CZ-NACE - Výstavba bytových a nebytových budov

[4120] Výstavba bytových a nebytových budov

Zahrnuje:
- výstavbu bytových budov všeho druhu:
- rodinných domků
- bytových domů, vč. výškových budov
- výstavbu nebytových budov všeho druhu:
- průmyslových budov jako továren, dílen, montážních závodů
- nemocnic, škol, kancelářských budov
- hotelů, obchodů, nákupních center, restaurací
- letištních budov
- sportovních hal a tělocvičen
- nadzemních a podzemních garáží
- skladů
- kostelů a jiných sakrálních staveb
- výstavbu (montáž) prefabrikovaných objektů na staveništi

Zahrnuje také:
- přestavbu a renovaci stávajících bytových objektů

Nezahrnuje:
- výstavbu průmyslových objektů kromě budov (42.99)
- činnosti architektonických a inženýrských kanceláří (71.1)
- služby projektového řízení stavebních záměrů (71.1)