CZ-NACE - Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

[5920] Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

Tato třída zahrnuje výrobu originálních (masterových) zvukových záznamů (na páscích, CD apod.), jejich zveřejňování, propagaci a distribuci velkoobchodům, maloobchodům nebo přímo zákazníkům. Tyto činnosti může vykonávat stejná jednotka, která pořídila originální (masterové) záznamy. Jestliže tomu tak není, musí si jednotka vykonávající tyto činnosti opatřit práva k rozmnožování a šíření originálních (masterových) záznamů.

Tato třída dále zahrnuje pořizování zvukových záznamů v nahrávacích studiích i mimo ně, vč. nahrávek pořadů pro rozhlasové vysílání.

Do této třídy také patří vydávání hudby, tzn. získávání a registrace práv k hudebním skladbám, propagace, udělování povolení k užívání těchto skladeb a jejich využívání v nahrávkách, v rozhlase a v televizi, v kinofilmech, při živých vystoupeních, v tištěných a ostatních médiích. Jednotky provádějící tyto činnosti mohou být buď přímo vlastníky práv, nebo jejich správci z pověření samotného vlastníka. Spadá sem též vydávání hudby a notového materiálu.