CZ-NACE - Výzkum a vývoj

[72] Výzkum a vývoj

Tento oddíl zahrnuje činnosti ve třech oblastech výzkumu a vývoje:
- základní výzkum:
- experimentální a teoretické práce, které se provádějí za účelem získávání nových poznatků o základech jevů a vnímatelných skutečnostech, aniž by zde byla snaha o zvláštní uplatnění nebo zvláštní využití
- aplikovaný výzkum:
- tvůrčí výzkumná činnost za účelem získávání nových poznatků, které jsou v prvé řadě zaměřeny na specifický praktický cíl
- experimentální vývoj:
- plánovaná práce na základě stávajících poznatků z výzkumu anebo na základě praktických zkušeností, která je zaměřena na výrobu nových nebo vylepšení stávajících materiálů, výrobků a zařízení a na zavedení nových nebo vylepšení stávajících postupů, systémů a služeb

Výzkumná a vývojová činnost v tomto oddíle se dále dělí do dvou kategorií: výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, do které patří i biotechnologie, vědy zemědělské, lékařské a o životním prostředí; dále výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd, do které se zahrnují také právní, ekonomické, pedagogické vědy a vědy o náboženství, kultuře a umění.

Nezahrnuje:
- průzkum trhu (73.20)