CZ-NACE - Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

[0891] Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

Zahrnuje:
- těžbu přírodních fosfátů a přírodních draselných solí
- těžbu přírodní síry
- těžbu a úpravu pyritu a pyrhotinu, kromě pražení
- těžbu přírodního síranu a uhličitanu barnatého (barytu a witheritu), přírodního boritanu, přírodního síranu hořečnatého (kieseritu)
- těžbu zemních hlinek a kazivce a jiných nerostných výchozích surovin pro výrobu chemikálií

Zahrnuje také:
- těžbu guána

Nezahrnuje:
- těžbu soli (08.93)
- pražení pyritů (20.13)
- výrobu umělých hnojiv a sloučenin dusíku (20.15)