CZ-NACE - Letecká nákladní doprava

[5121] Letecká nákladní doprava

Zahrnuje:
- dopravu nákladů letecky, pravidelnými linkami podle pevných letových řádů
- dopravu nákladů letecky, nepravidelně

Zahrnuje také:
- pronájem leteckých dopravních prostředků s operátorem za účelem přepravy nákladů