CZ-NACE - Výstavba bytových a nebytových budov

[412] Výstavba bytových a nebytových budov

Tato skupina zahrnuje kompletní výstavbu bytových a nebytových budov prováděnou na vlastní účet (za účelem prodeje) nebo na základě smlouvy či dohody. Stavební práce mohou být částečně nebo jako celek zadány subdodavatelům (tzv. outsourcing). Jsou-li prováděny pouze specializované stavební činnosti, zatřiďují se do oddílu 43.