CZ-NACE - Vedlejší činnosti v dopravě

[522] Vedlejší činnosti v dopravě

Tato skupina zahrnuje činnosti podporující přepravu osob nebo nákladů, jako je provozování částí dopravní infrastruktury nebo činnosti spojené s manipulací s nákladem bezprostředně před nebo po přepravě mezi jednotlivými dopravními úseky. Rovněž zahrnuje provoz a údržbu všech dopravních zařízení.