkluze v základní škole"
MAS Nad Prahou pořádá seminář pro pedagogy na téma inkluze v základní škole. Seminář se koná v pondělí 19. září 2016 od 9 hodin v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou. Seminář vede Mgr. Monika Tannenbergerová, DiS., Ph.D. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

21.6.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: 2. jednání řídícího výboru MAP Kralupy nad Vltavou
Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou se sejde v úterý 21. června 2016 ve 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. Na programu je schválení Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou do roku 2023. Program naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

7.6.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Bio v regionu Středočeského kraje
BIOINSTITUT o.p.s vás srdečně zve na seminář BIO V REGIONU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 7. června 2016 od 9 hodin v Hotelové škole v Poděbradech.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

22.5.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: MAS Nad Prahou zná své cyklistické mistry
Prosluněná neděle 22.5 přivítala téměř 250 závodníků, kteří si to rozdali v závodech na horských kolech. Pořadatelé ze Sokola Veltěž s podporou MAS Nad Prahou připravili technickou trať, která prověřila zdatnost všech zúčastněných.  Byla radost se dívat, jak borci bravurně zdolávají nově přidané překážky v podobě skoků, kládiček, pumptracku nebo rockgardenu. V mnoha kategoriích to byly závody doslova na ostří tlustých plášťů až do cílové rovinky, kdy o vítězi...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

17.4.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Dotační příležitosti pro školy od roku 2016
Bližší informace o semináři pořádaném Městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve čtvrtek 28. dubna naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

17.4.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Zvýhodněné startovné na Cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou
  Zvýhodněné startovné můžete získat pouze, pokud se stihnete registrovat do 24. 4. 2016. Závody XCO Beckov, které pořádá partner MAS Nad Prahou, TJ Sokol Veltěž v neděli 22. května 2016, se jedou jako 3. ročník cyklistického mistrovstí MAS Nad Prahou. Více na www.xcobeckov.cz .

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.4.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Začínající zemědělci mají možnost získat dotaci od MZe
Je vám 18 - 40 let, dosáhli jste (nebo za stanovených podmínek dosáhnete) minimální zemědělské kvalifikace a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku? Od 3. do 16. května 2016 bude možné podat žádost o dotaci na podporu činnosti mladých začínajících zemědělců. Více na https://www.szif.cz/cs/prv2014-611

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.4.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Příměstské golfové tábory ve Zloníně
Příměstské golfové tábory ve Zloníně 2016 Termíny golfových táborů: 11-15.7., 8-12.8. a 22-26.8.   Určeno pro děti všech věkových i výkonnostních kategorií. Na děti kromě golfu dále čeká: spikeball, BeeBall, KanJam, volejbal, nohejbal, venkovní hry - minigolf, kuželky, kubb, Hookbruč a řada dalších negolfových aktivit. Více informací na www.golfzlonin.cz v sekci Děti.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

3.4.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Vyhlášení výzvy na podporu obnovy kulturních památek
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výzvu na předkládání žádosti z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Žádosti o dotace je možné podávat do 30. dubna 2016. Bližší informace naleznete zde.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

13.3.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Mistrovství regionu MAS Nad Prahou v závodech na horských kolech
V neděli 22. května 2016 se uskuteční již 3. Mistrovství regionu Nad Prahou v závodech na horských kolech. V rámci popularizace sportování v přírodě účastníci zabojují o unikátní mistrovské dresy a poháry pro nejúspěšnější 3 závodníky v každé kategorii. Stačí, když bydlíte v regionu Nad Prahou, máte horské kolo a hlavně máte chuť v neděli nelenošit. Nemusíte být „profesionálními“ sportovci, abyste se stali Mistry regionu Nad Prahou v jedné z 23...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

13.2.2016 MAS Nad Prahou o.p.s.: Vyhlášení výzvy na podání žádosti na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova
V rámci Výzvy na podání žádosti na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova je možné žádat: 16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru 16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení 16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku V příloze naleznete informace pro žadatele, na níže uvedeném odkazu Zásady pro podání...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

25.11.2015 MAS Nad Prahou o.p.s.: Valná hromada MAS Nad Prahou
Valná hromada MAS Nad Prahou se uskuteční ve středu 25. listopadu 2015 od 17 hodin v novém pavilonu 1. stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice (tzv. Rondel), Měšická 322, Líbeznice (viz mapy.cz/zakladni?x=14.5003861&y=50.1953245&z=15&source=addr&id=10262569) Na programu je seznámení s novým Statutem společnosti a Místní akční skupiny, schválení Implementační části strategie MAS Nad Prahou, informace o připravovaných výzvách a výši alokace z jednotlivých operačních programů (IROP, OP...

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

17.10.2015 MAS Nad Prahou o.p.s.: Dny nad Prahou - společenské Setkání sousedů nad Prahou
MAS Nad Prahou vás srdečně zve do YARD RESORTU v Předboji na podzimní Setkání sousedů nad Prahou v sobotu 17. 10. 2015. Nabízíte zajímavé výrobky, chcete se prezentovat s činností vašeho spolku, sdružení, klubu? Kontaktujte, prosím, Miriam Kupkovou, 604 251 990. Těšíme se na setkání s vámi.   Financováno z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

16.10.2015 MAS Nad Prahou o.p.s.: Dny nad Prahou - konference SPOLEČNĚ NAD PRAHOU
Dobrovolný svazek obcí Region povodí Mratínského potoka ve spolupráci s obcemi a městy MAS Nad Prahou pořádá odbornou konferenci pro představitele obcí a měst na téma meziobecní spolupráce SPOLEČNĚ NAD PRAHOU. Konference se uskuteční v pátek 16. 10. 2015 od 10 hodin v prostorách YARD RESORTU Předboj. Program konference naleznete zde. Bližší informace vám poskytne Iva Cucová, 774 994 500.   Financováno z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

18.6.2015 MAS Nad Prahou o.p.s.: Pozvání na LeaderFest do Náchoda
MAS Královehradeckého kraje vás srdečně zvou na konferenci LeaderFEST ve dnech 18. - 19. června v Náchodě. Konference je tradičním setkáním zástupců Místních akčních skupin a dalších zástupců venkova. Toto místo je místem sloužícím k výměně zkušeností i představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. LeaderFEST roku 2015 se svým tématem vrací k podstatě metody LEADRE a jeejím heslem bude "Zpátky ke kořenům" Více zde: http://leaderfest2015.webnode.cz/  

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

8.6.2015 MAS Nad Prahou o.p.s.: Podpořte líbeznickou organizaci Sirius
Nadační fond Tesco podpoří finančním darem jednu ze tří organizací, které se dostaly do užšího výběru. O tom, komu nakonec finanční podpora poputuje, rozhodnete vy svým nákupem v prodejnách Tesco Líbeznice, Neratovice a Mělník a vhozením žetonu, který za nákup obdržíte. Bližší informace naleznete zde. Podpořte svými žetonky partnera MAS Nad Prahou, který se věnuje canisterapii a v regionu významně přispívá k práci s dětmi.