CZ-NACE - Výroba, přenos a rozvod elektřiny

[351] Výroba, přenos a rozvod elektřiny

Tato skupina zahrnuje hromadnou výrobu elektřiny, její přenos z výrobních zařízení do rozvodných stanic a rozvod konečným uživatelům.