CZ-NACE - Právní činnosti

[6910] Právní činnosti

Zahrnuje:
- právní zastupování jedné strany vůči druhé straně před soudy nebo jinými justičními a správními orgány s nebo pod dozorem osob, které jsou členy soudu:
- poradenství a zastupování v občanských soudních řízeních
- poradenství a zastupování v trestních řízeních
- poradenství a zastupování v pracovně právních sporech
- všeobecné poradenství a doporučení, příprava právních dokumentů:
- stanovy obchodních společností, partnerské (společenské) smlouvy nebo podobné dokumenty v souvislosti s ustavením společnosti
- patenty a autorská práva
- příprava formálních smluv, dokumentů, závětí, svěřenectví atd.
- ostatní činnosti státních notářů, notářů občanského práva, soudních vykonavatelů, arbitrů, examinátorů, právních kontrolorů a odborných znalců v právní oblasti.

Nezahrnuje:
- činnosti soudů (84.23)