CZ-NACE - Výroba elektřiny

[3511] Výroba elektřiny

Zahrnuje:
- provoz zařízení na výrobu elektřiny; elektrárny tepelné, jaderné, vodní, s plynovou turbínou, dieselovými agregáty a elektrárny využívající obnovitelné zdroje energií

Nezahrnuje:
- získávání elektřiny při spalování odpadů (38.21)