CZ-NACE - Činnosti související s pozemní dopravou

[5221] Činnosti související s pozemní dopravou

Zahrnuje:
- činnosti spojené s pozemní dopravou osob, zvířat a nákladů:
- provoz terminálových zařízení jako jsou železniční stanice, autobusová nádraží, překladiště zboží
- provoz železniční infrastruktury
- provoz silnic, mostů, tunelů, parkovišť aut a garáží, parkovišť jízdních kol a zimních parkovišť pro obytné vozy
- seřazování a posunování
- odtahovou a silniční službu

Zahrnuje také:
- zkapalňování plynu pro dopravní účely

Nezahrnuje:
- manipulaci s nákladem (52.24)