CZ-NACE - Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

[6831] Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Zahrnuje:
- činnosti poskytování nemovitostí realitními agenturami:
- zprostředkováním koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitosti za úplatu nebo na smluvním základě
- poradenské a oceňovací činnosti v souvislosti s nákupem, prodejem nebo pronájmem nemovitosti za úplatu nebo na smluvním základě
- činnosti agentů podmíněných smluv o nemovitostech
- služby úředního odhadu v oblasti nemovitostí

Nezahrnuje:
- právní činnosti (69.10)