CZ-NACE - Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

[7219] Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Zahrnuje:
- výzkum a experimentální vývoj v oblasti přírodních a technických věd kromě výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti biotechnologie:
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
- výzkum a vývoj v oblasti technických věd a technologie
- výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
- výzkum a vývoj v oblasti zemědělských věd
- interdisciplinární výzkum a vývoj, převážně v oblasti přírodních a technických věd

Patří sem zejména výzkum a experimentální vývoj v oblasti: matematiky, fyziky, astronomie, chemie, strojírenství, hutnictví, dobývání, zoologie, biologie, medicíny, geologie, oceánografie, zemědělství, životního prostředí atd.