CZ-NACE - Odstraňování nebezpečných odpadů

[3822] Odstraňování nebezpečných odpadů

Tato třída zahrnuje potřebnou přípravu k odstranění pevných i nepevných nebezpečných odpadů s nebezpečím výbuchu, mimořádně hořlavých, vznětlivých, jedovatých, dráždivých, žíravých, infekčních, karcinogenních a jinak škodlivých pro člověka a životní prostředí a jejich odstraňování (likvidaci).

Zahrnuje:
- provoz zařízení pro úpravu nebezpečných odpadů
- úpravu živých nebo mrtvých zvířat kontaminovaných toxickými látkami a jiných kontaminovaných odpadů a jejich odstraňování
- spalování nebezpečných odpadů
- úpravu použitých výrobků, např. chladniček k odstranění škodlivých odpadů
- úpravu, odstranění a skladování radioaktivních odpadů:
- úprava slabě radioaktivních odpadů z nemocnic pro odvoz k odstranění
- zapouzdření, příprava a jiná úprava jaderných odpadů za účelem jejich uložení

Nezahrnuje:
- recyklaci jaderných paliv (20.13)
- spalování odpadů, kromě nebezpečných (38.21)
- dekontaminaci a čištění půdy nebo vody; redukce toxických látek (39.00)