CZ-NACE - Těžba soli

[0893] Těžba soli

Zahrnuje:
- hlubinnou těžbu soli, také těžbu rozpouštěním a čerpáním
- výrobu soli z mořské nebo jiné solné vody odpařováním
- drcení, čištění a rafinaci surové soli u výrobce

Nezahrnuje:
- zpracování soli na jedlou sůl, např. jodizovanou sůl (10.84)
- výrobu pitné vody odpařováním ze slané vody (36.00)