CZ-NACE - Mořský rybolov

[0311] Mořský rybolov

Zahrnuje:
- komerční lov ryb v oceánech a pobřežních vodách
- sběr mořských korýšů a měkkýšů
- lov velryb
- lov mořských živočichů: želv, sumek a jiných pláštěnců, ježovek atd.

Zahrnuje také:
- činnosti prováděné na lodích, na nichž probíhá nejen samotný rybolov, ale současně i zpracování a konzervování ryb
- lov a sběr ostatních mořských organismů a materiálů: přírodních perel, mořských hub, korálů a řas

Nezahrnuje:
- lov mořských savců jako mrožů a tuleňů, s výjimkou velryb (01.70)
- zpracování velryb na plavidlech k tomu určených (10.11)
- zpracování ryb, korýšů a měkkýšů na plavidlech k tomu určených nebo v závodech na pevnině (10.20)
- pronájem výletních lodí s posádkou pro námořní a pobřežní plavbu (např. plavba s rybařením) (50.10)
- činnosti rybářské inspekce a ochrany mořských rybolovných zdrojů a činnosti rybářské stráže (84.24)
- sportovní a rekreační rybolov a činnosti s tím spojené (93.19)
- provoz rybářských revírů pro sportovní rybolov (93.19)