CZ-NACE - Činnosti související s vodní dopravou

[5222] Činnosti související s vodní dopravou

Zahrnuje:
- činnosti spojené s vodní dopravou osob, zvířat a nákladů:
- provoz terminálových zařízení, jako jsou přístavy a mola
- provoz zdymadel atd.
- navigace, služba lodivoda a činnosti kotvení
- překlad zboží námořními čluny, záchrana plavidel
- činnost majáků

Nezahrnuje:
- manipulaci s nákladem (52.24)
- provozování malých přístavišť (93.29)