CZ-NACE - Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti

[016] Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti

Tato skupina zahrnuje činnosti spojené se zemědělskou výrobou a činnosti podobné zemědělství, které nejsou vykonávané pro výrobní účely (ve smyslu získávání zemědělských produktů), vykonávané na základě smlouvy nebo dohody. Skupina zahrnuje také posklizňové činnosti v rostlinné výrobě, které slouží přípravě zemědělských produktů pro primární trhy.