CZ-NACE - Výroba elektrických zařízení

[27] Výroba elektrických zařízení

Tento oddíl zahrnuje výrobu výrobků, pomocí kterých se elektřina vyrábí, rozvádí nebo využívá. Zahrnuje také výrobu elektrických zařízení pro svícení, signalizaci a výrobu elektrických domácích spotřebičů.

Tento oddíl nezahrnuje výrobu elektronických výrobků (viz oddíl 26).