CZ-NACE - Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

[52] Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

Tento oddíl zahrnuje skladování a pomocné činnosti pro dopravu, jako je provozování dopravní infrastruktury (např. letišť, přístavů, tunelů, mostů atd.), činnosti dopravních agentur a manipulaci s nákladem.