CZ-NACE - Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných

[3821] Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných

Zahrnuje:
- přípravu pevných i nepevných odpadů, kromě nebezpečných a jejich odstraňování činnostmi:
- provozem skládek odpadů, kromě nebezpečných
- spalováním nebo jinými procesy, které mohou být spojené i s výrobou elektřiny, páry, náhradních paliv, bioplynu, popela nebo jiných vedlejších produktů pro další využití atd.
- přípravou organických odpadů za účelem jejich odstraňování
- kompostováním organických odpadů

Nezahrnuje:
- spalování nebezpečných odpadů (38.22)
- provoz zařízení, v nichž dochází k vytřiďování smíšených využitelných látek, např. papíru, plastů, prázdných plechovek od nápojů a kovů, do určitých rozdílných kategorií (38.32)
- dekontaminaci a čištění půdy nebo vody; odmořování, popř. redukce toxických látek (39.00)