CZ-NACE - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu