CZ-NACE - Těžba a úprava rud

[07] Těžba a úprava rud

Tento oddíl zahrnuje podzemní nebo povrchovou těžbu nerostů (rud), těžbu z mořského dna atd. Zahrnuje také mechanické úpravy a obohacení rud jako drcení, broušení, mletí, propírání, sušení, spékání, pražení nebo vyluhování rud, gravimetrickou separaci nebo flotaci.

Nezahrnuje:
- pražení pyritů (20.13)
- výrobu oxidu hlinitého (24.42)
- provoz vysokých pecí (oddíl 24)