CZ-NACE - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

[721] Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Tato skupina zahrnuje základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti přírodních a technických věd. Patří sem i výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie, lékařství a zemědělských věd.