CZ-NACE - Rozvod elektřiny

[3513] Rozvod elektřiny

Zahrnuje:
- provoz rozvodných (distribučních) sítí (tj. systémů složených z vedení, sloupů, elektroměrů a elektroinstalace), které vedou elektřinu z výrobních zařízení nebo rozvodných (distribučních) sítí ke konečným uživatelům