CZ-NACE - Činnosti související s leteckou dopravou

[5223] Činnosti související s leteckou dopravou

Zahrnuje:
- činnosti spojené s leteckou dopravou osob, zvířat a nákladů:
- provoz terminálových zařízení, jako jsou letištní terminály atd.
- činnosti letiště a řízení leteckého provozu
- pozemní služby na letištích atd.

Zahrnuje také:
- hasičské a protipožární služby na letištích

Nezahrnuje:
- manipulaci s nákladem (52.24)
- provoz leteckých škol (85.32, 85.53)