CZ-NACE - Sanace a jiné činnosti související s odpady

[3900] Sanace a jiné činnosti související s odpady

Zahrnuje:
- dekontaminaci půdy a podzemních vod v místě znečištění nebo jinde, použitím, např. mechanických, chemických nebo biologických procesů
- dekontaminaci budov, průmyslových závodů nebo areálů, vč. jaderných
- dekontaminaci a čištění povrchových vod po znečištění, např. sběrem škodlivin nebo použitím chemikálií
- odstraňování ropného znečištění a jiných znečištění na pevnině, vodě, oceánu nebo mořích, vč. pobřežních oblastí
- odmořování nebo redukce azbestu, olověných barev a ostatních toxických látek
- ostatní speciální opatření na ochranu životního prostředí (boj proti znečištění)

Nezahrnuje:
- hubení škůdců v zemědělství (01.61)
- čištění vody za účelem zásobování vodou (36.00)
- úpravu odpadů a jejich odstraňování (38.2)
- zametání a čištění ulic atd. (81.29)