CZ-NACE - Profesní, vědecké a technické činnosti

[M] Profesní, vědecké a technické činnosti

Tato sekce zahrnuje profesní, vědecké a technické činnosti. Tyto činnosti vyžadují vysokou míru vzdělání, školení a dávají uživatelům k dispozici odborné znalosti a zkušenosti.