CZ-NACE - Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody