CZ-NACE - Ostatní těžba a dobývání j. n.

[0899] Ostatní těžba a dobývání j. n.

Zahrnuje:
- těžbu a dobývání různých minerálů a surovin:
- brusných materiálů, azbestu, křemelinu, přírodních grafitů, mastku (talku), živce atd.
- přírodního asfaltu; asfaltitu a asfaltového kamene; přírodní pevné živice (bitumen)
- drahokamů i polodrahokamů, křemene, slídy atd.