CZ-NACE - Manipulace s nákladem

[5224] Manipulace s nákladem

Zahrnuje:
- nakládání a vykládání zboží nebo zavazadel cestujících bez ohledu na druh dopravy
- vykládání, nakládání zboží do lodí
- nakládání a vykládání nákladních železničních vagonů

Nezahrnuje:
- provoz terminálových zařízení (52.21, 52.22 a 52.23)