CZ-NACE - Zajištění

[6520] Zajištění

Tato třída zahrnuje činnosti související s převzetím celkového nebo částečného rizika vyplývajícího z pojistných smluv, které byly uzavřeny s jinými pojistiteli.