CZ-NACE - Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu

[0162] Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu

Zahrnuje:
- poskytování zemědělských služeb pro živočišnou výrobu na základě smlouvy nebo dohody:
- činnosti podporující rozmnožování, růst a výkony zvířat
- kontrola stád, vyhánění dobytka, příprava pastvin, kastrace drůbeže, čištění chovatelských prostor atd.
- činnosti spojené s umělou inseminací
- plemenářské služby
- stříhání ovcí
- ustájení hospodářských zvířat a péče o ně

Zahrnuje také:
- činnosti podkovářů

Nezahrnuje:
- poskytování prostor výlučně za účelem ustájení dobytka (68.20)
- činnosti veterinářů (75.00)
- očkování zvířat (75.00)
- pronájem zvířat (např. stád) (77.39)
- ubytování domácích zvířecích mazlíčků (96.09)