CZ-NACE - Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

[3530] Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

Zahrnuje:
- výrobu, sběr a rozvod páry a teplé vody pro vytápění, pro získávání energie a jiné účely
- výrobu a rozvod chlazeného vzduchu
- výrobu a rozvod chlazené vody pro chladicí účely
- výrobu ledu pro potravinářství nebo pro jiné účely (např. chlazení)