CZ-NACE - Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení

[273] Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení

Tato skupina zahrnuje výrobu vodivého a nevodivého instalačního materiálu pro instalace elektrických obvodů, nezávisle na tom, z jakého materiálu se vyrábí. Tato skupina zahrnuje izolování drátu a výrobu kabelů ze skleněných vláken.